Ad Config - Website header

 

Article_top

Не ме изненадва наличието на битов фашизъм в България. Именно битов - инстинктивен, неконцептуален, не-структуриран като идеология. Този фашизъм е агресивната мизантропия на средно-статистическата мутра, със или без причина озлобена до дъното на душата си, която проектира тази злоба в практическа омраза към околните. Когато няма представители на други раси, етноси, вероизповедания, политически пристрастия, този битов фашизъм се практикува върху всеки по-слаб, изпречил се на пътя на озлобения примат...

Не ме изненадва наличието на подобни индивиди в институциите на властта. При това те не са концентрирани изключително в една партия или коалиция - въпреки, че една от тях напоследък оправдано стана особено често споменавана в този контекст. Демокрацията е процес на представителство на значимите възгледи и интереси в обществото. След като нещо съществува в значими размери като обществено настроение и светоусещане - редно е да го има и в представителните институции - независимо дали за останалите това е допустимо или неприятно.

Впечатлява ме по-скоро нещо друго. За повече от четвърт век в България не бяха изградени критерии и изисквания за допуск до значими - високопоставени политически позиции. Един от тези задължителни критерии е отработването на връзката "глава - уста". Ако трябва да определим цивилизационния процес с една фраза, то това е - поставяне на бариери - цензори между мисълта и изговарянето ѝ, които се създават в процеса на възпитанието - на социализацията. Някой би възразил - хората са длъжни да мислят добре и възпитано, а не само да говорят така. Съгласен съм!

Но ако все пак между двете уши се е зародила злобна мисъл, некрасива оценка, пренебрежително високомерие или злобно осмиваща шега, възпитанието и цивилизоваността са тези, които упражняват необходима цензура за да не излита всичко това свободно през устата. Ако това е изискване към всеки що-годе възпитан човек, очаквано по-голямо е изискването към тези, които се занимават с политика. Политиката е занаят на публично посредничество с цел постигане на споразумение и съгласие.Тук възпитанието е само основа, която трябва да се надгради със специфични умения за подредено общуване.

В България са не един или два прецедентите, при които високи позиции в политиката се заемат от преки наследници на Алековия бай Ганьо. Подобно на своя прототип, тези хора са чували за това, че публично не се говори така, както в кръчмата, но са лишени от своите първи 7 - или повече години, в които разликата се възпитава и осмисля. Казано с две прости думи - България твърде често се управлява от простаци. Някои от тях относително бързо "включват" и след време само акцентът, интонациите и специфичното чувство за хумор издават истинското съдържание на черепната кутия. Други така и не вдяват... Причините са много. Една от тях е от ключово значение.

Българите не обичат обществената йерархия. Те не уважават по-можещите, по-знаещите и по-възпитаните, не им се доверяват да ги водят. В България елити съществуват доста условно и битието им е много нестабилно, а съдбата - променлива. Затова ни управляват всякакви - който се случи. Много често - без бариери по пътя "глава - уста". Без бариери по пътя "задник - уста"... Затова те често формират коалиции "задник - задник"... Единствената ни утеха може да бъде фактът, че в целия свят расте броят на властниците, събирани от кол и въже.

Коментарът е публикуван във фейсбук. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

 

 

 

 

Не ме изненадва наличието на битов фашизъм в България. Именно битов - инстинктивен, неконцептуален, не-структуриран като идеология. Този фашизъм е агресивната мизантропия на средно-статистическата мутра, със или без причина озлобена до дъното на душата си, която проектира тази злоба в практическа омраза към околните. Когато няма представители на други раси, етноси, вероизповедания, политически пристрастия, този битов фашизъм се практикува върху всеки по-слаб, изпречил се на пътя на озлобения примат...

Не ме изненадва наличието на подобни индивиди в институциите на властта. При това те не са концентрирани изключително в една партия или коалиция - въпреки, че една от тях напоследък оправдано стана особено често споменавана в този контекст. Демокрацията е процес на представителство на значимите възгледи и интереси в обществото. След като нещо съществува в значими размери като обществено настроение и светоусещане - редно е да го има и в представителните институции - независимо дали за останалите това е допустимо или неприятно.

Впечатлява ме по-скоро нещо друго. За повече от четвърт век в България не бяха изградени критерии и изисквания за допуск до значими - високопоставени политически позиции. Един от тези задължителни критерии е отработването на връзката "глава - уста". Ако трябва да определим цивилизационния процес с една фраза, то това е - поставяне на бариери - цензори между мисълта и изговарянето ѝ, които се създават в процеса на възпитанието - на социализацията. Някой би възразил - хората са длъжни да мислят добре и възпитано, а не само да говорят така. Съгласен съм!

Но ако все пак между двете уши се е зародила злобна мисъл, некрасива оценка, пренебрежително високомерие или злобно осмиваща шега, възпитанието и цивилизоваността са тези, които упражняват необходима цензура за да не излита всичко това свободно през устата. Ако това е изискване към всеки що-годе възпитан човек, очаквано по-голямо е изискването към тези, които се занимават с политика. Политиката е занаят на публично посредничество с цел постигане на споразумение и съгласие.Тук възпитанието е само основа, която трябва да се надгради със специфични умения за подредено общуване.

В България са не един или два прецедентите, при които високи позиции в политиката се заемат от преки наследници на Алековия бай Ганьо. Подобно на своя прототип, тези хора са чували за това, че публично не се говори така, както в кръчмата, но са лишени от своите първи 7 - или повече години, в които разликата се възпитава и осмисля. Казано с две прости думи - България твърде често се управлява от простаци. Някои от тях относително бързо "включват" и след време само акцентът, интонациите и специфичното чувство за хумор издават истинското съдържание на черепната кутия. Други така и не вдяват... Причините са много. Една от тях е от ключово значение.

Българите не обичат обществената йерархия. Те не уважават по-можещите, по-знаещите и по-възпитаните, не им се доверяват да ги водят. В България елити съществуват доста условно и битието им е много нестабилно, а съдбата - променлива. Затова ни управляват всякакви - който се случи. Много често - без бариери по пътя "глава - уста". Без бариери по пътя "задник - уста"... Затова те често формират коалиции "задник - задник"... Единствената ни утеха може да бъде фактът, че в целия свят расте броят на властниците, събирани от кол и въже.

Коментарът е публикуван във фейсбук. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

 

 

 

Коментари

Хм

"Българите не обичат обществената йерархия."
Коя е обществената йерархия у нас бре? Е ли
- приватизатор -> индустриалец -> собственик на партия и /или медии -> "обществен" фактор? И къде тук имат място "по-можещите, по-знаещите и по-възпитаните"???

Да

Един разговор за политика, класа, елит и... снимката на Тенев.
Препоръчвам силно:
"Проф. Антоанета Христова: Елитарно образование за политици е ключът към създаването на истинска политическа класа в България...
Водещ: Ако стъпим наистина на този случай от последните дни бих ви попитала – докъде се простира политическата култура и трябва ли политиците да се притесняват от всичко, което са правили преди десет години?
Антоанета Христова: То зависи какво са правили. Няма нещо, което да бъде толкова страшно, ако не е било подсъдно. Ако е подсъдно, да. Ако си престъпил закона и отново се стремиш да бъдеш пък във властта, независимо от това, че си знаеш на какво стъпваш, това е наистина нахално и минава всяка граница. Истината е, че 10 години за един 35-40-годишен човек, е един период, в който човек се развива. Хората са хора. Важно е какво можеш да правиш. Това, че ние манипулираме твърде елементарно бъдещето на хора, това, че удряме между другото на личности, които могат да допринесат по някакъв начин, а могат и да не допринесат, че не гледаме съдържанието, а гледаме несъщественото през манипулативни техники, това не е достойно. Нито за тези, които удрят, нито за медиите, които разширяват тематиката. Затова сме такова трудно общество. Ние сме общество, което не може да види доброто и лошото, не можем да отсеем плявата от зърното и много често плявата е видимата, повече, отколкото зърното. В такова общество се губят ценностите, губи се възможността да хванеш „птичката“, ако тя е качествен човек, защото той може да бъде унищожен много лесно. Изобщо в този смисъл казвам, че както се казва и образованието и подготовката на медиите, а и отговорността на медиите в ситуацията, според мен трябва да бъде много висока и трябва да се постави това на дебат, да има смелостта да постави това на дебат сред хората, които са в тази сфера, професионалистите в тази сфера...."
http://www.focus-news.net/opinion/2017/05/20/43003/prof-antoaneta-hristova-elitarno-obrazovanie-za-polititsi-e-klyuchat-kam-sazdavaneto-na-istinska-politicheska-klasa-v-balgariya.html

Никак не селаская от мисълта

Никак не селаская от мисълта да репликирам г-н Минчев ,защото е възможно да не съм го разбрала в дълбочина.Но ми се струваше,че беше толерантен в някои отношения към ПП ГЕРБ.Българите не само не обичат обществената йерархия,те не са научени да имат претенции към нея.И как иначе,след като векове наред върхът на тази йерархия е бил" многообразован "мюдюр и няколко крастави заптиета!Това е особен повод за респект към властта.И когата Лъчо мозъка и Ясен Тодоров БЛЕСТЯТ някъде по върховете на властта,какво друго да очакваме ,освен пълно отчуждение и игнориране.Уважавам Огнян Минчев за позицията му спрямо Русия и "благотворното" и влияние в нашия политически живот,но щеше да има искреното ми възхищение ,ако беше посочвал в прав текст ,че ГЕРБ не стопера на това влияние,а най префинения му проводник.
Mark Watson's picture
Mark Watson
watmark

некои съображения...

На българския пън присадиха демокрация. Обаче тя не прихваща. Мнозинството нашенци искат да видят персонализирана власт на волеви и решителен автократ. хората харесват Путик, Тръп, Ерголям. Има човек има воля. Репчи се. Разбираемо. Мажоритарно. Демокрацията е абстрактна, неперсонифицирана, удавена в думи, баланси и коректност. Изглежда слаба, недействена. Сложна е и не можеш да кажеш - твоя ще оправи нещата. Българският пън не може да се ашладиса. Демокрация е да си кажеш мнението, което е безсъзнателно повтаряне на най популярните опорни точки, и да немаш задължения. Елитите са безотговорни защото нема общество. В оксидента като се издъниш вербално обществото те наказва като те изолира - не те канят по приеми, телевизии, събития, не ти дават заеми (и ходиш при Путик). ставаш обществен труп. В ориента вербалнат гаф е повод на гордост - какъв съм делия, не ми ми пука от никого. Такива ми ти работи. Имаме проблем с материала. Голем.

В някаква степен съм съгласен.

С по-голямата част от тази статия съм съгласен, само с това за обществената йерархия не съм. Векове наред са ни управлявали царе и императори и не сме имали особен проблем с това. Проблемът е, когато напълно случайно хора се озоват във властта и започнат да правят зулуми, както е в последните 28 години. Прав е колегата Ганев за това къде са можещите, знаещите и възпитаните и къде са олигарсите и техните марионетки, представяни за елит на нацията.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията