Ad Config - Website header

 

Article_top

Министерството на образованието и науката (МОН) вече е готово с единни критерии за прием в първи клас в цялата страна като водещия е т. нар. уседналост. Най-важна ще е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на родителите. Най-голям шанс за прием в първи клас ще имат децата, чиито майки, бащи или настойници имат адресна регистрация в района от най-малко три години.

Новите критерии са съдържат в проект за промяна на наредбата за организация на дейностите в училищното образование, който е разписан от просветния министър Красимир Вълчев с мотив за гарантиране равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик. Текстовете са качени за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Преди това Столичната община се опита да въведе подобни критерии, но част от наредбата падна в съда.

Проектонаредбата предвижда общините да разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника.

Местната власт ще определя и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците.

Децата, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи:

първа група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

втора група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

трета група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

четвърта група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите ще се взема по-благоприятния за ученика адрес (постоянен или настоящ).

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, децата в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50%;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Собствена система за прием на база тези критерии ще е нужна само на общините с повече от едно училище.Общините ще могат да въведат допълнителни критерии. До общи критерии за прием на най-малките ученици се стигна след напрежението по приема на първокласници, което тази година ескалира и до жалби в прокуратурата, в големите градове и най-вече в София.

 
Снимка БГНЕС

Министерството на образованието и науката (МОН) вече е готово с единни критерии за прием в първи клас в цялата страна като водещия е т. нар. уседналост. Най-важна ще е близостта на училището до постоянния или настоящия адрес на родителите. Най-голям шанс за прием в първи клас ще имат децата, чиито майки, бащи или настойници имат адресна регистрация в района от най-малко три години.

Новите критерии са съдържат в проект за промяна на наредбата за организация на дейностите в училищното образование, който е разписан от просветния министър Красимир Вълчев с мотив за гарантиране равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик. Текстовете са качени за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Преди това Столичната община се опита да въведе подобни критерии, но част от наредбата падна в съда.

Проектонаредбата предвижда общините да разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника.

Местната власт ще определя и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места без училища, от които са насочени учениците.

Децата, които отговарят на водещия критерий – близост до училището, ще се разпределят в следните групи:

първа група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

втора група - деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

трета група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

четвърта група - деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите ще се взема по-благоприятния за ученика адрес (постоянен или настоящ).

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, децата в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50%;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Собствена система за прием на база тези критерии ще е нужна само на общините с повече от едно училище.Общините ще могат да въведат допълнителни критерии. До общи критерии за прием на най-малките ученици се стигна след напрежението по приема на първокласници, което тази година ескалира и до жалби в прокуратурата, в големите градове и най-вече в София.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?