Ad Config - Website header

 

Article_top

От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.

Това предвиждат промени, предложени от Министерство на правосъдието, касаещи прилагането на Закона за българското гражданство, които днес бяха публикувани за обществено обсъждане.

В случай, че промяната на имената на кандидата е извършена поради сключен граждански брак с български гражданин у нас, кандидатът няма да представя и документ, удостоверяващ промяната на имената.

С предложените промени се цели облекчаване на административната тежест чрез намаляване на изискваните документи от кандидатите в производството за промяна на българското гражданство и въвеждане на служебно събиране на информация.

От ведомството на Цецка Цачева казват, че целят оптимизиране на производството за промяна на българското гражданство чрез създаването на условия за спазване на законоустановените срокове.

Предвидено е още да отпадне изискването кандидатите да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен с български гражданин на територията на Република България.

От правосъдното ведомство обещават редица служебни проверки за обстоятелства, за които отпада изискването за представяне на документи: от дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция „Миграция“ в МВР и от НАП.

Създават се и нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите, според които интервюто с молителя се провежда при подаването на документите. По този начин ще се преодолее необосновано отлагане на провеждането на интервюто, което към момента се насрочва за почти година след подаването на документите.

Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по досегашните условия и ред.

Пълния текст на проекта за Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. може да видите тук.

 

От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.

Това предвиждат промени, предложени от Министерство на правосъдието, касаещи прилагането на Закона за българското гражданство, които днес бяха публикувани за обществено обсъждане.

В случай, че промяната на имената на кандидата е извършена поради сключен граждански брак с български гражданин у нас, кандидатът няма да представя и документ, удостоверяващ промяната на имената.

С предложените промени се цели облекчаване на административната тежест чрез намаляване на изискваните документи от кандидатите в производството за промяна на българското гражданство и въвеждане на служебно събиране на информация.

От ведомството на Цецка Цачева казват, че целят оптимизиране на производството за промяна на българското гражданство чрез създаването на условия за спазване на законоустановените срокове.

Предвидено е още да отпадне изискването кандидатите да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен с български гражданин на територията на Република България.

От правосъдното ведомство обещават редица служебни проверки за обстоятелства, за които отпада изискването за представяне на документи: от дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция „Миграция“ в МВР и от НАП.

Създават се и нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите, според които интервюто с молителя се провежда при подаването на документите. По този начин ще се преодолее необосновано отлагане на провеждането на интервюто, което към момента се насрочва за почти година след подаването на документите.

Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по досегашните условия и ред.

Пълния текст на проекта за Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. може да видите тук.

Коментари

Те изискванията не отпадат,

Те изискванията не отпадат, отпадат ненужните хартийки, коити кандидатът трябва да си носи, които лелята зад гишето може с един цък на мишката сама да види

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета