Ad Config - Website header

 

Article_top

Том Й. М. ван Оорсхот (62 г.) бе посланик на Кралство Нидерландия у нас от 2013 г.

Той е дългогодишен дипломат от кариерата. Работил е в посолствата на страната си в Турция, Унгария и Южна Африка. Скоро той ще отпътува от България за Норвегия, където пак ще бъде посланик.

Ван Оорсхот бе сред западните дипломати, които често критикуваха недостатъци като корупцията и липсата на реформи в съдебната система. В края на 2015 г. той излезе с открито писмо до Съюза на съдиите в България, с което подкрепи техните усилия за утвърждаването на върховенството на закона у нас.

 

- Ваше Превъзходителство, като че ли бяхте сред най-устатите западни посланици в България. Какво ви накара да говорите публично, което сякаш не е типично за един дипломат?

- Не знам дали имам такава репутация. Но повечето холандци са директни. В културата ни е заложено да сме открити и да обсъждаме притесненията си. Нидерландия и България са партньори в рамките на Европейския съюз и смятам за напълно нормално да споделяме помежду си, ако нещо ни притеснява. Нидерландия също е отворена към критика. Така правят партньорите  и това помага на правителствата и на целия ЕС да върви напред. По време на мандата си в България бях най-загрижен за върховенството на закона и борбата с корупцията по високите и средните нива на властта. За Нидерландия върховенството на закона и доверието в съдебната система са от огромно значение, тъй като те са част от нашите споделени демократични ценности и са от полза за холандската бизнес общност. Ще бъде от полза както за България, така и за целия ЕС, ако тези проблеми са решени по подходящ начин.

- Следяхте ли реакциите за и против изказванията ви? Какви са вашите впечатления?

- Гражданите разбират много добре, че нашата критика е конструктивна и цели да стимулира необходимите реформи. Освен критика ние предлагаме и техническа помощ, обучения, съвети и споделяме нашия опит с цел да подпомогнем реформите на практика. Споделяйки сериозната си загриженост, ние се опитваме да допринесем за позитивна промяна в България и за нейните граждани. Българските граждани, бизнес общността и чуждите компании несъмнено биха спечелили от прозрачна, ефективна, надеждна и независима съдебна система. Тя би създала доверие у тях. А това би довело до по-добра среда за чужди инвестиции, ще създаде икономически растеж и ще използва по-добре икономическия потенциал на страната. Според нас има пряка връзка между върховенството на закона и икономическото развитие.

 
- Къде според вас България най-много изостава? Постигна ли напредък в някоя сфера по време на мандата ви и ако да - в коя?

- Като цяло смятам, че са наложителни структурни реформи в няколко особено важни области, които ще подготвят България за бъдещето. Встрани от съдебните реформи, за които вече казах, става въпрос за образование, здравеопазване и публична администрация. Един от проблемите, които влияят на реформите, е липсата на приемственост. Пристигнах през 2013 г. след мащабните протести и в период на четири години работих с общо пет различни правителства и три различни парламента. Няма страна, която да може да провежда сложни структурни реформи в такава политическа среда. Такива реформи се нуждаят от дългосрочна визия, стратегия, отдаденост и желание да бъдат приложени на практика. Същевременно този период беше неспокоен за ЕС и за света. Не казвам, че нищо не се случи. България направи някои важни стъпки, но ако се огледаме, ще забележим, че светът се променя много бързо и България трябва да поддържа темпото, за да не изостане.

- Ако има напредък, има ли сфера, в която той се дължи на взети под внимание ваши забележки?

- Не бих се осмелил да твърдя, че прогресът е постигнат благодарение на нашия принос. Но ние си сътрудничехме в много области. Бих желал да спомена отличното ни сътрудничество с полицията и Националната комисия за борба с трафика на хора. С цел да избегнем трудова експлоатация имахме близко сътрудничество с голям брой правителствени и неправителствени организации в областта на трудовата миграция, като информирахме уязвимите групи за техните права и задължения, ако обмислят да започнат работа в чужбина. В областта на миграцията работихме заедно с Държавната агенция за бежанците, Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН), Международната организация за миграция (МОМ) и още много организации като Българския червен кръст (БЧК), за да подобрим настаняването в бежанските центрове и да повишим информираността относно необходимостта от правилна интеграция на бежанците. В сферата на правосъдието ние предоставихме техническа помощ по ключови въпроси като прегледа на наказателната политика или независимия анализ на прокуратурата.

 
- В България се чуват гласове против ЕС и дори за излизане от него. Какво ще кажете на тези хора като представител на една от страните основателки на този съюз?

- Не можем да отречем, че последните няколко години бяха трудни за Европа и нейните граждани. Икономическата криза, страхът от тероризъм, ефектите на глобализацията и миграцията изискваха много от нас. Тези предизвикателства обаче не бяха причинени от Европейския съюз и няма да изчезнат, ако премахнем ЕС. Лесно е, но не е правилно да обвиняваме Съюза за всички свои проблеми.

Следвоенното „никога вече“ може би вече не се разбира от само себе си, но не можем да приемаме за даденост нашите сигурност, свобода и просперитет. Поколенията преди нас са се борили, за да постигнат ценностите, стоящи зад ЕС - мир, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, солидарност, зачитане на човешките права.

Някой би казал, че ЕС не успява да отговори адекватно на предизвикателствата пред себе си, но Нидерландия вярва, че можем да бъдем ефективни в борбата с тях само ако работим заедно. Европейското сътрудничество за нас е задължително, а не лукс. Ние сме малка страна с отворена икономика – членството в ЕС е нашата най-голяма надежда за сигурност и просперитет. Мисля, че това се отнася и до България и останалите страни членки.

Европейският съюз е създал множество видими ползи и продължава да го прави. Пример за това са единният пазар и свободата на придвижване, които са важни както за България, така и за Нидерландия. Нещо повече, членството в ЕС донесе на България просперитет. Да дам един пример - в периода 2007-2013 г. Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд са инвестирали 5,4 милиарда евро в България. Оценено е, че през 2015 г. тази подкрепа е създала около 4% допълнителен БВП. За следващите години (2014-2020) България ще получи подкрепа от близо 10 милиарда евро по 10 нови програми – сериозна база за инвестиции в създаване на нови работни места и растеж.

- В интервю за Клуб Z в началото на 2016 г. заявихте, цитирам: "Имаме оплаквания за корупция, за натиск върху някои компании да не инвестират в определени сфери или да се откажат от бизнеса си, а други хора се опитват да го вземат." На сбогуване бихте ли назовали конкретни случаи?

- По време на мандата си многократно съм заявявал, че корупцията по високите етажи на властта и недостигът на върховенство на закона са сериозни проблеми през холандската бизнес общност в България. За съжаление не виждам сериозен напредък при борбата с тази корупция чрез разрешаването на такъв тип случаи по прозрачен начин. Да, прав сте, по време на нашето предишно интервю аз споделих своята загриженост, че получаваме оплаквания от отделни компании за неприемлив натиск и незаконни практики. Открито мога да го заявя отново, но ще се въздържа от споменаването на конкретни компании, тъй като това няма да им е от полза. Освен индивидуалните случаи, които със сигурност съществуват, аз съм загрижен, че тези проблеми влияят върху бизнес средата и имиджа на България по ненужен и негативен начин, а България има толкова голям икономически потенциал. Много малко хора печелят от подобна корупция, докато обществото, честните компании и инвеститорите страдат. Както казах, има ясна връзка между надеждната, прозрачна, предвидима и ефективна съдебна система, включително борбата с корупцията, и икономическото развитие. Можете да погледнете някои други страни членки на ЕС и ще намерите доказателства за това.

- И накрая - с какви чувства напускате България?

- На първо място, видях, че България е надежден член и партньор в рамките на НАТО и ЕС. Особено по време на нашето председателство на ЕС през 2016 г., когато България игра много конструктивна роля при решаване на проблемите, с които се сблъскахме. По същия начин България може да разчита на нашата подкрепа по време на предстоящото българско председателство на ЕС през следващата година и ние вече подготвихме голям брой държавни служители, ангажирани с това председателство.

В рамките на дискусията за бъдещето на Европа ние смятаме, че ключовата дума е единство. Само обединена Европа ще бъде способна да се справи с огромните предизвикателства като борбата срещу тероризма, климатичните промени, миграцията. Това единство върви ръка за ръка с права и задължения, което означава, че сме отговорни едни пред други за спазването на правилата и критериите, за които сме постигнали съгласие.

Прекарах чудесно във вашата красива страна и имах възможността да я опозная много по-добре. Пътувах много и видях красотата на природното разнообразие и впечатляващото ви културно наследство. Навсякъде срещнах приятелски настроени и гостоприемни хора, насладих се на културата и открих някои от вашите съкровища като вкусната храна и вина. Винаги ще пазя топли чувства към България и ще я рекламирам където мога.

 

Том Й. М. ван Оорсхот (62 г.) бе посланик на Кралство Нидерландия у нас от 2013 г.

Той е дългогодишен дипломат от кариерата. Работил е в посолствата на страната си в Турция, Унгария и Южна Африка. Скоро той ще отпътува от България за Норвегия, където пак ще бъде посланик.

Ван Оорсхот бе сред западните дипломати, които често критикуваха недостатъци като корупцията и липсата на реформи в съдебната система. В края на 2015 г. той излезе с открито писмо до Съюза на съдиите в България, с което подкрепи техните усилия за утвърждаването на върховенството на закона у нас.

 

- Ваше Превъзходителство, като че ли бяхте сред най-устатите западни посланици в България. Какво ви накара да говорите публично, което сякаш не е типично за един дипломат?

- Не знам дали имам такава репутация. Но повечето холандци са директни. В културата ни е заложено да сме открити и да обсъждаме притесненията си. Нидерландия и България са партньори в рамките на Европейския съюз и смятам за напълно нормално да споделяме помежду си, ако нещо ни притеснява. Нидерландия също е отворена към критика. Така правят партньорите  и това помага на правителствата и на целия ЕС да върви напред. По време на мандата си в България бях най-загрижен за върховенството на закона и борбата с корупцията по високите и средните нива на властта. За Нидерландия върховенството на закона и доверието в съдебната система са от огромно значение, тъй като те са част от нашите споделени демократични ценности и са от полза за холандската бизнес общност. Ще бъде от полза както за България, така и за целия ЕС, ако тези проблеми са решени по подходящ начин.

- Следяхте ли реакциите за и против изказванията ви? Какви са вашите впечатления?

- Гражданите разбират много добре, че нашата критика е конструктивна и цели да стимулира необходимите реформи. Освен критика ние предлагаме и техническа помощ, обучения, съвети и споделяме нашия опит с цел да подпомогнем реформите на практика. Споделяйки сериозната си загриженост, ние се опитваме да допринесем за позитивна промяна в България и за нейните граждани. Българските граждани, бизнес общността и чуждите компании несъмнено биха спечелили от прозрачна, ефективна, надеждна и независима съдебна система. Тя би създала доверие у тях. А това би довело до по-добра среда за чужди инвестиции, ще създаде икономически растеж и ще използва по-добре икономическия потенциал на страната. Според нас има пряка връзка между върховенството на закона и икономическото развитие.

 
- Къде според вас България най-много изостава? Постигна ли напредък в някоя сфера по време на мандата ви и ако да - в коя?

- Като цяло смятам, че са наложителни структурни реформи в няколко особено важни области, които ще подготвят България за бъдещето. Встрани от съдебните реформи, за които вече казах, става въпрос за образование, здравеопазване и публична администрация. Един от проблемите, които влияят на реформите, е липсата на приемственост. Пристигнах през 2013 г. след мащабните протести и в период на четири години работих с общо пет различни правителства и три различни парламента. Няма страна, която да може да провежда сложни структурни реформи в такава политическа среда. Такива реформи се нуждаят от дългосрочна визия, стратегия, отдаденост и желание да бъдат приложени на практика. Същевременно този период беше неспокоен за ЕС и за света. Не казвам, че нищо не се случи. България направи някои важни стъпки, но ако се огледаме, ще забележим, че светът се променя много бързо и България трябва да поддържа темпото, за да не изостане.

- Ако има напредък, има ли сфера, в която той се дължи на взети под внимание ваши забележки?

- Не бих се осмелил да твърдя, че прогресът е постигнат благодарение на нашия принос. Но ние си сътрудничехме в много области. Бих желал да спомена отличното ни сътрудничество с полицията и Националната комисия за борба с трафика на хора. С цел да избегнем трудова експлоатация имахме близко сътрудничество с голям брой правителствени и неправителствени организации в областта на трудовата миграция, като информирахме уязвимите групи за техните права и задължения, ако обмислят да започнат работа в чужбина. В областта на миграцията работихме заедно с Държавната агенция за бежанците, Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН), Международната организация за миграция (МОМ) и още много организации като Българския червен кръст (БЧК), за да подобрим настаняването в бежанските центрове и да повишим информираността относно необходимостта от правилна интеграция на бежанците. В сферата на правосъдието ние предоставихме техническа помощ по ключови въпроси като прегледа на наказателната политика или независимия анализ на прокуратурата.

 
- В България се чуват гласове против ЕС и дори за излизане от него. Какво ще кажете на тези хора като представител на една от страните основателки на този съюз?

- Не можем да отречем, че последните няколко години бяха трудни за Европа и нейните граждани. Икономическата криза, страхът от тероризъм, ефектите на глобализацията и миграцията изискваха много от нас. Тези предизвикателства обаче не бяха причинени от Европейския съюз и няма да изчезнат, ако премахнем ЕС. Лесно е, но не е правилно да обвиняваме Съюза за всички свои проблеми.

Следвоенното „никога вече“ може би вече не се разбира от само себе си, но не можем да приемаме за даденост нашите сигурност, свобода и просперитет. Поколенията преди нас са се борили, за да постигнат ценностите, стоящи зад ЕС - мир, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, солидарност, зачитане на човешките права.

Някой би казал, че ЕС не успява да отговори адекватно на предизвикателствата пред себе си, но Нидерландия вярва, че можем да бъдем ефективни в борбата с тях само ако работим заедно. Европейското сътрудничество за нас е задължително, а не лукс. Ние сме малка страна с отворена икономика – членството в ЕС е нашата най-голяма надежда за сигурност и просперитет. Мисля, че това се отнася и до България и останалите страни членки.

Европейският съюз е създал множество видими ползи и продължава да го прави. Пример за това са единният пазар и свободата на придвижване, които са важни както за България, така и за Нидерландия. Нещо повече, членството в ЕС донесе на България просперитет. Да дам един пример - в периода 2007-2013 г. Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд са инвестирали 5,4 милиарда евро в България. Оценено е, че през 2015 г. тази подкрепа е създала около 4% допълнителен БВП. За следващите години (2014-2020) България ще получи подкрепа от близо 10 милиарда евро по 10 нови програми – сериозна база за инвестиции в създаване на нови работни места и растеж.

- В интервю за Клуб Z в началото на 2016 г. заявихте, цитирам: "Имаме оплаквания за корупция, за натиск върху някои компании да не инвестират в определени сфери или да се откажат от бизнеса си, а други хора се опитват да го вземат." На сбогуване бихте ли назовали конкретни случаи?

- По време на мандата си многократно съм заявявал, че корупцията по високите етажи на властта и недостигът на върховенство на закона са сериозни проблеми през холандската бизнес общност в България. За съжаление не виждам сериозен напредък при борбата с тази корупция чрез разрешаването на такъв тип случаи по прозрачен начин. Да, прав сте, по време на нашето предишно интервю аз споделих своята загриженост, че получаваме оплаквания от отделни компании за неприемлив натиск и незаконни практики. Открито мога да го заявя отново, но ще се въздържа от споменаването на конкретни компании, тъй като това няма да им е от полза. Освен индивидуалните случаи, които със сигурност съществуват, аз съм загрижен, че тези проблеми влияят върху бизнес средата и имиджа на България по ненужен и негативен начин, а България има толкова голям икономически потенциал. Много малко хора печелят от подобна корупция, докато обществото, честните компании и инвеститорите страдат. Както казах, има ясна връзка между надеждната, прозрачна, предвидима и ефективна съдебна система, включително борбата с корупцията, и икономическото развитие. Можете да погледнете някои други страни членки на ЕС и ще намерите доказателства за това.

- И накрая - с какви чувства напускате България?

- На първо място, видях, че България е надежден член и партньор в рамките на НАТО и ЕС. Особено по време на нашето председателство на ЕС през 2016 г., когато България игра много конструктивна роля при решаване на проблемите, с които се сблъскахме. По същия начин България може да разчита на нашата подкрепа по време на предстоящото българско председателство на ЕС през следващата година и ние вече подготвихме голям брой държавни служители, ангажирани с това председателство.

В рамките на дискусията за бъдещето на Европа ние смятаме, че ключовата дума е единство. Само обединена Европа ще бъде способна да се справи с огромните предизвикателства като борбата срещу тероризма, климатичните промени, миграцията. Това единство върви ръка за ръка с права и задължения, което означава, че сме отговорни едни пред други за спазването на правилата и критериите, за които сме постигнали съгласие.

Прекарах чудесно във вашата красива страна и имах възможността да я опозная много по-добре. Пътувах много и видях красотата на природното разнообразие и впечатляващото ви културно наследство. Навсякъде срещнах приятелски настроени и гостоприемни хора, насладих се на културата и открих някои от вашите съкровища като вкусната храна и вина. Винаги ще пазя топли чувства към България и ще я рекламирам където мога.

Коментари

И аз също.

Според управляващите към момента - с трети мандат (следовници на други подобни в последните 28 години) - корупцията е ликвидирана, реформите са завършени и единствено ни остава да берем плодовете на техния труд. Значи или те лъжат най-безсрамно, или холандският посланик. За всеки нормално мислещ човек истината е пределно ясна и очевидна.
Petyo9's picture
Petyo9
Petyo9

Как ще види напредък,

когато корупция се води с върховенство на правото и закона? Нима има някой толкова наивен който да вярва, че щом са оправдани, значи са напълно невинии Христо Бисеров, Ковачки, Мургина, Марио Николов, Сергей Станишев и други знайни и незнайни "бизнесмени" на прехода? В една държава в която мафиот е министър-прдседател какво да очакваме? Преди месеци, след скандал, спря строителството на участъци от АМ "Хемус" защото "разбрал", че са спечелени от фирми на Златев и Пеевски. Милият той! Сякаш не знае, че още от първото му правителство до сега над 30% от всички значими държавни поръчки винаги са се "печелили" от фирмите на Златев и Пеевски. А останалите - от около 25 други придворни фирми. След това се разбра, че километър наша магистрала се строи 4.5 пъти по-скъпо отколкото в Норвегия! След това лъсна и истината, че ВСИЧКИ обществени поръчки се оскъпяват многократно. Вероятно за да има за всички по корупционната верига. Различни анализатори изчисляват, че от оскъпяването на ОП и корупция по високите етажи на властта всяка година между 10 млрд. лева и 10 млрд. EUR потъват в "правилните" джобове вместо в държавният бюджет.
Хайде сега да върнем лентата назад и да си припомним кой изкорми съдебната реформа на 09.12.2015. Тази реформа която беше трън в петата на мафията жадна за ОП и за други корупционни схеми.
Krali Marko's picture
Krali Marko
Krali Marko

Огън публицистика!

Брависимо на госпадата Верен читател и Петио 9! Истината и само истината! Като малка забележка и към двамата ще посоча, че мафията и олигархията са повече от нагли и смели, защото зад тях стои Кремъл с всичките атрибути за защитата им.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета