Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейският съд по правата на човека ще разгледа приоритетно първата жалба срещу България, която засяга правото на полово самоопределение, пише в своя публикуция "Правен свят". Жалбата е комуникирана на 15 декември 2016 г., едва 5 месеца след подаването ѝ на 12 юли, съобщава адвокат Наташа Добрева.

Тя произтича от отказ на български съд да уважи молба за промяна на лични данни в акт за раждане на транссексуално лице.

Молбата до националния съд е за поправка в графата "пол" на акта за раждане, така че отбелязването "женски" да се замени с "мъжки", ведно със съответстващите промени в наставките на бащиното и фамилното име, както и избор на ново собствено име. Тя е отхвърлена като неоснователна с мотива, че определянето на пола въз основа на личното психологическо усещане е в противоречие със закона и причина за правна несигурност, пояснява правният сайт.

Оплакването до съда в Страсбург е за липса на законодателство в България, което урежда това съдебно производството. В жалбата до ЕСПЧ се посочва, че Законът за гражданската регистрация от 1999 г. съдържа правно основание за образуване на дело, но не предлага достатъчно гаранции за защита на основни човешки права, каквито са правото на полова самоидентификация, на избор на име, на уважение към физическата неприкосновеност, забраната за принудителна стерилизация и др.

Изтъква се, че липсват материалноправни норми и че действащото законодателство не съдържа конкретизиране на условията, при които може да се допусне промяна на личните данни в акта за раждане. Това води до произвол и до натрупване на непоследователна и противоречива съдебна практика.

Жалбата е подкрепена от сравнителноправно проучване и примери от законодателства на други държави в Европа, които са изоставили остарелите изисквания за хирургически интервенции и условието лицето да няма репродуктивни способности, като извеждат на първо място и като единствен важен критерий за съда психологическия пол. Например, в Малта, Ирландия и Норвегия промяна на пола се извършва въз основа на обикновена декларация за избрания пол (пълно самоопределение).

ЕСПЧ е дал срок на българското правителство до 11 април 2017 г. да отговори на въпрос дали твърдяната липса на законова уредба нарушава правото на уважение към личния живот според европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Междувременно предстои Върховният касационен съд (ВКС) също да разгледа за първи път въпроса за критериите, по които следва да се ръководят съдиите при разглеждането на молби за промяна на данни в актовете за раждане на транссексуални лица, напомня "Провен свят". ВКС ще обсъди по същество един от най-важните въпроси по такива дела, по които самият той не се е произнасял досега:

"Медицинските мерки като хормонална терапия и хирургическа интервенция условие ли са за промяна на пола, включват ли се в предмета на делото и обуславят ли тези мерки изхода на делото?"

 
Снимка Клуб Z

Европейският съд по правата на човека ще разгледа приоритетно първата жалба срещу България, която засяга правото на полово самоопределение, пише в своя публикуция "Правен свят". Жалбата е комуникирана на 15 декември 2016 г., едва 5 месеца след подаването ѝ на 12 юли, съобщава адвокат Наташа Добрева.

Тя произтича от отказ на български съд да уважи молба за промяна на лични данни в акт за раждане на транссексуално лице.

Молбата до националния съд е за поправка в графата "пол" на акта за раждане, така че отбелязването "женски" да се замени с "мъжки", ведно със съответстващите промени в наставките на бащиното и фамилното име, както и избор на ново собствено име. Тя е отхвърлена като неоснователна с мотива, че определянето на пола въз основа на личното психологическо усещане е в противоречие със закона и причина за правна несигурност, пояснява правният сайт.

Оплакването до съда в Страсбург е за липса на законодателство в България, което урежда това съдебно производството. В жалбата до ЕСПЧ се посочва, че Законът за гражданската регистрация от 1999 г. съдържа правно основание за образуване на дело, но не предлага достатъчно гаранции за защита на основни човешки права, каквито са правото на полова самоидентификация, на избор на име, на уважение към физическата неприкосновеност, забраната за принудителна стерилизация и др.

Изтъква се, че липсват материалноправни норми и че действащото законодателство не съдържа конкретизиране на условията, при които може да се допусне промяна на личните данни в акта за раждане. Това води до произвол и до натрупване на непоследователна и противоречива съдебна практика.

Жалбата е подкрепена от сравнителноправно проучване и примери от законодателства на други държави в Европа, които са изоставили остарелите изисквания за хирургически интервенции и условието лицето да няма репродуктивни способности, като извеждат на първо място и като единствен важен критерий за съда психологическия пол. Например, в Малта, Ирландия и Норвегия промяна на пола се извършва въз основа на обикновена декларация за избрания пол (пълно самоопределение).

ЕСПЧ е дал срок на българското правителство до 11 април 2017 г. да отговори на въпрос дали твърдяната липса на законова уредба нарушава правото на уважение към личния живот според европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Междувременно предстои Върховният касационен съд (ВКС) също да разгледа за първи път въпроса за критериите, по които следва да се ръководят съдиите при разглеждането на молби за промяна на данни в актовете за раждане на транссексуални лица, напомня "Провен свят". ВКС ще обсъди по същество един от най-важните въпроси по такива дела, по които самият той не се е произнасял досега:

"Медицинските мерки като хормонална терапия и хирургическа интервенция условие ли са за промяна на пола, включват ли се в предмета на делото и обуславят ли тези мерки изхода на делото?"

Коментари

Анонимен   's picture
Анонимен   
Анонимен 

"Психологически пол"...

Баси и идиотщините...

Научно доказани идиотщини.

Научно доказани идиотщини.
Анонимен   's picture
Анонимен   
Анонимен 

Вие откъде знаете?

Да не би да се занимавате с наука в свободното си време?

Ние четем Библията.

Ние четем Библията.

О, да...

Занимавам се с наука в свободното си време. Не в тези области на науката. Но не е и нужно - всеки образован човек може да потърси конкретната литература и конкретните изследвания по темата и да се информира.
Анонимен   's picture
Анонимен   
Анонимен 

Охо!

А бихте ли споделили коя точно наука се занимавате или са няколко?

Няма проблем...

По образование съм историк. Занимавам се в свободното си време с експериментална археология. Не виждам отношението към темата.
Анонимен   's picture
Анонимен   
Анонимен 

Именно. Затова е много

Именно. Затова е много странно, че твърдите, че идиотщините са "научно доказани", след като Вие халхабер си нямате от наука.

Ахахахах

Абсурдно да твърдите, че човек трябва да се занимава с конкретна наука, за да знае дали нещо е научно доказано.

Всеки образован човек знае десетки неща, които са научно доказани, без да има докторска степен в която и да е от тези области.
bell hooks's picture
bell hooks
Кемъни

Науката

Науките, които се занимават с това, са психология и психиатрия. Ето: https://en.wikipedia.org/wiki/Transsexual
noobest's picture
noobest
noobest

ЕСПЧ да излезе от тесните си рамки

и да се прекръсти на ЕСПСъществата. Защо да се занимава само с човека? Може и с комарите да се захване, тъкмо зелени всякакви ще има още на кого да се жалват. Колкото до транссексуалните, решението е толкова просто - отпадат понятията "мъж" и "жена", съответно няма нужда и от думата "пол". Ползва се понятието "лице" (любима дума на МВР апарата). Лицето днес се чувства с остарялото понятие "мъж" и се казва Иван, утре псохологическото му състояние се е променило и се именува Иванка. И науката ще е доволна, и правозащитниците, и съдилищата може би ще се занимават с по-полезни за обществото от лица неща. ПП И децата ще са доволни, че в граматиката вече ще има само среден род.

Предполага се...

... че държавата има по-важни задачи от това да спори с хората относно пола им.
Vladimir Radoslavov's picture
Vladimir Radoslavov
Vladimir Radoslavov

Радостта да сме част от от ЕВРОПА

Сега всички третополови ще се юрнат да съдят държавта, и да изкарват парици заради уродливостта си, а ЕСПЧ като верен старж на либерастиятат и толерастията, ще рашава по бързта процедура и санкциите ще са максимални докат държавта официялно не приеме пробутаната "европейските" "норми" за бракове между еднополови и всякакви такива други мерзости.
bell hooks's picture
bell hooks
Кемъни

Уродливостта е само Ваша

Уродливостта е само Ваша черта. Защото нищо друго, освен уродливо е, да унижаваш хората заради това, което са, когато то не е неморално или вредно. Впрочем, то дори естетически не е уродливо. Всъщност много трансджендър хора са изключително красиви - и външно, и морално. Грозен сте Вие.
Victoriya Nikolova's picture
Victoriya Nikolova
Victoriya Nikolova

За Българския съд.

Владимир последното нещо, което искам е да се занимавам със съдене на държавата.
Като нямам избор какво да правя?
Държава се прави, че нямаш права за самоопределяне. Трябва да си такъв и точка. Да ама Не - както се казва. Съществувам и ще се самоопределям както намеря за добре.
За теб важи същото. Може да си който си поискаш. Или каквото си поискаш.
Няма по-важно нещо от свободния избор. За съжаление това са "Мръсни" думи в България.

Виктория

имам идея за материал в бъдеще... свържете с мен във ФБ - ksietta

Има едни хора

които са такива, каквито са. Нито мъжкото име ще ги направи повече мъже, нито женското - повече жени. Нито общественото мнение ще ги промени, нито е наша работа да насилваме някой да стане такъв, какъвто не може да бъде (когато не нарушава правата на другите). Лично за мен това как решава да се нарече някой е последната ми грижа. Но активното пропагандиране на "новите ценности", което не е нищо повече от бизнес за добре финансирани "граждански" организации е вече друга тема.
Victoriya Nikolova's picture
Victoriya Nikolova
Victoriya Nikolova

За здравеопзването

Транс сексуална жена съм.Сменям пола от мъж към жена. От година хормонално тялото ми е в женски граници.
До като в графата в личните ми данни пише - МЪЖ личната лекарка не може да ми назначи изследвания или да ми предписва лекарства за жени.
Човешкото тяло не е само полови органи.
Това е една от причините поради които се боря да си сменя личните документи.
Другата значима причина тоалетните и съблекалните. Повярвай ми, че мъжете се чувстват много по-некомфортно в мое присъствие отколкото аз. Да обличаш чорапогащи и сутиен (спортувам активно) - малко ги смущава.
Няма проблеми да ползвам женските съблекални.
Зарекла съм се, че докато тази тъпа държава не уважи избора ми ще се придържам към нейния избор.
Смяната на документи е правна необходимост.

....

Извинете, имам един въпрос, къде точно се "пропагандират "новите ценности""? Защото от години само слушам за тази секретна пропаганда, не съм я виждал никъде.

Къде се пропагандират...

обичайно чрез медиите... :) Дори един гей парад е една напълно нелепа пропаганда, която води до изкривен образ на обикновения хомосексуалист, свеждайки всичко до карнавално ниво. Тези хомосексуалисти, които познавам, са напълно нормални хора и това е образа, който трябва да се изгражда за тях - на нормален човек. Само че споменатите организации се интересуват не от резултата, а от гранта или както там се казва. Напълно аналогично със "защитата" на циганите.

Източници, източници...

Бил съм на повечето гей паради у нас и съм видял там напълно нормални хора. И да, някои от организаторите със сигурност имат други мотиви. Това не променя факта, че Прайдът е символичен митинг, не реклама или пропаганда. Тезата, че можеш да убедиш някой да стане хомо- или транссексуален е също толкова безумна, колкото че можеш да го убедиш да стане чернокож или висок 2 метра.

Тази пропаганда

не цели някой да бъде убеден да си смени ориентцията, защото това наистина е невъзможно. Никой не твърди че е възможно, макар че може и да има процент от проституиращите травестити, които не са съвсем хомосексуалисти, но това е друга тема. Пропагандата е насочена към преувеличаване и "пренадуване" - подобно на внушаването на апокалиптичен образ на обикновената зима, каквато имаме сега. Целта е изтикване на някакви теми нагоре, за да се хвърля храна на шараните и да се разводняват важните неща. "Редовите" хомосексуалисти изобщо не са подложени на някаква особена дискриминация и не се нуждаят от циркове, които имат точно обратен ефект и обединяват "противника". А за медицинските случаи (медицински, защото има медицинска намеса) - много по-полезни са неща от рода на... не мога да го намеря, беше на М. Бенатова - интервю на човек със сменен пол.
blackbox's picture
blackbox
blackbox

към clubz.bg: това, в

към clubz.bg: това, в подзаглавието е нелепо – "бивша" жена не съществува. транссексуалният мъж, никога през живота си не е жена, дори да го обявяват за такава.

към невежите отдолу: образовайте се – не си мислете, че сте грамотни по всяка тема, без да сте попрочели нещо, от сериозен източник.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?