Ad Config - Website header

 

Article_top

Икономическият растеж през първото полугодие възлезе на 3.7%, а за цялата 2017 г. ще достигне 4%. През следващите 3 години ръстът на БВП ще се запази на ниво около 3.9 на сто. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, публикувана днес.

Очакванията през пролетта бяха по-песимистични. В тях се предвиждаше увеличение от 3% на брутния вътрешен продукт за т.г. и 3.1% през 2018-а.

Есенната прогноза отразява по-доброто представяне на българската икономика през първата половина на 2017 г. и положителните промени в европейската и световната икономика, уточняват от МФ.

Основен генератор на растежа е вътрешното търсене и най-вече частното потребление, което бележи ръст от 4.3 на сто. 

В периода 2018-2020 г. то ще продължи да бъде водещ фактор за нарастването на икономическата активност в страната, като се очаква реалният растеж да остане на ниво от 3.9% и през трите следващи години.

Тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса над износа на стоки ще се запази до 2020 г., което ще доведе до плавно нарастване на търговския дефицит до 3% от БВП през 2020 г., очакват още от МФ. 

Прогнозите са, че кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява и ще достигне 6.7%. 

Оценките на ведомството за заетостта през тази и следващата година също са по-оптимистични заради развитието на пазара на труда през първото полугодие. Очаква се обаче по-слаб ръст на заетите през 2019-2020 г. заради изчерпването на потенциала за увеличение на работните места и влиянието на демографските развития в страната в средносрочен план.

Ръстът на заетостта се очаква да се забави съответно до 0,6%, 0,4% и 0,2% през следващите 3 години. 

Безработицата към 2020 г. се очаква да се понижи до 5,6% от работната сила.

Средногодишната инфлация през т.г. се очаква да бъде 1,1%, а през 2018 г. ще се ускори до 1,4% и до 1,7 на сто през 2019 г. при допускане за по-високи международни цени на петрола и неенергийните суровини и нарастване, допълват от МФ.

 

Икономическият растеж през първото полугодие възлезе на 3.7%, а за цялата 2017 г. ще достигне 4%. През следващите 3 години ръстът на БВП ще се запази на ниво около 3.9 на сто. Това е записано в есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, публикувана днес.

Очакванията през пролетта бяха по-песимистични. В тях се предвиждаше увеличение от 3% на брутния вътрешен продукт за т.г. и 3.1% през 2018-а.

Есенната прогноза отразява по-доброто представяне на българската икономика през първата половина на 2017 г. и положителните промени в европейската и световната икономика, уточняват от МФ.

Основен генератор на растежа е вътрешното търсене и най-вече частното потребление, което бележи ръст от 4.3 на сто. 

В периода 2018-2020 г. то ще продължи да бъде водещ фактор за нарастването на икономическата активност в страната, като се очаква реалният растеж да остане на ниво от 3.9% и през трите следващи години.

Тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса над износа на стоки ще се запази до 2020 г., което ще доведе до плавно нарастване на търговския дефицит до 3% от БВП през 2020 г., очакват още от МФ. 

Прогнозите са, че кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява и ще достигне 6.7%. 

Оценките на ведомството за заетостта през тази и следващата година също са по-оптимистични заради развитието на пазара на труда през първото полугодие. Очаква се обаче по-слаб ръст на заетите през 2019-2020 г. заради изчерпването на потенциала за увеличение на работните места и влиянието на демографските развития в страната в средносрочен план.

Ръстът на заетостта се очаква да се забави съответно до 0,6%, 0,4% и 0,2% през следващите 3 години. 

Безработицата към 2020 г. се очаква да се понижи до 5,6% от работната сила.

Средногодишната инфлация през т.г. се очаква да бъде 1,1%, а през 2018 г. ще се ускори до 1,4% и до 1,7 на сто през 2019 г. при допускане за по-високи международни цени на петрола и неенергийните суровини и нарастване, допълват от МФ.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета