Ad Config - Website header

 

Article_top

Кандидатът на ДПС за член на новия Висш съдебен съвет Стефан Гроздев на няколко пъти при представянето си днес като че се затрудняваше с непознат текст. Зачетен в написаната концепция, първо запецна на.. 

„Съгласно конституцията на Народна република България...“ и след два опита със зор махна "народна".

После пък четеше механично фрази като „дейността на сега действащия ВисшиЯ съдебен съвет...“

"Припомням, че концепциите много отдавна са качени на сайта на НС и всеки, който е желаел, е можел да се да се запознае с тях", с досада отбеляза Данаил Кирилов.

Това стана по време на изслушването в Правна комисия на парламента на номинираните за Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание.

Никой не зададе нито един въпрос на кандидата, седнал удобно до Йордан Цонев.

От ДПС Хамид Хамид представи дългогодишния и.д. шеф на Софийския апелативен съд Стефан Гроздев (той стоя на поста маса време, тъй като същинските конкурси за титуляр постоянно се проваляха по странен начин, б.р.)

Тъй като за Гроздев имаше множество писания за проверки, включително и прокурорски, а и веднъж вече не можаха да го вкарат в Съвета, депутатът накратко премина през качествата му - че освен професионални, имал и "необходимите морални и нравствени такива".

Сред общите фрази като "значително снижаване на общественото доверие в работата на съдебната власт", Гроздев вкратце обеща пари. Неговата идея е възнаграждението да следва ранга, а не длъжността. С думи прости - ако е постигнал ранг "съдия във ВКС или ВАС", но работи в окръжен съд, да получава почти същото възнагаждение като съдиите които са реално във върховните позиции.

Днес правната комисия в парламента изслушва кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента. Номинираните са 18, като 11 от тях са за съдийската колегия, за 7 за прокурорската.

Изслушването мина вяло, без дебати и въпроси. Всички кандидати дотук заявиха, че авторитетът на съдебната система, и в частност на ВСС, не е особено висок. Първи започнаха кандидатите за съдийската колегия.

Ангелинка Николова, номинирана от "Воля", заяви, че всички кандидати са дали незадоволителна оценка за работата на ВСС досега. Тя изтъкна някои от проблемите - неравномерна натовареност и корупционни практики. Според нея в борбата с корупцията трябва да бъдат включени поощренията, защото има много съдии, които работят качествено, но това не се отчита.

Според кандидата на ГЕРБ Боян Магдалинчев има вътрешна институционална криза между членовете на сега действащия ВСС.

"Необходимо е новият ВСС да изгради нов облик на институцията сред магистратите и обществото, нов стандарт в отношенията между членовете на ВСС", заяви Магдалинчев, който е зам.-председател на ВАС.

Според него трябва да се създаде аналитично звено към Съвета. В отговор на въпрос от Филип Попов (БСП) Магдалинчев заяви, че проблемът с натовареността може да се реши чрез прехвърляне на дела. Той обясни, че Софийският градски и Софийският районен съд са много натоварени и част от тяхната работа може да се прехвърли към 9-те районни съдилища на Софийския окръжен съд.

Боян Новански, предложен от "Обединени патриоти", констатира, че недоверието в съдебната система надхвърля 95%. Той призна, че правораздаването не е на нужното ниво. Новански се обяви за намаляване на квотата на парламента във ВСС.

"Независимостта на съдебната власт трябва да е основна тема за бъдещия ВСС. Магистратът трябва да говори само с актовете, които постановява. Всякакви други политически интерпретации са гибелни", заяви Новански.

Така той повтори критики на критиците, водени от главния прокурор, към шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Вероника Имова (ГЕРБ) също заяви, че авторитетът на съдебната власт е на критичния минимум. Според нея съдиите всяка година трябва да участват в конкурси за повишаване и преместване.

Даниела Маринова-Марчева (БСП)  посочи, че когато говорим за съдебната система, не трябва да се говори за "нея", а за "тях" - съдиите.

"Съдията е този, който решава делото, а не съдебната система като цяло", заяви Мирчева.

Тя изтъкна, че индивидуалната независимост на съдиите е много важна. Според Мирчева е недопустимо членовете на ВСС да нямат комуникация със съдитие, както е сега. Тя се обяви за регулярни срещи на кадровиците на съдебната власт с магистратите по апелативни райони. Според Мирчева често недостатъците на зкаонодателството и професионалните грешки се разпознават като морални. В отговор на въпрос тя заяви, че безпристрастността на съдиите може да се реши чрез прозрачност на процедурите по назначаването и повишаването им.

Според Диана Хитова (БСП) независимостта на съдебната власт не е самоцел.

"Приемам всички упреци към съдебната ситема, те са основателни. Бъдещият ВСС трябва да подобри кодекса за етично поведение", каза Хитова.

Тя се обяви за повишаване на съдийското самоуправление. Според Хитова трябва да има електронен портал, който на достъпен език да обяснява дейността на съдебната система. Според нея така ще намалеят нападките срещу нея, защото много от тях са резултат от неинформираност.

Следващият от предложените от Корнелия Нинова и група депутати - съдията от Апелативния спецсъд Драгомир Кояджиков, каза че най-важно е магистратите да получават адекватна и своевременна защита от ВСС при констатиране на натиск.

"При необходимост административните ръководители да разясняват с пресъсобщения до медиите съдебните актове и мотивите им", каза съдията, който навремето беше вбесил Цветан Цветанов (В периода си на раздаване на "присъди" на съдебната система наангро, тогавашният МВР шеф каза по адрес на Кояджиков, че негово решение било "потъпкване на труда на полицаите и на правоохранителната система", б.р.).

Съдията настоя за пълна нетърпимост към случаите на зависимости от магистратите и апелира също да не се допуска противопоставяне между членовете на Съвета.

"Недопустимо е лични противоречия, като стават публично достояние, да представят в негативна светлина ВСС и да представят всяко негово решение като скандално", смята Кояджиков.

Магистратът дори малко революционно каза, че е по принцип против наказването на магистрати, тъй като то не води до по-добра защита интересите на засегнатите от съдебната система граждани. Но трябва да го има, за да се отговори на очакванията обществото.

Съдия Марина Михайлова-Дойчинова (вдясно) - авторка на решението, че Ахмед Доган трябва да понесе отговорност за "Цанков камък". Стопкадър от Интернет

БСП предлага и съдията Марина Михайлова-Дойчинова от ВАС с невероятните 37 години стаж в професията, 20 от които е върховен съдия. Именно тя бе единствената от състава на ВАС, която навремето написа особено мнение по делото за хонорара на лидера на ДПС Ахмед Доган от "Цанков камък". За разлика от колегите си Дойчинова смяташе, че парите трябва да му бъдат иззети, защото е в конфликт на интереси.

Върховната съдийка обеща да взима само аргументирани решения, акос тане член на Съвета и дори обрисува 4 особено важни проблема, които могат дза почнат от "ден първи на съвета" и да се реализират до края на мандата му.

На първо място тя постави продължаващото обучение на магистратите и по европейско право, след като вече са действащи. Наблегна на бюджета, защото...

"... Икономическата независимост на магистрата е гаранция за неговата функционална независимост при решаване на правните спорове."

Също така смята, че член на ВСС не бива "да влага лични или други неясни мотиви при гласуването си", което тя няма да прави - изказване, явно насочено срещу сегашното дередже в съвета.

"ВСС трябва да се съобрази с общите събрания и да отчита всички критерии, а не само управленския опит, както сега. Да се даде тълкуване на конституционната разпоредба, която ограничава мандатността до 2 мандата, което аз считам, че трябва да обхваща всички органи в съдебната власт", каза Дойчинова. С последното тя явно атакува сегашното състояние на създадена "съдебна аристокрация", която само се върти от едни ръководни постове на други.

Крум Зарков от БСП й зададе въпроси от неправителствени организации, като на по-интересния: какво смята за наличието изобщо на парламентарна кмота във ВСС, Данаил Кирилов опита да го спре, че въпросът не бил много допустим, защото е решен в Конституцията.

"Да правим обсъждане на Конституцията сега... И то да питаме кандидатите за това...", каза с видима досада Кирилов, след като за почти всички други изслушването вървеше без нто един въпрос от залата.

 Въпреки това, съдията каза, че не й е проблем и че много пъти си е мислила и за себе си - трябва ли да има външни хора в Съвета.

"Не бива да се капсулира съдебната система само от магистрати. Може дас е помисли за увеличаване на съдийската квмота, но сега даденото конституционно решение за мене е добро, стига всички избрани кандидати да отстояват обещанията, които са дали."

Тя дори обяви за полезно в Съвета да се включат и научни работници, за да подпомагат "пракитката да се съобрази с теорията".

Според Мирослав Джеров, предложен от ГЕРБ ВСС не е и не трябва да бъде затворена система. Той изтъкна, че съветът трябва да следи обществените процеси и как обществото възприема съдебната ситема, дали е убедено, че тя работи в негова полза.

"ВСС трябва да реализира независимостта на съдебната власт", каза Джеров.

Нели Виодорова, предложена от Ангел Исаев, нечленуващ в парламентарна група наблегна на ролята на адвокаутурата и на това, че всеки има право на защита. Тя заяви, че ще работи за висок институционален стандарт. Според нея проблемите във ВСС не са личностни, а институционални. Тя също заяви, че ВСС трябва поддържа вързка с всички съдии, прокурори и следователи.

 

 

Кандидатът на ДПС за член на новия Висш съдебен съвет Стефан Гроздев на няколко пъти при представянето си днес като че се затрудняваше с непознат текст. Зачетен в написаната концепция, първо запецна на.. 

„Съгласно конституцията на Народна република България...“ и след два опита със зор махна "народна".

После пък четеше механично фрази като „дейността на сега действащия ВисшиЯ съдебен съвет...“

"Припомням, че концепциите много отдавна са качени на сайта на НС и всеки, който е желаел, е можел да се да се запознае с тях", с досада отбеляза Данаил Кирилов.

Това стана по време на изслушването в Правна комисия на парламента на номинираните за Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание.

Никой не зададе нито един въпрос на кандидата, седнал удобно до Йордан Цонев.

От ДПС Хамид Хамид представи дългогодишния и.д. шеф на Софийския апелативен съд Стефан Гроздев (той стоя на поста маса време, тъй като същинските конкурси за титуляр постоянно се проваляха по странен начин, б.р.)

Тъй като за Гроздев имаше множество писания за проверки, включително и прокурорски, а и веднъж вече не можаха да го вкарат в Съвета, депутатът накратко премина през качествата му - че освен професионални, имал и "необходимите морални и нравствени такива".

Сред общите фрази като "значително снижаване на общественото доверие в работата на съдебната власт", Гроздев вкратце обеща пари. Неговата идея е възнаграждението да следва ранга, а не длъжността. С думи прости - ако е постигнал ранг "съдия във ВКС или ВАС", но работи в окръжен съд, да получава почти същото възнагаждение като съдиите които са реално във върховните позиции.

Днес правната комисия в парламента изслушва кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента. Номинираните са 18, като 11 от тях са за съдийската колегия, за 7 за прокурорската.

Изслушването мина вяло, без дебати и въпроси. Всички кандидати дотук заявиха, че авторитетът на съдебната система, и в частност на ВСС, не е особено висок. Първи започнаха кандидатите за съдийската колегия.

Ангелинка Николова, номинирана от "Воля", заяви, че всички кандидати са дали незадоволителна оценка за работата на ВСС досега. Тя изтъкна някои от проблемите - неравномерна натовареност и корупционни практики. Според нея в борбата с корупцията трябва да бъдат включени поощренията, защото има много съдии, които работят качествено, но това не се отчита.

Според кандидата на ГЕРБ Боян Магдалинчев има вътрешна институционална криза между членовете на сега действащия ВСС.

"Необходимо е новият ВСС да изгради нов облик на институцията сред магистратите и обществото, нов стандарт в отношенията между членовете на ВСС", заяви Магдалинчев, който е зам.-председател на ВАС.

Според него трябва да се създаде аналитично звено към Съвета. В отговор на въпрос от Филип Попов (БСП) Магдалинчев заяви, че проблемът с натовареността може да се реши чрез прехвърляне на дела. Той обясни, че Софийският градски и Софийският районен съд са много натоварени и част от тяхната работа може да се прехвърли към 9-те районни съдилища на Софийския окръжен съд.

Боян Новански, предложен от "Обединени патриоти", констатира, че недоверието в съдебната система надхвърля 95%. Той призна, че правораздаването не е на нужното ниво. Новански се обяви за намаляване на квотата на парламента във ВСС.

"Независимостта на съдебната власт трябва да е основна тема за бъдещия ВСС. Магистратът трябва да говори само с актовете, които постановява. Всякакви други политически интерпретации са гибелни", заяви Новански.

Така той повтори критики на критиците, водени от главния прокурор, към шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Вероника Имова (ГЕРБ) също заяви, че авторитетът на съдебната власт е на критичния минимум. Според нея съдиите всяка година трябва да участват в конкурси за повишаване и преместване.

Даниела Маринова-Марчева (БСП)  посочи, че когато говорим за съдебната система, не трябва да се говори за "нея", а за "тях" - съдиите.

"Съдията е този, който решава делото, а не съдебната система като цяло", заяви Мирчева.

Тя изтъкна, че индивидуалната независимост на съдиите е много важна. Според Мирчева е недопустимо членовете на ВСС да нямат комуникация със съдитие, както е сега. Тя се обяви за регулярни срещи на кадровиците на съдебната власт с магистратите по апелативни райони. Според Мирчева често недостатъците на зкаонодателството и професионалните грешки се разпознават като морални. В отговор на въпрос тя заяви, че безпристрастността на съдиите може да се реши чрез прозрачност на процедурите по назначаването и повишаването им.

Според Диана Хитова (БСП) независимостта на съдебната власт не е самоцел.

"Приемам всички упреци към съдебната ситема, те са основателни. Бъдещият ВСС трябва да подобри кодекса за етично поведение", каза Хитова.

Тя се обяви за повишаване на съдийското самоуправление. Според Хитова трябва да има електронен портал, който на достъпен език да обяснява дейността на съдебната система. Според нея така ще намалеят нападките срещу нея, защото много от тях са резултат от неинформираност.

Следващият от предложените от Корнелия Нинова и група депутати - съдията от Апелативния спецсъд Драгомир Кояджиков, каза че най-важно е магистратите да получават адекватна и своевременна защита от ВСС при констатиране на натиск.

"При необходимост административните ръководители да разясняват с пресъсобщения до медиите съдебните актове и мотивите им", каза съдията, който навремето беше вбесил Цветан Цветанов (В периода си на раздаване на "присъди" на съдебната система наангро, тогавашният МВР шеф каза по адрес на Кояджиков, че негово решение било "потъпкване на труда на полицаите и на правоохранителната система", б.р.).

Съдията настоя за пълна нетърпимост към случаите на зависимости от магистратите и апелира също да не се допуска противопоставяне между членовете на Съвета.

"Недопустимо е лични противоречия, като стават публично достояние, да представят в негативна светлина ВСС и да представят всяко негово решение като скандално", смята Кояджиков.

Магистратът дори малко революционно каза, че е по принцип против наказването на магистрати, тъй като то не води до по-добра защита интересите на засегнатите от съдебната система граждани. Но трябва да го има, за да се отговори на очакванията обществото.

Съдия Марина Михайлова-Дойчинова (вдясно) - авторка на решението, че Ахмед Доган трябва да понесе отговорност за "Цанков камък". Стопкадър от Интернет

БСП предлага и съдията Марина Михайлова-Дойчинова от ВАС с невероятните 37 години стаж в професията, 20 от които е върховен съдия. Именно тя бе единствената от състава на ВАС, която навремето написа особено мнение по делото за хонорара на лидера на ДПС Ахмед Доган от "Цанков камък". За разлика от колегите си Дойчинова смяташе, че парите трябва да му бъдат иззети, защото е в конфликт на интереси.

Върховната съдийка обеща да взима само аргументирани решения, акос тане член на Съвета и дори обрисува 4 особено важни проблема, които могат дза почнат от "ден първи на съвета" и да се реализират до края на мандата му.

На първо място тя постави продължаващото обучение на магистратите и по европейско право, след като вече са действащи. Наблегна на бюджета, защото...

"... Икономическата независимост на магистрата е гаранция за неговата функционална независимост при решаване на правните спорове."

Също така смята, че член на ВСС не бива "да влага лични или други неясни мотиви при гласуването си", което тя няма да прави - изказване, явно насочено срещу сегашното дередже в съвета.

"ВСС трябва да се съобрази с общите събрания и да отчита всички критерии, а не само управленския опит, както сега. Да се даде тълкуване на конституционната разпоредба, която ограничава мандатността до 2 мандата, което аз считам, че трябва да обхваща всички органи в съдебната власт", каза Дойчинова. С последното тя явно атакува сегашното състояние на създадена "съдебна аристокрация", която само се върти от едни ръководни постове на други.

Крум Зарков от БСП й зададе въпроси от неправителствени организации, като на по-интересния: какво смята за наличието изобщо на парламентарна кмота във ВСС, Данаил Кирилов опита да го спре, че въпросът не бил много допустим, защото е решен в Конституцията.

"Да правим обсъждане на Конституцията сега... И то да питаме кандидатите за това...", каза с видима досада Кирилов, след като за почти всички други изслушването вървеше без нто един въпрос от залата.

 Въпреки това, съдията каза, че не й е проблем и че много пъти си е мислила и за себе си - трябва ли да има външни хора в Съвета.

"Не бива да се капсулира съдебната система само от магистрати. Може дас е помисли за увеличаване на съдийската квмота, но сега даденото конституционно решение за мене е добро, стига всички избрани кандидати да отстояват обещанията, които са дали."

Тя дори обяви за полезно в Съвета да се включат и научни работници, за да подпомагат "пракитката да се съобрази с теорията".

Според Мирослав Джеров, предложен от ГЕРБ ВСС не е и не трябва да бъде затворена система. Той изтъкна, че съветът трябва да следи обществените процеси и как обществото възприема съдебната ситема, дали е убедено, че тя работи в негова полза.

"ВСС трябва да реализира независимостта на съдебната власт", каза Джеров.

Нели Виодорова, предложена от Ангел Исаев, нечленуващ в парламентарна група наблегна на ролята на адвокаутурата и на това, че всеки има право на защита. Тя заяви, че ще работи за висок институционален стандарт. Според нея проблемите във ВСС не са личностни, а институционални. Тя също заяви, че ВСС трябва поддържа вързка с всички съдии, прокурори и следователи.

 

Коментари

:)

Авторитетът на съдебната власт е авторитет на "старата политическа класа". Преките избори за ВСС ще решат проблема, но бавно. Намаляване на квотата на НС - да, но също постепенно. Това защото БКП стриктно подбираше хората, които да станат юристи.

Така е.

Така е, колега. Нужни са сериозни реформи и в този сектор. Само с общи приказки ще получаваме още от същото, а то е крайно незадоволително, поне в годините на криминалния преход.
смехурко's picture
смехурко
смехурко

Предишният ВСС беше съставен от

непочтени хора в голямата си част. Сега май ще има и дебили за разнообразие.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета