Ad Config - Website header

 

Article_top

Различни нови забрани, гарнирани с по-високи глоби подготвя Столичната община, става ясно от проекта за нова Наредба №1 за опазване на обществения ред. В четвъртък е насрочено общественото обсъждане на документа, който предизвика полемика още с публикуването си. Пълният текст можете да видите тук.

Интересна се оказва например разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 2, която гласи:

“В сгради с режим на етажна собственост се забраняват:

Извършване на търговски, стопански и други разрешени дейности извън установеното работно време за обекта, но не по-късно от 22 ч."

От така написания текст не става ясно дали това означава, че на практика в помещения, част от етажна собственост - тоест многофамилни жилищни сгради, ще може да има например денонощни магазини, т.нар. "клекшопове", денонощни аптеки и т.н. обекти, които съвсем не е задължително да пречат на обществения ред и спокойствието. На практика повечето такива търговски обекти се намират именно в блокове на партерните етажи - важи и за магазините - най-често за цигари, напитки и храни, както и за аптеките. 

Нарушенията по този текст да се санкционират с глоба до 200 лв. и/или имуществена санкция до 400 лв., предлагат вносителите.

Едно от най-спорните предложения е за забрана на "употребата на алкохолни напитки по улици, тротоари, площади, градинки, паркове и др., водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите". От така формулираната разпоредба не става съвсем ясно дали всяка употреба на алкохол на открито извън регламентирани за това места (заведения, например) би била забранена. Или забраната е само, ако пиенето на алкохолни напитки смущава реда и спокойствието. Текстът очевидно създава широко поле за тълкуване, а оттам и предподставки за произвол на контролните органи. Например полицията - тъй като кое и доколко води до "нарушаване на спокойствието на гражданите" е доста разтеглив въпрос.

За нарушение на разпоредбата се предлага глоба от 100 до 300 лв. "и/или" имуществена санкция до 500 лв. При рецидив санкцията скача до 500 лв. и съответно 1000 лв., пише в проекта.

Друга идея на общината е да се регламентира дейността на уличните музиканти и артисти. И... ако не спазват правилата и те да подлежат на глоби. Идеята е "ползването на общински имоти (разбирай например тротоари и подлези) и имущество (като пейки), предназначени за общо ползване, за артистична изява от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци се осъществява след издадено разрешение от кмета на района или оправомощено от него лице".

Кметът на София ще определя местата, на които въпросната дейност е позволена, както и редът за издаване на разрешение на всеки творец, пише още смътно в проекта. Въпросната кметска заповед трябва да е факт до месец след евентуалното приемане на наредбата, а глобите за артистите в нарушение на текстовете ще са съответно 100 лв. за първо и 200 лв. - за следващо провинение. 

Забрана ще има и за работа на строеж в почивните дни и в определени часове на денощието по време на работната седмица. Предвиждат се органичения и за използването на фойерверки - след 22 ч.

Действащата наредба на общината е от 1993 г., макар че е е променяна много пъти. Последният приет акт от общинския съвет пък бе отменен от съда.

 

Различни нови забрани, гарнирани с по-високи глоби подготвя Столичната община, става ясно от проекта за нова Наредба №1 за опазване на обществения ред. В четвъртък е насрочено общественото обсъждане на документа, който предизвика полемика още с публикуването си. Пълният текст можете да видите тук.

Интересна се оказва например разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 2, която гласи:

“В сгради с режим на етажна собственост се забраняват:

Извършване на търговски, стопански и други разрешени дейности извън установеното работно време за обекта, но не по-късно от 22 ч."

От така написания текст не става ясно дали това означава, че на практика в помещения, част от етажна собственост - тоест многофамилни жилищни сгради, ще може да има например денонощни магазини, т.нар. "клекшопове", денонощни аптеки и т.н. обекти, които съвсем не е задължително да пречат на обществения ред и спокойствието. На практика повечето такива търговски обекти се намират именно в блокове на партерните етажи - важи и за магазините - най-често за цигари, напитки и храни, както и за аптеките. 

Нарушенията по този текст да се санкционират с глоба до 200 лв. и/или имуществена санкция до 400 лв., предлагат вносителите.

Едно от най-спорните предложения е за забрана на "употребата на алкохолни напитки по улици, тротоари, площади, градинки, паркове и др., водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите". От така формулираната разпоредба не става съвсем ясно дали всяка употреба на алкохол на открито извън регламентирани за това места (заведения, например) би била забранена. Или забраната е само, ако пиенето на алкохолни напитки смущава реда и спокойствието. Текстът очевидно създава широко поле за тълкуване, а оттам и предподставки за произвол на контролните органи. Например полицията - тъй като кое и доколко води до "нарушаване на спокойствието на гражданите" е доста разтеглив въпрос.

За нарушение на разпоредбата се предлага глоба от 100 до 300 лв. "и/или" имуществена санкция до 500 лв. При рецидив санкцията скача до 500 лв. и съответно 1000 лв., пише в проекта.

Друга идея на общината е да се регламентира дейността на уличните музиканти и артисти. И... ако не спазват правилата и те да подлежат на глоби. Идеята е "ползването на общински имоти (разбирай например тротоари и подлези) и имущество (като пейки), предназначени за общо ползване, за артистична изява от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци се осъществява след издадено разрешение от кмета на района или оправомощено от него лице".

Кметът на София ще определя местата, на които въпросната дейност е позволена, както и редът за издаване на разрешение на всеки творец, пише още смътно в проекта. Въпросната кметска заповед трябва да е факт до месец след евентуалното приемане на наредбата, а глобите за артистите в нарушение на текстовете ще са съответно 100 лв. за първо и 200 лв. - за следващо провинение. 

Забрана ще има и за работа на строеж в почивните дни и в определени часове на денощието по време на работната седмица. Предвиждат се органичения и за използването на фойерверки - след 22 ч.

Действащата наредба на общината е от 1993 г., макар че е е променяна много пъти. Последният приет акт от общинския съвет пък бе отменен от съда.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията