Ad Config - Website header

 

Article_top

Демографските проблеми на България са основната пречка пред достигането в страната на средния за ЕС стандарт на живота. Депопулацията изисква спешни решения за осезаемо подобряване на благосъстоянието на българската нация. В момента България извършва тежък и необикновено бърз демографски преход. Не само българките, но и повечето жени в Европейския съюз, вече раждат не повече от едно дете. Неприятното в случая с България е обстоятелството, че нейната здравна система е най-уязвима в общността - една от основните причини страната да заема предпоследното място в ЕС по средна продължителност на живота. По-зле е положението единствено в Литва. Тези констатации са част от публикуваното в началото на август обширно изследване на Берлинския институт за населението и развитието.

Ако сегашните тенденции в демографското и социално-икономическото развитие на България се запазят, страната е изправена пред много сериозни изпитания. През 2050 година, когато България ще се е смалила до 5,6 млн. души население, на един пенсионер ще се падат едва  1,5 работещи. Днес това съотношение е 1:3. Сравнението показва, че застаряването на българската нация е доста по-изразително от аналогичния процес в Германия, която е най-силно застарялата европейска държава.

Нещата за България обаче изглеждат още по-зле, тъй като бъдещите германски пенсионери поне могат да разчитат на (несравнимо) по-високи доходи от българските. Но и днес, когато българската икономика се справя по-добре, отколкото това ще става в бъдеще, с попълването на пенсионните фондове, 46% от българските пенсионери са в категорията на най-бедните хора в страната, констатират берлинските демографи.

Образованието – ахилесовата пета

За да бъдат осигурени достатъчно финансови ресурси за справяне със застаряването и топенето на трудовите  ресурси, производителността на труда в българската икономика до 2040 г. трябва да нараства ежегодно с поне 4%. Досега обаче този ръст не е надхвърлял 2,5% на годишна база. Съществени пречки пред по-бързото увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната са недостигът на квалифицирана работна ръка и зле функциониращата образователна система, четем в изследването.

Българските ученици и студенти получават твърде много ненужни знания и излизат от учебните заведения без необходимите за успешна професионална реализация практически умения. За една пета от учениците образователният процес приключва реално в рамките на 6 или 7 години - с две или три години по-малко от законовия минимален срок на обучение. 

Сериозен проблем е качеството на професионалното образование, което само в редки случаи осигурява на младите хора добри знания и умения. В тази връзка германските изследователи цитират резултатите от международни сравнителни изследвания, според които 40% от 15-годишните български ученици не могат да се справят с елементарни текстове и аритметични действия. Политиците, работодателите и образователните институции в страната на практика не си сътрудничат за осъществяването на нужните промени в учебните планове и програми и в начините на преподаване. 

Не стоят добре нещата и по отношение на преквалификацията и ученето през целия живот. Над 40% от българите нямат абсолютно никакви умения за работа с компютър, а две трети от хората в най-активната възраст - между 25 и 64 години - имат проблеми при ползването на интернет. В Европейския съюз подобно ниско равнище на компютърни умения се наблюдава единствено в Румъния. Едва 2% от работниците в България ежегодно се записват в някакви курсове за преквалификация или повишаване на придобитите вече професионални умения. Средно за Европейския съюз този дял е поне пет пъти по-висок.

Ромите - "спящият" потенциал

Бедността остава голям проблем за България. Тя обаче не засяга еднакво всички етноси. При ромите, които съставляват между 5 и 10 процента от населението на България, съществува най-голям риск от бедност. По данни от последното преброяване, три четвърти от ромите са живеели без удобства като тоалетна, душ, кухня или електричество. Едва половината от тях имат здравни осигуровки. Въпреки, че делът на децата и младежите до 30-годишна възраст сред ромите е три пъти по-голям от този на българите, средната продължителност на живота при ромите е с 10 години по-ниска от тази на българите. 

Една пета от навлизащите в трудоспособна възраст младежи в България са роми. Използването на тези перспективни (като възраст) трудови ресурси в една силно застаряла страна би могло да запълни нарастващия дефицит от кадри за българската икономика. Но това не се случва, защото става дума за „спящ“ трудов потенциал, твърдят учените от Берлинския институт за населението и развитието. При това съвсем основателно: две трети от ромите на възраст между 16 и 24 години се числят към категорията „нищонеправещи младежи“, които нито учат, нито работят, нито стажуват, пишат германските експерти в анализа си за България.

Дойче веле.

 

Демографските проблеми на България са основната пречка пред достигането в страната на средния за ЕС стандарт на живота. Депопулацията изисква спешни решения за осезаемо подобряване на благосъстоянието на българската нация. В момента България извършва тежък и необикновено бърз демографски преход. Не само българките, но и повечето жени в Европейския съюз, вече раждат не повече от едно дете. Неприятното в случая с България е обстоятелството, че нейната здравна система е най-уязвима в общността - една от основните причини страната да заема предпоследното място в ЕС по средна продължителност на живота. По-зле е положението единствено в Литва. Тези констатации са част от публикуваното в началото на август обширно изследване на Берлинския институт за населението и развитието.

Ако сегашните тенденции в демографското и социално-икономическото развитие на България се запазят, страната е изправена пред много сериозни изпитания. През 2050 година, когато България ще се е смалила до 5,6 млн. души население, на един пенсионер ще се падат едва  1,5 работещи. Днес това съотношение е 1:3. Сравнението показва, че застаряването на българската нация е доста по-изразително от аналогичния процес в Германия, която е най-силно застарялата европейска държава.

Нещата за България обаче изглеждат още по-зле, тъй като бъдещите германски пенсионери поне могат да разчитат на (несравнимо) по-високи доходи от българските. Но и днес, когато българската икономика се справя по-добре, отколкото това ще става в бъдеще, с попълването на пенсионните фондове, 46% от българските пенсионери са в категорията на най-бедните хора в страната, констатират берлинските демографи.

Образованието – ахилесовата пета

За да бъдат осигурени достатъчно финансови ресурси за справяне със застаряването и топенето на трудовите  ресурси, производителността на труда в българската икономика до 2040 г. трябва да нараства ежегодно с поне 4%. Досега обаче този ръст не е надхвърлял 2,5% на годишна база. Съществени пречки пред по-бързото увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната са недостигът на квалифицирана работна ръка и зле функциониращата образователна система, четем в изследването.

Българските ученици и студенти получават твърде много ненужни знания и излизат от учебните заведения без необходимите за успешна професионална реализация практически умения. За една пета от учениците образователният процес приключва реално в рамките на 6 или 7 години - с две или три години по-малко от законовия минимален срок на обучение. 

Сериозен проблем е качеството на професионалното образование, което само в редки случаи осигурява на младите хора добри знания и умения. В тази връзка германските изследователи цитират резултатите от международни сравнителни изследвания, според които 40% от 15-годишните български ученици не могат да се справят с елементарни текстове и аритметични действия. Политиците, работодателите и образователните институции в страната на практика не си сътрудничат за осъществяването на нужните промени в учебните планове и програми и в начините на преподаване. 

Не стоят добре нещата и по отношение на преквалификацията и ученето през целия живот. Над 40% от българите нямат абсолютно никакви умения за работа с компютър, а две трети от хората в най-активната възраст - между 25 и 64 години - имат проблеми при ползването на интернет. В Европейския съюз подобно ниско равнище на компютърни умения се наблюдава единствено в Румъния. Едва 2% от работниците в България ежегодно се записват в някакви курсове за преквалификация или повишаване на придобитите вече професионални умения. Средно за Европейския съюз този дял е поне пет пъти по-висок.

Ромите - "спящият" потенциал

Бедността остава голям проблем за България. Тя обаче не засяга еднакво всички етноси. При ромите, които съставляват между 5 и 10 процента от населението на България, съществува най-голям риск от бедност. По данни от последното преброяване, три четвърти от ромите са живеели без удобства като тоалетна, душ, кухня или електричество. Едва половината от тях имат здравни осигуровки. Въпреки, че делът на децата и младежите до 30-годишна възраст сред ромите е три пъти по-голям от този на българите, средната продължителност на живота при ромите е с 10 години по-ниска от тази на българите. 

Една пета от навлизащите в трудоспособна възраст младежи в България са роми. Използването на тези перспективни (като възраст) трудови ресурси в една силно застаряла страна би могло да запълни нарастващия дефицит от кадри за българската икономика. Но това не се случва, защото става дума за „спящ“ трудов потенциал, твърдят учените от Берлинския институт за населението и развитието. При това съвсем основателно: две трети от ромите на възраст между 16 и 24 години се числят към категорията „нищонеправещи младежи“, които нито учат, нито работят, нито стажуват, пишат германските експерти в анализа си за България.

Дойче веле.

Коментари

България ще оцелее! Убеден съм в това!

Въпреки мрачните прогнози, очертани в горния пасквил на "Дойче веле", за мен лично бъдещето на България е светло и народът ни ще оцелее, дори целият останал свят да се срине. Сами ще се убедите в това. А тези, които докараха нещата до това трагично състояние, ще си понесат отговорността - ще има Възмездие за всички родни и чужди душмани, които искат да ни гледат в калта, вместо в нашето величие, каквото определено заслужаваме!

Да

"Депопулацията изисква спешни решения за осезаемо подобряване на благосъстоянието на българската нация."

Адекватното решение беше лустрация на висшия ешелон на ПАРТИЯТА и командваните от нея репресивни органи, най-вече ДС.
Не се намери сила да я проведе... "Иване, кажи си".
Но тя ще се случи!
Iliya Popov's picture
Iliya Popov
iliya

Социалната система!

Мисля, че социалната система у нас е сгрешена - много хора вземат пари за нищо (не става дума за инвалидите и нуждаещите се), от друга страна СМИ непрекъснато внушават че много работим, но малко ни плащат и трето родителите на младежите живеят мизерно, за да дават парите си на младите търтейчета и те ги обръщат в бензин, кафе и дискотеки! Цял ден дремят на едно кафе по улиците, но не се хващат на работа. По селата има работа на полето, но да сте видели един циганин да се хване? Цял ден събират пластмасови бутилки из града и колкото изкара ги изпива.

Е как "нищонеправещи"?

гледаме ги еженощно - друсат се из баровете, трошат бутилки по площадите, онождат се по пейките и произвеждат яко "рап" и протести на слънчака.

а, и търчат из парковете за имидж и маратонки от спонсора, докато живеят в мамината панелка.

всъщност, някои в бабината.

Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

И що "авторите" на това

И що "авторите" на това изследване не ни дават примера, който трябва да следваме??? За решаването на проблема..
"Arbeit macht frei" ли да копираме?? Да го сложим пак на кариерите в Ловеч, Скравена..
Или на франсетата. Га ни върнаха "сънародниците".. С по 1 000 евро и с ешалони.. Че с излишъка в бюджета може да ги сберем проводим тез търтеи с по 1 000 евро в Германията.. Фюрерката им и за там плачкаше, че нямат работна ръка.. Центрове за интеграция и "трудова адаптация" изгради за едни навляци - дет сама си ги покани, ама седели празни..
Ами с нашенски търтеи да ги напълнят поне..
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Статут на България: Руско насилничество.

Приятелю Верен читател, чел съм Ваши коментари и Ви считам за добър, честен, принципен, родолюбив човек. Нещата обаче за България са сложни и зловещи. Политиката на бойковизма е продължение на живковизма. Борисов не е самородно политическо явление. Борисов е подготвен политически субект от Кремъл, който трябваше да спечели доверието на обикновените българи и след това по същество постепенно да превърне Отечеството от българска в Руска парламентарна република. Затова руската пета колона и тайните руски служби организираха на Борисов бурна политическа кариера – МВР генерал – кмет на София – създаване на ГЕРБ – печелене на избори, което му създаде имидж на голяма кадърност. С непрекъснатите приказки на Борисов в началото, че е евроатлантик и само той може да управлява България, само той може да печели избори, успя да заблуди народа. Борисов няма нито едно противодействие срещу руската хибридна намеса във вътрешните ни работи и на практика той подпомага русите при сключване на неблагоприятни за България икономически договори. Не забравяйте на каква цена българите купуваха руски газ! В над 80 % той изпълни поетите ангажименти към Москва. В днешното НС и сред управляващите няма нито един, който може да защити българските национални интереси пред руските. Ако познавате подобно лице, покажете ни го. Сегашното НС е досущ като Живковото! На практика страната ни се намира под руско насилничество, под руско васалство, с главен васал Борисов. Всички големи властови позиции са заети от руски хора. Борисов е кадровикът, той реди политическия пасианс в България.. Плевнелиев заклейми анексията на Крим, Борисов го изгони и след разговор с ген. Решетников се взе решение руски човек да оглави президентството, а за Борисов – изпълнителната власт, към която той е пристрастен, защото дава възможност, за разлика от президентството, да се краде много. Вижте останалите големи в държавата –Патриарх /Църквата е длъжна да опази племето, както това е направила през турско, а тя работи не за българска национална кауза, а за руската нация, въпреки чу руските и българските интереси не са едно и също нещо/; Президент, Председател НС, ДАНС, главен прокурор омбудсман – всичко е руско. От тук нататък бойковизмът ще симулира, че работи за Отечеството, но Кремъл е този, който чрез Борисов ще казва колко да бъде прогреса на България и при колко лош стандарт да живеят българите.. Сегашната руска стратегия за България е Отечеството да бъде безправова бедна държава, позорна витрина за ЕС. Затова сега по-често се навъртат „интелектуални лешояди” около България, чрез които говори Путин пред света. Пишат статии, книги по указание на Москва, заблуждават деморализират, ерозират българщината, но пък получават покана за колективна среща на закуска с Путин.

ЕС знае всичко за Борисов, но страната ни е пренаситена с агенти, атмосферата е отровна за родолюбиви партии, и ЕС и НАТО няма на кого да се опрат. Навремето не направихме лустрацията, защото Кремъл не разреши и сега кръвопийците смучат на висока скорост.

Относно статията. Авторът вярно очертава най-тежките проблеми на България, но всички те – дебългаризирането, т. е. намаляване предимно относителния дал на българския етнос, бедността, са част от хибридната война на Русия срещу България. България и сега циганее. Вакуумът от избягалите от лошото управление на Борисов ще бъде запълнен с руси Затова те купуват политически имоти по Черноморието, имат своя организация, но ДАНС, Бойко Валери Симеонов мълчат и пълнят бездънни джобове с пари. Настанят ли се русите в Отечеството, с България ще бъде свършено. Образованието може да е ахилесова пета, но по-важното е, че нашето училище не учи и възпитава на патриотизъм, защото изучаваме уродливия руски прочит на българската история. Путин преди време размаха пръст на руските учители: първо патриотизъм, а после всичко останало. Образованието дори и да произвежда аинщайновци, ако те не са български патриоти, означава, че ще работят за чужди национални интереси. Ако можете, приятелю Верен читател, помолете някой академик историк да посочи поне едно голямо руско дело, извършено първично за благото на българите. Няма такова – нито голямо, нито малко, защото първоначалната идея е Русия да вземе българското землище като военна плячка, и да създадат своя балканска руска губерния.

Г-н Верен читател, през 2006 г. излезе епохалния труд на историка и юриста Янко Гочев: „Руската империя срещу България”. Русофилите и суджукливата ГЕРБ я неглижират. Вие лично и Вашето семейство и близките Ви познават ли тази книга, написана върху документален материал, която стряска съня на всички български русоугодници, а и на самите руси. Не е лъжа и политическото убийство на Апостола. Граф Игнатиев и предшественика му в Цариград са зачернили и други български възрожденци. Но това е друга тема. Борисов ходи по манастири, но никой не може да го спаси от позора на предателството и българоубийството, което не е клевата, а е жива реалност!

Спасяема ли е България от руското насилничество? Моят отговор е да! Но борбата ще е многократно по-трудна, отколкото е била на нашите възрожденци, опазили племето от турско и руско унищожение.

Написах тези редове с уважение към Вас и пожелание за здраве и Божия защита!

едно дойчевеле

Извинете, но Дойче веле е мерна единица за омраза към България

Ромите - "спящият" потенциал

Предлагам Ангела Лицемеркел да ги извози в Германия и да събуди потенциала им

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?