Ad Config - Website header

 

Article_top

Проекти на учебни програми за 4-ти и за 10-и клас по всички общообразователни предмети са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката (МОН). След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава през учебната 2019-2020 година, съобщават от просветното министерство.

До момента са утвърдени учебни програми за I, II, III, V, VI, VII, VIII и IХ клас. Те, заедно с програмите за IV и за Х клас, бяха оповестени като варианти преди близо година и половина на сайта на МОН.

На последната среща с учители за обсъждане на програмата е имало спорове с коя философска поема трябва да бъде представен Пенчо Славейков в 10 клас, без да се стигне до единно виждане дали това да е „Микеланджело” или  „Cis moll”. В проекта на учебна програма по литература двете творби ще бъдат посочени алтернативно, като крайният избор ще се направи след обобщаване на постъпилите становища при общественото обсъждане, обясняват от МОН.

Учители по история и цивилизация и представителите на академичната общност подкрепиха новия подход при реализация на концепцията за обучението по история и изтъкнаха намерения добър баланс между учебно съдържание и броя часове за придобиване на компетентности. .

Становището на учители по философия е, че учебните програми по предмета са в правилната посока. След  дискусията е включено ново понятие - битие.

Кое стихотворение да се учи наизуст в четвърти клас

С аргумента, че учениците са достатъчно големи, в проекта на програмата са намерили място три от предложените, участвали в дискусията творби - „Обичам те, родино…” на Елисавета Багряна, „Моята учителка” на Леда Милева и “Майка ми” на Иван Вазов.

На сайта на МОН са публикувани за обществено обсъждане и проекти на 28 актуализирани учебни програми за обучението по майчин език и адаптирани учебни програми за лица над 16 години, които имат завършен начален етап или са преминали успешно през курсове за ограмотяване. Проектите на програми по майчин език са съответно по турски, иврит, арменски и ромски език за ученици от І клас (първа година на обучение) до VІІ клас (седма година на обучение).

Програмите са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. При подготовката на проектите са взети предвид предложенията на учители, университетски преподаватели, представители на етническите общности и на техни неправителствени организации.

Изучаването на майчин език е по желание на родителите на учениците и може да се осъществява в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове.

 

Проекти на учебни програми за 4-ти и за 10-и клас по всички общообразователни предмети са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на образованието и науката (МОН). След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници, по които ще се преподава през учебната 2019-2020 година, съобщават от просветното министерство.

До момента са утвърдени учебни програми за I, II, III, V, VI, VII, VIII и IХ клас. Те, заедно с програмите за IV и за Х клас, бяха оповестени като варианти преди близо година и половина на сайта на МОН.

На последната среща с учители за обсъждане на програмата е имало спорове с коя философска поема трябва да бъде представен Пенчо Славейков в 10 клас, без да се стигне до единно виждане дали това да е „Микеланджело” или  „Cis moll”. В проекта на учебна програма по литература двете творби ще бъдат посочени алтернативно, като крайният избор ще се направи след обобщаване на постъпилите становища при общественото обсъждане, обясняват от МОН.

Учители по история и цивилизация и представителите на академичната общност подкрепиха новия подход при реализация на концепцията за обучението по история и изтъкнаха намерения добър баланс между учебно съдържание и броя часове за придобиване на компетентности. .

Становището на учители по философия е, че учебните програми по предмета са в правилната посока. След  дискусията е включено ново понятие - битие.

Кое стихотворение да се учи наизуст в четвърти клас

С аргумента, че учениците са достатъчно големи, в проекта на програмата са намерили място три от предложените, участвали в дискусията творби - „Обичам те, родино…” на Елисавета Багряна, „Моята учителка” на Леда Милева и “Майка ми” на Иван Вазов.

На сайта на МОН са публикувани за обществено обсъждане и проекти на 28 актуализирани учебни програми за обучението по майчин език и адаптирани учебни програми за лица над 16 години, които имат завършен начален етап или са преминали успешно през курсове за ограмотяване. Проектите на програми по майчин език са съответно по турски, иврит, арменски и ромски език за ученици от І клас (първа година на обучение) до VІІ клас (седма година на обучение).

Програмите са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. При подготовката на проектите са взети предвид предложенията на учители, университетски преподаватели, представители на етническите общности и на техни неправителствени организации.

Изучаването на майчин език е по желание на родителите на учениците и може да се осъществява в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове.

Коментари

gopeto's picture
gopeto
gopeto

Отново глупости

А защо трябва да се учи стихотворение наизуст в 4 -ти клас?
И какъв е проблема в 10 клас учителя (или пък учениците) да изберат, кое произведение на Славейков ще учат?
Франк Лойд Райт's picture
Франк Лойд Райт
Фран Лойд Райт

Некое на Азис най-вероятно...

Некое на Азис най-вероятно...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?