Ad Config - Website header

 

Article_top

Български и европейски неправителствени организации са внесли днес официална жалба в Европейската комисия срещу строителството на финансираната с европейски средства магистрала "Струма", която е част от Трансевропейския коридор 4, свързващ Германия с България и Гърция.

В писмото си до Брюксел природозащитниците настояват комисията да разследва нарушенията на европейското законодателство, свързани с изграждането на аутобана. 

Според еколозите това може да доведе до осъждане на България от Европейския съд и до плащане на тежки глоби. Жалбоподатели са "Приятели на Земята - Европа“, мрежата CEE Bankwatch Network, екологично сдружение "За Земята", сдружение за дивата природа "Балкани", Институт за зелена политика, Информационен и учебен център по екология, училище за природа "Влахи".

„Ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през Кресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растения и животни в региона. Особено са намалели сухоземните костенурки, леопардовият смок, ивичестият смок, 12 вида прилепи и пр. Кресненският пролом е част от мрежата "Натура 2000", защитен по Европейската директива за хабитатите“, аргументират се жалбоподателите. 

 

„Кресненското дефиле с дължина 16 километра е районът с най-голяма концентрация на биоразнообразие в България с 92 защитени видове и част от "Натура 2000". Строежът на „Струма“  ще унищожи безвъзвратно уникалната природа и е в нарушение на Европейското природозащитно законодателство. Магистрала през пролома ще отнеме и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в региона“, допълват еколозите.

Експерти от неправителствените организации посочват в жалбата, че съществуват две алтернативи, с които автомагистрала "Струма", свързваща Германия с България и Гърция, може да бъде завършена, без това да унищожи дефилето и биоразнообразието в него и спазвайки Европейското законодателство.

Българското правителство вече е напреднало с построяването на магистралата от двете страни на дефилето, което е довело още повече до увеличаване на трафика през него. Жалбата отбелязва, че това води до две нарушения на Европейската директива за хабитатите и вече причинява увеличено въздействие на смъртността по пътя за животните и намаляване на популациите на значителен брой защитени видове.

Все още няма финално решение коя от предложените алтернативи ще бъде избрана. До няколко месеца се очакват резултатите от новата оценка по въздействие на околната среда. След излизането на доклада местната общност и широката общественост ще могат да изразят мнение за предложените маршрути на магистралата, а финалното трасе ще трябва да бъде одобрено от ЕК.

Ако комисията или Европейският съд открие нарушения на природозащитно законодателство на ЕС, българското правителство ще трябва да върне европейско финансиране на стойност близо 756 милиона евро, предупреждават еколозите.

 
ИКОНОМИКА магистрала струма бгнес

Български и европейски неправителствени организации са внесли днес официална жалба в Европейската комисия срещу строителството на финансираната с европейски средства магистрала "Струма", която е част от Трансевропейския коридор 4, свързващ Германия с България и Гърция.

В писмото си до Брюксел природозащитниците настояват комисията да разследва нарушенията на европейското законодателство, свързани с изграждането на аутобана. 

Според еколозите това може да доведе до осъждане на България от Европейския съд и до плащане на тежки глоби. Жалбоподатели са "Приятели на Земята - Европа“, мрежата CEE Bankwatch Network, екологично сдружение "За Земята", сдружение за дивата природа "Балкани", Институт за зелена политика, Информационен и учебен център по екология, училище за природа "Влахи".

„Ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през Кресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растения и животни в региона. Особено са намалели сухоземните костенурки, леопардовият смок, ивичестият смок, 12 вида прилепи и пр. Кресненският пролом е част от мрежата "Натура 2000", защитен по Европейската директива за хабитатите“, аргументират се жалбоподателите. 

 

„Кресненското дефиле с дължина 16 километра е районът с най-голяма концентрация на биоразнообразие в България с 92 защитени видове и част от "Натура 2000". Строежът на „Струма“  ще унищожи безвъзвратно уникалната природа и е в нарушение на Европейското природозащитно законодателство. Магистрала през пролома ще отнеме и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в региона“, допълват еколозите.

Експерти от неправителствените организации посочват в жалбата, че съществуват две алтернативи, с които автомагистрала "Струма", свързваща Германия с България и Гърция, може да бъде завършена, без това да унищожи дефилето и биоразнообразието в него и спазвайки Европейското законодателство.

Българското правителство вече е напреднало с построяването на магистралата от двете страни на дефилето, което е довело още повече до увеличаване на трафика през него. Жалбата отбелязва, че това води до две нарушения на Европейската директива за хабитатите и вече причинява увеличено въздействие на смъртността по пътя за животните и намаляване на популациите на значителен брой защитени видове.

Все още няма финално решение коя от предложените алтернативи ще бъде избрана. До няколко месеца се очакват резултатите от новата оценка по въздействие на околната среда. След излизането на доклада местната общност и широката общественост ще могат да изразят мнение за предложените маршрути на магистралата, а финалното трасе ще трябва да бъде одобрено от ЕК.

Ако комисията или Европейският съд открие нарушения на природозащитно законодателство на ЕС, българското правителство ще трябва да върне европейско финансиране на стойност близо 756 милиона евро, предупреждават еколозите.

Коментари

:)

Железницата до Скопие е опасна за гепардовия смок, а газовата връзка със Сърбия - за пумовия смок...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията