Ad Config - Website header

 

Article_top

Пет варианта на трасе за изграждането на най-сложния участък на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле - между Крупник и Кресна, ще бъдат предмет на обществетото обсъждане на 11 септември. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

През тази седмица Докладът по ОВОС за опазването на влечугите и земноводните в района предизвика сериозни полемики за приоритетите на управляващите - запазване на популацията на леопардовия смок или безопасността на движение през едно от най-кървавите трасета в България. 

Екоорганизации отдавна блокират строителството на последния участък на "Струма" с жалби в Европейската комисия.

Според природозащитниците само два варианта за преминаване на магистралата са приемливи от екологична гледна точка. Единият е прокопаването на втория по дължина шосеен тунел в света от 15 км, който обаче се оказа твърде скъпо начинание (над 1,2 млрд. лв.), а вторият -  цялостното изнасяне на магистралата на изток от Кресна, срещу който местното население се възпротиви. 

В крайна сметка сега на дневен ред са общо 5 варианта, които Агенция "Пътна инфраструктура" публикува на сайта си: 

ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ Г10.50

Той разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава изцяло по съществуващия път Е-79, а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле.

Дясното платно се отделя на изток и се предвижда изграждане на еднопосочен обходен път на Кресна по нов терен, с което тежкотоварният трафик ще бъде изведен извън града. Обходният път преминава през 4 тунела с дължина 1266 м, един виадукт, два моста, 7 надлеза и подлеза и др.

Платното от Кулата за София е по нов терен на изток дефилето. Започва на 100 м след пресичането с жп линията за мина "Ораново", минава в ляво от съществуващия път и се развива успоредно на него. След това тръгва преминава успоредно на река Градевска и между кварталите „Ораново“ и „Дълга Махала“ на Симитли, пресича Симитли - Гоце Делчев и навлиза в ската.

Там ще бъде прокопан тунел с дължина 350 м, а след него ще има виадукт с дължина 200 м. По-нататък обхожда село Полето, пресича пътя Полето - Брежани и преминава над притока на р. Брежанска. След това продължава през тунел с дължина 1130 м, преминава западно успоредно на пътя Ракитна – Мечкул, пресича го и западно от с. Мечкул върви на юг и източно от с. Стара Кресна. Постепенно трасето се измества в източна посока, преминава на юг и се развива в югозападна посока близо около съществуващия път за с. Влахи. В края на обходния път двете платна за движение се събират и се изгражда участък с автомагистрални габарити.

В платното за София е предвидено изграждането на 18 виадукта с обща дължина 5087 м, 5 тунела, един мост, общо 11 надлези и подлези.
Предвидени са общо 5 нови пътни възела, както и връзка с Е79 в началото на обходния път на Кресна.

Приблизителната дължина на трасето е 24 км.

 

ДЪЛЪГ ТУНЕЛЕН ВАРИАНТ

Началото на участъка е при пътен възел „Крупник“. Преди портала на тунела трасето пресича последователно река Струма и жп линията София - Кулата. След изхода на тунела магистралата пресича съществуващ третокласен път и мост над  Струма. Непосредствено след това е предвидено изграждането на пътен възел „Кресна“.

Тунел „Кресна“ е с дължина 15,4 км. Той е с две тръби и с възможност за евакуация във втората тръба през напречни връзки. Дължината на цялото трасе на магистралата в този участък, включващо пътна и тунелна част, е около 21 км. 

 

ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ Г20, ИЗВЪН КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ

Този вариант е по нов терен извън Кресненското дефиле. И двете платна на движение са изнесени в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава.

Трасето започва около 100 м след пресичане с жп линията за мина Ораново, вляво от път Е-79 и се развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, успоредно на река Градевска, между кварталите "Ораново" и "Дълга махала". Пресича път II-19 Симитли – Гоце Делчев на две нива, където е предвидено изграждането на пътен възел за връзка на магистралата с град и обратно. След пресичане на II-19 трасето навлиза в ската и се преминава през тунел, а след това и по виадукт.

Предвидена е трета лента за спускащите се в посока София. След това трасето поема в югоизточна посока, обхожда с. Полето и пресича пътя Полето – Брежани и р. Резена. След това отново се преминава през тунел с дължина 1130 м.

По-нататък трасето върви на юг, западно от с. Ракитна и успоредно на пътя Ракитна – Мечкул, след това го пресича и преминава западно от с. Мечкул.

Продължавайки на юг и източно от с. Стара Кресна пресича пътя Стара Кресна – Ощава и преминава в тунел. Трасето продължава в южна посока, след което поема в югозападна посока близо около съществуващия път за с. Влахи.

В този вариант е предвидено изграждането на 5 тунела с обща дължина 4 200 м, 18 виадукта, един мост и др.

 

ВАРИАНТ Г20 – СИН

Той използва максимално трасето на съществуващият път Е79. Двете платна на магистралата са разработени така, че последователно се раздалечават и доближават едно спрямо друго.

Проектното трасе започва южно от пътен възел „Крупник” при 376 километър. В Кресненското дефиле едното платно в основната си част следва Е-79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от дефилето преминава източно от Кресна и завършва при едноименния пътен възел.

Трасето на лявото платно в основната си част следва съществуващия път, като ползва съществуващите мостове над Струма, надлеза при жп линията и тунела. На местата, където трасето напуска Е79, са предвидени нови мостове и тунели.

Дясното платно се развива вдясно е изцяло по нов терен. Следва ситуационно лявото, а в отделни случаи се отдалечава от него. В нивелетно отношение често е на второ, по-високо ниво от лявото, в изкоп или в тунел. Към края двете платна отново са успоредни едно на друго и се развиват заедно до края на участъка, като се раздалечават само при тунелните съоръжения.

Участъкът завършва на около 2,5 км преди гр. Кресна, като се напуска съществуващия път по левия бряг на Струма. Трасето преминава над реката няколко пъти, пресича и съществуващия път I-1 и жп линията София – Кулата. Към края на отсечката се предвижда нов тунел, мост над р. Влахинска и обход от североизток и изток на гр. Кресна.

Предвидено е изграждането на общо 3 пътни възела - при Крупник, Ощава и Кресна. При този вариант трябва да се изградят 13 виадукта с обща дължина, 23 тунела, 5 моста и др.

Приблизителната дължина на трасето е 21 км.

ВАРИАНТ Г20 – ЧЕРВЕН

Този вариант в по-голямата си част също преминава през Кресненското дефиле. Проектното трасе започва южно от пътен възел „Крупник”. В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от Кресна и завършва при пътния възел. Приблизителната дължина на трасето е около 21 км.

Първоначално лявото платно следва нивото на съществуващия път, като се ползват мостовете на Резена и Струма и преминава над жп линията София – Кулата.

Предвижда се изграждането на два нови моста над Струма и нов тунел. Ще има и подходи към местата, които са за каяк и рафтинг. След това лявото платно следва съществуващия път. Ползва съществуващият тунел с дължина 340 м и преминава край „Кресненско ханче”.

Дясното платно се развива изцяло по нов терен, вдясно от съществуващия път. Предвидени са нови мостове над Резена, Струма и жп линията София – Кулата.

Най-характерното при този вариант е решението за разполагане на двете платна едно над друго на голяма дължина. Целта е да не се засегнат картираните граници на резерват „Тисата“.

При изпълнението на вариант Г20 е предвидено да се изградят 4 виадукта с обща дължина 1 165 м, 12 тунела, 14 моста и 12 надлеза и подлеза.

 
В момента се строят два участъка от магистрала "Струма" - от Дупница до Благоевград и от Сандански до Кулата. Снимка БГНЕС

Пет варианта на трасе за изграждането на най-сложния участък на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле - между Крупник и Кресна, ще бъдат предмет на обществетото обсъждане на 11 септември. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

През тази седмица Докладът по ОВОС за опазването на влечугите и земноводните в района предизвика сериозни полемики за приоритетите на управляващите - запазване на популацията на леопардовия смок или безопасността на движение през едно от най-кървавите трасета в България. 

Екоорганизации отдавна блокират строителството на последния участък на "Струма" с жалби в Европейската комисия.

Според природозащитниците само два варианта за преминаване на магистралата са приемливи от екологична гледна точка. Единият е прокопаването на втория по дължина шосеен тунел в света от 15 км, който обаче се оказа твърде скъпо начинание (над 1,2 млрд. лв.), а вторият -  цялостното изнасяне на магистралата на изток от Кресна, срещу който местното население се възпротиви. 

В крайна сметка сега на дневен ред са общо 5 варианта, които Агенция "Пътна инфраструктура" публикува на сайта си: 

ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ Г10.50

Той разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава изцяло по съществуващия път Е-79, а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле.

Дясното платно се отделя на изток и се предвижда изграждане на еднопосочен обходен път на Кресна по нов терен, с което тежкотоварният трафик ще бъде изведен извън града. Обходният път преминава през 4 тунела с дължина 1266 м, един виадукт, два моста, 7 надлеза и подлеза и др.

Платното от Кулата за София е по нов терен на изток дефилето. Започва на 100 м след пресичането с жп линията за мина "Ораново", минава в ляво от съществуващия път и се развива успоредно на него. След това тръгва преминава успоредно на река Градевска и между кварталите „Ораново“ и „Дълга Махала“ на Симитли, пресича Симитли - Гоце Делчев и навлиза в ската.

Там ще бъде прокопан тунел с дължина 350 м, а след него ще има виадукт с дължина 200 м. По-нататък обхожда село Полето, пресича пътя Полето - Брежани и преминава над притока на р. Брежанска. След това продължава през тунел с дължина 1130 м, преминава западно успоредно на пътя Ракитна – Мечкул, пресича го и западно от с. Мечкул върви на юг и източно от с. Стара Кресна. Постепенно трасето се измества в източна посока, преминава на юг и се развива в югозападна посока близо около съществуващия път за с. Влахи. В края на обходния път двете платна за движение се събират и се изгражда участък с автомагистрални габарити.

В платното за София е предвидено изграждането на 18 виадукта с обща дължина 5087 м, 5 тунела, един мост, общо 11 надлези и подлези.
Предвидени са общо 5 нови пътни възела, както и връзка с Е79 в началото на обходния път на Кресна.

Приблизителната дължина на трасето е 24 км.

 

ДЪЛЪГ ТУНЕЛЕН ВАРИАНТ

Началото на участъка е при пътен възел „Крупник“. Преди портала на тунела трасето пресича последователно река Струма и жп линията София - Кулата. След изхода на тунела магистралата пресича съществуващ третокласен път и мост над  Струма. Непосредствено след това е предвидено изграждането на пътен възел „Кресна“.

Тунел „Кресна“ е с дължина 15,4 км. Той е с две тръби и с възможност за евакуация във втората тръба през напречни връзки. Дължината на цялото трасе на магистралата в този участък, включващо пътна и тунелна част, е около 21 км. 

 

ИЗТОЧЕН ВАРИАНТ Г20, ИЗВЪН КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ

Този вариант е по нов терен извън Кресненското дефиле. И двете платна на движение са изнесени в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава.

Трасето започва около 100 м след пресичане с жп линията за мина Ораново, вляво от път Е-79 и се развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, успоредно на река Градевска, между кварталите "Ораново" и "Дълга махала". Пресича път II-19 Симитли – Гоце Делчев на две нива, където е предвидено изграждането на пътен възел за връзка на магистралата с град и обратно. След пресичане на II-19 трасето навлиза в ската и се преминава през тунел, а след това и по виадукт.

Предвидена е трета лента за спускащите се в посока София. След това трасето поема в югоизточна посока, обхожда с. Полето и пресича пътя Полето – Брежани и р. Резена. След това отново се преминава през тунел с дължина 1130 м.

По-нататък трасето върви на юг, западно от с. Ракитна и успоредно на пътя Ракитна – Мечкул, след това го пресича и преминава западно от с. Мечкул.

Продължавайки на юг и източно от с. Стара Кресна пресича пътя Стара Кресна – Ощава и преминава в тунел. Трасето продължава в южна посока, след което поема в югозападна посока близо около съществуващия път за с. Влахи.

В този вариант е предвидено изграждането на 5 тунела с обща дължина 4 200 м, 18 виадукта, един мост и др.

 

ВАРИАНТ Г20 – СИН

Той използва максимално трасето на съществуващият път Е79. Двете платна на магистралата са разработени така, че последователно се раздалечават и доближават едно спрямо друго.

Проектното трасе започва южно от пътен възел „Крупник” при 376 километър. В Кресненското дефиле едното платно в основната си част следва Е-79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от дефилето преминава източно от Кресна и завършва при едноименния пътен възел.

Трасето на лявото платно в основната си част следва съществуващия път, като ползва съществуващите мостове над Струма, надлеза при жп линията и тунела. На местата, където трасето напуска Е79, са предвидени нови мостове и тунели.

Дясното платно се развива вдясно е изцяло по нов терен. Следва ситуационно лявото, а в отделни случаи се отдалечава от него. В нивелетно отношение често е на второ, по-високо ниво от лявото, в изкоп или в тунел. Към края двете платна отново са успоредни едно на друго и се развиват заедно до края на участъка, като се раздалечават само при тунелните съоръжения.

Участъкът завършва на около 2,5 км преди гр. Кресна, като се напуска съществуващия път по левия бряг на Струма. Трасето преминава над реката няколко пъти, пресича и съществуващия път I-1 и жп линията София – Кулата. Към края на отсечката се предвижда нов тунел, мост над р. Влахинска и обход от североизток и изток на гр. Кресна.

Предвидено е изграждането на общо 3 пътни възела - при Крупник, Ощава и Кресна. При този вариант трябва да се изградят 13 виадукта с обща дължина, 23 тунела, 5 моста и др.

Приблизителната дължина на трасето е 21 км.

ВАРИАНТ Г20 – ЧЕРВЕН

Този вариант в по-голямата си част също преминава през Кресненското дефиле. Проектното трасе започва южно от пътен възел „Крупник”. В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от Кресна и завършва при пътния възел. Приблизителната дължина на трасето е около 21 км.

Първоначално лявото платно следва нивото на съществуващия път, като се ползват мостовете на Резена и Струма и преминава над жп линията София – Кулата.

Предвижда се изграждането на два нови моста над Струма и нов тунел. Ще има и подходи към местата, които са за каяк и рафтинг. След това лявото платно следва съществуващия път. Ползва съществуващият тунел с дължина 340 м и преминава край „Кресненско ханче”.

Дясното платно се развива изцяло по нов терен, вдясно от съществуващия път. Предвидени са нови мостове над Резена, Струма и жп линията София – Кулата.

Най-характерното при този вариант е решението за разполагане на двете платна едно над друго на голяма дължина. Целта е да не се засегнат картираните граници на резерват „Тисата“.

При изпълнението на вариант Г20 е предвидено да се изградят 4 виадукта с обща дължина 1 165 м, 12 тунела, 14 моста и 12 надлеза и подлеза.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета