Ad Config - Website header

 

Article_top

Ръководството на "София Тех Парк" не е възпрепятствало изграждането на сградата на "Уолтопия", напротив - компанията е считана за важен и стратегически за екосистемата на парка инвеститор. 

Това се казва в отговора на държавната компания, която управлява развитието на технологичния парк в София в отговор на критиките на собстевника на "Уолтопия" Ивайло Пенчев. По-рано днес той написа писмо с много остър тон с обвинения към "София Тех Парк".

Това е официалният отговор на държавната компания:

Във връзка с отвореното писмо на г-н Ивайло Пенчев, чийто некултурен стил и циничен изказ няма да коментираме, ръководството на „София Тех Парк“ заявява, че съгласно договор за учредяване право на строеж с нотариален акт от март 2014 г. сградата на Walltopia следваше да бъде въведена в експлоатация до 31 декември 2016 г.

Към тази дата 3229 кв. м от нея, или около една пета, все още не бяха въведени в експлоатация. Към днешна дата 578.43 кв. м все още не са въведени в експлоатация. В същия нотариален акт, подписан надлежно от г-н Ивайло Пенчев, е предвидена санкция за забава на пускането в експлоатация в размер на законната лихва върху цената на строежа за периода от 1 януари 2017 г. до деня на въвеждане на цялата сграда в експлоатация.

Въпреки това, към момента не е започнала процедура по налагане на такава санкция от страна на „София Тех Парк“. Единствено от страна на ръководството са изпратени писма до Walltopia, с покана за среща,  на която да се уточнят условията за заплащане на такса управление и да се обсъди въпросът с неустойката за неизпълнение на договора.

На последвалата среща, на която г-н Пенчев  не присъства, тези теми бяха обсъдени в конструктивен и добронамерен диалог, без да се стига до крайно решение. В тази връзка сме изключително изненадани от тона, изказа и позицията на г-н Ивайло Пенчев. „София Тех Парк“ е предоставила надлежно всички изискани от Walltopia документи, които са им необходими, за да направят свой анализ на таксата за управление.

До момента обаче няма никакъв отговор от страна на ръководството на Walltopia по този въпрос.

Ръководството на „София Тех Парк“ категорично заявява, че  никога и по никакъв повод не е възпрепятствало проектирането и изграждането на сградата на Walltopa. Напротив, към компанията винаги е подхождано като към стратегически и важен за екосистемата на парка инвеститор, за какъвто ги считаме и към момента.

Относно електричеството искаме да обърнем внимание, че както всеки един потребител, Walltopia има сключен договор с ЧЕЗ България и условията по него зависят единствено от двете договорни страни.

По отношение на доучредяването на право строеж върху още 1620 кв. м през август 2016 г., уточняваме, че те не са усвоени за осигуряване на паркинг, а за дострояване на полуетажи в сградата над кота 0. Относно паркинга, „София Тех Парк“ никога не е имало възможност да продава паркоместа, тъй като многоетажният паркинг е компонент от „Научно-технологичния парк“, изграден  със средства от ЕС по ОП "Развитие на конкурентоспособността на бълката икономика" 2007-2013.

В тази връзка този компонент от инфраструктура е общодостъпен за всички заинтересовани лица, съгласно условията на Пренотификацията на проекта и регламент 651/2014 на Европейската Комисия. Обръщаме внимание, че към момента наематели на сградата на „Уолтопия“ вече ползват 75 броя паркоместа от публичния паркинг и няма никаква пречка при желание от страна на служителите на „Уолтопия“ или наемателите на сградата, броят на отдадените паркоместа да бъде увеличен.

По отношение на развитието на „София Тех Парк“ ще припомним, че към момента в сграда Инкубатор вече свои офиси имат 30 компании, стартиращи и развити, в които работят много повече от 50 души. Запълняемостта на офис площите в Инкубатора е около 75%. Лабораторният комплекс има постоянни екипи и свои ръководители от декември 2016 г., които са започнали работа по множество научни проекти. Може да се направи справка и по отношение на функционирането на иновационния форум „Джон Атанасов“, в който през последната година са се провели десетки събития с хиляди участници.

По отношение на инвестиционния интерес към „София Тех Парк“ уточняваме, че към зоните за бъдещо развитие на парка има изключителен интерес и вече са постъпили множество инвестиционни намерения, чиято реализация се очаква да започне още през 2017 г.

Ръководството на „София Тех Парк“ отново заявява своята позиция и изразява надежда за запазването на конструктивния и коректен диалог с всички свои партньори, включително Walltopia, какъвто до момента на това тяхно писмо е имало.

 

Ръководството на "София Тех Парк" не е възпрепятствало изграждането на сградата на "Уолтопия", напротив - компанията е считана за важен и стратегически за екосистемата на парка инвеститор. 

Това се казва в отговора на държавната компания, която управлява развитието на технологичния парк в София в отговор на критиките на собстевника на "Уолтопия" Ивайло Пенчев. По-рано днес той написа писмо с много остър тон с обвинения към "София Тех Парк".

Това е официалният отговор на държавната компания:

Във връзка с отвореното писмо на г-н Ивайло Пенчев, чийто некултурен стил и циничен изказ няма да коментираме, ръководството на „София Тех Парк“ заявява, че съгласно договор за учредяване право на строеж с нотариален акт от март 2014 г. сградата на Walltopia следваше да бъде въведена в експлоатация до 31 декември 2016 г.

Към тази дата 3229 кв. м от нея, или около една пета, все още не бяха въведени в експлоатация. Към днешна дата 578.43 кв. м все още не са въведени в експлоатация. В същия нотариален акт, подписан надлежно от г-н Ивайло Пенчев, е предвидена санкция за забава на пускането в експлоатация в размер на законната лихва върху цената на строежа за периода от 1 януари 2017 г. до деня на въвеждане на цялата сграда в експлоатация.

Въпреки това, към момента не е започнала процедура по налагане на такава санкция от страна на „София Тех Парк“. Единствено от страна на ръководството са изпратени писма до Walltopia, с покана за среща,  на която да се уточнят условията за заплащане на такса управление и да се обсъди въпросът с неустойката за неизпълнение на договора.

На последвалата среща, на която г-н Пенчев  не присъства, тези теми бяха обсъдени в конструктивен и добронамерен диалог, без да се стига до крайно решение. В тази връзка сме изключително изненадани от тона, изказа и позицията на г-н Ивайло Пенчев. „София Тех Парк“ е предоставила надлежно всички изискани от Walltopia документи, които са им необходими, за да направят свой анализ на таксата за управление.

До момента обаче няма никакъв отговор от страна на ръководството на Walltopia по този въпрос.

Ръководството на „София Тех Парк“ категорично заявява, че  никога и по никакъв повод не е възпрепятствало проектирането и изграждането на сградата на Walltopa. Напротив, към компанията винаги е подхождано като към стратегически и важен за екосистемата на парка инвеститор, за какъвто ги считаме и към момента.

Относно електричеството искаме да обърнем внимание, че както всеки един потребител, Walltopia има сключен договор с ЧЕЗ България и условията по него зависят единствено от двете договорни страни.

По отношение на доучредяването на право строеж върху още 1620 кв. м през август 2016 г., уточняваме, че те не са усвоени за осигуряване на паркинг, а за дострояване на полуетажи в сградата над кота 0. Относно паркинга, „София Тех Парк“ никога не е имало възможност да продава паркоместа, тъй като многоетажният паркинг е компонент от „Научно-технологичния парк“, изграден  със средства от ЕС по ОП "Развитие на конкурентоспособността на бълката икономика" 2007-2013.

В тази връзка този компонент от инфраструктура е общодостъпен за всички заинтересовани лица, съгласно условията на Пренотификацията на проекта и регламент 651/2014 на Европейската Комисия. Обръщаме внимание, че към момента наематели на сградата на „Уолтопия“ вече ползват 75 броя паркоместа от публичния паркинг и няма никаква пречка при желание от страна на служителите на „Уолтопия“ или наемателите на сградата, броят на отдадените паркоместа да бъде увеличен.

По отношение на развитието на „София Тех Парк“ ще припомним, че към момента в сграда Инкубатор вече свои офиси имат 30 компании, стартиращи и развити, в които работят много повече от 50 души. Запълняемостта на офис площите в Инкубатора е около 75%. Лабораторният комплекс има постоянни екипи и свои ръководители от декември 2016 г., които са започнали работа по множество научни проекти. Може да се направи справка и по отношение на функционирането на иновационния форум „Джон Атанасов“, в който през последната година са се провели десетки събития с хиляди участници.

По отношение на инвестиционния интерес към „София Тех Парк“ уточняваме, че към зоните за бъдещо развитие на парка има изключителен интерес и вече са постъпили множество инвестиционни намерения, чиято реализация се очаква да започне още през 2017 г.

Ръководството на „София Тех Парк“ отново заявява своята позиция и изразява надежда за запазването на конструктивния и коректен диалог с всички свои партньори, включително Walltopia, какъвто до момента на това тяхно писмо е имало.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията