Ad Config - Website header

 

Article_top

Президентът Румен Радев пусна Закона за съдебната власт, без да послуша множество организации, които го призоваха да спре скандална поправка. Това става ясно от сайта на "Държавен вестник". Промените в ЗСВ ще бъдат обнародвани утре.

По-рано днес правната комисия на ВСС след дълго мъдруване на Съвета и "с половин уста" изрази становище за промените в закона, определяни от мнозина като развързване на ръцете за произвол на поркуратурата. Това стана посред лятната ваканция, след като Съветът все пак се пусна да "ваканцува", без да вземе отношение към проекта, критикуван от мнозина.

След вдигнатата "пушилка" за забрана на чуждестранно финансиране и след като ГЕРБ артистично я оттегли, законът обаче "се промуши" във вида, че всеки съдия, прокурор и следовател ще бъде отстраняван от длъжност във всички случаи на привличането му като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер. Срок не се посочва. Т.е. всеки прокурор, който е безотчетен за действията си, освен пред висшестоящия прокурор, може да постави в зависимост за години наред всеки съдия примерно... В така изменения й вид нормата не предвижда осъществяване на преценка от страна на ВСС за връзката между вмененото престъпно деяние и изпълняваните от магистрата функции, за да бъде пропорционално и необходимо такова отстраняване - както беше преди.

От правната комисия напомнят, че дори бяха атакувани пред Конституционния съд позициите в стария закон, в които не се посочваше срок - за колко време може да бъде отстранен от длъжност даден магистрат. Макар да приемат, че има нетърпимост в обществото към това обвинени в престъпление съдии, прокурори и следователи да продължават да участват в правораздавателната дейност, балансът не е намерен.

"Направената промяна не предвижда право на пълноценна защита на отстранения. Актът на постановлението за привличане като обвиняем, което не подлежи на съдебен контрол, е достатъчно основание за отстраняване. Висшият съдебен съвет е задължен във всички случаи на повдигане на обвинение от общ характер, без оглед на неговата тежест, степен на обоснованост и вид на вмененото престъпление, да прилага временното отстраняване от длъжност", пишат членовете на ВСС.

Те директно назовават поправката "опасност от несъразмерна рестрикция". 

"Това състояние е не по-малко опасно за правораздавателния процес от положението, при което привлечените като обвиняеми лица продължават да изпълняват функциите си", пишат от комисията и призовават всички органи, които участват във взимането на това решение, да потърсят решение.

Това обаче става "след дъжд качулка", след като Радев подписа закона.

"Като комисия ние не можем директно да се обърнем към президента, това би могло да стане само с решение на пленума на ВСС", казва днес пред "Де факто" председателят на правната комисия Юлиана Колева.

По въпроса бе свикан извънреден пленум на 3 август, но тогава кадровиците нямаха становище по поправките в ЗСВ, тъй като от парламента не им бяха изпратили окончателното гласуваните текстове. Те са били получени във ВСС едва в понеделник, а правната комисия е успяла да се събере в сряда. За свикване на пленум в момента не може да става и дума – повечето от членовете на съвета са в отпуск.

Ето и цялото становище на комисията на ВСС:

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО ЧЛ. 230 АЛ. 1 ОТ ЗИД НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, приет на 27.07.2017 г.

До изменението на чл. 230 от ЗСВ /ДВ бр. 62/2016 г./ временното отстраняване от длъжност на съдия, прокурор и следовател е разделено в две хипотези. При привличането на лице, заемащо някоя от посочените длъжности като обвиняем за престъпление, свързано със служебните му действия /аргумент от чл. 132 от КРБ/, то задължително се отстранява временно от длъжност до приключване на наказателното производство. Във всички останали случаи, когато срещу съдия, прокурор или следовател е образувано наказателно производство от общ характер, временното отстраняване от длъжност е предоставено на преценката на Висшия съдебен съвет.

В началото на 2016 г. тези разпоредби на чл. 230 ал. 1 и 2 от ЗСВ са атакувани пред Конституционния съд с твърдение за противоконституционност, поради съществено нарушаване на принципа на пропорционалност между посочената временна мярка, налагана без ограничаване във времето и без възможност за последващ съдебен контрол, и правото на труд и обществено осигуряване, свободата за избор на професия и други основни права и свободи.

Искането е широко подкрепено от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, както и от неправителствени и професионални организации.

Междувременно, с двете поредни изменения на чл. 230 от ЗСВ през 2016 г., възможността за временно отстраняване от длъжност във всички случаи на образуване на наказателно производство по преценка на Висшия съдебен съвет отпада, като остава само задължението му да приложи тази мярка в случаите на привличането на съдия, прокурор или следовател като обвиняем за престъпление, свързано със служебните му действия.

При обсъжданията на проектите за изменения и допълнения на ЗСВ се търси формула, която да осигури баланс между оправданата обществена нетърпимост към факта, че обвинени в престъпление съдии, прокурори и следователи продължават да участват в правораздавателната дейност и правно положение, което да реши въпроса за съразмерността при временното отстраняване от длъжност. С изменението на чл. 230 ал. 1 от ЗСВ, прието на 27.07.2017 г., търсеният баланс не е намерен.

Направената промяна не предвижда право на пълноценна защита на отстранения. Актът на постановлението за привличане като обвиняем, което не подлежи на съдебен контрол, е достатъчно основание за отстраняване. Висшият съдебен съвет е задължен във всички случаи на повдигане на обвинение от общ характер, без оглед на неговата тежест, степен на обоснованост и вид на вмененото престъпление, да прилага временното отстраняване от длъжност.

С новата редакция съществува опасност от несъразмерна рестрикция, която да се отрази на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Това състояние е не по-малко опасно за правораздавателния процес от положението, при което привлечените като обвиняеми лица продължават да изпълняват функциите си. Комисията по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет призовава органите, които участват в законодателния процес във всички негови фази, да потърсят решение, което не създава за съдиите, прокурорите и следователите условия за неоправдано лишаване от правото да упражняват професията си и надвишаващо обществения интерес от прилагането на мярката „временно отстраняване от длъжност”.

 
ПОЛИТИКА висш съдебен съвет всс

Президентът Румен Радев пусна Закона за съдебната власт, без да послуша множество организации, които го призоваха да спре скандална поправка. Това става ясно от сайта на "Държавен вестник". Промените в ЗСВ ще бъдат обнародвани утре.

По-рано днес правната комисия на ВСС след дълго мъдруване на Съвета и "с половин уста" изрази становище за промените в закона, определяни от мнозина като развързване на ръцете за произвол на поркуратурата. Това стана посред лятната ваканция, след като Съветът все пак се пусна да "ваканцува", без да вземе отношение към проекта, критикуван от мнозина.

След вдигнатата "пушилка" за забрана на чуждестранно финансиране и след като ГЕРБ артистично я оттегли, законът обаче "се промуши" във вида, че всеки съдия, прокурор и следовател ще бъде отстраняван от длъжност във всички случаи на привличането му като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер. Срок не се посочва. Т.е. всеки прокурор, който е безотчетен за действията си, освен пред висшестоящия прокурор, може да постави в зависимост за години наред всеки съдия примерно... В така изменения й вид нормата не предвижда осъществяване на преценка от страна на ВСС за връзката между вмененото престъпно деяние и изпълняваните от магистрата функции, за да бъде пропорционално и необходимо такова отстраняване - както беше преди.

От правната комисия напомнят, че дори бяха атакувани пред Конституционния съд позициите в стария закон, в които не се посочваше срок - за колко време може да бъде отстранен от длъжност даден магистрат. Макар да приемат, че има нетърпимост в обществото към това обвинени в престъпление съдии, прокурори и следователи да продължават да участват в правораздавателната дейност, балансът не е намерен.

"Направената промяна не предвижда право на пълноценна защита на отстранения. Актът на постановлението за привличане като обвиняем, което не подлежи на съдебен контрол, е достатъчно основание за отстраняване. Висшият съдебен съвет е задължен във всички случаи на повдигане на обвинение от общ характер, без оглед на неговата тежест, степен на обоснованост и вид на вмененото престъпление, да прилага временното отстраняване от длъжност", пишат членовете на ВСС.

Те директно назовават поправката "опасност от несъразмерна рестрикция". 

"Това състояние е не по-малко опасно за правораздавателния процес от положението, при което привлечените като обвиняеми лица продължават да изпълняват функциите си", пишат от комисията и призовават всички органи, които участват във взимането на това решение, да потърсят решение.

Това обаче става "след дъжд качулка", след като Радев подписа закона.

"Като комисия ние не можем директно да се обърнем към президента, това би могло да стане само с решение на пленума на ВСС", казва днес пред "Де факто" председателят на правната комисия Юлиана Колева.

По въпроса бе свикан извънреден пленум на 3 август, но тогава кадровиците нямаха становище по поправките в ЗСВ, тъй като от парламента не им бяха изпратили окончателното гласуваните текстове. Те са били получени във ВСС едва в понеделник, а правната комисия е успяла да се събере в сряда. За свикване на пленум в момента не може да става и дума – повечето от членовете на съвета са в отпуск.

Ето и цялото становище на комисията на ВСС:

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО ЧЛ. 230 АЛ. 1 ОТ ЗИД НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, приет на 27.07.2017 г.

До изменението на чл. 230 от ЗСВ /ДВ бр. 62/2016 г./ временното отстраняване от длъжност на съдия, прокурор и следовател е разделено в две хипотези. При привличането на лице, заемащо някоя от посочените длъжности като обвиняем за престъпление, свързано със служебните му действия /аргумент от чл. 132 от КРБ/, то задължително се отстранява временно от длъжност до приключване на наказателното производство. Във всички останали случаи, когато срещу съдия, прокурор или следовател е образувано наказателно производство от общ характер, временното отстраняване от длъжност е предоставено на преценката на Висшия съдебен съвет.

В началото на 2016 г. тези разпоредби на чл. 230 ал. 1 и 2 от ЗСВ са атакувани пред Конституционния съд с твърдение за противоконституционност, поради съществено нарушаване на принципа на пропорционалност между посочената временна мярка, налагана без ограничаване във времето и без възможност за последващ съдебен контрол, и правото на труд и обществено осигуряване, свободата за избор на професия и други основни права и свободи.

Искането е широко подкрепено от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, както и от неправителствени и професионални организации.

Междувременно, с двете поредни изменения на чл. 230 от ЗСВ през 2016 г., възможността за временно отстраняване от длъжност във всички случаи на образуване на наказателно производство по преценка на Висшия съдебен съвет отпада, като остава само задължението му да приложи тази мярка в случаите на привличането на съдия, прокурор или следовател като обвиняем за престъпление, свързано със служебните му действия.

При обсъжданията на проектите за изменения и допълнения на ЗСВ се търси формула, която да осигури баланс между оправданата обществена нетърпимост към факта, че обвинени в престъпление съдии, прокурори и следователи продължават да участват в правораздавателната дейност и правно положение, което да реши въпроса за съразмерността при временното отстраняване от длъжност. С изменението на чл. 230 ал. 1 от ЗСВ, прието на 27.07.2017 г., търсеният баланс не е намерен.

Направената промяна не предвижда право на пълноценна защита на отстранения. Актът на постановлението за привличане като обвиняем, което не подлежи на съдебен контрол, е достатъчно основание за отстраняване. Висшият съдебен съвет е задължен във всички случаи на повдигане на обвинение от общ характер, без оглед на неговата тежест, степен на обоснованост и вид на вмененото престъпление, да прилага временното отстраняване от длъжност.

С новата редакция съществува опасност от несъразмерна рестрикция, която да се отрази на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Това състояние е не по-малко опасно за правораздавателния процес от положението, при което привлечените като обвиняеми лица продължават да изпълняват функциите си. Комисията по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет призовава органите, които участват в законодателния процес във всички негови фази, да потърсят решение, което не създава за съдиите, прокурорите и следователите условия за неоправдано лишаване от правото да упражняват професията си и надвишаващо обществения интерес от прилагането на мярката „временно отстраняване от длъжност”.

Коментари

Законът не е на "Радев", а на ГЕРБ.

С текущото мутропатриотско мнозинство, каквото и да беше направил "Радев", щеше да мине.

Купената протестърска окологерберастия, която докара Герб на власт, да бъде така добра да се оплаква от тия, които са действително отговорни за приемането на законите -- ДЕПУТАТИТЕ.
Rhapsody of fire's picture
Rhapsody of fire
Rhapsody of fire

Ами да беше направил каквото

Ами да беше направил каквото трябва, а не да се солидаризира с мутропатриотите.

Когато плювналиев и радан се

"солидаризираха" с мутропатриотите, ти против ли беше?

пусни линк към коментари, които ги осъждат както осъждаш Радев.

иначе си обикновен лицемер.
Кметът на Симитли's picture
Кметът на Симитли
смях на парцали

А ти си

лицемер, задето защитаваш Радев сега, а тогава си критикувал Плевнята. Правилно ли те разбрах? :)

Просто комунисти

С това си действие куклата на конци "президент" дърпани от червената мафия,само доказва безспорно,че БКП-БСП, ГЕРБ, ДПС, лъже патриотите на практика са различни глави на една и съща ламя която е червена комуноидно мутро-милиционерска мафия.
Но материала,материала.
Това е положението.

Когато Радан Кънев

беше в коалиция и гласуваше в парламента със същите тия "ГЕРБ, лъжепатриоти, ДПС" и прочая сган, ти отиде ли да му кажеш, че това "доказва безспорно", че и той е на практка още една глава на една и съща ламя?

Материале, материале... Май си от същото дърво свирка.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета