Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия отправи днес последно предупреждение към България, че не е въвела изцяло в националното си законодателство изискванията на европейска директива, която позволява на гражданите да искат и получават обезщетения от фирми, нарушават антитръстовото законодателство в ЕС.

Такива предупреждения получиха също Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия. 

Въпросната директива помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара.

Благодарение на нея пострадалите получават по-лесен достъп до доказателствата за понесена щета и повече време, за да представят своите искания. 

Държавите-членки бяха задължени да приложат тази директива до 27 декември 2016 г. 

В срок от два месеца седемте цитирани правителства трябва да уведомят комисията за мерките, които са взели, за да я въведат. При липса на задоволителен отговор комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

Днес страната ни заедно с други държави получи още две последни предупреждения от Бюксел - че не е докладвала за прилагането на директива за морското пространствено планиране и на друга - за автоматичен обмен на информация всеки шест месеца за становищата издадени от националната данъчна администрация.

Ключови думи
 
СВЯТ европейска комисия1cr

Европейската комисия отправи днес последно предупреждение към България, че не е въвела изцяло в националното си законодателство изискванията на европейска директива, която позволява на гражданите да искат и получават обезщетения от фирми, нарушават антитръстовото законодателство в ЕС.

Такива предупреждения получиха също Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия. 

Въпросната директива помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара.

Благодарение на нея пострадалите получават по-лесен достъп до доказателствата за понесена щета и повече време, за да представят своите искания. 

Държавите-членки бяха задължени да приложат тази директива до 27 декември 2016 г. 

В срок от два месеца седемте цитирани правителства трябва да уведомят комисията за мерките, които са взели, за да я въведат. При липса на задоволителен отговор комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

Днес страната ни заедно с други държави получи още две последни предупреждения от Бюксел - че не е докладвала за прилагането на директива за морското пространствено планиране и на друга - за автоматичен обмен на информация всеки шест месеца за становищата издадени от националната данъчна администрация.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията