Ad Config - Website header

 

Article_top

Три седмици преди смяната си ВСС замалко да издълбае ново дъно, след като кандидат за ръководител на Административен съд-Кърджали получи 5 гласа, нищо че го изловиха, че е с преписана мотамо концепция. За да има избор са нужни 8 гласа.

Това стана на днешното заседание на съдийската колегия, което изслушваше кандидатите за важния пост: ръководител на един от 28-те регионални административни съдилища.

След изслушването на Ангел Момчилов и Иван Йорданов - които, апропо мерят сили за втори път за поста, - думата взе Галина Карагьозова. Тя обърна внимание, че на общото събрание на съдиите, което иначе е подкрепило Йорданов, е имало изказване, че е заимствал доста от концепцията на друга съдийка (Хайгухи Бодикян, шеф на АС-Хасково).

"Направих си труда да проверя: не 70, не 80, а  100 процента - избухна съдийката, която е един от най-принципните и последователни членове на този Съвет. - Вие се явявате пред нас без нито една своя идея, в опит да ни заблудите - как ще обясните това?!"

Стана ясно, че това е концепцията на съдия Бодикян, с която тя печели поста за председател на АС - Хасково през 2015 г. с 15 гласа "за" и нито един против (тогава все още обединеният ВСС гласуваше. Днес трябваха едва 8 гласа, за да стане някой от двамата шеф, б.р.).

Йорданов почна да обяснява без особена връзка, че... "по никакъв начин не съм си позволявал да бъда груб и невъзпитан".

Той измърмори нещо, че не можел да "излезе от стандартите" и намеси дори като доказателство за правотата си Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. Накрая, преди да излезе, театрално каза, че... подарява концепцията си на ВСС.

- Единствено албумът, понеже ми е единствен, ще си го взема обратно - отбеляза съдията (не стана ясно какво съдържа въпросният албум, б.а.)

- Колежки, искате ли да гледате албума, или да си го върнем на кандидата - хвана се за главата и Калин Калпакчиев.

В последвалия дебат Карагьозова ясно каза, че силната му страна явно не е концепцията, но пък намекна недвусмислено, че "явно е човек на действието - виждате колко много подкрепа си е осигурил".

"Преценката ни съгласно ЗСВ трябва да се извърши на базата на професионалните и НРАВСТВЕНИ качества- подчерта върховната съдийка. - Концепцията е изцяло изкопирана, включително и с дребните техничеки грешки, които едно към едно са копирани от колегата Иван Йорданов. Аз не зная дали изобщо при това положение може да участва в този конкурс. Това не са негови идеи, те са осъществени от съвсем друг човек, при съвсем други условия за съвсем друг съд!

Това е един опит за заблуда – както на колегите от Общото събрание, които също са повдигнали въпроса, че „някои идеи са заимствани“. Не, не са заимствани някои идеи, и макар че е станало ясно това, колегите са пренебрегнали някои факти", не се сдържа Карагьозова.

По-късно определи това като наглост.

Забележителна реч в полза на стабилността, успокояването и неподдаването на негативни мисли обаче дръпна Светла Петкова - верен член на мнозинството около Димитър Узунов.

"Призовавам всички да се успокоим. Това, което излъчва г-жа Кагьозова като настроение, нека да не ни се отрази на работата по-нататък."

Тя отбеляза още, че АС-Кърджали е „един чудесен колектив“, но напоследък имало спад и нейното мнение е, че трябва да направят избор.

И за кого мислите?!

"... И обстоятелството, че концепцията била заимствана от концепцията на Бодикян не влияе на моето менние, защото в крайна сметка в изслушването, в което – и вие ще прочетете протокол, той е много ясен от Общото събрание, което е направено... - продължи "полета на мисълта" си. - Всъщност те са изразили много ясно своята визия за развитието на АС -Кърджали. И колегата, който го обвиняват, че всъщност е преписал концепцията, или е взел голяма част от нея от друг колега, всъщност е показал своята визия за развитието на съда. Така че не считам, че той няма своя собствена визия и това е пречка за неговия избор."

"Толкова говорихме за съдийското самоуправление", продължи с размислите си Петкова. След което изведнъж каза, че ако изберяли другия кандидат - Ангел Момчилов, ще страда районният съд в града, който ще остане без шеф. Така и не стана ясно защо, ако изберат Иван Йорданов няма да страда пък Районен съд - Крумовград, на който той е шеф.

"Да възстановим добрия микроклимат в този съд, както беше досега. За да може той да продължи да работи и да не бъде източник на раздори, както бихме направили, ако изберем първия кандидат. Оставете отрицателните емоци", забележително призова Петкова.

Карагьозова се наложи пак да се намесва, че да хванеш някой как мами ВСС "са емоции на едно огорчение" и че той е заблудил и общото събрание, което го е излъчило като кандидат.

"За целия ни 5-годишен мандат имаме само още 1 или 2 случая с такова нагло поведение! С преписване. Но, видите ли, дайте да изберем другия кандидат, който се опитва да ни заблуждава без концепция, който не се представя особено добре и на настоящето изслушване и не чух една свързана мисъл!"

Намеси се Лозан Панов - че и предния път не е гласувал за нито един от двамата и не вижда причини да го прави сега. А да одобрят човек при тези обстоятелства е...

"Един много негативен пример, който ние ще дадем. И сме го правили! Но по този начин може да толерираме една практика с много негативни последици оттук-нататък", заключи Панов.

Таблото за гласуване показа 4 вота за Момчилов, 5 за Йорданов и 4, които не подкрепят никого.

Димитър Узунов, Галя Георгиева, Милка Итова, Даниела Костова и Светла Петкова не намериха нищо смущаващо в случая и подкрепиха техния човек. Дори смятаната за непоклатими член на "бетонното" мнозинство Каролина Неделчева явно събра срам и гласува, че не подкрепя никого. Георги Колев - председател на ВАС, елегантно се изниза по време на вота.

Какъв друг коментар, освен че явно са решени "да си изиграят нещата докрай, така както са решили".

 

Три седмици преди смяната си ВСС замалко да издълбае ново дъно, след като кандидат за ръководител на Административен съд-Кърджали получи 5 гласа, нищо че го изловиха, че е с преписана мотамо концепция. За да има избор са нужни 8 гласа.

Това стана на днешното заседание на съдийската колегия, което изслушваше кандидатите за важния пост: ръководител на един от 28-те регионални административни съдилища.

След изслушването на Ангел Момчилов и Иван Йорданов - които, апропо мерят сили за втори път за поста, - думата взе Галина Карагьозова. Тя обърна внимание, че на общото събрание на съдиите, което иначе е подкрепило Йорданов, е имало изказване, че е заимствал доста от концепцията на друга съдийка (Хайгухи Бодикян, шеф на АС-Хасково).

"Направих си труда да проверя: не 70, не 80, а  100 процента - избухна съдийката, която е един от най-принципните и последователни членове на този Съвет. - Вие се явявате пред нас без нито една своя идея, в опит да ни заблудите - как ще обясните това?!"

Стана ясно, че това е концепцията на съдия Бодикян, с която тя печели поста за председател на АС - Хасково през 2015 г. с 15 гласа "за" и нито един против (тогава все още обединеният ВСС гласуваше. Днес трябваха едва 8 гласа, за да стане някой от двамата шеф, б.р.).

Йорданов почна да обяснява без особена връзка, че... "по никакъв начин не съм си позволявал да бъда груб и невъзпитан".

Той измърмори нещо, че не можел да "излезе от стандартите" и намеси дори като доказателство за правотата си Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. Накрая, преди да излезе, театрално каза, че... подарява концепцията си на ВСС.

- Единствено албумът, понеже ми е единствен, ще си го взема обратно - отбеляза съдията (не стана ясно какво съдържа въпросният албум, б.а.)

- Колежки, искате ли да гледате албума, или да си го върнем на кандидата - хвана се за главата и Калин Калпакчиев.

В последвалия дебат Карагьозова ясно каза, че силната му страна явно не е концепцията, но пък намекна недвусмислено, че "явно е човек на действието - виждате колко много подкрепа си е осигурил".

"Преценката ни съгласно ЗСВ трябва да се извърши на базата на професионалните и НРАВСТВЕНИ качества- подчерта върховната съдийка. - Концепцията е изцяло изкопирана, включително и с дребните техничеки грешки, които едно към едно са копирани от колегата Иван Йорданов. Аз не зная дали изобщо при това положение може да участва в този конкурс. Това не са негови идеи, те са осъществени от съвсем друг човек, при съвсем други условия за съвсем друг съд!

Това е един опит за заблуда – както на колегите от Общото събрание, които също са повдигнали въпроса, че „някои идеи са заимствани“. Не, не са заимствани някои идеи, и макар че е станало ясно това, колегите са пренебрегнали някои факти", не се сдържа Карагьозова.

По-късно определи това като наглост.

Забележителна реч в полза на стабилността, успокояването и неподдаването на негативни мисли обаче дръпна Светла Петкова - верен член на мнозинството около Димитър Узунов.

"Призовавам всички да се успокоим. Това, което излъчва г-жа Кагьозова като настроение, нека да не ни се отрази на работата по-нататък."

Тя отбеляза още, че АС-Кърджали е „един чудесен колектив“, но напоследък имало спад и нейното мнение е, че трябва да направят избор.

И за кого мислите?!

"... И обстоятелството, че концепцията била заимствана от концепцията на Бодикян не влияе на моето менние, защото в крайна сметка в изслушването, в което – и вие ще прочетете протокол, той е много ясен от Общото събрание, което е направено... - продължи "полета на мисълта" си. - Всъщност те са изразили много ясно своята визия за развитието на АС -Кърджали. И колегата, който го обвиняват, че всъщност е преписал концепцията, или е взел голяма част от нея от друг колега, всъщност е показал своята визия за развитието на съда. Така че не считам, че той няма своя собствена визия и това е пречка за неговия избор."

"Толкова говорихме за съдийското самоуправление", продължи с размислите си Петкова. След което изведнъж каза, че ако изберяли другия кандидат - Ангел Момчилов, ще страда районният съд в града, който ще остане без шеф. Така и не стана ясно защо, ако изберат Иван Йорданов няма да страда пък Районен съд - Крумовград, на който той е шеф.

"Да възстановим добрия микроклимат в този съд, както беше досега. За да може той да продължи да работи и да не бъде източник на раздори, както бихме направили, ако изберем първия кандидат. Оставете отрицателните емоци", забележително призова Петкова.

Карагьозова се наложи пак да се намесва, че да хванеш някой как мами ВСС "са емоции на едно огорчение" и че той е заблудил и общото събрание, което го е излъчило като кандидат.

"За целия ни 5-годишен мандат имаме само още 1 или 2 случая с такова нагло поведение! С преписване. Но, видите ли, дайте да изберем другия кандидат, който се опитва да ни заблуждава без концепция, който не се представя особено добре и на настоящето изслушване и не чух една свързана мисъл!"

Намеси се Лозан Панов - че и предния път не е гласувал за нито един от двамата и не вижда причини да го прави сега. А да одобрят човек при тези обстоятелства е...

"Един много негативен пример, който ние ще дадем. И сме го правили! Но по този начин може да толерираме една практика с много негативни последици оттук-нататък", заключи Панов.

Таблото за гласуване показа 4 вота за Момчилов, 5 за Йорданов и 4, които не подкрепят никого.

Димитър Узунов, Галя Георгиева, Милка Итова, Даниела Костова и Светла Петкова не намериха нищо смущаващо в случая и подкрепиха техния човек. Дори смятаната за непоклатими член на "бетонното" мнозинство Каролина Неделчева явно събра срам и гласува, че не подкрепя никого. Георги Колев - председател на ВАС, елегантно се изниза по време на вота.

Какъв друг коментар, освен че явно са решени "да си изиграят нещата докрай, така както са решили".

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?