Ad Config - Website header

 

Article_top

Общият оперативен приход на банките в България възлиза на 2,52 млрд. лв. в края на август, което е спад с 8,9% на годишна база. Това сочат изчисления на база данните на БНБ. 

Над 70% от него, или 1,79 млрд. лв. се формират от нетния лихвен доход при 1,88 млрд. лв. преди година. Това представлява понижение от 4,8%.

Само приходите от лихви са със 7,9%, или със 175 млн. лв. по-ниски, в сравнение с година по-рано, възлизайки на 2,05 млрд. лв. Разходите за лихви се понижават с 25,1% за година до 256 млн. лв.

Приходите от такси и комисиони обаче се повишават с 8,2% на годишна база, или с 57 млн. лв., до 755 млн. лв., срещу 698 млн. лв. към края на август миналата година. 

Ръстът се дължи на непрекъснатото увеличение на кредитния портфейл на банковата система от лятото на 2016 г. насам вследствие на ниските лихви и повишеното търсене на заеми, независимо от стагнацията в кредитирането, която се наблюдаваше при подготовката на банките за прегледа на качеството на активите и стрес теста.

Кредитирането за частния сектор бележи умерени темпове на покачване в рамките на 3,5-4% на годишна база. Такива последно са отчитани през лятото на 2012 г., пише в последния доклад на Асоциацията на банките в България (АББ).

На този фон спадът на приходите от лихви със 175 млн. лв. за година видно не се компенсира от ръста при таксите и комисионите.

Размерът на обезценките намалява с 18,7% до 359,7 млн. лв. Това се дължи на по-доброто качество на кредитния портфейл и тенденцията за спад на необслужваните кредити, отчитат от АББ. 

Към 30 юни 2017 г. техният обем се е свил до 6,79 млрд. лв., което представлява 12,22% дял спрямо 14,54% година по-рано. 

За осем месеца банковата система отчита нетна печалба в размер на 913,2 млн. лв. при 1,04 млрд. лв. за същия период на 2016 г. Това представлява намаление от 12,1% на годишна база.

Трябва да се има предвид, че финансовият резултат на системата за изминалата година бе повлиян от еднократни фактори, един от които е извънредният приход за банките от сделката между Visa Europe и Visa Inc през юни 2016 г. Според БНБ ефектът от него е в размер на 186 млн. лв.

Изключвайки го, в края на август 2017 г. можем да кажем, че нетната печалба на сектора всъщност расте със 7% на годишна база.

С оглед на това рентабилността на банките в България се оказва по-висока от средната на европейските им конкуренти, които са под надзора на ЕЦБ, констатират от АББ. 

 

Общият оперативен приход на банките в България възлиза на 2,52 млрд. лв. в края на август, което е спад с 8,9% на годишна база. Това сочат изчисления на база данните на БНБ. 

Над 70% от него, или 1,79 млрд. лв. се формират от нетния лихвен доход при 1,88 млрд. лв. преди година. Това представлява понижение от 4,8%.

Само приходите от лихви са със 7,9%, или със 175 млн. лв. по-ниски, в сравнение с година по-рано, възлизайки на 2,05 млрд. лв. Разходите за лихви се понижават с 25,1% за година до 256 млн. лв.

Приходите от такси и комисиони обаче се повишават с 8,2% на годишна база, или с 57 млн. лв., до 755 млн. лв., срещу 698 млн. лв. към края на август миналата година. 

Ръстът се дължи на непрекъснатото увеличение на кредитния портфейл на банковата система от лятото на 2016 г. насам вследствие на ниските лихви и повишеното търсене на заеми, независимо от стагнацията в кредитирането, която се наблюдаваше при подготовката на банките за прегледа на качеството на активите и стрес теста.

Кредитирането за частния сектор бележи умерени темпове на покачване в рамките на 3,5-4% на годишна база. Такива последно са отчитани през лятото на 2012 г., пише в последния доклад на Асоциацията на банките в България (АББ).

На този фон спадът на приходите от лихви със 175 млн. лв. за година видно не се компенсира от ръста при таксите и комисионите.

Размерът на обезценките намалява с 18,7% до 359,7 млн. лв. Това се дължи на по-доброто качество на кредитния портфейл и тенденцията за спад на необслужваните кредити, отчитат от АББ. 

Към 30 юни 2017 г. техният обем се е свил до 6,79 млрд. лв., което представлява 12,22% дял спрямо 14,54% година по-рано. 

За осем месеца банковата система отчита нетна печалба в размер на 913,2 млн. лв. при 1,04 млрд. лв. за същия период на 2016 г. Това представлява намаление от 12,1% на годишна база.

Трябва да се има предвид, че финансовият резултат на системата за изминалата година бе повлиян от еднократни фактори, един от които е извънредният приход за банките от сделката между Visa Europe и Visa Inc през юни 2016 г. Според БНБ ефектът от него е в размер на 186 млн. лв.

Изключвайки го, в края на август 2017 г. можем да кажем, че нетната печалба на сектора всъщност расте със 7% на годишна база.

С оглед на това рентабилността на банките в България се оказва по-висока от средната на европейските им конкуренти, които са под надзора на ЕЦБ, констатират от АББ. 

Коментари

Поредният индикатор за болна банкова система.

В нормалните държави, смисълът на банковата институция е да осигурява кредити и да печели от управлението им, като трупа ноухау за това как по-ефективно да намира печеливши инвестиционни проекти и да им дава пари.

Това не само е източник на голяма част от доходите на сериозните банки, ами и залог за доверието и печалбите на депозиторите и за развитието на икономиката.

"Банките", които са изпаднали дотам да "печелят" от такси и комисионни не са банки, а тъпи пощенски клонове, които дори не могат да пращат и приемат поща.

Работа на безполезния ни гербав "банков надзор" е не само да пее "Назад, назад, моме Калино", а да осигурява среда, в която "банките" биват побутвани да вършат полезна работа, а не само да дерат клиентите.

У нас обаче... Е друго.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията