Ad Config - Website header

 

Article_top

Представители на фирми за събиране на вземания продължават да се представят за частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и да оказват психически тормоз над гражданите, съобщиха от браншовата камара.

От организацията припомнят, че дейността им се следи от девет институции, в това число Министерството на правосъдието – чрез два специални инспектората, окръжните съдилища, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, НАП, КЗЛД, ДАНС.

От началото на 2016 г. до момента ефективно са наложени 73 наказания - от тях 57 глоби.

Към момента в страната работят 202-ма ЧСИ, назначени след конкурс със заповед на министъра на правосъдието.

Ако някой е получил заплаха за запор на заплата, сметки, възбрана или опис на имущество по телефона, това означава, че някой неправомерно се представя за ЧСИ. Известни са и случаи, в които събирачи на дългове използват писма, наподобяващи тези на съдебните изпълнители, за да изплашат гражданите, но с елементарна проверка това лесно се установява, обясняват от камарата. 

Единствените органи, които могат да изпълняват принудително изпълнение срещу имущество на длъжниците, са съдебните изпълнители - държавни и частни. При тях се образуват изпълнителни дела само ако има решение или заповед за изпълнение, с които съдът се е произнесъл за наличието на задължения. Изключение правят публичните вземания на държавните институции и общините, които могат да се поемат от ЧСИ и без съдебно решение.

Съдебните изпълнители използват писмена форма на комуникация, като първо връчват съдебните книжа по образуваното изпълнително дело.

Делата в полза на държавата и общините, по които работят ЧСИ, бележат ръст през последните 5 години.

За 11 години са възстановени на кредиторите над 7 млрд. лева и са внесени над 1 млрд. лева в държавния бюджет.

Сигнали за "мними" ЧСИ в камарата се получават още от 2011 г.

Регистъра за проверка и контакти с действащите съдебни изпълнители може да намерите на http://www.bcpea.org/ss.php.

 

Представители на фирми за събиране на вземания продължават да се представят за частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и да оказват психически тормоз над гражданите, съобщиха от браншовата камара.

От организацията припомнят, че дейността им се следи от девет институции, в това число Министерството на правосъдието – чрез два специални инспектората, окръжните съдилища, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, НАП, КЗЛД, ДАНС.

От началото на 2016 г. до момента ефективно са наложени 73 наказания - от тях 57 глоби.

Към момента в страната работят 202-ма ЧСИ, назначени след конкурс със заповед на министъра на правосъдието.

Ако някой е получил заплаха за запор на заплата, сметки, възбрана или опис на имущество по телефона, това означава, че някой неправомерно се представя за ЧСИ. Известни са и случаи, в които събирачи на дългове използват писма, наподобяващи тези на съдебните изпълнители, за да изплашат гражданите, но с елементарна проверка това лесно се установява, обясняват от камарата. 

Единствените органи, които могат да изпълняват принудително изпълнение срещу имущество на длъжниците, са съдебните изпълнители - държавни и частни. При тях се образуват изпълнителни дела само ако има решение или заповед за изпълнение, с които съдът се е произнесъл за наличието на задължения. Изключение правят публичните вземания на държавните институции и общините, които могат да се поемат от ЧСИ и без съдебно решение.

Съдебните изпълнители използват писмена форма на комуникация, като първо връчват съдебните книжа по образуваното изпълнително дело.

Делата в полза на държавата и общините, по които работят ЧСИ, бележат ръст през последните 5 години.

За 11 години са възстановени на кредиторите над 7 млрд. лева и са внесени над 1 млрд. лева в държавния бюджет.

Сигнали за "мними" ЧСИ в камарата се получават още от 2011 г.

Регистъра за проверка и контакти с действащите съдебни изпълнители може да намерите на http://www.bcpea.org/ss.php.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?