Ad Config - Website header

 

Article_top

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) за 2016 г. 

Причината е, че той не дава „вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество“, ставя ясно от съобщение на одитния орган

В СУ не е осигурена идентичност на информацията в обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. 

Сметната палата „няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности“

Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др. да не се водят на отчет, твърдят от ведомството.

По сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9,2 млн. лв., докато при инвентаризацията са установени 4,5 млн. лв. 

По сметка „Други машини, съоръжения, оборудване" са отразени 24,4 млн. лв., сборът от оборотните ведомости на звената по сметката е 25,4 млн. лв., а при инвентаризацията са установени 17,86 млн. лв.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията тя все още „не функционира“ за Софийския университет.

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на Софийския университет - Ректорат (получени с разходно касов ордер от касиера), т.е. в брой, а не по банков път, да се възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки чрез внасяне по банковата сметка на контрагента, както и да се изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв. и да се внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения на стойност над 10 000 лв.

 
Снимки 2 софийски университет(1)(1)

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) за 2016 г. 

Причината е, че той не дава „вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество“, ставя ясно от съобщение на одитния орган

В СУ не е осигурена идентичност на информацията в обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. 

Сметната палата „няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности“

Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др. да не се водят на отчет, твърдят от ведомството.

По сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9,2 млн. лв., докато при инвентаризацията са установени 4,5 млн. лв. 

По сметка „Други машини, съоръжения, оборудване" са отразени 24,4 млн. лв., сборът от оборотните ведомости на звената по сметката е 25,4 млн. лв., а при инвентаризацията са установени 17,86 млн. лв.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията тя все още „не функционира“ за Софийския университет.

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на Софийския университет - Ректорат (получени с разходно касов ордер от касиера), т.е. в брой, а не по банков път, да се възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки чрез внасяне по банковата сметка на контрагента, както и да се изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв. и да се внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения на стойност над 10 000 лв.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията