Ad Config - Website header

 

Article_top

Белгийската финансова група KBC ще е новият собственик на четвъртата по големина българска банка - ОББ, с активи за 7,15 млрд. лв. Това става ясно от официално съобщение.

KBC са постигнали споразумение с Националната банка на Гърция (NBG) за покупка на 99,9% от акциите на ОББ. Сделката е за 610 млн. евро (1,193 млрд. лв.) кеш, като в нея се включва и 100% от лизинговото дружество "Интерлийз", трето по големина в България с пазарен дял от 13%. Белгийците ще използват собствени средства за плащането.

Придобиването се очаква да приключи най-късно през второто тримесечие на 2017 г., тъй като подлежи на регулаторно одобрение от БНБ, КФН, Националната банка на Белгия/Европейската централна банка и антимонополните органи.

След финализиране на сделката KBC ще имат най-голямата банково-застрахователна група в България - с ОББ, Сибанк и ДЗИ.

На финалния етап белгийската финансова група се пребори за ОББ с унгарската "OTП груп", собственик на Банка ДСК у нас.

Националната банка на Гърция успя да договори продажбата на ОББ и "Интерлийз" в последните дни на 2016 г., изпълнявайки плана за преструктуриране и осигуряване на свежи пари за попълване на капитала си.

До решението за продажба се стигна, след като стрес тестовете на ЕЦБ през 2015 г. показаха, че гръцката банка може да изпита капиталов недостиг от 4,6 млрд. евро при най-лошия сценарий. След проблемите на гръцките банки най-голям акционер в NBG, а оттам и в ОББ, е гръцката държава чрез Фонда за финансова стабилност, който по последни данни държи почти 39% от капитала.

Националната банка на Гърция купи 89,9% от ОББ на 20 юли 2000 г. Сделката бе за 207 млн. щатски долара (бел. ред - 439,1 млн. лв. по тогавашния официален курс).

По това време ОББ бе втората по активи (1,11 млрд. лв.) банка в България след Булбанк, със силно развита клонова мрежа. Начело на държавата беше правителството на Иван Костов, а БНБ се управляваше от Светослав Гаврийски.

Шестнайсет години и половина по-късно активите на ОББ пораснаха в пъти до 7,15 млрд. лв. и тя пак е една от най-силните банки, макар и №4 в страната. За това време бе изпреварена от Банка ДСК и ПИБ.

От официалното съобщение се разбира, че преди да бъде финализирана сделката, ОББ ще раздаде 183 млн. евро (358 млн. лв.) извънреден дивидент на компанията майка - Националната банка на Гърция. Сумата се е отразила на крайната цена на сделката с KBC. Дивидентът подлежи на одобрение от БНБ.

Припомняме, че за началото на декември т.г. бе насрочено общо събрание на акционерите на ОББ, на което трябваше да бъде гласуван 133 млн. евро (260 млн. лв.) дивидент от неразпределени печалби. Това означава, че ОББ ще раздаде още 50 млн. евро (97,8 млн. лв.) на Националната банка на Гърция.

По повод предстоящата сделка от KBC уточняват, че цената от 610 млн. евро представлява коефициент от 1,10 пъти спрямо очакваната за 2016 г. счетоводна стойност на акциите (P/BV) на ОББ и "Интерлийз" (като се извадят дивидентите). А след корекция на собствения капитал с 81 млн. евро, които КВС е направила по време на дю дилиджънс (прегледа на документацията), показателят се покачва до 1,29 P/BV.

KBC участват на българския финансов пазар от 2007 г. Тогава белгийците придобиха мажоритарния пакет (75%) от Сибанк за 295 млн. евро, като продавачи бяха Цветелина Бориславова и фондът Novator, основан от Тор Бьорголфсон. По-рано същата година беше и сделката за 70% от ДЗИ за 185 млн. евро, платени на наследниците на Емил Кюлев.

Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Сибанк е Петър Андронов, който е и председател на Асоциацията на банките в България.

„След близо 15 години успешно присъствие в България, NBG се разделя с ОББ и „Интерлийз”, за да изпълни ангажиментите си към акционерите и европейските власти. Сделката засилва допълнително капиталовата позиция и ликвидността на NBG, което ще позволи прегрупирането на ресурси в подкрепа на икономическото възстановяване на Гърция. Доволен съм, че новият собственик на ОББ – KBC, ще продължи да развива банката в изпълнение на стратегията си да се превърне в лидер на българския пазар”, каза Леонидас Фрагиадакис, главен изпълнителен директор на NBG.

„Придобиването на ОББ е логична и важна стъпка в разширяването на КВС в Централна и Източна Европа, което започна преди почти две десетилетия. КВС груп иска да бъде пазарен лидер на своите основни пазари, т.е. да бъде сред първите три в банкирането и сред първите четири в застраховането. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще се превърне в третата най-голяма банка в страната, като това ще позволи на КВС значително да подобри настоящата си девета позиция”, коментира след споразумението Йохан Тайс, главен изпълнителен директор на групата KBC.

 

 

 

Белгийската финансова група KBC ще е новият собственик на четвъртата по големина българска банка - ОББ, с активи за 7,15 млрд. лв. Това става ясно от официално съобщение.

KBC са постигнали споразумение с Националната банка на Гърция (NBG) за покупка на 99,9% от акциите на ОББ. Сделката е за 610 млн. евро (1,193 млрд. лв.) кеш, като в нея се включва и 100% от лизинговото дружество "Интерлийз", трето по големина в България с пазарен дял от 13%. Белгийците ще използват собствени средства за плащането.

Придобиването се очаква да приключи най-късно през второто тримесечие на 2017 г., тъй като подлежи на регулаторно одобрение от БНБ, КФН, Националната банка на Белгия/Европейската централна банка и антимонополните органи.

След финализиране на сделката KBC ще имат най-голямата банково-застрахователна група в България - с ОББ, Сибанк и ДЗИ.

На финалния етап белгийската финансова група се пребори за ОББ с унгарската "OTП груп", собственик на Банка ДСК у нас.

Националната банка на Гърция успя да договори продажбата на ОББ и "Интерлийз" в последните дни на 2016 г., изпълнявайки плана за преструктуриране и осигуряване на свежи пари за попълване на капитала си.

До решението за продажба се стигна, след като стрес тестовете на ЕЦБ през 2015 г. показаха, че гръцката банка може да изпита капиталов недостиг от 4,6 млрд. евро при най-лошия сценарий. След проблемите на гръцките банки най-голям акционер в NBG, а оттам и в ОББ, е гръцката държава чрез Фонда за финансова стабилност, който по последни данни държи почти 39% от капитала.

Националната банка на Гърция купи 89,9% от ОББ на 20 юли 2000 г. Сделката бе за 207 млн. щатски долара (бел. ред - 439,1 млн. лв. по тогавашния официален курс).

По това време ОББ бе втората по активи (1,11 млрд. лв.) банка в България след Булбанк, със силно развита клонова мрежа. Начело на държавата беше правителството на Иван Костов, а БНБ се управляваше от Светослав Гаврийски.

Шестнайсет години и половина по-късно активите на ОББ пораснаха в пъти до 7,15 млрд. лв. и тя пак е една от най-силните банки, макар и №4 в страната. За това време бе изпреварена от Банка ДСК и ПИБ.

От официалното съобщение се разбира, че преди да бъде финализирана сделката, ОББ ще раздаде 183 млн. евро (358 млн. лв.) извънреден дивидент на компанията майка - Националната банка на Гърция. Сумата се е отразила на крайната цена на сделката с KBC. Дивидентът подлежи на одобрение от БНБ.

Припомняме, че за началото на декември т.г. бе насрочено общо събрание на акционерите на ОББ, на което трябваше да бъде гласуван 133 млн. евро (260 млн. лв.) дивидент от неразпределени печалби. Това означава, че ОББ ще раздаде още 50 млн. евро (97,8 млн. лв.) на Националната банка на Гърция.

По повод предстоящата сделка от KBC уточняват, че цената от 610 млн. евро представлява коефициент от 1,10 пъти спрямо очакваната за 2016 г. счетоводна стойност на акциите (P/BV) на ОББ и "Интерлийз" (като се извадят дивидентите). А след корекция на собствения капитал с 81 млн. евро, които КВС е направила по време на дю дилиджънс (прегледа на документацията), показателят се покачва до 1,29 P/BV.

KBC участват на българския финансов пазар от 2007 г. Тогава белгийците придобиха мажоритарния пакет (75%) от Сибанк за 295 млн. евро, като продавачи бяха Цветелина Бориславова и фондът Novator, основан от Тор Бьорголфсон. По-рано същата година беше и сделката за 70% от ДЗИ за 185 млн. евро, платени на наследниците на Емил Кюлев.

Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Сибанк е Петър Андронов, който е и председател на Асоциацията на банките в България.

„След близо 15 години успешно присъствие в България, NBG се разделя с ОББ и „Интерлийз”, за да изпълни ангажиментите си към акционерите и европейските власти. Сделката засилва допълнително капиталовата позиция и ликвидността на NBG, което ще позволи прегрупирането на ресурси в подкрепа на икономическото възстановяване на Гърция. Доволен съм, че новият собственик на ОББ – KBC, ще продължи да развива банката в изпълнение на стратегията си да се превърне в лидер на българския пазар”, каза Леонидас Фрагиадакис, главен изпълнителен директор на NBG.

„Придобиването на ОББ е логична и важна стъпка в разширяването на КВС в Централна и Източна Европа, което започна преди почти две десетилетия. КВС груп иска да бъде пазарен лидер на своите основни пазари, т.е. да бъде сред първите три в банкирането и сред първите четири в застраховането. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще се превърне в третата най-голяма банка в страната, като това ще позволи на КВС значително да подобри настоящата си девета позиция”, коментира след споразумението Йохан Тайс, главен изпълнителен директор на групата KBC.

 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?