Ad Config - Website header

 

Article_top

Който си мисли, че България и Румъния са центърът на корупцията в Европейския съюз, не е в час.

Това е видно от последния публичен скандал, който разтресе Белгия в навечерието на Коледните празници.

Оказа се, че администратори на публични предприятия са си определяли възнаграждения за участие в заседания, които достигат от десетки  до стотици евро в минута. 

Става дума за интеркомуналното дружество "Пюблифин", което управлява комунални дейности в различни общини на двата региона на Белгия - Фландрия и Валония.

Интеркомуналките са местна форма на организация в общствения сектор. Обикновено те са холдингови дружества, които стопанисват важни за населението дейности като например снабдяването с енергия, чистотата, водоснабдяването и канализацията, околната среда, доставката на интернет връзка, кабелна телевизия и фиксирана телефония.

Злоупотребилите обществени служители са членове на т.нар. административни комитети, които наблюдават интекомуналните предприятия и дават препоръки за дейността им. 

За целта няколко пъти през годината те се събират на заседания. В тях участват кметове, заместник-кметове, регионални и общински съветници. Представени са различните партии. 

Справка за възнагражденията, които административният комитет на "Пюблифин" си е определил и получил за тези заседания, беше изнесена от обществената телевизия РТБФ и предизвика вълна от възмущение и големи заглавия в медиите.

Според документа, копие от който публикува и всекидневникът "Либр Белжик", членовете на комитета в енергийния сектор на "Пюблифин" са получавали средно по 189 евро на човекоминута заседание бруто.

Но между тях има администратори, на които се събират от 363 до 516 евро на човекоминута бруто.

В далекосъобщителния сектор пък средната човекоминута заседателно време струва 209 евро бруто, а за рекордьора в тази група тя струва 517 евро бруто.

За сравнение, най-скъпите адвокати в Брюксел таксуват за услугите си между 500 и 550 евро на час.

Изданието обяснява, че контрол върху "Пюблифин" на практика не е имало, тъй като дружеството е управлявало дейности в различните региони и не е било изцяло подчинено на нито една от местните администрации.

Когато данните за екстравагантните възнаграждения обаче излязоха на бял свят, с проблема се зае регионалният парламент на Валония и им наложи лимити, макар и със закъснение.

Общото събрание на самото дружество пък реши да закрие крамолните административни комитети, макар да отбеляза, че те са били законни. 

 
СВЯТ жпстачкабелгия

Който си мисли, че България и Румъния са центърът на корупцията в Европейския съюз, не е в час.

Това е видно от последния публичен скандал, който разтресе Белгия в навечерието на Коледните празници.

Оказа се, че администратори на публични предприятия са си определяли възнаграждения за участие в заседания, които достигат от десетки  до стотици евро в минута. 

Става дума за интеркомуналното дружество "Пюблифин", което управлява комунални дейности в различни общини на двата региона на Белгия - Фландрия и Валония.

Интеркомуналките са местна форма на организация в общствения сектор. Обикновено те са холдингови дружества, които стопанисват важни за населението дейности като например снабдяването с енергия, чистотата, водоснабдяването и канализацията, околната среда, доставката на интернет връзка, кабелна телевизия и фиксирана телефония.

Злоупотребилите обществени служители са членове на т.нар. административни комитети, които наблюдават интекомуналните предприятия и дават препоръки за дейността им. 

За целта няколко пъти през годината те се събират на заседания. В тях участват кметове, заместник-кметове, регионални и общински съветници. Представени са различните партии. 

Справка за възнагражденията, които административният комитет на "Пюблифин" си е определил и получил за тези заседания, беше изнесена от обществената телевизия РТБФ и предизвика вълна от възмущение и големи заглавия в медиите.

Според документа, копие от който публикува и всекидневникът "Либр Белжик", членовете на комитета в енергийния сектор на "Пюблифин" са получавали средно по 189 евро на човекоминута заседание бруто.

Но между тях има администратори, на които се събират от 363 до 516 евро на човекоминута бруто.

В далекосъобщителния сектор пък средната човекоминута заседателно време струва 209 евро бруто, а за рекордьора в тази група тя струва 517 евро бруто.

За сравнение, най-скъпите адвокати в Брюксел таксуват за услугите си между 500 и 550 евро на час.

Изданието обяснява, че контрол върху "Пюблифин" на практика не е имало, тъй като дружеството е управлявало дейности в различните региони и не е било изцяло подчинено на нито една от местните администрации.

Когато данните за екстравагантните възнаграждения обаче излязоха на бял свят, с проблема се зае регионалният парламент на Валония и им наложи лимити, макар и със закъснение.

Общото събрание на самото дружество пък реши да закрие крамолните административни комитети, макар да отбеляза, че те са били законни. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията