Ad Config - Website header

 

Article_top

Пелагия Виячева е директор „Връзки с инвеститорите“ (ДВИ) на „Софарма“ от 2006 г. В Управителния съвет е на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Магистър по бизнес администрация. През 2016 г. взе награда за „Най-добър директор за връзки с инвеститорите“.

Разговаряме с нея по повод съобщение на „Софарма“ до Българската фондова борса в края на миналата седмица.

 

- Г-жа Виячева, “Софарма” АД обяви, че е предприета нова крачка в регистрацията на продукта ви за борба с тютюнопушенето Табекс (Tabex). Бихте ли ни разказали какво да очакваме по отношение на “Софарма” вследствие на сливането на двете компании Achieve и Oncogenex?

- Истинската новина в тази посока ще бъде да чуем, че Табекс е регистриран във FDA – Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ. Това би ни дало достъп до един многомилиарден пазар и би сменило изцяло облика на “Софарма”, каквато я познаваме.

Сливането на Achieve и Oncogenex е много важна стъпка в този процес. По този начин проектът “Табекс” получава достъп до един екип, който има огромни шансове за успех, има повече опит, контакти и работи по други проекти. Тоест ще имаме акционерно участие в една по-активна структура, тъй като остатъчният ни пакет в „Екстаб“ (Extab corporation) е трансформиран в пакет акции в компанията Achieve преди сливането. В допълнение, новообразуваната компания като наследник на Oncogenex ще бъде публична, листвана на NASDAQ и съответно с достъп до ресурсите, които предоставя един развит капиталов пазар. Това е още една гаранция за успех, тъй като при една процедура по регистрация на продукт във FDA освен време са необходими и много средства.

За нас е важно също и че нашите акционери ще могат да се убедят, че ние последователно работим по тази тема заедно с нашите партньори.

- Какъв ще бъде ефектът за “Софарма” от тази евентуална регистрация през следващите години?

- “Софарма” е сред малкото български компании, които залагат на иновациите и упорито подкрепят постиженията в сферата на науката и развитието, въпреки трудностите. Ние придобихме българския Научноизследователски химико-фармацевтичен институт, направихме го част от “Софарма” и запазихме целия екип.

Проектът “Табекс” ще изведе един успешен български продукт на световно ниво. Това постижение на систематичните усилия на нашите специалисти ще бъде полезено на милиони хора, ще допринесе за контролирането на разходите в редица държави, където тютюнопушенето е проблем от национално значение, който активно се адресира от властите. Ние ще бъдем горди, че сме успели да го направим достъпен.

Нашата роля е ключова след регистрацията, защото бихме поели производството на продукта в нашите мощности, за да задоволим търсенето. Ние се подготвяме за този момент, като отглеждаме собствени насаждения от жълта акация за извличането на активната съставка на Табекс и в този смисъл засега, а и в близките години, ще имаме по-скоро разходи. Поставили сме си за цел да засадим два милиона дръвчета в продължение на няколко години. Имаме собствен разсадник, в който вече растат близо 400 000 фиданки. В този смисъл вече станахме голям земеделски производител, а тъй като акацията е многогодишно растение с радост можем да кажем, че имаме своя принос за опазване на околната среда и подобряване на екологичното равновесие. Стремим се голяма част от насажденията да развиваме като биологично земеделие.

От финансова гледна точка успешната регистрация на Табекс би преобърнала представите ни за мащаб. Като се има предвид, че 241 милиона души обмислят да откажат цигарите по съвет от лекар само в 22 държави, които се следят от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, си представете за какво увеличение на приходите ни от продажби бихме могли да говорим. Пазарите на страните, които са регулирани от FDA, а впоследствие защо не и от EMA, са многомилиардни. А Табекс е уникален продукт, който има десетилетия история и е убедително ефективен в борбата с физическите симптоми при отказване от тютюнопушене. Напрактика молекулата успява да “убеди” тялото, че вие приемате никотин, като попада в същите рецептори на клетките (като никотина). В този смисъл той няма пряка конкуренция, тъй като останалите подобни продукти, познати на пазара, съдържат именно никотин.

- Можете ли да кажете кога, при успешен процес, би следвало да приключи регистрацията на продукта в САЩ?

- Процедурата е доста сложна, но не крие тайни за специалистите от Achieve и Oncogenex (бъдеща Achieve Life Sciences), така че се надяваме при наличието на финансов ресурс  екипът да успее да се справи във възможно най-краткия срок, а той е около 3-4 години. За нас това начинание е важно и от гледна точка на нещата, които научаваме в процеса, хората, с които общуваме, институциите и т.н. През годините сме се стремили всяко ново начинание да има добавена стойност за нашите специалисти, за управленския екип и да допринася за обогатяване на нашия опит.

- Има ли други подобни продукти във вашето портфолио, които биха представлявали интерес в световен мащаб?

- Всичките ни молекули от растителен произход са успешни продукти с дългогодишна история. Такива примери са Нивалин, Карсил, няколко сиропа за кашлица, включително и новия продукт Туспан, Трибестан и т.н. С инжекционната форма на Нивалин – Ниваджект, имахме успех с регистрация в Австрия преди няколко години. Тези продукти са важни за нас, но за съжаление все още не можем да се справим с предизвикателството да намерим ефективни начини за пълното обновяване на техните досиета. Остарялата документация е единствената пречка за тяхната регистрация на интересните пазари и в този смисъл ето ви парадокс: имаме отлични и ефективни продукти, с доказани качества, без странични ефекти, чиято документация е изготвяна преди десетки години при съвсем други изисквания. И ако искате сега да регистрирате тези продукти на нов пазар, трябва да подходите все едно сега ги разработвате. Това са разходи за милиони левове за клинични изпитвания и всичко останало от самото начало.  Затова и в случая с Табекс през годините изпробвахме много начини и мисля, че с търпение намерихме успешната формула.

 

Пелагия Виячева е директор „Връзки с инвеститорите“ (ДВИ) на „Софарма“ от 2006 г. В Управителния съвет е на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Магистър по бизнес администрация. През 2016 г. взе награда за „Най-добър директор за връзки с инвеститорите“.

Разговаряме с нея по повод съобщение на „Софарма“ до Българската фондова борса в края на миналата седмица.

 

- Г-жа Виячева, “Софарма” АД обяви, че е предприета нова крачка в регистрацията на продукта ви за борба с тютюнопушенето Табекс (Tabex). Бихте ли ни разказали какво да очакваме по отношение на “Софарма” вследствие на сливането на двете компании Achieve и Oncogenex?

- Истинската новина в тази посока ще бъде да чуем, че Табекс е регистриран във FDA – Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ. Това би ни дало достъп до един многомилиарден пазар и би сменило изцяло облика на “Софарма”, каквато я познаваме.

Сливането на Achieve и Oncogenex е много важна стъпка в този процес. По този начин проектът “Табекс” получава достъп до един екип, който има огромни шансове за успех, има повече опит, контакти и работи по други проекти. Тоест ще имаме акционерно участие в една по-активна структура, тъй като остатъчният ни пакет в „Екстаб“ (Extab corporation) е трансформиран в пакет акции в компанията Achieve преди сливането. В допълнение, новообразуваната компания като наследник на Oncogenex ще бъде публична, листвана на NASDAQ и съответно с достъп до ресурсите, които предоставя един развит капиталов пазар. Това е още една гаранция за успех, тъй като при една процедура по регистрация на продукт във FDA освен време са необходими и много средства.

За нас е важно също и че нашите акционери ще могат да се убедят, че ние последователно работим по тази тема заедно с нашите партньори.

- Какъв ще бъде ефектът за “Софарма” от тази евентуална регистрация през следващите години?

- “Софарма” е сред малкото български компании, които залагат на иновациите и упорито подкрепят постиженията в сферата на науката и развитието, въпреки трудностите. Ние придобихме българския Научноизследователски химико-фармацевтичен институт, направихме го част от “Софарма” и запазихме целия екип.

Проектът “Табекс” ще изведе един успешен български продукт на световно ниво. Това постижение на систематичните усилия на нашите специалисти ще бъде полезено на милиони хора, ще допринесе за контролирането на разходите в редица държави, където тютюнопушенето е проблем от национално значение, който активно се адресира от властите. Ние ще бъдем горди, че сме успели да го направим достъпен.

Нашата роля е ключова след регистрацията, защото бихме поели производството на продукта в нашите мощности, за да задоволим търсенето. Ние се подготвяме за този момент, като отглеждаме собствени насаждения от жълта акация за извличането на активната съставка на Табекс и в този смисъл засега, а и в близките години, ще имаме по-скоро разходи. Поставили сме си за цел да засадим два милиона дръвчета в продължение на няколко години. Имаме собствен разсадник, в който вече растат близо 400 000 фиданки. В този смисъл вече станахме голям земеделски производител, а тъй като акацията е многогодишно растение с радост можем да кажем, че имаме своя принос за опазване на околната среда и подобряване на екологичното равновесие. Стремим се голяма част от насажденията да развиваме като биологично земеделие.

От финансова гледна точка успешната регистрация на Табекс би преобърнала представите ни за мащаб. Като се има предвид, че 241 милиона души обмислят да откажат цигарите по съвет от лекар само в 22 държави, които се следят от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, си представете за какво увеличение на приходите ни от продажби бихме могли да говорим. Пазарите на страните, които са регулирани от FDA, а впоследствие защо не и от EMA, са многомилиардни. А Табекс е уникален продукт, който има десетилетия история и е убедително ефективен в борбата с физическите симптоми при отказване от тютюнопушене. Напрактика молекулата успява да “убеди” тялото, че вие приемате никотин, като попада в същите рецептори на клетките (като никотина). В този смисъл той няма пряка конкуренция, тъй като останалите подобни продукти, познати на пазара, съдържат именно никотин.

- Можете ли да кажете кога, при успешен процес, би следвало да приключи регистрацията на продукта в САЩ?

- Процедурата е доста сложна, но не крие тайни за специалистите от Achieve и Oncogenex (бъдеща Achieve Life Sciences), така че се надяваме при наличието на финансов ресурс  екипът да успее да се справи във възможно най-краткия срок, а той е около 3-4 години. За нас това начинание е важно и от гледна точка на нещата, които научаваме в процеса, хората, с които общуваме, институциите и т.н. През годините сме се стремили всяко ново начинание да има добавена стойност за нашите специалисти, за управленския екип и да допринася за обогатяване на нашия опит.

- Има ли други подобни продукти във вашето портфолио, които биха представлявали интерес в световен мащаб?

- Всичките ни молекули от растителен произход са успешни продукти с дългогодишна история. Такива примери са Нивалин, Карсил, няколко сиропа за кашлица, включително и новия продукт Туспан, Трибестан и т.н. С инжекционната форма на Нивалин – Ниваджект, имахме успех с регистрация в Австрия преди няколко години. Тези продукти са важни за нас, но за съжаление все още не можем да се справим с предизвикателството да намерим ефективни начини за пълното обновяване на техните досиета. Остарялата документация е единствената пречка за тяхната регистрация на интересните пазари и в този смисъл ето ви парадокс: имаме отлични и ефективни продукти, с доказани качества, без странични ефекти, чиято документация е изготвяна преди десетки години при съвсем други изисквания. И ако искате сега да регистрирате тези продукти на нов пазар, трябва да подходите все едно сега ги разработвате. Това са разходи за милиони левове за клинични изпитвания и всичко останало от самото начало.  Затова и в случая с Табекс през годините изпробвахме много начини и мисля, че с търпение намерихме успешната формула.

Коментари

kate pate's picture
kate pate
new

Успех. И да давате добри

Успех. И да давате добри възнаграждения на служителите си. И да си плащате данъците.

Щото Цацаров дебне, а Хр. Иванов явно няма за успее да го отстрани.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията