Ad Config - Website header

 

Article_top

Новото изискване за деклариране на членство в съсловни организации, при това пред Висшия съдебен съвет - органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите, има сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Това пишат в писмо от Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) до председателя на парламента Димитър Главчев по повод миналите на първо четене спорни промени в Закона за съдебната власт.

Както е известно, въпросните промени бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ОП начело с Данаил Кирилов и според мнозина имат за цел конкретно да "опраскат" финансирането на непослушния Съюз на съдиите в България от "Америка за България".

Евромагистратите ясно подчертават, че предлаганата норма - да се казва кой къде членува, "не е продиктувана от видима цел" (това е и една от основните критики в България към внесения в блиц режим необоснован проект - но пък вече получил гласното одобрение от Сотир Цацаров, б.р.).

Те ясно назовават, че забраната "не преследва легитимна цел".

А относно силно съмнителните мотиви към закона, който цели да забрани външно финансиране на магистратските сдружения:

"Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“, подчертават европейските съдии.

От ЕАС напомнят защо е нужно магистратски организации да кандидатстват и да се финансират по проекти: организиране на професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Те пишат още: "Правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото."

"Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват", пишат още от Рим.

Ето и пълния текст на писмото:

Европейска асоциация на съдиите

Регионална група на Международната асоциация на съдиите

Съдебна палата — площад Карвур — Рим 00193 — Италия

21 юли 2017 г.

Рим

ДО

Председателя на 44-ото народно събрание на Република България

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

Уважаеми г-н председател,

На проведената през октомври 2016 г. среща на Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) вниманието ни беше насочено към прилагането на член 195а от Закона за съдебната власт на Република България и съдържащото се в него изискване съдиите да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности, включително членството си в професионални организации. Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват.

Както е отбелязано в предходното писмо на Европейската асоциация на съдиите, правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото, включително член 25 на Препоръка CCM/Rec 2012/12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа и аналогични препоръки на Организацията на обединените нации.

Изискването за деклариране на такова членство пред Висшия съдебен съвет — органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите — има  сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Освен това включването на членството в сдружения на съдии в обхвата на Закона за съдебната власт не е продиктувано от видима цел.  Подобно членство е ограничено до съдиите и не влиза в противоречие с тяхна правораздавателна функция по разглеждани дела. Извън предвиденото в проектозакона, съществува общо задължение за деклариране на частен интерес, имащ отношение към решаваните спорове.

Включването на задължение за деклариране на членство в професионални организации не преследва легитимна цел, подкопава правото на сдружаване и влиза в разрез със съгласуваната в София политика за укрепване, а не уязвяване, на сдруженията на съдии. Следването на тази съгласувана „политика от София“ е принципен въпрос не на последно място поради приетия от министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа План за действие за независимост на съдебната власт на срещата им на 21 април 2016 г. в София.

Прилагането на приетия от българския парламент на първо четене Закон за съдебната власт ще се превърне в пречка за свободното сдружаване на магистрати в професионални организации, като паралелно с това ще наложи забрана за участието им в управителните органи на организации, учредени съвместно с представители на други правни професии.

Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт въвежда и забрана дейностите на професионалните магистратски организации да бъдат финансирани чрез участие в проекти. Държим да отбележим, че участието на съсловните организации в такива проекти е необходимо, за да се обезпечат дейности като организиране на навременни професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“.

В светлината на горното, Европейската асоциация на съдиите повторно отправя апел към българския парламент и правителство за изключване на професионалните сдружения на магистрати от обхвата на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Хосе Игреха Матос

Президент

Европейска асоциация на съдиите (ЕАС)

 

Новото изискване за деклариране на членство в съсловни организации, при това пред Висшия съдебен съвет - органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите, има сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Това пишат в писмо от Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) до председателя на парламента Димитър Главчев по повод миналите на първо четене спорни промени в Закона за съдебната власт.

Както е известно, въпросните промени бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ОП начело с Данаил Кирилов и според мнозина имат за цел конкретно да "опраскат" финансирането на непослушния Съюз на съдиите в България от "Америка за България".

Евромагистратите ясно подчертават, че предлаганата норма - да се казва кой къде членува, "не е продиктувана от видима цел" (това е и една от основните критики в България към внесения в блиц режим необоснован проект - но пък вече получил гласното одобрение от Сотир Цацаров, б.р.).

Те ясно назовават, че забраната "не преследва легитимна цел".

А относно силно съмнителните мотиви към закона, който цели да забрани външно финансиране на магистратските сдружения:

"Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“, подчертават европейските съдии.

От ЕАС напомнят защо е нужно магистратски организации да кандидатстват и да се финансират по проекти: организиране на професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Те пишат още: "Правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото."

"Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват", пишат още от Рим.

Ето и пълния текст на писмото:

Европейска асоциация на съдиите

Регионална група на Международната асоциация на съдиите

Съдебна палата — площад Карвур — Рим 00193 — Италия

21 юли 2017 г.

Рим

ДО

Председателя на 44-ото народно събрание на Република България

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

Уважаеми г-н председател,

На проведената през октомври 2016 г. среща на Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) вниманието ни беше насочено към прилагането на член 195а от Закона за съдебната власт на Република България и съдържащото се в него изискване съдиите да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности, включително членството си в професионални организации. Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват.

Както е отбелязано в предходното писмо на Европейската асоциация на съдиите, правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото, включително член 25 на Препоръка CCM/Rec 2012/12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа и аналогични препоръки на Организацията на обединените нации.

Изискването за деклариране на такова членство пред Висшия съдебен съвет — органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите — има  сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Освен това включването на членството в сдружения на съдии в обхвата на Закона за съдебната власт не е продиктувано от видима цел.  Подобно членство е ограничено до съдиите и не влиза в противоречие с тяхна правораздавателна функция по разглеждани дела. Извън предвиденото в проектозакона, съществува общо задължение за деклариране на частен интерес, имащ отношение към решаваните спорове.

Включването на задължение за деклариране на членство в професионални организации не преследва легитимна цел, подкопава правото на сдружаване и влиза в разрез със съгласуваната в София политика за укрепване, а не уязвяване, на сдруженията на съдии. Следването на тази съгласувана „политика от София“ е принципен въпрос не на последно място поради приетия от министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа План за действие за независимост на съдебната власт на срещата им на 21 април 2016 г. в София.

Прилагането на приетия от българския парламент на първо четене Закон за съдебната власт ще се превърне в пречка за свободното сдружаване на магистрати в професионални организации, като паралелно с това ще наложи забрана за участието им в управителните органи на организации, учредени съвместно с представители на други правни професии.

Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт въвежда и забрана дейностите на професионалните магистратски организации да бъдат финансирани чрез участие в проекти. Държим да отбележим, че участието на съсловните организации в такива проекти е необходимо, за да се обезпечат дейности като организиране на навременни професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“.

В светлината на горното, Европейската асоциация на съдиите повторно отправя апел към българския парламент и правителство за изключване на професионалните сдружения на магистрати от обхвата на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Хосе Игреха Матос

Президент

Европейска асоциация на съдиите (ЕАС)

Коментари

Абе щом спряха подаръците от

Абе щом спряха подаръците от НПО за съдебни органи, на добър път сме.

п.с. Затова гласувахме за

п.с. Затова гласувахме за националистите все пак :)

Прочетох писмото, в него никъде

не се споменава написаното в заглавие. Или авторът има проблем с разбиране на писмен текст, или се надява ние да сме с подобен проблем. Лошо, във втория случай особено.
Ivan Mirchev's picture
Ivan Mirchev
Ivan Mirchev

Избирателно четете

"Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“."

Виждам, че са вдигнали

Виждам, че са вдигнали бюджета по тролене ;)

Ти не отчиташ бригадирите -

Ти не отчиташ бригадирите - доброволци
ognian deyanov's picture
ognian deyanov
ognian.dey

За гласувалите за националистите...

За гласувалите за националистите,бих препоръчал да си отидат в родината им която ги финансира и обичат —Русия.Нашите проблеми са европейски и ще се съобразяваме с ЕВРОПА.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета