Ad Config - Website header

 

Article_top

Любен Обретенов

Вече дни наред словото на кмета на Панагюрище Никола Белишки по повод 139 години от Априлското въстание е хит в социалните мрежи. "Няма синоним на "турско робство". Всички опити да бъде намерен са равносилни на национално предателство", заяви тогава кметът.

С тези си думи Белишки си спечели възторг и одобрение в социалните мрежи. "Има мъже в тая държава! Браво г-н Кмете!". Много изказвания в този дух биха могли да бъдат прочетени по повод словото на Белишки.

Има и други, разбира се. "Изказвам силното си възмущение, че осквернихте с невежеството си 139 – годишнината от Априлското въстание. Пред цяла България и останалите Балкански държави Вие показахте, че познанията Ви по история  и по етимология на думите, са крайно незадоволителни за заеманата от Вас позиция, като по този начин дадохте повод за пореден път да се заговори за прословутата българска некомпетентност".

Дали кметът е мъж е въпрос на гледна точка. Дали познанията му по история са задоволителни също не може да се каже обективно, защото вероятно е бил в училище, когато в учебниците по този предмет се употребяваше точно терминът "турско робство".

Но едно е сигурно. Никой добросъвестен български историк не се опитва да намери синоним на този термин. Единственото, което се прави през последните години е опит за уточнение. Защото терминът "турско робство" не е съвсем коректен от историческа гледна точка. Вярно, възрожденците ни са го употребявали, а Иван Вазов е написал "Под игото", но това е друга тема.

Това, че Априлското въстание е потушено с жестоки зверства, е исторически факт. Но доколко въстаналите са били роби е съвсем отделен въпрос. Слава Богу, че Копривщица, градът, където е гръмнала първата пушка през 1876 г. е запазен за поколенията. И много ясно може да се види какъв точно стандарт на живот са имали копривщенци. Особено Тодор Каблешков, местният водач на въстанието, написал прочутото "Кърваво писмо", чиято родна къща е една от най-впечатляващите в градчето.

Нека дадем думата на Иван Хаджийски, безспорен авторитет, който едва ли може да бъде обвинен в липса на патриотизъм. Една от неговите творби е озаглавена "Психология на Априлското възстание". В периода 1936-1938 г. Хаджийски обикаля много от населените места, участвали във въстанието и разговаря с негови съвременици, които са все още живи. Ето някои от неговите бележки:

"Не е вярно, дори смешно е да се твърди, че въстанието било предизвикано само от непоносими данъци, произвол на турската администрация, безчинства на частни лица - турци, - обезчестяване на жени, дишхакъ и други насилия. Данъците преди въстанието в местата, които лично съм посетил, решително не са били непоносими особено като се сравняват с днешните.

Смешно е да се говори за системен произвол от страна на турската администрация. Какъв произвол е имало в един Калофер например, където всеки пратен мюдюрин е треперел да не засегне нещо старците, защото достатъчно  било те да пишат два реда на дядо Тъпчилеща в Цариград, за да изстине мястото му в Калофер и той да си замине  между два дни? Какъв произвол е имало в Копривщица, Панагюрище, Тетевен, където турчин не е имал право да минава яхнал на кон, където кадъна не е могла да роди? Какъв произвол е имало в Котел или Казанлък, управлявани фактически от българи - мемлекет-чорбаджии? Какъв произвол е имало в Сливен и Ямбол, където за най-голяма турска храброст се е смятало минаването нощем през Клуцохор или Каргона (българските части от тези градове)  и където, когато турчин искал да се похвали, че е храбър, казвал: "Наемам се да мина нощем през Каргона." Какъв произвол е имало в Габрово, дето дядо Илия Видинлията, личен приятел на султана, е обуздавал дори изпратените там турски офицери?...

Турската феодална експлоатация (данъци и повинности) в никой случай не е превишавала тази във Второто ни българско царство. Нещо повече — привилегированите раи получаваха положение по-благоприятно от това, което имаха при българската власт. И ние смело можем да кажем с думите на проф. П. Ников: "След първите два завоевателни века на примерно турско управление на мир, ред и сигурност, правда и благосъстояние, които българският народ почувствувал като благодат въпреки чуждия ярем, от края на XVI век турската държава почнала да се разлага и запада вътрешно и външно".

Но да се обърнем и към Захари Стоянов, летописецът на въстанието:

"Но преди руските войни българският народ е живял под турското владителство сравнително много по-добре, отколкото когато са захванали да се грижат за неговите съдбини различни християнски държави. Това се доказва още по-добре, като се вземе пред вид, че на българите се е позволявало да носят оръжие открито наедно с турците, че във време на кърджалийските времена те са били свободни да се бранят от нападателите с оръжие в ръка, убивали са ги, събирали са чети, мнозина са били предводители на тези чети, съставени от българи и турци, нещо, което у последните се считало за престъпление в по-новите времена"...

Турското правителство при всичката си деморализация винаги е държало страната на народа срещу тиранията на различни забити, аени, чорбаджии, па дори и на подвластни князе. Много паши и каймаками са били изгонвани и сваляни от своите постове следствие на най-малкото оплакване от страна на населението, без разлика на вяра и народност".

Горещо съветваме всички да прочетат тези творби в тяхната цялост, особено написаното от Хаджийски, което е по-неизвестно за широката публика. Нито Хаджийски, нито пък Стоянов, разбира се, твърдят, че по време на османската власт българите са живеели цветущо. И никой не би могъл да го твърди.

Но не са били роби, т.е. нечия собственост без никакви права. Дискириминирани на религиозен принцип - да. Живеещи в условията на власт, която не може да им осигури спокойствие, за да си гледат бизнеса, ако използваме съвременната дума - да. По-добре образовани от своите управници турци, на които трябва да правят теманета  - да. Всичко това е много неприятна ситуация, достатъчна за да се вдигне въстание. Но не е робство.

Патриотизмът може да се докаже по различни начини. Но какъв точно патриот си при положение, че обиждаш паметта на предците си с определението "роби"?

 
Снимка БГНЕС

Вече дни наред словото на кмета на Панагюрище Никола Белишки по повод 139 години от Априлското въстание е хит в социалните мрежи. "Няма синоним на "турско робство". Всички опити да бъде намерен са равносилни на национално предателство", заяви тогава кметът.

С тези си думи Белишки си спечели възторг и одобрение в социалните мрежи. "Има мъже в тая държава! Браво г-н Кмете!". Много изказвания в този дух биха могли да бъдат прочетени по повод словото на Белишки.

Има и други, разбира се. "Изказвам силното си възмущение, че осквернихте с невежеството си 139 – годишнината от Априлското въстание. Пред цяла България и останалите Балкански държави Вие показахте, че познанията Ви по история  и по етимология на думите, са крайно незадоволителни за заеманата от Вас позиция, като по този начин дадохте повод за пореден път да се заговори за прословутата българска некомпетентност".

Дали кметът е мъж е въпрос на гледна точка. Дали познанията му по история са задоволителни също не може да се каже обективно, защото вероятно е бил в училище, когато в учебниците по този предмет се употребяваше точно терминът "турско робство".

Но едно е сигурно. Никой добросъвестен български историк не се опитва да намери синоним на този термин. Единственото, което се прави през последните години е опит за уточнение. Защото терминът "турско робство" не е съвсем коректен от историческа гледна точка. Вярно, възрожденците ни са го употребявали, а Иван Вазов е написал "Под игото", но това е друга тема.

Това, че Априлското въстание е потушено с жестоки зверства, е исторически факт. Но доколко въстаналите са били роби е съвсем отделен въпрос. Слава Богу, че Копривщица, градът, където е гръмнала първата пушка през 1876 г. е запазен за поколенията. И много ясно може да се види какъв точно стандарт на живот са имали копривщенци. Особено Тодор Каблешков, местният водач на въстанието, написал прочутото "Кърваво писмо", чиято родна къща е една от най-впечатляващите в градчето.

Нека дадем думата на Иван Хаджийски, безспорен авторитет, който едва ли може да бъде обвинен в липса на патриотизъм. Една от неговите творби е озаглавена "Психология на Априлското възстание". В периода 1936-1938 г. Хаджийски обикаля много от населените места, участвали във въстанието и разговаря с негови съвременици, които са все още живи. Ето някои от неговите бележки:

"Не е вярно, дори смешно е да се твърди, че въстанието било предизвикано само от непоносими данъци, произвол на турската администрация, безчинства на частни лица - турци, - обезчестяване на жени, дишхакъ и други насилия. Данъците преди въстанието в местата, които лично съм посетил, решително не са били непоносими особено като се сравняват с днешните.

Смешно е да се говори за системен произвол от страна на турската администрация. Какъв произвол е имало в един Калофер например, където всеки пратен мюдюрин е треперел да не засегне нещо старците, защото достатъчно  било те да пишат два реда на дядо Тъпчилеща в Цариград, за да изстине мястото му в Калофер и той да си замине  между два дни? Какъв произвол е имало в Копривщица, Панагюрище, Тетевен, където турчин не е имал право да минава яхнал на кон, където кадъна не е могла да роди? Какъв произвол е имало в Котел или Казанлък, управлявани фактически от българи - мемлекет-чорбаджии? Какъв произвол е имало в Сливен и Ямбол, където за най-голяма турска храброст се е смятало минаването нощем през Клуцохор или Каргона (българските части от тези градове)  и където, когато турчин искал да се похвали, че е храбър, казвал: "Наемам се да мина нощем през Каргона." Какъв произвол е имало в Габрово, дето дядо Илия Видинлията, личен приятел на султана, е обуздавал дори изпратените там турски офицери?...

Турската феодална експлоатация (данъци и повинности) в никой случай не е превишавала тази във Второто ни българско царство. Нещо повече — привилегированите раи получаваха положение по-благоприятно от това, което имаха при българската власт. И ние смело можем да кажем с думите на проф. П. Ников: "След първите два завоевателни века на примерно турско управление на мир, ред и сигурност, правда и благосъстояние, които българският народ почувствувал като благодат въпреки чуждия ярем, от края на XVI век турската държава почнала да се разлага и запада вътрешно и външно".

Но да се обърнем и към Захари Стоянов, летописецът на въстанието:

"Но преди руските войни българският народ е живял под турското владителство сравнително много по-добре, отколкото когато са захванали да се грижат за неговите съдбини различни християнски държави. Това се доказва още по-добре, като се вземе пред вид, че на българите се е позволявало да носят оръжие открито наедно с турците, че във време на кърджалийските времена те са били свободни да се бранят от нападателите с оръжие в ръка, убивали са ги, събирали са чети, мнозина са били предводители на тези чети, съставени от българи и турци, нещо, което у последните се считало за престъпление в по-новите времена"...

Турското правителство при всичката си деморализация винаги е държало страната на народа срещу тиранията на различни забити, аени, чорбаджии, па дори и на подвластни князе. Много паши и каймаками са били изгонвани и сваляни от своите постове следствие на най-малкото оплакване от страна на населението, без разлика на вяра и народност".

Горещо съветваме всички да прочетат тези творби в тяхната цялост, особено написаното от Хаджийски, което е по-неизвестно за широката публика. Нито Хаджийски, нито пък Стоянов, разбира се, твърдят, че по време на османската власт българите са живеели цветущо. И никой не би могъл да го твърди.

Но не са били роби, т.е. нечия собственост без никакви права. Дискириминирани на религиозен принцип - да. Живеещи в условията на власт, която не може да им осигури спокойствие, за да си гледат бизнеса, ако използваме съвременната дума - да. По-добре образовани от своите управници турци, на които трябва да правят теманета  - да. Всичко това е много неприятна ситуация, достатъчна за да се вдигне въстание. Но не е робство.

Патриотизмът може да се докаже по различни начини. Но какъв точно патриот си при положение, че обиждаш паметта на предците си с определението "роби"?

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Наистина не го разбирам това , да искаш да си бил роб
Анонимен's picture
Анонимен

Ами ти може да искаш и да си бил марсианец или атлант. Дай тогава да пренапишеме историята, а?
Хаджи Генчо's picture
Хаджи Генчо
Хаджи Генчо

Хаджи Генчо

Има си обяснение сигурно. Може би избиваме някакви комплекси, че цели 5 века не сме успели да си отвоюваме държавата. И да си бил "роб" е някак си по-оправдателно.
Имало е владичество, имало е гонения, имало е кланета (каквито между другото по същото време е имало и в християнска Европа!), но робство (според етимологията на думата) е нямало. И това твърдение не смятам, че ме прави по-малко родолюбец от който и да е...
Апропо, защо защитниците на тезата за робството избягват да коментират ФАКТЪТ, че във всички други балкански страни с подобна история, този период се нарича Османско владичество, а не робство? Да не би едни сърби или гърци са по-малко патриоти от нас или при тях е нямало подобни зверства?
Анонимен's picture
Анонимен

ак47

Обретенов, това слово се произнесе на 01.05., днес е 05.05. Вървиш след събитията, само за да прокараш поредна разделителна линия ли? Нищо не струват писанията ти, трици са...

l.obretenov

Г-н АК 47, факт е, че минаха 5 дни, но темата - за моя изненада признавам - продължава да е актуална. Всъщност темата за турското робство е вечна. Що се отнася до моите писания - голяма част от написанатото по-горе не е от мен, а от Иван Хаджийски и Захари Стоянов. Редно е да имате малко повече уважение към тези двама видни българи. Иначе ви благодаря за вниманието.
Анонимен's picture
Анонимен

помнещ

Обретенов, нищо не си написал за БАТАК
Защо ли?

l.obretenov

"Това, че Априлското въстание е потушено с жестоки зверства е исторически факт". Не сте прав г-н Помнещ, написал съм
Анонимен's picture
Анонимен

D

В църквата на Батак още стоят черепите на избитите българи и основно деца, защо гледат да изкривяват историята, като Турция навлиза и превзема България а после 5 века своеволно тероризира българското население! В момента е пълно с продажници, които само и само да не обидят някой изкривяват тотално историята и отричат зверствата над българския народ, това са долни мижитурки! Българите трябва да сме горди и да си отстояваме историята!

l.obretenov

Г-н D, никой не отрича случилото се в Батак. Но не сте съвсем прав за друго. Не Турция, а Османската империя превзема България. Не е вярно, че 5 века е имало само своеволно тероризиране на българското население. Нито една власт не може да се крепи само на терор цели 5 века. Иначе съм съгласен, че трябва да сме горди и да отстояваме историята си, но преди това трябаа да я познаваме.
Анонимен's picture
Анонимен

D

Това, че тогава се е наричала османска империя е все същото и напротив това е империя, която е съществувала на базата на терора върху всяко завладяно население, принизяването му и експлоатирането му. Кой ги е канил на наша територия и от къде на къде идват, завладяват чужди територии, избиват и тероризират! И защо сега трябва да преиначаваме фактите?
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Г-н Обретенов, бихте ли анализирали държавнотворческия етнически елемент в Османската империя? Както и езика, който се е говорел в султанския отомански двор? В смисъл, той турски ли е, български, арабски, цигански, арменски, кюрдски, или може би руски?
Анонимен's picture
Анонимен

ak 36

Съгласен съм със статията. Друга глупост, която продължава да се повтаря безспир е как го наричали "османско присъствие" - всъщност никой не го нарича така, нито това е термин използван от историк...а се повтаря като заклинание някакво, мантра ли...
Анонимен's picture
Анонимен

Родоотстъпник

Обретенов,
А ти чел ли си З. Стоянов и Хаджийски??? "Ако човек се завземе да пише историята на българския народ от неговото подпадание под турското иго до освобождението му, то кое събитие би трябвало да държи първо място в нейните страници? Според нас: българските въстания, най-много Априлското (1876 г.), чрез които ние се опитахме да свалим от гърба си веригите на РОБСТВОТО. " - З.Стоянов. "Завладяването ни от турците установило петвековно «тъмно» РОБСТВО. Турската феодална власт подложила на нечуван произвол покорените раи: непосилни данъци, насилия, убийства, безчестия." - И. Хаджийски. Дано БОГ ти прости. Аз не мога.

l.obretenov

Г-н Родоотстъпник, чел съм доста от Хаджийски, но не всичко. Бихте ли ми казали в коя точно творба е написал посоченото от вас изречение? Така както аз съм посочил източника на цитатите ми.
Анонимен's picture
Анонимен

Родоотстъпник си ти

Хаджийски - в предговора на творбата, която уж цитираш и ти - "Психология на Априлското въстание". З. Стоянов - предговора на "Записки по българските въстания". Явно не си стигнал далеч в четенето, щом си пропуснал, че още в самото начало и двамата казват ясно "ТУРСКО РОБСТВО".

l.obretenov

Да, г-н Родоотстъпник, сетих се. Но вие спекулирате с този цитат. Преди него има други изречения:
Какво е обикновеното обяснение за причините на Априлското въстание?

А след това има друг цитат:

Но пита се тогава, защо на 1856 г., когато дядо Никола с руски рубли в кесията канеше габровското население не към въстание, а към протест срещу неприлагането на
дадените на българския народ с хатишерифа и танзимата правдини, той биде подгонен и убит не от башибозуци и низами, а от габровски «раи» начело с габровския чорбаджия Христо Дюстабанов и защо само 20 години след това, на 1876 г., синът на чорбаджи Христо — славният воевода Цанко Хр. Дюстабанов — поведе в Габровския балкан чета от 400 души габровци? Какво е станало между тези две дати?
Анонимен's picture
Анонимен

Родоотстъпник си ти

Моят съвет е да приемеш, че сгреши и да се извиниш за материала. Прочети пак това, което си писал и виж дали си прав? Ти твърдиш, че "ТУРСКО РОБСТВО" е едва ли не само термин от соц учебниците. Цитираш велики българи избирателно - но те също казват "ТУРСКО РОБСТВО". Т.е. съвременниците на събитията го наричат РОБСТВО, тези които са умрели за свободата ни го наричат РОБСТВО, всички достоворени исторически източници потвърждават, че е имало РОБСТВО - а ти плюеш - "Но какъв точно патриот си при положение, че обиждаш паметта на предците си с определението "роби"?" Ако искаш да си чешеш езика за това каква е дефиницията за робство - това е друг въпрос. И в САЩ е имало свободни чернокожи.
Анонимен's picture
Анонимен

Българин

Това с изкривяването на българската история са външни манипулации, които карат определен кръг от продажници да плямпат безумни глупости, че и да искат народа да им вярва! А който се осмели да каже истината веднага е расист, защо? Защото е казал истината! България в момента до толкова е принизена, че няма право на никаква националност. Пример Български хелзински комитет, една продажна структура защитаваща цигани и всякаква друга чужда паплач, структура насочена срещу българското население !
Анонимен's picture
Анонимен

os&znata b&lgarka

Do ciganite vsi4ko beche dobre, no na tova miasto se otide v xenofobia. Ciganite, musulmanite, evreite, armencite...sa si bg grajdani i nashi s&narodnici, a ne "4ujda papla4". Li4i si kolko horata sa ob&rkani v B&lgaria.
A shto se otnasia dorobstvoto eto kakvo pishe v edna frenska enciklopedia, nali nashite si gi tretirame za neverni :
"Fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture." koeto shte re4e,

État, condition de ceux qui sont sous une domination tyrannique ; asservissement, servitude : Tenir un peuple en esclavage.
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Никой не иска да е бил роб. Но турско робство е имало - в най-буквалния смисъл, въпреки писанията на съвестния учен Иван Хаджийски и русофоба Захари Стоянов, чиято цел е да "докаже", че сме били по-добре под властта на султана, отколкото след Освобождението, извоювано с помощта на Русия. Пазарът за роби в Истанбул е съществувал до 60-те години на ХІХ в. - и на него са се продавали гяури (като мен и вас в тоя форум), а не правоверни мюсюлмани. Казах. Обретенов да почете и малко други исторически източници (напр. "Турските зверства в България" на американския журналист и очевидец Джанюариъс Макгахан), а не само удобните на политически коректната му към Република Турция теза.
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Ето още малко свидетелства на очевидци, които г-н Обретенов би могъл да включи в някоя следваща изследователска статия по темата.
"Често може да се види как турско дете бие с тояга български селянин, без той да смее да се защити..." (Габор Егреши, "Дневник за преживяванията си във Видин и България" 1851 г.) "Ала бях юноша тогива, млад и красен лицем, а тамошни турци - содомити. Като мя видяха, той час ме фатиша да мя изпитват зарад харачийска хартия и найдоша хартия моя недобра. И затвориша ме далеко у една градина, що имаше тамо турци - свиряха, играяха, смеяха са у една одая, що беше близо при пут. Ала аз са смислих защо мя затвориха мене тамо и по случаю имаше ключ от внутре, и той час заключих аз. Ами колико содомите! Они прихождаха и моляха ме да им отворя, подаваха ми из прозорецу жълтици. И аз видях какова е работа, наченах да викам... " (Софроний Врачански)
"Освен че ограбили чипровчанина Георги Лукеркиеркич, турците отвлекли жена му и тримата му невръстни синове. Юношата Андрей Антонов Радибратов, изгубил родителите си във въстанието, разказва за „плачевна погибел и разорение на града Чипровци и други селища”. „След като сториха тези жестокости турците тръгнаха из другите съседни области, търсейки деца на някой католик или да ги избият, както направиха с техните родители, или насила да ги потурчат...”
На свещеника Антонио от с. Копиловци заробили майка му, тримата му братя и двама племеника. Но за тях се намерил добър човек — „търговец схизматик (православен, който откупил близките му и ги освободил от робство...
Проф. Л. Милетич цитира никополския епископ Антон Стефанов, който получил сведения наскоро след събитието и твърди, че в споменатите четири селища били изклани около 1000 души, отвлечените в робство жени и деца били около 800. Проф. К. Телбизов, потомък на избягали в Банат след въстанието чипровски българи, смята, че тогава са били избити и откарани в робство (особено жени и момичета) не по-малко от 4000 католици и православни само от Чипровската покрайнина. От семействата на Иван и Михаил Станиславови били отвлечени в робство 5 жени и 8 деца. Градът бил ограбен, разрушен и опожарен.

l.obretenov

Г-н Гяур, никой не отрича, че въстанията - Чипровското, Априлското, са потушавани със зверства. Въпросът е друг - доколко въстаналите са били роби. Ето малко информация за приините за чипровското въстание:

При завладяването на България турците оставят редица области и населени места извън османската административна система. Обикновено това са стратегически важни области, които от практически съображение са оставени под управлението на старата, наследена от Втората българска държава администрация. Като пример може да се споменат т.нар. войнишки селища, охраняващи планинските проходи, както и важни металодобивни райони, като този около Чипровските мини. Въпреки не съвсем изяснените въпроси около статута на населените след османското нашествие, се смята, че християнската аристокрация запазва до голяма степен властта си в Чипровци. От дубровнишки източници е известно името на рода Соймирович, чиито представители живеели там. Според тези източници до края на 14 век родът е пълновластен владетел в Чипровско. След османското нашествие родът или поне част от него се преместват в Дубровник, където се вливат в местната аристокрация (и вероятно приемат католицизма), без да забравят старите си родови имения. Известни са също родовете Пеячевич, Парчевич, Черкич, Марканич и Кнежевич. В следващия век Чипровци става хас (постоянно владение) на султанското семейство, а по-късно собственост на валиде ханъм (султанската майка). Правата на християнското самоуправление, вероятно базирано на родовата аристокрация от времето на Втората българска държава и адаптирани към османската военно-феодална система, се свиват през 16 ти и 17 век Процъфтяващата османска империя получва съкрушителни удари (поражението при Виена през 1683 г.). Огромните разходи около неуспешните военни кампании карат османските султани да прибегнат към налагане на непосилни данъци и отнемане на част от привилегиите на някои категории християни.

Накратко - Чипровското въстание избухва, защото местните християни ЗАГУБВАТ ПРИВИЛЕГИИТЕ СИ. Доколко това е робство оставям вие да прецените.

Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Г-н Обретенов, защо им е на тези "свободни" хора да възстават? Или просто не са искали вече да бъдат РОБИ на чужда етническа и верска сила, на която да се молят за "свободите" си, различни от тези на правоверните мюсюлмани?
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

http://ebooks.ucoz.com/beseda/Turskite_zverstva.pdf
И най-обективният и безпристрастен източник - от Америка, извор на съвременната демокрация. Джанюариъс Макгахан - "Турските зверства в България".
Анонимен's picture
Анонимен

ак47

Г-н Обретенов, имате лайк на репликата Ви към мен. За тона! Прекалено са Ви избирателни цитатите, издават, че имате предварително изградена теза, която винаги може да се подкрепи с нечии мисли. Да, авторитети са, особено първия.., а описанието на Захарий за потушаването на въстаналите селища е толкова истинско. Не бих си позволил, заради кръвта на Кочо и хилядите мъченици, избити само затова, че са християни, да словоблудствам. Уважаеми Обретенов, това, че понятието "турско робство" е метафора е очевиден факт. Никой не влага в това понятие прекия смисъл на думата. Допускайки това очевидно искате да изместите разговора в различен спор, удобен за Вас. Разбира се, че е метафора, че БЪЛГАРИЯ е била под робство. Забележете БЪЛГАРИЯ, не отделните индивиди. Такава теза трудно може да се обори, затова разсеяно се заобикаля. Как България да не е под робство, когато целия й етнос не е имал право на държавен суверенитет, важали са законите на Османската империя, а нейните поданици /българи/ са тръгнали "на оръжие" да късат оковите си /видяхте ли метафората?/ и са написали на знамето си "СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ". Прочетете го пак СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!Много точна е метафората, че България е била "под робство". Естествено, че не сме го искали, но това е факт, нека бъдем малко повече българи. Холан ни е вече да иронизирате "българщината" както, когато и на който му скимне. Недейте, Ботев, Левски, Кочо.., всички Ви гледат. А този разговор днес е прекалено тежък за обществото ни. Достатъчно е разделено, нека го пощадим с тази "разделителна линия". Няма я. И браво на Кмета!
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Поздравления за това мнение от един горд гяур, разкъсал ОКОВИТЕ! Само ще добавя, че не мразя днешните турци и не искам да ми се извиняват за делата на дедите си. Достатъчно е да ги признаят. А и ние да признаем историята си и да я тачим такава, каквато е била, дори и робска в някои столетия.

l.obretenov

Г-н ак47, моля ви само да не ме упреквате, че съм иронизирал българщината... Напротив, опитвам се я укрепя. Не виждам с какво твърдението "не сме били роби" в по-небългарско от "били сме роби"
Що се отнася до тезата - тя не е моя, нямам такова самочувствие, тезата е на хора, далеч по-вещи в историята от мен. Аз само се опитвам да я популяризирам.
Анонимен's picture
Анонимен

дядо Иван

Кой роб плаща данъци? Сигурно само българският.
Защо арменците никога не употребяват думата робство, въпреки, че срещу тях е извършен геноцид? Напротив, те имат самочувствието, че са създавали икономика и култура на Османската империя.
Когато на един народ му се внушава: роб, роб, роб, той се превръща в страхлив и мрънкащ предател. Каква гордост можеш да имаш от това да си роб?

l.obretenov

Напълно съгласен!!!
Анонимен's picture
Анонимен

гяур

Защото думите, освен пряко, имат и преносно значение. И когато единственото ти "гражданско право" е това да плащаш данъци, понякога и за това, че беят си е изтъркал зъбите, докато е ял кокошката ти, преносното значение РОБСТВО напълно приляга на гражданската ти ситуация.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията