Ad Config - Website header

 

Article_top

Гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" изпрати открито писмо до президента Румен Радев с призив да не подписва указа за назначаване на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд (ВАС). 

Те наричат "пореден скандал" назначението на един от най-важните постове в съдебната система, станало 22 дни преди края на мандата на този Висш съдебен съвет и под отявления натиск на сегашния председател на съда Георги Колев.

"Инициатива „Правосъдие за всеки" отново се обръща към президента г-н Румен Радев с надеждата, че той ще реагира на поредния скандал, свързан със съдебната система. Става дума за избора на председател на ВАС, който от самото начало изглеждаше предизвестен и опасенията се оправдаха.

Настояваме г-н Радев да не подписва указа за избора на Георги Чолаков и да върне двете издигнати кандидатури за ново обсъждане и гласуване от новия състав на ВСС, както е редно да стане", настояват от движението.

Ето и целия текст на писмото:

До Президента на Република България
г-н Румен Радев

ОТКРИТО ПИСМО
НА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА И ИЗБОРА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

      Уважаеми г-н Президент,

В понеделник ръководният орган на съдебната власт завърши една непрозрачна, немотивирана и изпълнена с огромно съмнение за външен натиск процедура по избора на председател на Върховния административен съд  - най–важният съд в страната от гледна точка на гарантиране на гражданските права от властта. Това гласуване бе хроника на един предизвестен избор, маркиран от груб командно–административен подход и натиск за избора на определен кандидат, чието име се знаеше от месеци.
Фактите са, че лично настоящият председател на ВАС г-н Георги Колев  издигна кандидатурата на съдия Георги Чолаков. След това - пак по лично негово настояване, ВСС  промени сроковете за номинациите и избора, така че да съвпаднат с мандата на сегашния му състав. Накрая - пак по негово настояване и в нарушение на духа и смисъла на Закона, Общото събрание на съдиите от ВАС проведе гласуване, за да подкрепи един от кандидатите. Тези факти говорят достатъчно красноречиво, че това бе една дирижирана и опорочена процедура, напълно неприемлива за обществото.

Явно се търсеше произнасяне на точно този силно зависим и вече достатъчно компрометиран като авторитет състав на Висшия съдебен съвет, за да се гарантира избора на „правилния кандидат“, от гледна точка на влиятелните фигури в него. Но този състав на ВСС няма да работи с новия председател на ВАС, поради което нямаше никаква логика, правен смисъл и морално право точно той да избира ръководителя на ВАС!  Сроковете за избора на новия състав на ВСС напълно позволяваха, а това бе и първоначалната идея, изборът да бъде осъществен от новия състав на Съвета, който ще встъпи съвсем скоро в длъжност и поне в началото ще се ползва с необходимия обществен авторитет и професионална тежест!
С така проведената процедура по избора останаха тежки съмнения за политическа намеса, нерегламентирано влияние и прокурорска целесъобразност в избора на председател на съда, който трябва да охранява правата и законните интереси на гражданите от евентуален властови произвол. Тези съмнения се засилиха от още един факт – явното пренебрегване в дискусията по кандидатурите на реалната оценка на професионалните и нравствени качества на двамата издигнати кандидати, както и на техния стаж като съдии в съответния съд и система. Имаме кандидат, чийто магистратски стаж е преминал изцяло в системата на административното правораздаване и е съдия във ВАС от неговото създаване – г-жа Соня Янкулова - срещу друг кандидат, който е сменил няколко съдилища от различни сфери, но след прекъсвания за осъществяване на адвокатска и нотариална дейност. Точно този задълбочен дебат, който е задължителен по закон при оценка на качествата на кандидатите, членовете на ВСС не проведоха преди да гласуват!

Господин Президент, 
Вие сте държавен глава и сте призван да бъдете безпристрастен арбитър между властите, когато упражнявате правомощията си и да извършвате самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, когато действате  в условията на обвързана компетентност, както е в случая с назначаването на председател на ВАС. Вие имате право да откажете да подпишете указ за назначаването, когато не сте лично убеден, че е проведен честен, независим, състезателен и професионален избор за толкова важен пост в съдебната система. Вие, като обединител на нацията,  дори сте длъжен да откажете, ако имате и най-малките съмнения в почтеността и убедителността на този избор, от гледна точка на обществото!

Ето защо ние, свободните граждани и юристи от Инициатива „Правосъдие за всеки“, Ви призоваваме да упражните конституционното си правомощие като откажете да подпишете указа за избора на г-н Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. Призоваваме ви да върнете двете кандидатури за ново обсъждане и гласуване от НОВИЯ СЪСТАВ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, който ще встъпи в длъжност с нов авторитет и обществена тежест и ще работи с този върховен магистрат!
Разчитаме на Вашата независима и авторитетна преценка и решение!

Освен "Правосъдие за всеки", и 65 адвокати от цялата страна писаха до държавния глава Румен Радев със същото настояване - да не подписва указа за назначението на Георги Чолаков, каквото право му дава законът. 

Мотивите им за начина на назначение на Чолаков са подобни на тези на организацията, припомнят и публикациите, посветени на съдията в последните седмици и заявяват:

"Когато сривът на доверие в институциите и най-вече в съдебната власт е толкова голям, обединителят на нацията и пазител на конституционните устои, каквато е фигурата на президента, не може да допусне демокрацията, правовият ред, справедливостта да бъдат загърбени и точно органът, управляващ съдебната власт, да показва на гражданите на страната, че у нас няма прозрачност и състезателност, а напротив, че изборът на председател на ВАС предварително е договорен в някакви тъмни кабинети", пишат те. 

 

 

Гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" изпрати открито писмо до президента Румен Радев с призив да не подписва указа за назначаване на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд (ВАС). 

Те наричат "пореден скандал" назначението на един от най-важните постове в съдебната система, станало 22 дни преди края на мандата на този Висш съдебен съвет и под отявления натиск на сегашния председател на съда Георги Колев.

"Инициатива „Правосъдие за всеки" отново се обръща към президента г-н Румен Радев с надеждата, че той ще реагира на поредния скандал, свързан със съдебната система. Става дума за избора на председател на ВАС, който от самото начало изглеждаше предизвестен и опасенията се оправдаха.

Настояваме г-н Радев да не подписва указа за избора на Георги Чолаков и да върне двете издигнати кандидатури за ново обсъждане и гласуване от новия състав на ВСС, както е редно да стане", настояват от движението.

Ето и целия текст на писмото:

До Президента на Република България
г-н Румен Радев

ОТКРИТО ПИСМО
НА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА И ИЗБОРА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

      Уважаеми г-н Президент,

В понеделник ръководният орган на съдебната власт завърши една непрозрачна, немотивирана и изпълнена с огромно съмнение за външен натиск процедура по избора на председател на Върховния административен съд  - най–важният съд в страната от гледна точка на гарантиране на гражданските права от властта. Това гласуване бе хроника на един предизвестен избор, маркиран от груб командно–административен подход и натиск за избора на определен кандидат, чието име се знаеше от месеци.
Фактите са, че лично настоящият председател на ВАС г-н Георги Колев  издигна кандидатурата на съдия Георги Чолаков. След това - пак по лично негово настояване, ВСС  промени сроковете за номинациите и избора, така че да съвпаднат с мандата на сегашния му състав. Накрая - пак по негово настояване и в нарушение на духа и смисъла на Закона, Общото събрание на съдиите от ВАС проведе гласуване, за да подкрепи един от кандидатите. Тези факти говорят достатъчно красноречиво, че това бе една дирижирана и опорочена процедура, напълно неприемлива за обществото.

Явно се търсеше произнасяне на точно този силно зависим и вече достатъчно компрометиран като авторитет състав на Висшия съдебен съвет, за да се гарантира избора на „правилния кандидат“, от гледна точка на влиятелните фигури в него. Но този състав на ВСС няма да работи с новия председател на ВАС, поради което нямаше никаква логика, правен смисъл и морално право точно той да избира ръководителя на ВАС!  Сроковете за избора на новия състав на ВСС напълно позволяваха, а това бе и първоначалната идея, изборът да бъде осъществен от новия състав на Съвета, който ще встъпи съвсем скоро в длъжност и поне в началото ще се ползва с необходимия обществен авторитет и професионална тежест!
С така проведената процедура по избора останаха тежки съмнения за политическа намеса, нерегламентирано влияние и прокурорска целесъобразност в избора на председател на съда, който трябва да охранява правата и законните интереси на гражданите от евентуален властови произвол. Тези съмнения се засилиха от още един факт – явното пренебрегване в дискусията по кандидатурите на реалната оценка на професионалните и нравствени качества на двамата издигнати кандидати, както и на техния стаж като съдии в съответния съд и система. Имаме кандидат, чийто магистратски стаж е преминал изцяло в системата на административното правораздаване и е съдия във ВАС от неговото създаване – г-жа Соня Янкулова - срещу друг кандидат, който е сменил няколко съдилища от различни сфери, но след прекъсвания за осъществяване на адвокатска и нотариална дейност. Точно този задълбочен дебат, който е задължителен по закон при оценка на качествата на кандидатите, членовете на ВСС не проведоха преди да гласуват!

Господин Президент, 
Вие сте държавен глава и сте призван да бъдете безпристрастен арбитър между властите, когато упражнявате правомощията си и да извършвате самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, когато действате  в условията на обвързана компетентност, както е в случая с назначаването на председател на ВАС. Вие имате право да откажете да подпишете указ за назначаването, когато не сте лично убеден, че е проведен честен, независим, състезателен и професионален избор за толкова важен пост в съдебната система. Вие, като обединител на нацията,  дори сте длъжен да откажете, ако имате и най-малките съмнения в почтеността и убедителността на този избор, от гледна точка на обществото!

Ето защо ние, свободните граждани и юристи от Инициатива „Правосъдие за всеки“, Ви призоваваме да упражните конституционното си правомощие като откажете да подпишете указа за избора на г-н Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. Призоваваме ви да върнете двете кандидатури за ново обсъждане и гласуване от НОВИЯ СЪСТАВ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, който ще встъпи в длъжност с нов авторитет и обществена тежест и ще работи с този върховен магистрат!
Разчитаме на Вашата независима и авторитетна преценка и решение!

Освен "Правосъдие за всеки", и 65 адвокати от цялата страна писаха до държавния глава Румен Радев със същото настояване - да не подписва указа за назначението на Георги Чолаков, каквото право му дава законът. 

Мотивите им за начина на назначение на Чолаков са подобни на тези на организацията, припомнят и публикациите, посветени на съдията в последните седмици и заявяват:

"Когато сривът на доверие в институциите и най-вече в съдебната власт е толкова голям, обединителят на нацията и пазител на конституционните устои, каквато е фигурата на президента, не може да допусне демокрацията, правовият ред, справедливостта да бъдат загърбени и точно органът, управляващ съдебната власт, да показва на гражданите на страната, че у нас няма прозрачност и състезателност, а напротив, че изборът на председател на ВАС предварително е договорен в някакви тъмни кабинети", пишат те. 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията