Ad Config - Website header

 

Article_top

Руският газов монопол "Газпром" предлага по-ниски цени на газа за България и за Централна и Източна Европа както и да не търси от страната ни компенсации за спрения проект "Южен поток", за да избегне антимонополна глоба от ЕС. 

Европейската комисия покани днес заинтересованите страни да дадат становища по представени от "Газпром" ангажименти в отговор на антимонополно европейско разследване, свързано с поведението му на пазарите в Централна и Източна Европа.

Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени, каза в съобщение Комисията.

„Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона", каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер. "Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“

Заинтересованите страни трябва да представят становищата си до седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като ги вземе предвид, Комисията ще реши дали ангажиментите отговарят задоволително на нейните опасения свързани с конкуренцията. Ако това е така, Комисията може да да ги направи правно обвързващи за руската корпорация. Ако "Газпром" наруши ангажиментите си, Комисията може да го глоби с 10 на сто от световния му оборот, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

През април м. г. Комисията изпрати на "Газпром" предварително становище, че той нарушава антитръстовите правила на ЕС. Комисията  днес смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ. Според съобщението ѝ те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

По-конкретно, Комисията вижда в така представените ангажименти гаранции,  че ограниченията за трансгранична препродажба на газ окончателно отпадат; цените на газа в Централна и Източна Европа стават конкурентни; "Газпром" не може да се възползва от никакви предимства, свързани с газовата инфраструктура.

Какво точно обещава "Газпром"?

На първо място  - да премахне териториалните ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и промишлени клиенти в България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия. Дружеството е готово да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари и да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари. Това означава, че клиентите му ще могат да препродават в чужбина закупения газ. "Газпром" ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които той получава дял от печалбата при препродажба) и няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще .

Руският доставчик обещава също да премахне от договорите с България разпоредбите, които изолират българския пазар на газ от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Това ще предостави на "Булгартрансгаз" контрол над трансграничните потоци и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.

"Газпром" обещава също България и балтийските държави да получат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС, които ще увеличи възможностите им да препродават руски газ. Компанията се ангажира да позволи на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара.

Руският доставчик предлага и промени в договорите, които да отстранят подозрението на Комисията , разделя пазараи  прилага политика на прекомерно високи цени в България, Естония, Латвия, Литва и Полша. Той поема ангажимент с тези промени да осигури конкурентни цени на газа. За целта "Газпром" е готов да въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте цитирани държави. Туе ще позволяват на потребителите да искат промени в цената на газа, когато тя започне да се различава от конкурентните ценови референтни стойности. "Газпром" се ангажира да увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените.

Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни, отбелязва Комисията.

 
Поредният кръг на руско-украинските газови преговори завърши без споразумение. Снимка БГНЕС

Руският газов монопол "Газпром" предлага по-ниски цени на газа за България и за Централна и Източна Европа както и да не търси от страната ни компенсации за спрения проект "Южен поток", за да избегне антимонополна глоба от ЕС. 

Европейската комисия покани днес заинтересованите страни да дадат становища по представени от "Газпром" ангажименти в отговор на антимонополно европейско разследване, свързано с поведението му на пазарите в Централна и Източна Европа.

Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени, каза в съобщение Комисията.

„Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона", каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер. "Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“

Заинтересованите страни трябва да представят становищата си до седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като ги вземе предвид, Комисията ще реши дали ангажиментите отговарят задоволително на нейните опасения свързани с конкуренцията. Ако това е така, Комисията може да да ги направи правно обвързващи за руската корпорация. Ако "Газпром" наруши ангажиментите си, Комисията може да го глоби с 10 на сто от световния му оборот, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

През април м. г. Комисията изпрати на "Газпром" предварително становище, че той нарушава антитръстовите правила на ЕС. Комисията  днес смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ. Според съобщението ѝ те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

По-конкретно, Комисията вижда в така представените ангажименти гаранции,  че ограниченията за трансгранична препродажба на газ окончателно отпадат; цените на газа в Централна и Източна Европа стават конкурентни; "Газпром" не може да се възползва от никакви предимства, свързани с газовата инфраструктура.

Какво точно обещава "Газпром"?

На първо място  - да премахне териториалните ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и промишлени клиенти в България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия. Дружеството е готово да отстрани всички договорни пречки пред свободния пренос на газ на централно- и източноевропейските газови пазари и да предприеме активни стъпки за постигането на по-голяма интеграция на тези пазари. Това означава, че клиентите му ще могат да препродават в чужбина закупения газ. "Газпром" ще премахне всички клаузи, които намаляват бизнес стимулите за клиентите му да препродават газ (например клаузите, според които той получава дял от печалбата при препродажба) и няма да въвежда отново такива клаузи в бъдеще .

Руският доставчик обещава също да премахне от договорите с България разпоредбите, които изолират българския пазар на газ от газовите пазари на съседните държави от ЕС. Това ще предостави на "Булгартрансгаз" контрол над трансграничните потоци и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.

"Газпром" обещава също България и балтийските държави да получат достъп до такива междусистемни връзки със своите съседи от ЕС, които ще увеличи възможностите им да препродават руски газ. Компанията се ангажира да позволи на съответните клиенти в Унгария, Полша и Словакия да поискат доставката на целия договорен газ или на част от него да се извършва до входни пунктове в балтийските държави и България. На Газпром ще бъде разрешено да начислява фиксирана и прозрачна такса за услугата, съответстваща на таксата, която дружеството би начислило по принцип за подобна услуга на пазара.

Руският доставчик предлага и промени в договорите, които да отстранят подозрението на Комисията , разделя пазараи  прилага политика на прекомерно високи цени в България, Естония, Латвия, Литва и Полша. Той поема ангажимент с тези промени да осигури конкурентни цени на газа. За целта "Газпром" е готов да въведе конкурентни референтни стойности, включително за цените в западноевропейските газоразпределителни възли, в клаузите за преразглеждане на цените в договорите с клиенти в петте цитирани държави. Туе ще позволяват на потребителите да искат промени в цената на газа, когато тя започне да се различава от конкурентните ценови референтни стойности. "Газпром" се ангажира да увеличи честотата и темпото на преразглеждане на цените.

Що се отнася до проекта „Южен поток“, Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта. Това не засяга въпроса дали тези претенции биха били въобще валидни, отбелязва Комисията.

Коментари

Бобо's picture
Бобо
Бобо

Газпром

Незнам какво мисли Газпром , но Булгаргаз измисли да вдигне цената за потребителите в България с 30% , на каква основа никой не казва .....
ГЕРБО bb's picture
ГЕРБО bb
ЦВ-ЦВ

курнишончета

Кака Курделчи задължи енергетици си Ташачко ЧервеноЕрменков и Пелтечещия славей Стойнев да си вържат георгиевски лентички на курнишончетата и...Гениалната дипломация на кака Курделчи успя! Руснаците клекнаха пред курнишоните на героите!

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията