Ad Config - Website header

 

Article_top

Вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов отправят остри критики към проекта за нов Закон за храните, предложен от земеделския министър Румен Порожанов. Това става ясно от стенограмата от правителственото заседание в сряда, публикувана в сайта на Министерския съвет.

Земеделският министър представя проекта с предложение да бъде приет от правителството. По думите му настоящият закон, променян многократно, вече е "нерелевантна на днешните реалности законова база", което правело трудно прилагането на закона както от бизнеса, така и от органите за контрол.

От думите му стават ясни някои от основните моменти в проекта - например за първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние и се въвежда регистрация на превозните средства не само за транспортиране на храни от животински произход, а и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, като се въвежда изискване за обозначаване със стикер, удостоверяващ регистрацията.

Второ - създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни“. Министърът твърди, че с повечето текстове от новия закон се облекчават регулаторните режими и се намалява административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Друга промяна засяга предлагането на минерална вода, но отново не е уреден казусът с предлагането на една и съща вода под различно търговско наименование. От години от бранша на производителите настояват за промяна, но такава не се случва. Повишават се и санкциите за нарушения, а самият проект е стъпил на внесения в предишния парламент, който така и не беше приет, но се очаквал "с голямо нетърпение от бранша".

Веднага след представянето обаче се намесва първо вицепремиерът Томислав Дончев, който никак не изглежда съгласен, че новият закон ще облекчи административните и регулаторните изисквания. Освен това има забележки и по темата за водата - стар спор между властта и бранша на безалкохолните напитки. 

"Аз имам една конкретна отраслова забележка или коментар. Той е свързан със старата болезнена тема, свързана с бутилираните води. Редица производители в предходните години са занимавали много от колегите, включително и министър-председателя, със състоянието на националното законодателство и доколко то транспонира европейското.

Моето безпокойство е, че има текстове, които влизат в противоречие с директивата, от една страна, други може да се счете, че не я транспонират напълно. Най-голямото ми притеснение е, че той запазва съществуващото положение на пазара да се предлага една и съща вода с две различни търговски описания, което е в пряко противоречие с директивата. Колкото време е необходимо – седмица или 10 дни, нека експертите да се опитат да изчистят този въпрос, защото той има травматични последици", казва Дончев.

Според него обаче и в закона има текстове, които вместо да облекчават бизнеса - "генерират излишно административна тежест" и предложението за регистрация на всички превозни средства, които превозват храни, далеч не е единственият пример.

Вицепремиерът Валери Симеонов пък има забележки за прехвърлянето на контролни дейности към здравното министерство. В проекта част от проверките, например свързаните с предлаганата на пазара вода, се делегират на Министерството на здравеопазването.

"Според мен едно такова разделяне на правомощията почти винаги води до недобри крайни резултати", казва Симеонов. 

Министърът на здравеопазването Николай Петров потвърждава, че "като цяло концепцията за Агенцията за безопасност на храните е да упражнява контрола по отношение на храните и бутилираните води влизат в тази категория". Той припомня, че министерството има ангажимент да следи за качеството на питейната вода чрез регионалните здравни инспекции и тази работа се върши добре. Но здравните служби нямат компетенцията и оборудването да проверяват етикетираните води "и това нещо води до резултат, който рискува дори наказателна процедура по отношение на етикетирането, ако щете, на бутилираните води".

В отговор на критиките Порожанов казва, че може някои текстове да се прецизират, но не и тези, засягащи здравното министерство. 

За допълнителната регистрация на превозни средства за превоз на храни от неживотински произход Порожанов отново твърди, че това е "искане на бранша да попреборим сивия сектор". Но е склонен и тук на отстъпка.

В крайна сметка проектът е приет "на вносител", но ще се доизкусурява. Как - предстои да видим, защото от справката за предложения по време на общественото обсъждане, която е цели 36 страници и е публикувана в сайта на министерството, става ясно, че земеделското министерство е отхвърлило почти всички забележки - от институции и браншовици.

 
Снимка БГНЕС

Вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов отправят остри критики към проекта за нов Закон за храните, предложен от земеделския министър Румен Порожанов. Това става ясно от стенограмата от правителственото заседание в сряда, публикувана в сайта на Министерския съвет.

Земеделският министър представя проекта с предложение да бъде приет от правителството. По думите му настоящият закон, променян многократно, вече е "нерелевантна на днешните реалности законова база", което правело трудно прилагането на закона както от бизнеса, така и от органите за контрол.

От думите му стават ясни някои от основните моменти в проекта - например за първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние и се въвежда регистрация на превозните средства не само за транспортиране на храни от животински произход, а и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, като се въвежда изискване за обозначаване със стикер, удостоверяващ регистрацията.

Второ - създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни“. Министърът твърди, че с повечето текстове от новия закон се облекчават регулаторните режими и се намалява административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Друга промяна засяга предлагането на минерална вода, но отново не е уреден казусът с предлагането на една и съща вода под различно търговско наименование. От години от бранша на производителите настояват за промяна, но такава не се случва. Повишават се и санкциите за нарушения, а самият проект е стъпил на внесения в предишния парламент, който така и не беше приет, но се очаквал "с голямо нетърпение от бранша".

Веднага след представянето обаче се намесва първо вицепремиерът Томислав Дончев, който никак не изглежда съгласен, че новият закон ще облекчи административните и регулаторните изисквания. Освен това има забележки и по темата за водата - стар спор между властта и бранша на безалкохолните напитки. 

"Аз имам една конкретна отраслова забележка или коментар. Той е свързан със старата болезнена тема, свързана с бутилираните води. Редица производители в предходните години са занимавали много от колегите, включително и министър-председателя, със състоянието на националното законодателство и доколко то транспонира европейското.

Моето безпокойство е, че има текстове, които влизат в противоречие с директивата, от една страна, други може да се счете, че не я транспонират напълно. Най-голямото ми притеснение е, че той запазва съществуващото положение на пазара да се предлага една и съща вода с две различни търговски описания, което е в пряко противоречие с директивата. Колкото време е необходимо – седмица или 10 дни, нека експертите да се опитат да изчистят този въпрос, защото той има травматични последици", казва Дончев.

Според него обаче и в закона има текстове, които вместо да облекчават бизнеса - "генерират излишно административна тежест" и предложението за регистрация на всички превозни средства, които превозват храни, далеч не е единственият пример.

Вицепремиерът Валери Симеонов пък има забележки за прехвърлянето на контролни дейности към здравното министерство. В проекта част от проверките, например свързаните с предлаганата на пазара вода, се делегират на Министерството на здравеопазването.

"Според мен едно такова разделяне на правомощията почти винаги води до недобри крайни резултати", казва Симеонов. 

Министърът на здравеопазването Николай Петров потвърждава, че "като цяло концепцията за Агенцията за безопасност на храните е да упражнява контрола по отношение на храните и бутилираните води влизат в тази категория". Той припомня, че министерството има ангажимент да следи за качеството на питейната вода чрез регионалните здравни инспекции и тази работа се върши добре. Но здравните служби нямат компетенцията и оборудването да проверяват етикетираните води "и това нещо води до резултат, който рискува дори наказателна процедура по отношение на етикетирането, ако щете, на бутилираните води".

В отговор на критиките Порожанов казва, че може някои текстове да се прецизират, но не и тези, засягащи здравното министерство. 

За допълнителната регистрация на превозни средства за превоз на храни от неживотински произход Порожанов отново твърди, че това е "искане на бранша да попреборим сивия сектор". Но е склонен и тук на отстъпка.

В крайна сметка проектът е приет "на вносител", но ще се доизкусурява. Как - предстои да видим, защото от справката за предложения по време на общественото обсъждане, която е цели 36 страници и е публикувана в сайта на министерството, става ясно, че земеделското министерство е отхвърлило почти всички забележки - от институции и браншовици.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?