Ad Config - Website header

 

Article_top

Правителствата от ЕС  ще могат да подкрепят летища, пристанища, култура и отдалечени региони с публични средства, без да изискват разрешение за оказване на държавна помощ от Европейската комисия.

Тя обяви днес промени в правилата за държавната помощ, чиято цел е да се улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията.

"Одобрените днес промени ще спестят на държавите членки време и трудности при инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони на ЕС, като същевременно ще запазят конкуренцията. Те също позволяват на Комисията да насочи вниманието си към мерките за държавна помощ, които оказват най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар, и да действа „мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“ в полза на всички европейски граждани“, каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Според Общ регламент за групово освобождаване от 2014 година държавите от ЕС могат да прилагат широк спектър от мерки за държавна помощ без предварително одобрение от страна на Комисията, тъй като е малко вероятно те да нарушат конкуренцията. В резултат на това около 95 на сто от тези мерките с общ годишен разход от около 28 милиарда евро са освободени от предварителен контрол. Така например броят на уведомленията за държавни помощи в научните изследвания, развойната дейност и иновациите  е намалял наполовина от 2014 година насам, съобщи Комисията.

След днешното ѝ решение държавите-членки вече могат да извършват публични инвестиции в регионални летища, обслужващи до 3 милиона пътници годишно, при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Това ще улесни публичните инвестиции в повече от 420 летища в ЕС, през които минават близо 13 на сто от въздушното движение.

Регламентът също позволява на публичните органи да покриват оперативните разходи на малките летища, обслужващи до 200 000 пътници годишно. Те са половината от всички летища в ЕС, но дялът им от въздушното движение е 0,75 на сто. 

Държавите-членки ще могат да правят и публични инвестиции в размер до 150 милиона евро в морски пристанища и до 50 милиона евро във вътрешни пристанища при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Регламентът позволява на публичните органи да покриват разходите за драгиране в пристанищата и по водните пътища за достъп.

Комисията ще разглежда само по–значителните случаи на държавни помощи, свързани с по-висок размер на помощ за културни проекти и за многофункционални спортни игрища.

Променените правила позволяват на публичните власти по-лесно да компенсират предприятията за допълнителните разходи в най-отдалечените региони на ЕС.

Комисията уточни и какви мерки за публична подкрепа могат да попаднат извън контрола на ЕС за държавната помощ, като сред тях са публичните инвестиции в пътища, вътрешни водни пътища, железопътни и водоразпределителни мрежи.

 
Маргрете Вестагер. Снимка БГНЕС

Правителствата от ЕС  ще могат да подкрепят летища, пристанища, култура и отдалечени региони с публични средства, без да изискват разрешение за оказване на държавна помощ от Европейската комисия.

Тя обяви днес промени в правилата за държавната помощ, чиято цел е да се улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията.

"Одобрените днес промени ще спестят на държавите членки време и трудности при инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони на ЕС, като същевременно ще запазят конкуренцията. Те също позволяват на Комисията да насочи вниманието си към мерките за държавна помощ, които оказват най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар, и да действа „мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“ в полза на всички европейски граждани“, каза еврокомисарката по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Според Общ регламент за групово освобождаване от 2014 година държавите от ЕС могат да прилагат широк спектър от мерки за държавна помощ без предварително одобрение от страна на Комисията, тъй като е малко вероятно те да нарушат конкуренцията. В резултат на това около 95 на сто от тези мерките с общ годишен разход от около 28 милиарда евро са освободени от предварителен контрол. Така например броят на уведомленията за държавни помощи в научните изследвания, развойната дейност и иновациите  е намалял наполовина от 2014 година насам, съобщи Комисията.

След днешното ѝ решение държавите-членки вече могат да извършват публични инвестиции в регионални летища, обслужващи до 3 милиона пътници годишно, при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Това ще улесни публичните инвестиции в повече от 420 летища в ЕС, през които минават близо 13 на сто от въздушното движение.

Регламентът също позволява на публичните органи да покриват оперативните разходи на малките летища, обслужващи до 200 000 пътници годишно. Те са половината от всички летища в ЕС, но дялът им от въздушното движение е 0,75 на сто. 

Държавите-членки ще могат да правят и публични инвестиции в размер до 150 милиона евро в морски пристанища и до 50 милиона евро във вътрешни пристанища при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Регламентът позволява на публичните органи да покриват разходите за драгиране в пристанищата и по водните пътища за достъп.

Комисията ще разглежда само по–значителните случаи на държавни помощи, свързани с по-висок размер на помощ за културни проекти и за многофункционални спортни игрища.

Променените правила позволяват на публичните власти по-лесно да компенсират предприятията за допълнителните разходи в най-отдалечените региони на ЕС.

Комисията уточни и какви мерки за публична подкрепа могат да попаднат извън контрола на ЕС за държавната помощ, като сред тях са публичните инвестиции в пътища, вътрешни водни пътища, железопътни и водоразпределителни мрежи.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли предстоящата визита на Румен Радев в Русия?