Ad Config - Website header

 

Article_top

ЦИК разпореди спиране на разпространението и на втората "притурка" към в. "Телеграф". Тя излезе днес и се разпространяваше с вестника. Изданието е със заглавие "Маските на задкулисието". Няма подписан автор. Това е втората "книга" от поредицата, но и първата бе спряна от разпространение, защото "накърнява добрите нрави, честта и доброто име" на кандидати на предстоящите парламентарни избори на 26 март.

Едноличен собственик на капитала на дружеството издател на книгата е "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е "Интръст Лимитед", чуждестранно юридическо лице, в което 100% дялово участие има Делян Пеевски. Той самият отново е кандидат за депутат от ДПС. 

ЦИК постановява и издаването на административен акт за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс на издателя, а именно:

"Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения."

При повторно нарушение на разпоредбата, какъвто е случаят, според закона глобата е в размер от 5 000 до 15 000 лв.

Жалба срещу втората книга в ЦИК внесоха отново от коалиция "Движение Да България". 

"Централната избирателна комисия счита, че в притурката се съдържат материали, които накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, както и честта и доброто име на кандидатите за народни представители Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Трайчо Георгиев Трайков, Антоанета Димитрова Цонева, Тома Георгиев Велев и др.", пише в решението на изборната комисия, публикувано днес. 

От това става ясно, че ЦИК признават за нарушение не само по отношение на подателите на жалбата, които са кандидат-депутати, но и на кандидати за народни представители от "Нова република".

"В притурката със заглавие „Маската на задкулисието“ се нарушават правата на коалицията с неправилното й изписване като „Дай България“, тъй като по този начин се правят негативни внушения относно коалицията, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.

Видно от съдържанието на книгата е, че в отделни нейни части се коментират лица, регистрирани като кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. С коментарите се цели да се направят внушения във вреда на тези кандидати по начин, който е недопустим в условията на предизборна кампания.", пише още в решението на ЦИК.

От комисията дават и конкретни примери за накърняване на доброто име, честта и достойнството на канидати за депутати, извадени от съдържанието на спряната от разпространение притурка. 

"Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Телеграф“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Опредседателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на притурка (книга) към в. „Телеграф“ със заглавие „Маските на задкулисието“ от всички доставчици на медийни услуги.", разпорежда още ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

ЦИК разпореди спиране на разпространението и на втората "притурка" към в. "Телеграф". Тя излезе днес и се разпространяваше с вестника. Изданието е със заглавие "Маските на задкулисието". Няма подписан автор. Това е втората "книга" от поредицата, но и първата бе спряна от разпространение, защото "накърнява добрите нрави, честта и доброто име" на кандидати на предстоящите парламентарни избори на 26 март.

Едноличен собственик на капитала на дружеството издател на книгата е "НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е "Интръст Лимитед", чуждестранно юридическо лице, в което 100% дялово участие има Делян Пеевски. Той самият отново е кандидат за депутат от ДПС. 

ЦИК постановява и издаването на административен акт за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс на издателя, а именно:

"Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения."

При повторно нарушение на разпоредбата, какъвто е случаят, според закона глобата е в размер от 5 000 до 15 000 лв.

Жалба срещу втората книга в ЦИК внесоха отново от коалиция "Движение Да България". 

"Централната избирателна комисия счита, че в притурката се съдържат материали, които накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, както и честта и доброто име на кандидатите за народни представители Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Трайчо Георгиев Трайков, Антоанета Димитрова Цонева, Тома Георгиев Велев и др.", пише в решението на изборната комисия, публикувано днес. 

От това става ясно, че ЦИК признават за нарушение не само по отношение на подателите на жалбата, които са кандидат-депутати, но и на кандидати за народни представители от "Нова република".

"В притурката със заглавие „Маската на задкулисието“ се нарушават правата на коалицията с неправилното й изписване като „Дай България“, тъй като по този начин се правят негативни внушения относно коалицията, което е недопустимо в условията на предизборна кампания.

Видно от съдържанието на книгата е, че в отделни нейни части се коментират лица, регистрирани като кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. С коментарите се цели да се направят внушения във вреда на тези кандидати по начин, който е недопустим в условията на предизборна кампания.", пише още в решението на ЦИК.

От комисията дават и конкретни примери за накърняване на доброто име, честта и достойнството на канидати за депутати, извадени от съдържанието на спряната от разпространение притурка. 

"Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Телеграф“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Опредседателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на притурка (книга) към в. „Телеграф“ със заглавие „Маските на задкулисието“ от всички доставчици на медийни услуги.", разпорежда още ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията