Ad Config - Website header

 

Article_top

Дялове и акции на държавни компании и техни дъщерни дружества няма да могат да бъдат продавани. Това бе решено на днешното заседание на правителството, което е възложило на Министерството на икономиката да подготви законопроект за забрана на продажбата им, съобщи ресорният министър Емил Караниколов. Доскоро той беше шеф на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 

"Оттук нататък обособени части от имущества на държавни дружества ще бъдат продавани след решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните компании ще бъдат спрени веднага", обясни той.

Именно продажбата на обособени части, които са части от забранителния списък, но самите терени и имоти не са включени в него, беше в основата на скандала със сделката за Дипломатическия клуб в Бояна – обособена част от държавното дружество АДИС. 
Миналата година той бе продаден на неизвестната старозагорска компания "Ексклузив уеб дизайн", регистрирана с 3 лева капитал от трима младежи с банков заем. 

"Над 98% от дружествата, които не са били в забранителния списък към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са раздържавени. Най-ценните активи, които са стратегически за българската държава, отдавна са в забранителния списък. Останалият пакет се предлага в последните три-четири години, но без никакъв интерес", коментира Караниколов.

„Няма да продаваме, оттук нататък само ще развиваме дружествата, които са останали“, каза икономическият министър и посочи за пример Военнопромишления комплекс.

Като шеф на Агенцията по приватизация именно Караниколов подписа договора за приватизацията на 80% от "Бугартабак холдинг" от руската банка VTB Capital. Тази сделка, както и продажбата на ИПК "Родина" за 20 млн. лв. на Ирена Кръстева и сделката за Дипломатическия клуб - Бояна провокираха коментари, че Караниколов е свързан с депутата от ДПС Делян Пеевски. 

Ето откъс от стенограмата на днешното заседание на МС, в който се обсъжда законопроекта за нови правила при продажбата на обособени части от държавните фирми:

Бойко Борисов към Емил Караниколов: 

В тоя ред на мисли, да запознаеш Министерския съвет и с другата задача – за мораториума, защото ще го пуснем на обществено обсъждане. Първо да запознаеш колегите, за да чуем мненията.

Емил Караниколов: 

Благодаря Ви. Има предложение, касаещо Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тъй като, знаете, процесът на раздържавяване чрез приватизация е започнал 1994 г. и продължава към момента, в началото нашата правна система приватизацията е била единствената форма на раздържавяване. Концесии и други форми се появяват след 1996-1997 г. Към момента извършените разпоредителни сделки с активи на държавни дружества извън забранителния списък – тези, които не могат да се продават, е над 98 процента. В последните години се забелязва тенденция, че принципалите, министрите, не съгласуват продажби на акции и дялове на търговски дружества поради различни причини: добро финансово състояние или лошо финансово състояние. Така или иначе, големият процес на раздържавяване е приключил, поради което считаме и е коректно да внесем текст, който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества. 
Нека да кажем, че ще приветстваме всяка една регламентация, която ще уреди публично-частното партньорство, но считаме, че към момента процесът на приватизация е приключил, тъй като над 98% от държавните дружества вече са приватизирани. 
Освен това, още нещо важно: тъй като досега в закона имаше възможност освен приватизация на държавни дружества, има приватизация на имоти и на обособени части. С проекта на изменение на закон предлагаме продажбата на обособени части да става винаги след решение на Народното събрание. Считаме, ако приемете и съответно законодателният орган, оттук нататък продажби на обособени части ще има по предложение на Министерски съвет и след решение на Надзорния съвет. Обръщам внимание: обособена част е имот, който, съгласно Закона за приватизация, може самостоятелно да осъществява административна или стопанска дейност.
 

Бойко Борисов: Дончев.

Томислав Дончев: Това, което коментира колегата, е важно. Само че, от друга гледна точка, не само защото, както той казва, процесът на приватизация е по-скоро приключил. Редно е да обърнем внимание на тези дружества, които имат функции, пряко свързани с националната сигурност. И предвид факта, че се коментират проекти за модернизация на въоръжените сили, едва ли някой в тази зала има нещо против, едва ли има съмнение, че трябва да бъдат положени всички усилия, когато се усвояват нови единици техника, да се направи максималното – или те да се доекипират, изграждат, или поне ремонтират в наличната инфраструктура от дружества. Те, така или иначе, са в забранителния списък, но ключов приоритет трябва да е развитие на капацитет в тази сфера. Не бива само да купуваме, да харчим пари, без да се усвоява капацитет в България и да се използват всички шансове за допълнително развитие на индустрията в отбранителната сфера – още един аргумент към това, което каза колегата.

Бойко Борисов: Подготвяйте го, пуснете го за съгласуване, за обществено обсъждане.

 

Дялове и акции на държавни компании и техни дъщерни дружества няма да могат да бъдат продавани. Това бе решено на днешното заседание на правителството, което е възложило на Министерството на икономиката да подготви законопроект за забрана на продажбата им, съобщи ресорният министър Емил Караниколов. Доскоро той беше шеф на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 

"Оттук нататък обособени части от имущества на държавни дружества ще бъдат продавани след решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Всички започнати процедури по приватизация на акции и дялове на държавните компании ще бъдат спрени веднага", обясни той.

Именно продажбата на обособени части, които са части от забранителния списък, но самите терени и имоти не са включени в него, беше в основата на скандала със сделката за Дипломатическия клуб в Бояна – обособена част от държавното дружество АДИС. 
Миналата година той бе продаден на неизвестната старозагорска компания "Ексклузив уеб дизайн", регистрирана с 3 лева капитал от трима младежи с банков заем. 

"Над 98% от дружествата, които не са били в забранителния списък към Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са раздържавени. Най-ценните активи, които са стратегически за българската държава, отдавна са в забранителния списък. Останалият пакет се предлага в последните три-четири години, но без никакъв интерес", коментира Караниколов.

„Няма да продаваме, оттук нататък само ще развиваме дружествата, които са останали“, каза икономическият министър и посочи за пример Военнопромишления комплекс.

Като шеф на Агенцията по приватизация именно Караниколов подписа договора за приватизацията на 80% от "Бугартабак холдинг" от руската банка VTB Capital. Тази сделка, както и продажбата на ИПК "Родина" за 20 млн. лв. на Ирена Кръстева и сделката за Дипломатическия клуб - Бояна провокираха коментари, че Караниколов е свързан с депутата от ДПС Делян Пеевски. 

Ето откъс от стенограмата на днешното заседание на МС, в който се обсъжда законопроекта за нови правила при продажбата на обособени части от държавните фирми:

Бойко Борисов към Емил Караниколов: 

В тоя ред на мисли, да запознаеш Министерския съвет и с другата задача – за мораториума, защото ще го пуснем на обществено обсъждане. Първо да запознаеш колегите, за да чуем мненията.

Емил Караниколов: 

Благодаря Ви. Има предложение, касаещо Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тъй като, знаете, процесът на раздържавяване чрез приватизация е започнал 1994 г. и продължава към момента, в началото нашата правна система приватизацията е била единствената форма на раздържавяване. Концесии и други форми се появяват след 1996-1997 г. Към момента извършените разпоредителни сделки с активи на държавни дружества извън забранителния списък – тези, които не могат да се продават, е над 98 процента. В последните години се забелязва тенденция, че принципалите, министрите, не съгласуват продажби на акции и дялове на търговски дружества поради различни причини: добро финансово състояние или лошо финансово състояние. Така или иначе, големият процес на раздържавяване е приключил, поради което считаме и е коректно да внесем текст, който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества. 
Нека да кажем, че ще приветстваме всяка една регламентация, която ще уреди публично-частното партньорство, но считаме, че към момента процесът на приватизация е приключил, тъй като над 98% от държавните дружества вече са приватизирани. 
Освен това, още нещо важно: тъй като досега в закона имаше възможност освен приватизация на държавни дружества, има приватизация на имоти и на обособени части. С проекта на изменение на закон предлагаме продажбата на обособени части да става винаги след решение на Народното събрание. Считаме, ако приемете и съответно законодателният орган, оттук нататък продажби на обособени части ще има по предложение на Министерски съвет и след решение на Надзорния съвет. Обръщам внимание: обособена част е имот, който, съгласно Закона за приватизация, може самостоятелно да осъществява административна или стопанска дейност.
 

Бойко Борисов: Дончев.

Томислав Дончев: Това, което коментира колегата, е важно. Само че, от друга гледна точка, не само защото, както той казва, процесът на приватизация е по-скоро приключил. Редно е да обърнем внимание на тези дружества, които имат функции, пряко свързани с националната сигурност. И предвид факта, че се коментират проекти за модернизация на въоръжените сили, едва ли някой в тази зала има нещо против, едва ли има съмнение, че трябва да бъдат положени всички усилия, когато се усвояват нови единици техника, да се направи максималното – или те да се доекипират, изграждат, или поне ремонтират в наличната инфраструктура от дружества. Те, така или иначе, са в забранителния списък, но ключов приоритет трябва да е развитие на капацитет в тази сфера. Не бива само да купуваме, да харчим пари, без да се усвоява капацитет в България и да се използват всички шансове за допълнително развитие на индустрията в отбранителната сфера – още един аргумент към това, което каза колегата.

Бойко Борисов: Подготвяйте го, пуснете го за съгласуване, за обществено обсъждане.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?