Ad Config - Website header

 

Article_top

Европейската комисия представи днес идеи, които да ускорят завършването на банковия съюз в ЕС с единна европейска схема за гарантиране на влоговете.

Досега еврозоната е изградила първите два елемента на банковия си съюз - единен надзор от Европейската централна банка над най-големите банки в държавите с общата валута и единен фонд за решаване на банкови кризи, захранван с вноски от банките. Депозитите в тях обаче са осигурени в размер до 100 000 евро само от национални фондове за гарантиране на влоговете, които също се пълнят от финансовите институции.

Комисията предложи през 2015 г. допълнителното им осигуряване с единна европейска схема, в случай че при тежка банкова криза националните системи не издържат. Законодателното предложение вече втора година се спъва в неохотата на финансово силни държави като Германия техните спестители да гарантират влоговете в южната част на континента, където банките са под бремето на лоши кредити.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис днес обяви съобщение, в което тя предлага постепенно изграждане на единната европейска схема за гарантиране на влоговете с две фази - презастрахователна и съзастрахователна. През първата единната схема ще може да отпуска заеми на националните, в случай че не им достигне ликвидност, за да гарантират влоговете на банка или банки в криза. Те ще трябва да връщат тези заеми. През втората - единната схема ще участва в гарантирането на влоговете, без да ѝ бъдат възстановявани използваните за това средства. Домбровскис подчерта, че преходът от първата към втората фаза ще зависи от намаляването на лошите кредити и обезценените активи от времето на финансовата криза.  

"Искаме банков сектор, който поглъща кризите и споделя рисковете по частни канали, гарантирайки така, че данъкоплатците не са първите наред да плащат", каза Домбровскис. "Днес представяме прагматични идеи да напреднем успоредно със споделянето и с намаляването на риска. Надяваме се, че те ще бъдат полезна храна за размисъл за съзаконодателите в ЕС, за да постигнат консенсус по оставащите мерки до 2018 година".

Комисията предлага също единният спасителен фонд на еврозоната, Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), да бъде използван като предпазна мрежа за единния фонд за решаване на банкови кризи, т.е. да го кредитира в случай на една или няколко фалита на трезори, които надвишават наличните му ресурси. Комисията подготвя предложение ЕМС да прерасне в Европейски валутен фонд в рамките на сегашната правна уредба на ЕС.

Според днешното предложение на Комисията единната схема за гарантиране на влоговете ще се намесва, само след като ресурсите на националните схеми са изчерпани. Тя ще покрива част от необходимите средства, която ще расте от 30 на сто до 90 на сто до 2021 г.

През втората фаза европейската схема пряко ще покрива загубите на спестителите, но само частично, докато главната тежест пак ще пада върху националните схеми.

Лошите кредите постепенно намаляват, но общо са около 1 трилион евро, съобщи Ройтерс.

 
СВЯТ опашки пред гръцки банки 1

Европейската комисия представи днес идеи, които да ускорят завършването на банковия съюз в ЕС с единна европейска схема за гарантиране на влоговете.

Досега еврозоната е изградила първите два елемента на банковия си съюз - единен надзор от Европейската централна банка над най-големите банки в държавите с общата валута и единен фонд за решаване на банкови кризи, захранван с вноски от банките. Депозитите в тях обаче са осигурени в размер до 100 000 евро само от национални фондове за гарантиране на влоговете, които също се пълнят от финансовите институции.

Комисията предложи през 2015 г. допълнителното им осигуряване с единна европейска схема, в случай че при тежка банкова криза националните системи не издържат. Законодателното предложение вече втора година се спъва в неохотата на финансово силни държави като Германия техните спестители да гарантират влоговете в южната част на континента, където банките са под бремето на лоши кредити.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис днес обяви съобщение, в което тя предлага постепенно изграждане на единната европейска схема за гарантиране на влоговете с две фази - презастрахователна и съзастрахователна. През първата единната схема ще може да отпуска заеми на националните, в случай че не им достигне ликвидност, за да гарантират влоговете на банка или банки в криза. Те ще трябва да връщат тези заеми. През втората - единната схема ще участва в гарантирането на влоговете, без да ѝ бъдат възстановявани използваните за това средства. Домбровскис подчерта, че преходът от първата към втората фаза ще зависи от намаляването на лошите кредити и обезценените активи от времето на финансовата криза.  

"Искаме банков сектор, който поглъща кризите и споделя рисковете по частни канали, гарантирайки така, че данъкоплатците не са първите наред да плащат", каза Домбровскис. "Днес представяме прагматични идеи да напреднем успоредно със споделянето и с намаляването на риска. Надяваме се, че те ще бъдат полезна храна за размисъл за съзаконодателите в ЕС, за да постигнат консенсус по оставащите мерки до 2018 година".

Комисията предлага също единният спасителен фонд на еврозоната, Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), да бъде използван като предпазна мрежа за единния фонд за решаване на банкови кризи, т.е. да го кредитира в случай на една или няколко фалита на трезори, които надвишават наличните му ресурси. Комисията подготвя предложение ЕМС да прерасне в Европейски валутен фонд в рамките на сегашната правна уредба на ЕС.

Според днешното предложение на Комисията единната схема за гарантиране на влоговете ще се намесва, само след като ресурсите на националните схеми са изчерпани. Тя ще покрива част от необходимите средства, която ще расте от 30 на сто до 90 на сто до 2021 г.

През втората фаза европейската схема пряко ще покрива загубите на спестителите, но само частично, докато главната тежест пак ще пада върху националните схеми.

Лошите кредите постепенно намаляват, но общо са около 1 трилион евро, съобщи Ройтерс.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета