Ad Config - Website header

 

Article_top

Вземанията на фирмите за бързи кредити достигнаха 2.655 млрд. лв. от началото на годината до края на юни. Това представлява 2.7 на сто от брутния вътрешен продукт на страната и е увеличение с 11.4 на сто (272.2 млн. лв.) на годишна база, показват последните данни на БНБ.

Преобладават кредитите над пет години, които са на стойност 996.9 млн. лв. Техният ръст е 26 процента (205.7 млн. лв.).

Вземанията по заеми с матуритет между една и пет години са 748.5 млн. лева и нарастват с 10.7 на сто (72.5 млн.лв.). 

Вземанията по кредити до една година са 513.6 млн. лв., като при тях увеличението е най-незначително - 6.6 на сто спрямо края на същия месец на 2016 г. 

Вземанията по кредити от домакинствата нарастват с 15.1 на сто (276.2 млн. лв.) до 2.106 млрд. лева. 

Преобладават потребителските кредити, които са 1.925 млрд. лв., като на годишна база те се увеличават с 19.2 на сто (310 млн.лв.). 

Вчера централната банка публикува и статистика за парите в обращение. Към края на юни те достигнат 14,214 млрд. лева, което е с 12,3% (1,557 млрд. лв.) повече спрямо същия месец на 2016 г.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 33,30 лв., което е увеличение с 0,01 лева спрямо края на март и с 0,80 лева спрямо края на миналата година. 
За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,01 лв., или с 6,42%, вследствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лева в сравнение с останалите купюри.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни се запазва на ниво от 0,15 лева, колкото беше и в края на 2016 г. 

За едногодишен период стойността ѝ е нараснала с 0,02 лв. заради навлизането в обращение на монетата от 2 лева.

Спрямо края на март 2017 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение настъпиха изменения, като дяловете на купюрите от два и сто лева намаляха съответно с 0,82 и 0,12%, а тези на купюрите от 5, 10, 20 и 50 лева нараснаха съответно с 0,16, 0,44, 0,24 и 0,10%, изчислиха от БНБ.

Общата стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на юни е 5,360 млрд. лв., което им отрежда и най-големия дял (38,64%). С най-малък стойността на банкнотите от два лева - 0,47%.

В края на юни в обращение са 2,193 млрд. броя монети, които са с 51,2 млн. броя, или с 2,39% повече в сравнение с края на март. 

За същия период общата им стойност нараства с 15,9 млн. лв. (5,01%), като към 30 юни достигна 333,5 млн. лв.

 

Вземанията на фирмите за бързи кредити достигнаха 2.655 млрд. лв. от началото на годината до края на юни. Това представлява 2.7 на сто от брутния вътрешен продукт на страната и е увеличение с 11.4 на сто (272.2 млн. лв.) на годишна база, показват последните данни на БНБ.

Преобладават кредитите над пет години, които са на стойност 996.9 млн. лв. Техният ръст е 26 процента (205.7 млн. лв.).

Вземанията по заеми с матуритет между една и пет години са 748.5 млн. лева и нарастват с 10.7 на сто (72.5 млн.лв.). 

Вземанията по кредити до една година са 513.6 млн. лв., като при тях увеличението е най-незначително - 6.6 на сто спрямо края на същия месец на 2016 г. 

Вземанията по кредити от домакинствата нарастват с 15.1 на сто (276.2 млн. лв.) до 2.106 млрд. лева. 

Преобладават потребителските кредити, които са 1.925 млрд. лв., като на годишна база те се увеличават с 19.2 на сто (310 млн.лв.). 

Вчера централната банка публикува и статистика за парите в обращение. Към края на юни те достигнат 14,214 млрд. лева, което е с 12,3% (1,557 млрд. лв.) повече спрямо същия месец на 2016 г.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 33,30 лв., което е увеличение с 0,01 лева спрямо края на март и с 0,80 лева спрямо края на миналата година. 
За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,01 лв., или с 6,42%, вследствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лева в сравнение с останалите купюри.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни се запазва на ниво от 0,15 лева, колкото беше и в края на 2016 г. 

За едногодишен период стойността ѝ е нараснала с 0,02 лв. заради навлизането в обращение на монетата от 2 лева.

Спрямо края на март 2017 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение настъпиха изменения, като дяловете на купюрите от два и сто лева намаляха съответно с 0,82 и 0,12%, а тези на купюрите от 5, 10, 20 и 50 лева нараснаха съответно с 0,16, 0,44, 0,24 и 0,10%, изчислиха от БНБ.

Общата стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на юни е 5,360 млрд. лв., което им отрежда и най-големия дял (38,64%). С най-малък стойността на банкнотите от два лева - 0,47%.

В края на юни в обращение са 2,193 млрд. броя монети, които са с 51,2 млн. броя, или с 2,39% повече в сравнение с края на март. 

За същия период общата им стойност нараства с 15,9 млн. лв. (5,01%), като към 30 юни достигна 333,5 млн. лв.

Коментари

Ръстът на гербавата икономика -

бърз кредит на хубавите, умните и имотните за "почивка" на Слънчака.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията