Ad Config - Website header

 

Article_top

Клуб Z

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) стартира ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 50,0542% от капитала на „Българска фондова борса - София“ АД, съобщиха от ведомството на Емил Караниколов.

Цената на конкурсната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 20 календарни дни, считано от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата. Крайният срок за подаване на предложенията от кандидатите също е 20-ят календарен ден включително. Депозитът за участие в конкурса е 1000 лева.

Екипите на бъдещия оценител задължително трябва да разполагат:

-    най-малко с четирима правоспособни юристи:

-    които да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на фондовата борса; 
-    които да притежават опит в областите – търговско право и приватизация;
-    поне един да притежава опит в областта на международно частно право и/или публично право;
-    независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител;    
-    икономисти и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието;
-    лица, притежаващи опит през последните десет години в изготвянето на правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите надвишава 50 милиона лева и др.

До участие не се допускат фирми в производство по ликвидация или банкрут, обявиха още от приватизационната агенция.

От ведомството уточняват, че след изтичане на крайния срок за подаване на оферти, комисията ще разгледа документите и ще изготви мотивиран доклад до Изпълнителния съвет на агенцията с предложение за класиране.

Решението на АПСК да обяви изготвяне на информационен меморандум само на БФБ вероятно означава, че приватизацията на "Централния депозитар" се отлага. Преди малко повече от година правителството на Пламен Орешарски обмисляше пакетна сделка за двете институции. Наскоро обаче министърът на икономиката Божидар Лукарски обясни пред списание "Клуб Z", че не е ясно дали "Централния депозитар" изобщо ще бъде предлаган за продан, тъй като изпълнявал и чисто регулаторни функции.

Ключови думи
 
Снимка БГНЕС

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) стартира ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 50,0542% от капитала на „Българска фондова борса - София“ АД, съобщиха от ведомството на Емил Караниколов.

Цената на конкурсната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 20 календарни дни, считано от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата. Крайният срок за подаване на предложенията от кандидатите също е 20-ят календарен ден включително. Депозитът за участие в конкурса е 1000 лева.

Екипите на бъдещия оценител задължително трябва да разполагат:

-    най-малко с четирима правоспособни юристи:

-    които да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на фондовата борса; 
-    които да притежават опит в областите – търговско право и приватизация;
-    поне един да притежава опит в областта на международно частно право и/или публично право;
-    независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител;    
-    икономисти и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието;
-    лица, притежаващи опит през последните десет години в изготвянето на правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите надвишава 50 милиона лева и др.

До участие не се допускат фирми в производство по ликвидация или банкрут, обявиха още от приватизационната агенция.

От ведомството уточняват, че след изтичане на крайния срок за подаване на оферти, комисията ще разгледа документите и ще изготви мотивиран доклад до Изпълнителния съвет на агенцията с предложение за класиране.

Решението на АПСК да обяви изготвяне на информационен меморандум само на БФБ вероятно означава, че приватизацията на "Централния депозитар" се отлага. Преди малко повече от година правителството на Пламен Орешарски обмисляше пакетна сделка за двете институции. Наскоро обаче министърът на икономиката Божидар Лукарски обясни пред списание "Клуб Z", че не е ясно дали "Централния депозитар" изобщо ще бъде предлаган за продан, тъй като изпълнявал и чисто регулаторни функции.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета