Ad Config - Website header

 

Article_top

"Петорката" на извънпарламентарните партии "Да, България", ДСБ и форматът "Нова република", "Зелените", ДЕОС и БЗНС на Николай Ненчев излязоха с нова обща позиция - този път по повод номинацията на бившия шеф на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев за шеф на Българската банка за развитие. Кандидатурата му предстои да бъде одобрена от БНБ, а ББР вече е на подчинение на икономическия министър Емил Караниколов, след като Министерството на финансите бе сменено като принципал със законови промени.

Извънпарламентарните формации пишат до подуправителя на БНБ Димитър Костов, който е с ресор "Банков надзор", както и до управителя Димитър Радев и целия управителен съвет на националния трезор. Те настояват Мавродиев да не бъде одобрен за изпълнителен директор на ББР и призовата БНБ "да не абдикира под политически натиск от основната си функция за надежден гарант за стабилността на банковата система".

Ето и писмото с мотивите:

ОТВОРЕНО ПИСМО


        Уважаеми господин Костов,
        Уважаеми господин Радев,
        Уважаеми госпожи и господа членове на Управителния съвет на БНБ,
        На Вашето внимание е поставено за разглеждане предложение за одобряванe на Стоян Мавродиев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие.
        Законът за кредитните институции предоставя на БНБ широка дискреционна власт за предварителна преценка за наличието на пречките по чл. 11 от закона по отношение на лицата, предлагани за членове на управителни и надзорни органи на банки. Това правомощие се явява проявление на правото на държавата да регулира и контролира, в съответната степен, правото на свободна стопанска инициатива, в защита на едно по-високо благо, а именно – стабилността на банкова система и защита на интересите на вложителите. При изпълнение на тези правомощия законът задължава БНБ да разгледа и обсъди събраните за лицето данни, включително и тези които съставляват основание за съмнение относно неговата надеждност, пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.
        В публичното пространство са налице множество обективни данни, които оспорват надеждността и пригодността на Мавродиев да заеме позицията на изпълнителен директор на държавнaта банка за развитие. По-конкретно:
•       Мавродиев доказано се провали като председател на Комисия по финансов надзор, която трябваше да се задейства и предотврати престъпната схема КТБ - банката и свързани с нея лица са поднадзорни на ръководената от Мавродиев институция и се ползваха с неговото благоволение. Загубите за обществото са над 4 млрд. лева плюс стотици милиони инвестиции, загробени в акции и облигации на свързани с КТБ лица.
•       Мавродиев е известен експерт в предоставянето на услуги за създаване на офшорни компании и сметки, което очевидно е важен елемент от неговия професионализъм да стане и директор на държавна банка с 2.2 млрд. лв. активи - подкрепен от правителството.
•       Спорната репутация на новия банкер е затвърдена и от свързването на името му с делото за „кокаиновия крал“ Евелин Банев-Брендо, наред с множеството информации за неговия управленски провал в КФН и забъркването му в редица скандали.
•       Мавродиев е представил неверни сведения, за да ползва кредитна карта с по-ниска преференциална лихва, което е констатирано и от Софийска градска прокуратура, звено “Антикорупция” по пр. № 7216/2015г.
•       Стоян Мавродиев няма нито ден стаж на ръководна позиция в друга банка, като е очевидно,  че стажът му като председател на финансовия регулатор КФН или като „ковчежник“ на ПП ГЕРБ не може по разумен начин да се приеме като адекватен опит.
        Изброените обстоятелства, поотделно и в своята съвкупност, обосновават съмнение относно надеждността на Стоян Мавродиев и по силата на чл. 11, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции съставляват пречка за одобряването му за член на управителния съвет на ББР.

        БНБ трябва да е научила уроците от провала КТБ и нуждата банките да се управляват по прозрачен начин от хора с морал, адекватен опит и професионализъм. Одобряването на лице със спорен интегритет за член на управителен съвет на банка противоречи на целта на закона за осигуряване на стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита на интересите на вложителите.

        Призоваваме Ви да проявите отговорност като приложите буквата и духа на Закона за кредитните институции особено в частта му за изискванията към лицата, които могат да управляват банка – конкретно изискванията за надеждност и пригодност, и да не одобрите Стоян Мавродиев за член на управителния съвет на Българската банка за развитие.

В противен случай, БНБ ще абдикира под политически натиск от основата си функция за надежден гарант за стабилността на банковата система.

 
Стоян Мавродиев. Снимка БГНЕС

"Петорката" на извънпарламентарните партии "Да, България", ДСБ и форматът "Нова република", "Зелените", ДЕОС и БЗНС на Николай Ненчев излязоха с нова обща позиция - този път по повод номинацията на бившия шеф на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев за шеф на Българската банка за развитие. Кандидатурата му предстои да бъде одобрена от БНБ, а ББР вече е на подчинение на икономическия министър Емил Караниколов, след като Министерството на финансите бе сменено като принципал със законови промени.

Извънпарламентарните формации пишат до подуправителя на БНБ Димитър Костов, който е с ресор "Банков надзор", както и до управителя Димитър Радев и целия управителен съвет на националния трезор. Те настояват Мавродиев да не бъде одобрен за изпълнителен директор на ББР и призовата БНБ "да не абдикира под политически натиск от основната си функция за надежден гарант за стабилността на банковата система".

Ето и писмото с мотивите:

ОТВОРЕНО ПИСМО


        Уважаеми господин Костов,
        Уважаеми господин Радев,
        Уважаеми госпожи и господа членове на Управителния съвет на БНБ,
        На Вашето внимание е поставено за разглеждане предложение за одобряванe на Стоян Мавродиев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие.
        Законът за кредитните институции предоставя на БНБ широка дискреционна власт за предварителна преценка за наличието на пречките по чл. 11 от закона по отношение на лицата, предлагани за членове на управителни и надзорни органи на банки. Това правомощие се явява проявление на правото на държавата да регулира и контролира, в съответната степен, правото на свободна стопанска инициатива, в защита на едно по-високо благо, а именно – стабилността на банкова система и защита на интересите на вложителите. При изпълнение на тези правомощия законът задължава БНБ да разгледа и обсъди събраните за лицето данни, включително и тези които съставляват основание за съмнение относно неговата надеждност, пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.
        В публичното пространство са налице множество обективни данни, които оспорват надеждността и пригодността на Мавродиев да заеме позицията на изпълнителен директор на държавнaта банка за развитие. По-конкретно:
•       Мавродиев доказано се провали като председател на Комисия по финансов надзор, която трябваше да се задейства и предотврати престъпната схема КТБ - банката и свързани с нея лица са поднадзорни на ръководената от Мавродиев институция и се ползваха с неговото благоволение. Загубите за обществото са над 4 млрд. лева плюс стотици милиони инвестиции, загробени в акции и облигации на свързани с КТБ лица.
•       Мавродиев е известен експерт в предоставянето на услуги за създаване на офшорни компании и сметки, което очевидно е важен елемент от неговия професионализъм да стане и директор на държавна банка с 2.2 млрд. лв. активи - подкрепен от правителството.
•       Спорната репутация на новия банкер е затвърдена и от свързването на името му с делото за „кокаиновия крал“ Евелин Банев-Брендо, наред с множеството информации за неговия управленски провал в КФН и забъркването му в редица скандали.
•       Мавродиев е представил неверни сведения, за да ползва кредитна карта с по-ниска преференциална лихва, което е констатирано и от Софийска градска прокуратура, звено “Антикорупция” по пр. № 7216/2015г.
•       Стоян Мавродиев няма нито ден стаж на ръководна позиция в друга банка, като е очевидно,  че стажът му като председател на финансовия регулатор КФН или като „ковчежник“ на ПП ГЕРБ не може по разумен начин да се приеме като адекватен опит.
        Изброените обстоятелства, поотделно и в своята съвкупност, обосновават съмнение относно надеждността на Стоян Мавродиев и по силата на чл. 11, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции съставляват пречка за одобряването му за член на управителния съвет на ББР.

        БНБ трябва да е научила уроците от провала КТБ и нуждата банките да се управляват по прозрачен начин от хора с морал, адекватен опит и професионализъм. Одобряването на лице със спорен интегритет за член на управителен съвет на банка противоречи на целта на закона за осигуряване на стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита на интересите на вложителите.

        Призоваваме Ви да проявите отговорност като приложите буквата и духа на Закона за кредитните институции особено в частта му за изискванията към лицата, които могат да управляват банка – конкретно изискванията за надеждност и пригодност, и да не одобрите Стоян Мавродиев за член на управителния съвет на Българската банка за развитие.

В противен случай, БНБ ще абдикира под политически натиск от основата си функция за надежден гарант за стабилността на банковата система.

Коментари

bguenovic's picture
bguenovic
bguenovic

Мавродиев е доказан педер!

Мавродиев е доказан педер!
Кметът на Симитли's picture
Кметът на Симитли
смях на парцали

Мавродиев,

разбира се е престъпник. Но това не оправдава останалите безделници в БНБ и Комисията за финансов надзор - от висшия ешелон до последния чиновник на гише, които прекрасно знаят, какви престъпления се вършат в банковия сектор у нас и си трайкат, за да могат да кльопат. Който и да оглави Българската банка за развитие - качествена промяна няма да има. Когато манталитетът в един сектор като е на свинки, друго освен свинкя не може да пробие. Промяна може да стане само с бой и дефенестрация.
mehmed bibasha's picture
mehmed bibasha
svrakata

По принцип съм съгласен с

По принцип съм съгласен с мнението на тези партии, макар че като цяло не съм съгласен с тях, че сами си направиха харекири и не влязоха в парламента, с което и мненията им олекнаха.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?