Ad Config - Website header

 

Article_top

Който извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на предоставената концесия за добив е спряно, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева. Такива промени в Наказателния кодекс са внесени от правителството в парламента.

Наказанието става затвор от две до осем години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато, деянието е извършено повторно, предметът на престъплението е в големи размери, деянието е извършено в защитена територия, извършено е от две или повече лица, сговорили се предварително, с участието на длъжностно лице и др.

Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева, когато предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, когато е намесена организирана престъпна група, когато е налице опасен рецидив и др.

В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Новият законов текст се създава заради постъпили сигнали за извършване на незаконен добив на подземни богатства на територията на цялата страна. Именно заради това деянието се инкриминира. Към момента то е само административно нарушение. Според вносителите предлаганата промяна би довела както до превенция на извършването на тази противоправна дейност, така и до едно по-ефективно производство по установяване на деянието и на неговия извършител и по налагане на наказание.

Преките загуби за държавата от незаконен добив на подземни богатства се изчисляват на милиони левове годишно.

 
Илюстрация Клуб Z

Който извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на предоставената концесия за добив е спряно, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева. Такива промени в Наказателния кодекс са внесени от правителството в парламента.

Наказанието става затвор от две до осем години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато, деянието е извършено повторно, предметът на престъплението е в големи размери, деянието е извършено в защитена територия, извършено е от две или повече лица, сговорили се предварително, с участието на длъжностно лице и др.

Наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева, когато предметът на престъплението е в особено големи размери и случаят е особено тежък, когато е намесена организирана престъпна група, когато е налице опасен рецидив и др.

В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Новият законов текст се създава заради постъпили сигнали за извършване на незаконен добив на подземни богатства на територията на цялата страна. Именно заради това деянието се инкриминира. Към момента то е само административно нарушение. Според вносителите предлаганата промяна би довела както до превенция на извършването на тази противоправна дейност, така и до едно по-ефективно производство по установяване на деянието и на неговия извършител и по налагане на наказание.

Преките загуби за държавата от незаконен добив на подземни богатства се изчисляват на милиони левове годишно.

Коментари

Държавата на мутрите

не може да разреши да се ощетяват колонизаторите.

Ако си спомняте, подобен законопроект имаше и за тия, дето ровят по кофите, защото гербавите боклукчии били инвестирали в преработка на отпадъци.

Нищо, че никой не им е виждал "инвестицията".

Особено умилява това: "когато е намесена организирана престъпна група" - престъпната група вече пише законите и е недосегаема.

С благата помощ на хубавия и умен избирател и платената автентично-дясна "журналистика".

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията