Ad Config - Website header

 

Article_top

"На четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им."

Това пише в становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН - изпълнител на проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони „Калиакра“ и „Белите скали“ за опазване на дивите птици.

Така учените опровергават твърденията, че никой не е ходил при местните, които, подкрепяни от кметицата Нина Ставрева и други лица, излязоха на протест на 4-ти.

Кметицата Ставрева подкрепи протеста.

Авторите на проучването, отнело повече от 2 г. и половина, изреждат, че в екипа им са участвали учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей – БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите.

Както и допълват, че тяхното проучване се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Те посочват също, че е имало и едномесечен срок за обществено обсъждане.

Но при отиването в Каварна някой е омесил две теми:

"В призивите на протестиращите бяха смесени две теми – обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности."

След като подчертават, че българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция, от Института декларират, че в замяна очакват "държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране".

"Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност. Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети, пишат от института."

"Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които вземат решенията", заявяват още оттам.

Ето и цялото становище:

Становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките относно проекта на Интегриран план за управление на защитените зони в района на Калиакра

Сряда, 09 Август 2017

В продължение на две години и половина Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките (ИБЕИ) изпълнява проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 „Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Разработката се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез сключен договор, а техническото задание, което е неразделна част от този договор, е утвърдено от Министерството на околната среда и водите. В екипа участват учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей – БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите Задание и изискванията на съответните нормативни документи.

След едномесечно публично предоставяне за разглеждане на проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (на твърди копия в общини Каварна, Шабла и Балчик, както и в РИОСВ-Варна, и в електронен вид на интернет сайта на ИБЕИ-БАН) и отправени покани за участие до заинтересовани институции и лица, на четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им.

В призивите на протестиращите бяха смесени две теми – обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности.

Българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакваме, обаче, държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност.

Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети.

Подчертаваме, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН е изпълнявал коректно и продължава да изпълнява ангажиментите си, регламентирани в договора с ПУДООС и се обявяваме против всякакви опити да се дискредитира институцията и компетентността на българските учени. Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които взимат решенията.

 

"На четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им."

Това пише в становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН - изпълнител на проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони „Калиакра“ и „Белите скали“ за опазване на дивите птици.

Така учените опровергават твърденията, че никой не е ходил при местните, които, подкрепяни от кметицата Нина Ставрева и други лица, излязоха на протест на 4-ти.

Кметицата Ставрева подкрепи протеста.

Авторите на проучването, отнело повече от 2 г. и половина, изреждат, че в екипа им са участвали учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей – БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите.

Както и допълват, че тяхното проучване се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Те посочват също, че е имало и едномесечен срок за обществено обсъждане.

Но при отиването в Каварна някой е омесил две теми:

"В призивите на протестиращите бяха смесени две теми – обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности."

След като подчертават, че българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция, от Института декларират, че в замяна очакват "държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране".

"Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност. Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети, пишат от института."

"Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които вземат решенията", заявяват още оттам.

Ето и цялото становище:

Становище на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките относно проекта на Интегриран план за управление на защитените зони в района на Калиакра

Сряда, 09 Август 2017

В продължение на две години и половина Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките (ИБЕИ) изпълнява проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 „Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Разработката се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез сключен договор, а техническото задание, което е неразделна част от този договор, е утвърдено от Министерството на околната среда и водите. В екипа участват учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей – БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите Задание и изискванията на съответните нормативни документи.

След едномесечно публично предоставяне за разглеждане на проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (на твърди копия в общини Каварна, Шабла и Балчик, както и в РИОСВ-Варна, и в електронен вид на интернет сайта на ИБЕИ-БАН) и отправени покани за участие до заинтересовани институции и лица, на четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им.

В призивите на протестиращите бяха смесени две теми – обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности.

Българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакваме, обаче, държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност.

Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети.

Подчертаваме, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН е изпълнявал коректно и продължава да изпълнява ангажиментите си, регламентирани в договора с ПУДООС и се обявяваме против всякакви опити да се дискредитира институцията и компетентността на българските учени. Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които взимат решенията.

Коментари

kate pate's picture
kate pate
colombo

От другия край на БГ

Не се върши работа.

Другия път като пишете план за управление, отивате на място на терена на соътветните общини и там в непрекъсната комуникация с местните си пишете плана. Съотвено жертвате и част от хонорарите за местни специалисти.

до coco lombo

И като пристигнат в Българево, примерно казано, към кого да се обърнат? Към адвокатите на ПИБ (1100 дка)? Към Живко Суджука (380 дка)? Към Гриша Ганчев? Към ТИМ? Към Красимир Гергов? Към Бориславова? Към Андрей Райчев и Кънчо Стойчев? и т.н. притежатели на "бостани" и "орни земи"!
kate pate's picture
kate pate
colombo

Към местните областни и

Към местните областни и общински структури, горски стопанства и граждански сдружения.

Там работят много по-смислени и адекватни хора отколкото в БАН.


Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията