Ad Config - Website header

 

Article_top

Клуб Z зададе 15 въпроса към кандидатите за президенти, чиято бройка на тези избори стигна до внушителните 21. Следвайки принципите на равнопоставеност, формулирахме еднакви въпроси по основните теми към всички участници. В следващите дни преди изборите ще публикуваме отговорите на кандидатите, които решиха да се възползват от тази възможност. Преценката остава за вас.

Вижте отговорите на Трайчо ТРАЙКОВ, кандидат на Реформаторския блок:

- Силен или слаб е българският президент? Нужни ли са повече правомощия на държавния глава? „За“ или „против“ президентска република?

- Българският президент може да е силен и днес. Няма нужда от други правомощия, нито от президентска република. Важно е разделението на властите, за да не битуваме в премиерска република, а по Конституция да се водим парламентарна.

- Довършете изречението: „Българофил е...“

- … този, който обича народа си без да се налага за това да мрази други.

- Възможно ли е да сме винаги с ЕС и САЩ и никога против Русия? 

- В политиката думата „винаги“ има свойството иронично да ни опровергава, но ние сме съюзници заради общи ценности, а други са ни приятели, когато има взаимно уважение.

- Чий е Крим?

- Крим е украински и никой не бива да поощрява войната и агресията.

- Трябва ли да отпаднат санкциите за Русия? 

- Санкциите са израз на нетолерантност към тези, които отказват да приемат мира като висша ценност.

- Трябва ли България да преразглежда отношенията си с НАТО и ЕС и в каква посока?

- Налага се в НАТО да сме активни съюзници, които разчитат на пакта, но и страна, на която НАТО може да разчита. В момента сме слаби както във военно, така и в политическо отношение. Допускаме сериозно влияние на чужди страни в медиите, политиката и икономиката на страната. Що се отнася до ЕС - все още не умеем да налагаме българския интерес чрез активна дипломация в рамките на съюза. В днешните критични времена е особено важно да демонстрираме нашата нужда от единство на съюза.

- Съществува ли дилемата сигурност - човешки права?

- Такава дилема в демократичните общества няма. Човешките права са тези, които защитаваме. Сигурността е условие за спазването им. Обратното е стъпка към налагане на диктатура под претекст, че така е по сигурно и спокойно за всички.

- Каква трябва да е политиката на България по бежанския проблем?

- България не бива да се държи като буферна страна, а да изисква общоевропейски подход. Армията трябва да е на границата, а администрацията много по-бързо да обработва документите на хората, а не да ги трупа с месеци в бежанските центрове. Така се създава изкуствено напрежение и територия за фашизоидни изстъпления.

- Каква ще е ролята на вицепрезидента Ви? Какво точно ще работи той (ген. Съби Събев - б.р.)?

- Със сигурност ще ме консултира по въпросите на националната сигурност и взаимоотношенията със съюзниците от НАТО. За останалите ангажименти има време за разговор помежду ни.

- Ако бяхте президент в последните 2 години на кой от законите, приети от настоящото мнозинство, щяхте да наложите вето?

- Вероятно щях да наложа вето на поправките в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Сериозно щях да помисля и за решението за теглене на нов външен дълг.

- По скалата от 1 до 10 (1- крайно ляво, 10- крайно дясно) как бихте се самоопределили?

- Мисля, че 7 е добро число, отразяващо нагласата ми, а и този номер ми се падна в бюлетината.

- Трябва ли президентът да бъде баща/майка на нацията?

- Мисля, че отдавна пораснахме и нямаме нужда от осиновяване. Като чуя нещо такова и ми се появяват аналогии с „бащата на народите“...

- Какво разбирате под думите "обединител на нацията" - да се опитваш да угодиш на всички или да се опитваш да поведеш всички?

- Равно отдалечен от партиите във властта и равно приближен до гражданите.

- Коя световна политическа фигура Ви служи за пример?

- Томас Удроу Уилсън. Успява да наложи ефективно антитръстово законодателство, отлично образован, подкрепя избирателните права на жените, укрепва армията и маса други неща, които са били немислими преди него. За изненада на генерал Радев именно Уилсън осуетява Ньойския опит България да бъде разделена между Гърция, Сърбия и Румъния. Накрая приключва като Нобелов лауреат

- Колко езика владеете?

- Четири, но в Европа българският е официален и ще се възползвам от това при всяка възможност.

 

Клуб Z зададе 15 въпроса към кандидатите за президенти, чиято бройка на тези избори стигна до внушителните 21. Следвайки принципите на равнопоставеност, формулирахме еднакви въпроси по основните теми към всички участници. В следващите дни преди изборите ще публикуваме отговорите на кандидатите, които решиха да се възползват от тази възможност. Преценката остава за вас.

Вижте отговорите на Трайчо ТРАЙКОВ, кандидат на Реформаторския блок:

- Силен или слаб е българският президент? Нужни ли са повече правомощия на държавния глава? „За“ или „против“ президентска република?

- Българският президент може да е силен и днес. Няма нужда от други правомощия, нито от президентска република. Важно е разделението на властите, за да не битуваме в премиерска република, а по Конституция да се водим парламентарна.

- Довършете изречението: „Българофил е...“

- … този, който обича народа си без да се налага за това да мрази други.

- Възможно ли е да сме винаги с ЕС и САЩ и никога против Русия? 

- В политиката думата „винаги“ има свойството иронично да ни опровергава, но ние сме съюзници заради общи ценности, а други са ни приятели, когато има взаимно уважение.

- Чий е Крим?

- Крим е украински и никой не бива да поощрява войната и агресията.

- Трябва ли да отпаднат санкциите за Русия? 

- Санкциите са израз на нетолерантност към тези, които отказват да приемат мира като висша ценност.

- Трябва ли България да преразглежда отношенията си с НАТО и ЕС и в каква посока?

- Налага се в НАТО да сме активни съюзници, които разчитат на пакта, но и страна, на която НАТО може да разчита. В момента сме слаби както във военно, така и в политическо отношение. Допускаме сериозно влияние на чужди страни в медиите, политиката и икономиката на страната. Що се отнася до ЕС - все още не умеем да налагаме българския интерес чрез активна дипломация в рамките на съюза. В днешните критични времена е особено важно да демонстрираме нашата нужда от единство на съюза.

- Съществува ли дилемата сигурност - човешки права?

- Такава дилема в демократичните общества няма. Човешките права са тези, които защитаваме. Сигурността е условие за спазването им. Обратното е стъпка към налагане на диктатура под претекст, че така е по сигурно и спокойно за всички.

- Каква трябва да е политиката на България по бежанския проблем?

- България не бива да се държи като буферна страна, а да изисква общоевропейски подход. Армията трябва да е на границата, а администрацията много по-бързо да обработва документите на хората, а не да ги трупа с месеци в бежанските центрове. Така се създава изкуствено напрежение и територия за фашизоидни изстъпления.

- Каква ще е ролята на вицепрезидента Ви? Какво точно ще работи той (ген. Съби Събев - б.р.)?

- Със сигурност ще ме консултира по въпросите на националната сигурност и взаимоотношенията със съюзниците от НАТО. За останалите ангажименти има време за разговор помежду ни.

- Ако бяхте президент в последните 2 години на кой от законите, приети от настоящото мнозинство, щяхте да наложите вето?

- Вероятно щях да наложа вето на поправките в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Сериозно щях да помисля и за решението за теглене на нов външен дълг.

- По скалата от 1 до 10 (1- крайно ляво, 10- крайно дясно) как бихте се самоопределили?

- Мисля, че 7 е добро число, отразяващо нагласата ми, а и този номер ми се падна в бюлетината.

- Трябва ли президентът да бъде баща/майка на нацията?

- Мисля, че отдавна пораснахме и нямаме нужда от осиновяване. Като чуя нещо такова и ми се появяват аналогии с „бащата на народите“...

- Какво разбирате под думите "обединител на нацията" - да се опитваш да угодиш на всички или да се опитваш да поведеш всички?

- Равно отдалечен от партиите във властта и равно приближен до гражданите.

- Коя световна политическа фигура Ви служи за пример?

- Томас Удроу Уилсън. Успява да наложи ефективно антитръстово законодателство, отлично образован, подкрепя избирателните права на жените, укрепва армията и маса други неща, които са били немислими преди него. За изненада на генерал Радев именно Уилсън осуетява Ньойския опит България да бъде разделена между Гърция, Сърбия и Румъния. Накрая приключва като Нобелов лауреат

- Колко езика владеете?

- Четири, но в Европа българският е официален и ще се възползвам от това при всяка възможност.

Коментари

gopeto's picture
gopeto
gopeto

Ти баща, ти майка.

" Трябва ли президентът да бъде баща/майка на нацията?
- Мисля че отдавна пораснахме и нямаме нужда от осиновяване. Като чуя нещо такова и ми се появяват аналогии с „бащата на народите“..."

Много хубав словесен шамар за мутрата и тетката.
Zdravko Dunov's picture
Zdravko Dunov
Zdravko Dunov

СПЕКУЛАНТИТЕ от името на

СПЕКУЛАНТИТЕ от името на "СОЦИОЛОГИЯТА"
МОЖЕ ДА СЕ ПРОГНОЗИРА БАЛОТАЖ,
но
НЕ МОЖЕ
ДА СЕ ПРОГНОЗИРА
РЕЗУЛТАТ на БАЛОТАЖА
В науката също действуват правила и закони.
Когато се прави опит да бъде ПРЕДВИДЕН даден резултат на някакъв природен или социален процес, то всяко твърдение за ПРЕДВИЖДАН резултат задължително трябва да се извежда от вече СЪЩЕСТВУВАЩ резултат.
При емпиричните социологически проучвания ПРЕДВИЖДАНИЯТ резултат на изборите задължително се основава върху СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ резултат, получаван от "гласуването" на изследваната група граждани.
И ДОТУК!
Законите и правилата на всяка наука, включително на науката "СОЦИОЛОГИЯ", по никакъв начин НЕ позволяват да се ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОГНОЗИ от ПРОГНОЗИТЕ.
ВСЕКИ ТАКЪВ ОПИТ ЗА САМОРЕФЛЕКСИРАЩА ПРОГНОЗА Е РЕЗУЛТАТ ИЛИ НА НАУЧНА ПРОСТОТИЯ, ИЛИ НА ЗЛОНАМЕРЕНА СПЕКУЛА С НАУКАТА.
Charley's picture
Charley
Charley

Вярно е, че нямаме нужда от

Вярно е, че нямаме нужда от осиновяване. Не че ние искаме да имаме майка и баща. "Бащата и майката" се натискат да имат деца, защото са бездетни. И както е в живота, така и при това "осиновяване", децата ще бъдат продадени на някой "родител"!
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

"За иненада на генерал Радев..."

Много свежо! Успех!!!!
Ognian Deyanov's picture
Ognian Deyanov
Ognian Deyanov

Гласувайте!!!

Отговорите са на истински демократ , единственият сред настоящите кандидат президенти.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията