Ad Config - Website header

 

Article_top

Веселин Желев

Румъния се откъсва още по-напред от България в съдебните реформи и в борбата с корупцията, показва докладът на Европейската комисия за северната ни съседка. За разлика от българския в него вече се говори за евентуален край на т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), с който ЕС наблюдава правосъдието и вътрешните работи на двете страни.

"Устойчивостта на напредъка е едно от условията да се покаже, че механизъм като МСП повече не би бил необходим", се казва във въведението на румънския доклад.

ЕВРОКОМИСИЯТА: ПРЕЗ 2016-А Е ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛТАТИ

В българския доклад още се говори за проблем с доверието между България и европейските ѝ партньори:

"Справянето с трудните дела и препятствията по пътя на реформата е определящ фактор за изграждане на доверие от страна на българските граждани и на европейските партньори".

Румънският доклад отбелязва наличието на силна политическа и обществена воля за промяна, българският - тяхната липса.

"Съдебната реформа и борбата срещу корупцията остават важни въпроси в румънското общество, способни да вдъхновят мащабни публични демонстрации", пише Комисията. Тя "приветства конструктивното сътрудничество, което е имала с румънските власти през изминалата година както и политическият ангажимент на правителството да следва реформите и да се бори с корупцията".

Формулировката за "политическа воля" в предишните български доклади (от времето на първото правителство на ГЕРБ) е заменена с друга: "липса на решимост".

"Системният проблем установен от Европейския съд за човешките права, що се отнася до задължението на България да извършва ефективни раследвания на нередности, е ехо на серия доклади по МСП и тук остава липсата на решимост в реакцията на българските власти към тези нередности", пише Комисията.

Неин експерт, участващ в подготовката на докладите и говорещ под условие за анонимност, не изключи след етапна оценка при десетата годишнина от наблюдението през 2017 година то да стане различно за двете страни. Той подчерта, че и в момента страните са наблюдавани по различни показатели (за Румъния - четири, за България - шест) и че всяка от тях е оценявана по "собствените си заслуги", а не в сравнение с другата.

ПЪЛЕН ТЕКСТ: ДОКЛАДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

С бюрократичното клише, че "няма кристална топка" Брюксел отказва да прогнозира какво би станало с механизма догодина. Но днешните доклади ясно показват, че докато в Румъния иде реч за "консолидиране на устойчива поредица от резултати", в България става дума за "връщане на реформите обратно в дневния ред".

"През миналата година Румъния и румънците показаха тяхното желание да се борят с корупцията и да защитават независимостта на правосъдието", коментира днес първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. "Окуражен съм да видя, че Румъния продължава да прави реформи и че положителната тенденция продължи и през 2015 година".

Ето няколко детайли от румънския доклад:

* Назначението на нов главен прокурор в Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма "се е характеризирало с увеличена прозрачност и предвидимост (обявяване на длъжността, публично оповестени критерии, публикуване на имената на кандидатите) и е било подпомогнато от сътрудничеството между министъра на правосъдието (отговорен да избере кандидата) и Висшия съвет на магистратурата" (аналог на българския ВСС - б.а.). "То следователно даде добър пример как ясни и здрави процедури с пълното участие на ключовите власти могат да бъдат най-важният фактор във вдъхващ доверие процес на назначение", пише в румънския доклад.

* "Успешното преследване и осъждане на много важни политици в Румъния за корупция на високо ниво е знак, че основната тенденция на съдебна независимост е позитивна и че никой, който извършва престъпление, не е извън обсега на правосъдието", казва още Комисията за Румъния.

* "Върховният съвет на магистратурата и Съдебната инспекция продължиха през 2015 година да защитават независимостта на правосъдието и професионалната репутация , независимостта и безпристрастността на магистратите", продължава докладът за северната ни съседка.

* Въпреки смяната на председателя ѝ, Националната агенция за интегритет (АНИ) е продължила да открива "значителен брой" дела за конфликт на интереси и за служебна несъвместимост. Повечето от засегнатите обжалват. В момена те водят към 3 000 дела срещу АНИ. В 80 на сто от случаите обаче съдът потдвърждава нейните решения. За 2015 година АНИ е приключила 1 910 досиета, като е установила нарушения на 135 кметове, 114 местни съветници, 71 заместник-кметове, 48 членове на парламента. Тя е уведомила прокуратурата за 25 случая на съмнения за сериозни престъпления или за корупция.

* Националната дирекция антикорупця (ДНА) за 2015 година е изпратила в съда 357 дела с 1 258 обвиняеми. Между тях са предишнията министър-председател Виктор Понта, 17 депутати (включително двама от тях, които са бивши министри), отделно двама бивши министри, един конституционен съдия, четирима държавни секретари, 21 кметове, 7 заместник-кметове, 11 председатели на общински съвети и 23 местни съветници. Сред обвиняемите са и председателите на Аудиовизуалния съват (румънския медиен регулатор), на Националната агенция за безопасност на храните, бившият председател на АНИ, шефът на националния орган за реституция на собственост, 37 ръководители на публични агенции и на държавни предприятия. За отчетния период има 302 окончателни осъдителни присъди за корупция срещу 973 обвиняеми. Оправдателни присъди има по 10 на сто от делата започнати от ДНА.

Комисията посочва като слабост в Румъния продължаващата политическа съпротива срещу реформите - главно от страна на част от депутатите в парламента. Той е отхвърлил една трета от исканията на ДНА за сваляне на депутатски имунитети. В част от тези случаи Комисията смята, че липсват обективни критерии за отказ.

"Съдебната независимост и спазването на съдебните решения продължават да се изправят пред предизвикателства", пише Комисията. "Реформата на Наказателния кодекс е поставена под въпрос в парламента".

Следващите доклади и за двете страни ще бъдат след година. Комисията днес обяви, че през нея тя ще наблюдава различни неща в България и в Румъния. "Продължаването на положителната тенденция и поредицата от резултати в реформата ще бъдат сигнал за устойчивост", пише тя за северната ни съседка.

За страната ни фокусът е друг: "Комисията смята, че България сега трябва да ускори реформата и да покаже силна поредица от резултати във всички области".

Накратко, българите имат още да гонят това, което румънците вече са постигнали и трябва да утвърждават.

 
СВЯТ Румъния

Румъния се откъсва още по-напред от България в съдебните реформи и в борбата с корупцията, показва докладът на Европейската комисия за северната ни съседка. За разлика от българския в него вече се говори за евентуален край на т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), с който ЕС наблюдава правосъдието и вътрешните работи на двете страни.

"Устойчивостта на напредъка е едно от условията да се покаже, че механизъм като МСП повече не би бил необходим", се казва във въведението на румънския доклад.

ЕВРОКОМИСИЯТА: ПРЕЗ 2016-А Е ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛТАТИ

В българския доклад още се говори за проблем с доверието между България и европейските ѝ партньори:

"Справянето с трудните дела и препятствията по пътя на реформата е определящ фактор за изграждане на доверие от страна на българските граждани и на европейските партньори".

Румънският доклад отбелязва наличието на силна политическа и обществена воля за промяна, българският - тяхната липса.

"Съдебната реформа и борбата срещу корупцията остават важни въпроси в румънското общество, способни да вдъхновят мащабни публични демонстрации", пише Комисията. Тя "приветства конструктивното сътрудничество, което е имала с румънските власти през изминалата година както и политическият ангажимент на правителството да следва реформите и да се бори с корупцията".

Формулировката за "политическа воля" в предишните български доклади (от времето на първото правителство на ГЕРБ) е заменена с друга: "липса на решимост".

"Системният проблем установен от Европейския съд за човешките права, що се отнася до задължението на България да извършва ефективни раследвания на нередности, е ехо на серия доклади по МСП и тук остава липсата на решимост в реакцията на българските власти към тези нередности", пише Комисията.

Неин експерт, участващ в подготовката на докладите и говорещ под условие за анонимност, не изключи след етапна оценка при десетата годишнина от наблюдението през 2017 година то да стане различно за двете страни. Той подчерта, че и в момента страните са наблюдавани по различни показатели (за Румъния - четири, за България - шест) и че всяка от тях е оценявана по "собствените си заслуги", а не в сравнение с другата.

ПЪЛЕН ТЕКСТ: ДОКЛАДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

С бюрократичното клише, че "няма кристална топка" Брюксел отказва да прогнозира какво би станало с механизма догодина. Но днешните доклади ясно показват, че докато в Румъния иде реч за "консолидиране на устойчива поредица от резултати", в България става дума за "връщане на реформите обратно в дневния ред".

"През миналата година Румъния и румънците показаха тяхното желание да се борят с корупцията и да защитават независимостта на правосъдието", коментира днес първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. "Окуражен съм да видя, че Румъния продължава да прави реформи и че положителната тенденция продължи и през 2015 година".

Ето няколко детайли от румънския доклад:

* Назначението на нов главен прокурор в Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма "се е характеризирало с увеличена прозрачност и предвидимост (обявяване на длъжността, публично оповестени критерии, публикуване на имената на кандидатите) и е било подпомогнато от сътрудничеството между министъра на правосъдието (отговорен да избере кандидата) и Висшия съвет на магистратурата" (аналог на българския ВСС - б.а.). "То следователно даде добър пример как ясни и здрави процедури с пълното участие на ключовите власти могат да бъдат най-важният фактор във вдъхващ доверие процес на назначение", пише в румънския доклад.

* "Успешното преследване и осъждане на много важни политици в Румъния за корупция на високо ниво е знак, че основната тенденция на съдебна независимост е позитивна и че никой, който извършва престъпление, не е извън обсега на правосъдието", казва още Комисията за Румъния.

* "Върховният съвет на магистратурата и Съдебната инспекция продължиха през 2015 година да защитават независимостта на правосъдието и професионалната репутация , независимостта и безпристрастността на магистратите", продължава докладът за северната ни съседка.

* Въпреки смяната на председателя ѝ, Националната агенция за интегритет (АНИ) е продължила да открива "значителен брой" дела за конфликт на интереси и за служебна несъвместимост. Повечето от засегнатите обжалват. В момена те водят към 3 000 дела срещу АНИ. В 80 на сто от случаите обаче съдът потдвърждава нейните решения. За 2015 година АНИ е приключила 1 910 досиета, като е установила нарушения на 135 кметове, 114 местни съветници, 71 заместник-кметове, 48 членове на парламента. Тя е уведомила прокуратурата за 25 случая на съмнения за сериозни престъпления или за корупция.

* Националната дирекция антикорупця (ДНА) за 2015 година е изпратила в съда 357 дела с 1 258 обвиняеми. Между тях са предишнията министър-председател Виктор Понта, 17 депутати (включително двама от тях, които са бивши министри), отделно двама бивши министри, един конституционен съдия, четирима държавни секретари, 21 кметове, 7 заместник-кметове, 11 председатели на общински съвети и 23 местни съветници. Сред обвиняемите са и председателите на Аудиовизуалния съват (румънския медиен регулатор), на Националната агенция за безопасност на храните, бившият председател на АНИ, шефът на националния орган за реституция на собственост, 37 ръководители на публични агенции и на държавни предприятия. За отчетния период има 302 окончателни осъдителни присъди за корупция срещу 973 обвиняеми. Оправдателни присъди има по 10 на сто от делата започнати от ДНА.

Комисията посочва като слабост в Румъния продължаващата политическа съпротива срещу реформите - главно от страна на част от депутатите в парламента. Той е отхвърлил една трета от исканията на ДНА за сваляне на депутатски имунитети. В част от тези случаи Комисията смята, че липсват обективни критерии за отказ.

"Съдебната независимост и спазването на съдебните решения продължават да се изправят пред предизвикателства", пише Комисията. "Реформата на Наказателния кодекс е поставена под въпрос в парламента".

Следващите доклади и за двете страни ще бъдат след година. Комисията днес обяви, че през нея тя ще наблюдава различни неща в България и в Румъния. "Продължаването на положителната тенденция и поредицата от резултати в реформата ще бъдат сигнал за устойчивост", пише тя за северната ни съседка.

За страната ни фокусът е друг: "Комисията смята, че България сега трябва да ускори реформата и да покаже силна поредица от резултати във всички области".

Накратко, българите имат още да гонят това, което румънците вече са постигнали и трябва да утвърждават.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

дебелян пеевский

Пак ги прецакахме, кво толко. Шенген вече го няма, дали има механизъм или не е без значение, а нашата мафия си е НАЙ-СТАБИЛНАТА. Румънците могат само да се запитат "а защо ги ручахме жабетата".
Анонимен's picture
Анонимен

Антон Станков

Едни доносници в България пишет докладите на ЕК!
Анонимен's picture
Анонимен

Кунева

Никъде в статията не става ясно, че мониторингът на Румъния ще пада! Заглавието ви е манипулативно за пореден път!!!
Анонимен's picture
Анонимен

дебелян пеевский

Кунева, прочети го още един път. Наблегни на смисъла на думата "може". Жокер: може да ползваш тълковен речник.
Анонимен's picture
Анонимен

Горския

То и една лисица имало, де одела подир пръча, оти се надявала да му паднат мъдята, ама не би...
Анонимен's picture
Анонимен

тука е така

Ще кажа едно само:
Боли ме КУРА за тая държава вече!Защо да си хабя живота с някакви Аватари в Б-я!Други Русофили като Социален,и техните политици!
Анонимен's picture
Анонимен

Стюардеса

Секторът ни за прости животни е много комфортно обзаведен. Изберете нас!
Анонимен's picture
Анонимен

Керанка пъблишинг елтеде

Анализът, който няма да прочетете в "Дневник", "Капитал" и "Клубзет":
http://vek21press.com/index.php/2016/01/25/nov-desen-proekt/
Анонимен's picture
Анонимен

Аман от литератори. Ако Сашко Йорданов можеше да управлява, щеше да е още председател на парламента, а не млад пенсионер.
Анонимен's picture
Анонимен

ozzy

2001 бяхме пред Румъния /Костов червени ГЕРБаджийски боклуци, КОСТОВ!!!/

Avatar

То и 2011-та бяхме пред Румъния и дори ни отложиха два доклада заради сериозната работа на Цветанов, но нали червено-синята мафия реши да го елиминира, като настрои оскотялото население срещу него... Е, сега ви го връщат тъпкано! Само за януари - един милиард от контрабанда! Драгалевския се 'апе за црнио дирник, а пудела му Пърдан скача като "гумения дядка" от Швейк и повтаря "Порисоф сатфорият", "Цветаноф стафорият", "асс ще съм преситент"...
Анонимен's picture
Анонимен

http://frognews.bg/news_105923/SKANDAL!-Savetnikat-na-Borisov-bil-chovek-na-Kotaratsite-i-Peevski/
Анонимен's picture
Анонимен

Химн на ГЕРБ

"Комунистите родината разграждат
Комсомолците след тях крадат
Пионери, пионери нищо не остана
за пореден път."
Анонимен's picture
Анонимен

ozzy

Къде те кри цял ден Нереза, червена ГЕРБаджийска шантонерке? Не издържа дребната ти червена душица/платена/ на КОСТОВ? Ааа??? Радан "аватарчо" Радан, изквичи сега, ама яко, да те чуят и в сараите и в Банкя да те чуят! За доклада си трай, че сте се овъртели та смърдите мутро ГЕРБаджийска! ШШШъъът тъпако!!!
Анонимен's picture
Анонимен

Хахаа

А, леле како! От 25 години повтаряме класа. Крайно време е да ни преместят в училище за бавноразвиващи се.
Анонимен's picture
Анонимен

Usuka Hamikura

Да видим к'во ще коментира бат' Бойко!
Анонимен's picture
Анонимен

Развеселен

митинги и сваляне на неудобните правителства - ако трябва това за похвала, мерси, но не мерси
Анонимен's picture
Анонимен

Endy

Vesko, maj veche vze da stava "vse taq" sled vseki doklad.... Napomnq za onq star vic ot socializYma, v kojto pytnik se sopnal na vatmana, che tramvaqt ne sprql na spirkata, za koeto shtql (pytnikyt), da pishe vyv vestnika. A vatmanyt otvyrnal, che ne mu puka, zashtoto nqmalo da prochete vestnika.... Ta i nashata rabota s dokladite....
Анонимен's picture
Анонимен

Трябва да призная едно: ЕВАЛА НА РУМЪНЦИТЕ.:::Трябва да си признаем друго: Никой не обича аутсайдерите.::::Снемам доверието от "държавата" и нейните "институции" и се дистанцирам от тях. Те не са легитимен израз на моята гражданска воля!

Avatar

Идиот!
Анонимен's picture
Анонимен

А при нас НОВОТО: Предложението за независима външна проверка на българската прокуратура е нещо напълно ново в рамките на досегашната процедура по мониторинг.
Тоест, ние имаме една голяма стъпка напред - от доклади, които в крайна сметка се разглеждаха в България като празни приказки, към реални действия на ЕК за установяване на механизъм на контрол.
Анонимен's picture
Анонимен

кабакчиев, враг на народа №1

Интересна статия по темата, Защо сме на дъното? Румъния затвори 1000 чиновници с подкуп, а ние – само 2-ма! http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5263672

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията