Ad Config - Website header

 

Article_top

Днес от 8.00 ч. до 18.00 ч ще се проведе вторият ден от Общото събрание на съдиите, на което те ще направят своя избор на членове на ВСС.

Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Кандидатите в изборната процедура са 27, а съдиите чрез пряк избор ще изберат шестима членове на ВСС от своята професионална квота. Те са:

Атанаска Младенова Дишева – съдия във Върховен административен съд,

Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас,

Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София,

Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийски районен съд,

Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна,

Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд,

Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна,

Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас,  

Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил,

Красимир Петков Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд,

Красимира Неофитова Милачкова – съдия в Административен съд – София-град,

Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд,

Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна,

Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд,

Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – Русе,

Мирослав Милчев Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил,

Николай Гунчев Гунчев – съдия във Върховен административен съд,

Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд,

Пламен Христов Дацов – съдия в Апелативен съд – София,

Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийски районен съд,

Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд – Брезник,

Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово,

Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховен касационен съд,

Станислав Петров Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив,

Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град,

Цветинка Николаева Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд и

Янко Манолев Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в списъка на действащите съдии, в противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Ако шестимата членове на бъдещия ВСС, които се излъчват от Общото събрание на съдиите, бъдат избрани още в деня на провеждане на гласуването, т.е. днес, събранието ще бъде закрито. Условията са две:

Избирателната комисия да обяви, че изборът е редовен и шестимата да са получили повече от половината действителни гласове.

Налице е обективна възможност за произвеждане на втори тур на изборите предвид броя на кандидатите и изпълнението на разпоредбите на ЗСВ и Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, предупреждават от Висшия съдебен съвет.

В случай на необходимост повторно гласуване ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 8.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата.

Правилата регламентират, че след приключване на изборния ден при провеждане на втори тур, ако не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от Избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати (точно такъв случай имаше за прокурорската колегия, б.а.)

За първи път от конституирането на Висшия съдебен съвет изборът на членовете му се прави чрез пряк избор, като всеки магистрат ще има право на глас. Съгласно промените в Закона за съдебната власт упражняването на вота ще се проведе според желанието на гласоподавателите – чрез хартиени бюлетини или посредством електронно гласуване чрез интернет, което е декларирано в определения за целта срок.

В системата не е предвидена и няма възможност да се проследи кой магистрат как е гласувал, обещават от Съвета.

Ключови думи
 
Лозан Панов. Снимка ВКС

Днес от 8.00 ч. до 18.00 ч ще се проведе вторият ден от Общото събрание на съдиите, на което те ще направят своя избор на членове на ВСС.

Право на участие в избора имат всички 2238-ма съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Кандидатите в изборната процедура са 27, а съдиите чрез пряк избор ще изберат шестима членове на ВСС от своята професионална квота. Те са:

Атанаска Младенова Дишева – съдия във Върховен административен съд,

Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд – Бургас,

Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София,

Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийски районен съд,

Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна,

Емил Иванов Дечев – съдия в Софийски градски съд,

Ерна Жак Якова – Павлова – председател на Районен съд – Варна,

Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас,  

Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил,

Красимир Петков Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд,

Красимира Неофитова Милачкова – съдия в Административен съд – София-град,

Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд,

Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна,

Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд,

Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – Русе,

Мирослав Милчев Начев – председател на Окръжен съд – Кюстендил,

Николай Гунчев Гунчев – съдия във Върховен административен съд,

Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд,

Пламен Христов Дацов – съдия в Апелативен съд – София,

Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийски районен съд,

Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд – Брезник,

Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово,

Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховен касационен съд,

Станислав Петров Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив,

Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град,

Цветинка Николаева Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд и

Янко Манолев Янев – председател на Апелативен съд – Велико Търново.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, включени в списъка на действащите съдии, в противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

Ако шестимата членове на бъдещия ВСС, които се излъчват от Общото събрание на съдиите, бъдат избрани още в деня на провеждане на гласуването, т.е. днес, събранието ще бъде закрито. Условията са две:

Избирателната комисия да обяви, че изборът е редовен и шестимата да са получили повече от половината действителни гласове.

Налице е обективна възможност за произвеждане на втори тур на изборите предвид броя на кандидатите и изпълнението на разпоредбите на ЗСВ и Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, предупреждават от Висшия съдебен съвет.

В случай на необходимост повторно гласуване ще се проведе на 18 юни 2017 г. (неделя) от 8.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата.

Правилата регламентират, че след приключване на изборния ден при провеждане на втори тур, ако не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от Избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати (точно такъв случай имаше за прокурорската колегия, б.а.)

За първи път от конституирането на Висшия съдебен съвет изборът на членовете му се прави чрез пряк избор, като всеки магистрат ще има право на глас. Съгласно промените в Закона за съдебната власт упражняването на вота ще се проведе според желанието на гласоподавателите – чрез хартиени бюлетини или посредством електронно гласуване чрез интернет, което е декларирано в определения за целта срок.

В системата не е предвидена и няма възможност да се проследи кой магистрат как е гласувал, обещават от Съвета.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?