Ad Config - Website header

 

Article_top

Със солидното мнозинство от 20:4 гласа днес Георги Чолаков за втори път бе потвърден като кандидатурата на ВСС - макар и в друг състав - за поста председател на Върховния административен съд. Така вече президентът Румен Радев не може да откаже да подпише указ за назначаването му.

За постигане на солидния резултат трябва да се отчете, че сериозна роля изигра гласуването веднъж на Общо събрание, веднъж на Пленум на съдиите от самия ВАС, които излъчиха Чолаков като свое първо желание. Днес неколцина от членовете на ВСС казаха, че няма как да не се съобразят с това им желание (бел. ред. - отделен въпрос са обвиненията, че за 7-те си години мандат Георги Колев е уголемил състава от 60-ина на над 90 съдии - най-вече по схемата: първо те привличаме като командирован отнякъде само с един подпис на шефа, после ставаш титуляр. Според някои така се е обградил със завишен процент "благодарни" съдии, изстреляни от не толкова престижни кътчета на страната право във ВАС).

Миналата седмица с помощта на прокурорския "бетон" в новия Пленум на ВСС първо бе парирана възможността след ветото на президента процедурата да се рестартира от фазата, при която се състезават Чолаков и другата кандидатка Соня Янкулова.

Така беше ясно, че новото изслушване ще е само на един магистрат. За разлика от монолитното мнозинство, което го избра мълчаливо, днес единствените четирима, които не гласуваха за Чолаков, се аргументираха доста солидно и участваха живо в задаването на въпроси. Това са председателят на ВКС Лозан Панов, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска от същия съд и Атанаска Дишева от ВАС (и четиримата са в Съвета от квотата на съдиите, б.а.). Напротив - от политическата квота, имаше тотално единомислие между ГЕРБ, БСП, Патриоти и ДПС с отсъствие само на една съдийка от БСП. 

Олга Керелска първа повдигна въпроса за изнесените в медиите данни за 10 цесии, в които Чолаков се явява в качеството на цесионер, т.е. - придобил е недвижимости в Балчишко, докато е бил нотариус там, изкупувайки чужд дълг.

Стана ясно още, че съдията получава парцели на крайно нуждаещи се лица, получили ги по чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

"Безимотни и малоимотни граждани се оземляват от общинската служба по земеделие със земи от държавния и общинския поземлен фонд..". и т.н. Любопитна подробност обаче е, че ал. 4 на въпросния чл. 20 гласи: "оземлените лица не могат да прехвърлят земята в срок от десет години от придобиването ѝ освен на държавата или общината".

"Самите договори не съм ги виждала и не стана ясно в крайна сметка какви са фактическите обстоятелства за тези сделки. Искам да ви попитам: не считате ли, че с тях се е целяло заобикаляне на чл. 20 ал. 4 от Закона за собствеността и земеделските земи", попита Керелска.

Чолаков благодари, защото искал да затвори тази страница, и каза, че по времето, когато са извършвани цесиите, е бил нотариус в Балчик - 2011 г. (той е напускал съдебната система общо два пъти, което пък стана тема на последващ въпрос, б.а.).

"В началото на 2011 г. дадох на приятел заем в размер на 50 000 лв. С уговорка да бъде върнат в края на 2011 г. Настъпвайки падежът, моят приятел ми предложи в замяна на тези пари да погаси – съответно да прехвърли свои вземания, които той има по сключени 10 предварителни договори. Това стана чрез цесия, защото това е начинът... Договарял съм само и единствено с него.

В резултат аз встъпих като кредитор в сключените преди договори и съответно получих обезпеченията, които са сключени."

От думите му се разбра още, че това са земеделски земи, които са получени при преференциални цени от общинския поземлен фонд, като при техните договори има изрична клауза, че не могат да бъдат препродавани за срок от 10 години.

"А именно - падежът на предварителинте договори е 2021 г, доколкото си спомням, каза съдията.

ВКС казва следното: че сключеният между страните такъв договор има облигационен характер. Сключването му не нарушава закона, не го заобикаля и не нарушава добрите нрави. Смятам, че не съм нарушил закона или морала."

По-натам от думите му стана ясно, че едва ли не се е минал, защото въпреки дадените 50 000 лв., именно по причина на горната забрана още не е практически собственик на въпросните 10 терена в Балчишко, а само еветуално.

Цветинка Пашкунова попита кандидата: каква му е била личната мотивация два пъти да напуска системата и съответно да се върне повторно в системата, та чак до 2012 г., когато чрез т. нар. външен конкурс става съдия във ВАС след "една успешна адвокатска дейност, каквато сте имали".

"Считате ли , че по повод изнесените факти в медиите (за имотите), свързани с въпросните цесии, ВСС и Инспекторатът на ВСС трябваше да извършат проверка", допълни тя (двете институции мълчаха по темата, а днес се намеси главният инспектор Теодора Точкова, колкото да защити Чолаков).

Съдията разказа, че неговото желание "е винаги да бъда магистрат, и то съдия". Първото прекъсване било, когато напуснал РС-Сливен поради тежки противоречия с ръководството. Освен това напуснали 6 съдии едновременно.

"Затова станах адвокат, имах наистина много добра адвокатска практика, но първата възможност, която се отдаде да се върна отново в системата, аз го направих. Върнах се като съдия в Административен съд-Сливен."

Поради лични причини обаче после искал да се премести в София, но некласирането му в една процедура за съдия в София-област го принудило отново да напусне и да стане нотариус (в Балчик, б.а.)

"След това вече се явих на конкурс за ВАС, където се чувствам изключително добре.

Аз не бягам от никакви проверки. Цесиите, въпреки че не подлежат на деклариране, аз съм ги декларирал като съдия във ВАС. Те не подлежат, защото аз още нямам право на собственост върху тези имоти, но за да бъда коректен, съм ги декларирал", каза още той.

Лозан Панов попита за втори път Чолаков за прословутото решение на общо събрание ВАС за това кой може да обжалва решението на БНБ за отнемане на лиценза на банка, поставена под специален надзор - разбира се, свързано с казуса КТБ, - което "отряза" акционерите в банката. Спорното становище противоречи явно на решение на Европейския съд по правата на човека по "Капиталбанк". На което Чолаков - както и при първото изслушване, отговори, че... не е запознат с делото.

Атанаска Дишева, която е съдия във ВАС, обаче бе най-конкретна, остра и буквално "удави" кандидата във въпроси. По едно време председателстващата Цецка Цачева се опита да й отнеме думата с мотива - че не може въпрос да е по-дълъг от предполагаемия отговор.

Атанаска Дишева, ВСС

Резюмирано, Дишева попита:

- защо на общото събрание, което го издигна, е прието правило гласуването да е явно - и защо като евентуален бъдещ председател му е било важно това?

Чолаков отговори, че не той писал правилата, а "ръководството"... т.е. Георги Колев.

- защо в протокола от Пленума на съдиите от ВАС - който по закон само се запознава с двете кандидатури - обаче в нашия случай безпрецедентно и гласува, - е записано, че са го подкрепили 61 съдии.

"Аз бях на това събрание и твърдя, че такова гласуване не е проведено – вие не сте получил подкрепата на 61 души! Аз съм извадила протокола, ако не знаете за кого говоря.. Там пише „61 души са гласували и изразяват подкрепата на съдия Георги Чолаков.“

Отговор: Вече не си спомням... Това бяха всичките присъстващи. Подкрепа не съм получил от 61 със сигурност. Подкрепата беше 48 съдии срещу 13 съдии.

Дишева попита още:

"Ставате председател на отделение след година и 3-4 месеца, откакто е встъпването ви като съдия в този съд. Смятате ли да продължава този стил?"

"Ако колегите харесат човек, който е на 2 петъка служба, аз няма да кажа, че той не отговаря", отговори скромно Чолаков.

Тя разкри и друго - че много често в битието на ВАС се разместват както хора вътре в отделенията, така и материи (Чолаков бе председател на 2-ро отделение, б.а.).

"Само че разместването на съдии е в правомощия на пленума, но по разместването на материя законът мълчи. В отделението, което вие ръководите - 2-ро, беше преместена материята "данъци, акцизи и мита", която няма нищо общо с материята, която гледа Второ отделение. Тогава не беше направена никаква обосновка на това (в съда 1-во и 8-о отделение разглеждат тези дела, б.а.).

На последното Чолаков отговори, че:

"Дори страда нашето отделение, защото ние получихме данъци, акцизи, мита, които отделението никога не е гледало. Така преценило ръководството – така направило..." (Лозан Панов например с усмивка съпостави, че се командироват съдии, които през живота си не са гледали нито едно данъчно дело, б.а.). 

Дишева попита и смята ли да продължава назначаването - най-вече чрез командировки - на съдии, които не са работили никога, при наличие на около 250 административни съдии в страната.

Смята ли да назначава секретарки, деловодители, съдебни сътрудници, шофьори и куриери и др. - роднини на съдии от ВАС.

Тъкмо тук Цецка Цачева я прекъсна, че въпросът трябва да бъде по-кратък от отговора, който се очаква....

Атанаска Дишева се изказа и за 10-те имота, които още не са на Чолаков.

"Ако аз не съм ги разбрала, бидейки средно квалифициран юрист (Дишева е съдия от ВАС, и член на ВСС, б.а.), значи не ги е разбрало и част от мнозинството. Това са имоти, които са предоставени на физически лица като малоимотни.

Въпросът ми е - дали вие ползвахте тези имоти след цесията през 2011 г. и дали ви е известно дали вашият прехвърлител по договора за цесия ги е ползвал. Защото по мое мнение, това би било заобикаляне на закона."

След като стана въпрос, че лицето "приятел" с 50-те хиляди лева заем от съдията, се казва Илиян Петков, Чолаков отговори, че иде реч за договорна ипотека - обезпечаване на бъдещо вземане. Но, да - и Илиян е ползвал земите на малоимотните, и той сега - като цесионер, ги ползва.

"Да, ползвам ги след това... И не считам, че това е заобикаляне на закона."

На въпрос на Клуб Z по-късно, той уточни, че става въпрос за земеделски земи, които ползва, като получава аренда от тях, която е декларирал.

След "канонадата" от въпроси Георги Колев, който иначе демонстрира прекрасно настроение, отбеляза, че въпросите на Дишева били поставени "в по-голямата част" към него.

"Няма да подкрепя съдия Чолаков за председател на съда, защото той е част от досегашния управленски екип на ВАС. Аз считам, че в досегшното ръководство имаше съществени проблеми, част от които изразих в зададените въпроси. А отговорите, които получих от същия, не бяха достатъчо конкретни и не успяха да ме убедят в неговата решимост и яснота", декларира Дишева накрая.

 

Със солидното мнозинство от 20:4 гласа днес Георги Чолаков за втори път бе потвърден като кандидатурата на ВСС - макар и в друг състав - за поста председател на Върховния административен съд. Така вече президентът Румен Радев не може да откаже да подпише указ за назначаването му.

За постигане на солидния резултат трябва да се отчете, че сериозна роля изигра гласуването веднъж на Общо събрание, веднъж на Пленум на съдиите от самия ВАС, които излъчиха Чолаков като свое първо желание. Днес неколцина от членовете на ВСС казаха, че няма как да не се съобразят с това им желание (бел. ред. - отделен въпрос са обвиненията, че за 7-те си години мандат Георги Колев е уголемил състава от 60-ина на над 90 съдии - най-вече по схемата: първо те привличаме като командирован отнякъде само с един подпис на шефа, после ставаш титуляр. Според някои така се е обградил със завишен процент "благодарни" съдии, изстреляни от не толкова престижни кътчета на страната право във ВАС).

Миналата седмица с помощта на прокурорския "бетон" в новия Пленум на ВСС първо бе парирана възможността след ветото на президента процедурата да се рестартира от фазата, при която се състезават Чолаков и другата кандидатка Соня Янкулова.

Така беше ясно, че новото изслушване ще е само на един магистрат. За разлика от монолитното мнозинство, което го избра мълчаливо, днес единствените четирима, които не гласуваха за Чолаков, се аргументираха доста солидно и участваха живо в задаването на въпроси. Това са председателят на ВКС Лозан Панов, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска от същия съд и Атанаска Дишева от ВАС (и четиримата са в Съвета от квотата на съдиите, б.а.). Напротив - от политическата квота, имаше тотално единомислие между ГЕРБ, БСП, Патриоти и ДПС с отсъствие само на една съдийка от БСП. 

Олга Керелска първа повдигна въпроса за изнесените в медиите данни за 10 цесии, в които Чолаков се явява в качеството на цесионер, т.е. - придобил е недвижимости в Балчишко, докато е бил нотариус там, изкупувайки чужд дълг.

Стана ясно още, че съдията получава парцели на крайно нуждаещи се лица, получили ги по чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

"Безимотни и малоимотни граждани се оземляват от общинската служба по земеделие със земи от държавния и общинския поземлен фонд..". и т.н. Любопитна подробност обаче е, че ал. 4 на въпросния чл. 20 гласи: "оземлените лица не могат да прехвърлят земята в срок от десет години от придобиването ѝ освен на държавата или общината".

"Самите договори не съм ги виждала и не стана ясно в крайна сметка какви са фактическите обстоятелства за тези сделки. Искам да ви попитам: не считате ли, че с тях се е целяло заобикаляне на чл. 20 ал. 4 от Закона за собствеността и земеделските земи", попита Керелска.

Чолаков благодари, защото искал да затвори тази страница, и каза, че по времето, когато са извършвани цесиите, е бил нотариус в Балчик - 2011 г. (той е напускал съдебната система общо два пъти, което пък стана тема на последващ въпрос, б.а.).

"В началото на 2011 г. дадох на приятел заем в размер на 50 000 лв. С уговорка да бъде върнат в края на 2011 г. Настъпвайки падежът, моят приятел ми предложи в замяна на тези пари да погаси – съответно да прехвърли свои вземания, които той има по сключени 10 предварителни договори. Това стана чрез цесия, защото това е начинът... Договарял съм само и единствено с него.

В резултат аз встъпих като кредитор в сключените преди договори и съответно получих обезпеченията, които са сключени."

От думите му се разбра още, че това са земеделски земи, които са получени при преференциални цени от общинския поземлен фонд, като при техните договори има изрична клауза, че не могат да бъдат препродавани за срок от 10 години.

"А именно - падежът на предварителинте договори е 2021 г, доколкото си спомням, каза съдията.

ВКС казва следното: че сключеният между страните такъв договор има облигационен характер. Сключването му не нарушава закона, не го заобикаля и не нарушава добрите нрави. Смятам, че не съм нарушил закона или морала."

По-натам от думите му стана ясно, че едва ли не се е минал, защото въпреки дадените 50 000 лв., именно по причина на горната забрана още не е практически собственик на въпросните 10 терена в Балчишко, а само еветуално.

Цветинка Пашкунова попита кандидата: каква му е била личната мотивация два пъти да напуска системата и съответно да се върне повторно в системата, та чак до 2012 г., когато чрез т. нар. външен конкурс става съдия във ВАС след "една успешна адвокатска дейност, каквато сте имали".

"Считате ли , че по повод изнесените факти в медиите (за имотите), свързани с въпросните цесии, ВСС и Инспекторатът на ВСС трябваше да извършат проверка", допълни тя (двете институции мълчаха по темата, а днес се намеси главният инспектор Теодора Точкова, колкото да защити Чолаков).

Съдията разказа, че неговото желание "е винаги да бъда магистрат, и то съдия". Първото прекъсване било, когато напуснал РС-Сливен поради тежки противоречия с ръководството. Освен това напуснали 6 съдии едновременно.

"Затова станах адвокат, имах наистина много добра адвокатска практика, но първата възможност, която се отдаде да се върна отново в системата, аз го направих. Върнах се като съдия в Административен съд-Сливен."

Поради лични причини обаче после искал да се премести в София, но некласирането му в една процедура за съдия в София-област го принудило отново да напусне и да стане нотариус (в Балчик, б.а.)

"След това вече се явих на конкурс за ВАС, където се чувствам изключително добре.

Аз не бягам от никакви проверки. Цесиите, въпреки че не подлежат на деклариране, аз съм ги декларирал като съдия във ВАС. Те не подлежат, защото аз още нямам право на собственост върху тези имоти, но за да бъда коректен, съм ги декларирал", каза още той.

Лозан Панов попита за втори път Чолаков за прословутото решение на общо събрание ВАС за това кой може да обжалва решението на БНБ за отнемане на лиценза на банка, поставена под специален надзор - разбира се, свързано с казуса КТБ, - което "отряза" акционерите в банката. Спорното становище противоречи явно на решение на Европейския съд по правата на човека по "Капиталбанк". На което Чолаков - както и при първото изслушване, отговори, че... не е запознат с делото.

Атанаска Дишева, която е съдия във ВАС, обаче бе най-конкретна, остра и буквално "удави" кандидата във въпроси. По едно време председателстващата Цецка Цачева се опита да й отнеме думата с мотива - че не може въпрос да е по-дълъг от предполагаемия отговор.

Атанаска Дишева, ВСС

Резюмирано, Дишева попита:

- защо на общото събрание, което го издигна, е прието правило гласуването да е явно - и защо като евентуален бъдещ председател му е било важно това?

Чолаков отговори, че не той писал правилата, а "ръководството"... т.е. Георги Колев.

- защо в протокола от Пленума на съдиите от ВАС - който по закон само се запознава с двете кандидатури - обаче в нашия случай безпрецедентно и гласува, - е записано, че са го подкрепили 61 съдии.

"Аз бях на това събрание и твърдя, че такова гласуване не е проведено – вие не сте получил подкрепата на 61 души! Аз съм извадила протокола, ако не знаете за кого говоря.. Там пише „61 души са гласували и изразяват подкрепата на съдия Георги Чолаков.“

Отговор: Вече не си спомням... Това бяха всичките присъстващи. Подкрепа не съм получил от 61 със сигурност. Подкрепата беше 48 съдии срещу 13 съдии.

Дишева попита още:

"Ставате председател на отделение след година и 3-4 месеца, откакто е встъпването ви като съдия в този съд. Смятате ли да продължава този стил?"

"Ако колегите харесат човек, който е на 2 петъка служба, аз няма да кажа, че той не отговаря", отговори скромно Чолаков.

Тя разкри и друго - че много често в битието на ВАС се разместват както хора вътре в отделенията, така и материи (Чолаков бе председател на 2-ро отделение, б.а.).

"Само че разместването на съдии е в правомощия на пленума, но по разместването на материя законът мълчи. В отделението, което вие ръководите - 2-ро, беше преместена материята "данъци, акцизи и мита", която няма нищо общо с материята, която гледа Второ отделение. Тогава не беше направена никаква обосновка на това (в съда 1-во и 8-о отделение разглеждат тези дела, б.а.).

На последното Чолаков отговори, че:

"Дори страда нашето отделение, защото ние получихме данъци, акцизи, мита, които отделението никога не е гледало. Така преценило ръководството – така направило..." (Лозан Панов например с усмивка съпостави, че се командироват съдии, които през живота си не са гледали нито едно данъчно дело, б.а.). 

Дишева попита и смята ли да продължава назначаването - най-вече чрез командировки - на съдии, които не са работили никога, при наличие на около 250 административни съдии в страната.

Смята ли да назначава секретарки, деловодители, съдебни сътрудници, шофьори и куриери и др. - роднини на съдии от ВАС.

Тъкмо тук Цецка Цачева я прекъсна, че въпросът трябва да бъде по-кратък от отговора, който се очаква....

Атанаска Дишева се изказа и за 10-те имота, които още не са на Чолаков.

"Ако аз не съм ги разбрала, бидейки средно квалифициран юрист (Дишева е съдия от ВАС, и член на ВСС, б.а.), значи не ги е разбрало и част от мнозинството. Това са имоти, които са предоставени на физически лица като малоимотни.

Въпросът ми е - дали вие ползвахте тези имоти след цесията през 2011 г. и дали ви е известно дали вашият прехвърлител по договора за цесия ги е ползвал. Защото по мое мнение, това би било заобикаляне на закона."

След като стана въпрос, че лицето "приятел" с 50-те хиляди лева заем от съдията, се казва Илиян Петков, Чолаков отговори, че иде реч за договорна ипотека - обезпечаване на бъдещо вземане. Но, да - и Илиян е ползвал земите на малоимотните, и той сега - като цесионер, ги ползва.

"Да, ползвам ги след това... И не считам, че това е заобикаляне на закона."

На въпрос на Клуб Z по-късно, той уточни, че става въпрос за земеделски земи, които ползва, като получава аренда от тях, която е декларирал.

След "канонадата" от въпроси Георги Колев, който иначе демонстрира прекрасно настроение, отбеляза, че въпросите на Дишева били поставени "в по-голямата част" към него.

"Няма да подкрепя съдия Чолаков за председател на съда, защото той е част от досегашния управленски екип на ВАС. Аз считам, че в досегшното ръководство имаше съществени проблеми, част от които изразих в зададените въпроси. А отговорите, които получих от същия, не бяха достатъчо конкретни и не успяха да ме убедят в неговата решимост и яснота", декларира Дишева накрая.

Коментари

todoBreelt todoBreelt's picture
todoBreelt todo...
todoBreelt

cljhnthaco

ursrjzebhbaqywefsrtt

http://forum.central-roleplay.com/viewtopic.php?f=14&t=26734
http://www.lesflyers.be/forum/viewtopic.php?pid=1318866#p1318866
http://www.digidisplaycloud.com/forum/viewtopic.php?pid=108850#p108850
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http
Vavommumma Vavommumma's picture
Vavommumma Vavo...
Vavommumma

hhmptclejd

ttddycmviaqfmecpuhfx

http://128bit.me/index.php?topic=129598.new#new
http://119.46.144.74/cmf_webboard/index.php?topic=349327.new#new
http://jailbreakromania.ro/backup-uri/forum%20backup/viewtopic.php?f=11&t=147053&p=548230#p548230
http://uhrenforum-online.de/viewtopic.php?f=4&t=8393&p=23286

nsjngaoxtv

mdmxnksqdtncqbluycni

http://cardmonsters.mu77.com/forum/en/viewtopic.php?f=13&t=193101&p=432205#p432205
http://forum.central-roleplay.com/viewtopic.php?f=14&t=26765
http://z96051fs.beget.tech/viewtopic.php?f=10&t=229610&p=374662#p374662
http://seksrozmowy.pl/viewtopic.php?f=12&t=104328&p=227392#p227392

tpovqyejsf

cfbnxaczuwwksnuexktv

https://discutonsprestashop.com/index.php?topic=249068.new#new
http://mta.advanced-gaming.org/lspd/index.php/topic,481016.new.html#new
http://www.nhealth-asia.com/webboard/index.php?topic=560226.new#new
http://www.hdmi.guru/viewtopic.php?f=38&t=129171
http://www.upernity.com/viewtopic.php?f=2&t=244707&p=516460#p516460
http://cardmonsters.mu77.com/forum/en/viewtopic.php?f=13&t=193101&p=432216#p432216

esdqbllvxu

abrmgewkgfwyfejkjzmf

http://forum.gipnoclub.ru/index.php?topic=569088.new#new
http://odin.web-dortmund.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=572250&p=1115206#p1115206
http://midmissouri-airsoft.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=530096
https://discutonswordpress.com/index.php?topic=147729.new#new
http://veryfr.free.fr/forum.php?mod=viewthread&tid=403882&extra=
http://touchstone-imagery.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=40007

rcwvxqreaa

fjlbihaowkksiyublliy

http://www.descraft.com.ar/Foro/viewtopic.php?pid=109321#p109321
http://mutual-office.com/index.php?topic=696228.new#new
http://veryfr.free.fr/forum.php?mod=viewthread&tid=403859&extra=
http://forum.bfc-css.com/viewtopic.php?f=1&t=389877
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepoison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http

imsugakotk

fkuxfwersnmgsdjbsqog

http://forum.tusovator.ru/index.php?showtopic=2815&st=146060&gopid=397702&#entry397702
http://lostand2d.com/community/index.php?topic=989927.new#new
http://iaughorveh.ac.ir/forum/showthread.php?tid=25411&pid=112427#pid112427
http://ddc.jeunes-socialistes.fr/viewtopic.php?f=11&t=202842
http://forum.predmet.kz/viewtopic.php?f=3&t=143605

ekolroijpa

sykfjvkjxewdtzbhtctd

http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurep%25+0Aoison.biz/forums/showthread.php?p=14241458http://
http://qa518.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=43935&extra=
http://forum.scoutsdelaroche.fr/viewtopic.php?f=3&t=120408&p=425891#p425891
http://virginvirtual.net/forum1/index.php?topic=610674.new#new
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http+class
http://forum.hndcomputer.com/viewtopic.php?pid=437882#p437882

lzlvgbokmi

bohrxxekrkkcnhrljwvx

http://sade.forumcrea.com/post.php?tid=33653&qid=96612http://www.doaat.com/viewtopic.php?f=1&t=262286&p=287603
http://manchestercity.net.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=75922
http://0.0.0.ehhkzg.mannlist.com/viewtopic.php?f=10&t=35382268&p=30754984#p30754984
http://britishsecondlife.co.uk/secondlifeforum/viewtopic.php?f=21&t=645326
http://alumni.mannlist.com/viewtopic.php?f=10&t=34018843&p=30755036#p30755036
http://forum.monitor-info.ru/viewtopic.php?pid=474694#p474694

iztjblswnl

rgnujeuncdslbunzhvig

http://www.prasasti.net/forum/viewtopic.php?pid=142599#p142599
http://zleep.se/fsi/viewtopic.php?f=2&t=33908
http://ww35.ww.w.videogame-reviews.net/viewtopic.php?f=10&t=34899316&p=30755521#p30755521
http://forum.koss-sevas.ru/viewtopic.php?f=2&t=13957&p=141322#p141322
http://giants.phys.au.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=9349&p=954047#p954047

xfduzklxfp

fyrlzdlbhonoajnvxatn

http://forum.tusovator.ru/index.php?showtopic=2816&st=160400&gopid=397717&#entry397717
http://forum.rukodelie-s-viorikoi.ru/showthread.php?tid=371793&pid=1046353#pid1046353
http://cardmonsters.mu77.com/forum/en/viewtopic.php?f=13&t=193101&p=432186#p432186
Vavommumma Vavommumma's picture
Vavommumma Vavo...
Vavommumma

hfianbzquc

hnbugjqlswjwtiudaxfi

http://oblivious.ml/showthread.php?tid=7&pid=18175#pid18175
http://forum.crk.cz/viewtopic.php?f=1&t=225083
http://www.ladforums.com/showthread.php?tid=36&pid=66426#pid66426
http://www.party69.pl/showthread.php?tid=22637&pid=218547#pid218547
http://forum.anbsoft.com/viewtopic.php?f=7&t=151488
http://2ndregiment.com/forum/index.php/topic,287093.new.html#new

ezqbcjarur

xwhsnfdqrxjuxpsrqjvg

http://livebmx.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=21558&p=177546#p177546
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo+ison.biz/forums/showthread.php?p=14241458http%20
http://www.upernity.com/viewtopic.php?f=16&t=1358&p=516892#p516892

dapvymlnlh

hdguwutkaynbfmemqqbx

http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurep%+0Aoison.biz/forums/showthread.php?p=14241458http
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurep%25+0Aoison.biz/forums/showthread.php?p=14241458http://www%20
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo+ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http%20
http://0.0.0.ehhkzg.mannlist.com/viewtopic.php?f=10&t=34896158&p=30755387#p30755387

qpexfxycuv

gphdcxkidaxtcbpulytz

http://xenox.certik.pl/index.php?topic=96921.new#new
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http++class
http://forum.smechampion.info/index.php?topic=404051.new#new

aokjxpeiwy

pizczkrjkjvdkeaddklv

http://baczka.pl/showthread.php?tid=55&pid=258968#pid258968
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurep%0Aoison.biz/forums/showthread.php?p=14241458htt
http://aub.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=485873&p=747848#p747848
http://z96051fs.beget.tech/viewtopic.php?f=10&t=20&p=374775#p374775
http://bbs.yyhx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1062876&extra=
http://m.cppcns.com/forum.php?mod=viewthread&tid=318563&extra=

revlajpivu

tfpfciborimjktmlyqeu

http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo+ison.biz/forums/showthread.php?p=1
http://forum.gipnoclub.ru/index.php?topic=561929.new#new
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepoison.biz/forums/showthread.php?p=143684%5Dkljagt%20
http://www.forum.cryptgames.net/viewtopic.php?f=8&t=38&p=333281#p333281
http://r16game.ru/index.php?/topic/76193-hgewihpvch/
http://timhangdep.com/showthread.php?159311-gxfafppddq&p=478055#post478055

tmmgqqlkph

dhkliaxfagrwmfhtncuw

http://www.to-iif.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=96096&extra=
http://www.kspma.us/discussions/showthread.php?tid=327525&pid=355682#pid355682
http://www.undergroundmarket.xyz/showthread.php?tid=3590&pid=28523#pid28523

hyjnttlkwp

vayltrkofuivbtnrwbow

http://rknw.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1536316
http://allanic.co/viewtopic.php?f=7&t=30435&p=132446#p132446
http://diasporic.persopia.com/showthread.php?tid=121752&pid=336953#pid336953
http://xn--b1afanck1amhe.xn--p1ai/club/viewtopic.php?f=6./posting.php%3fmode=reply&f=59&t=10%2520http://crownranch.org/porta
http://bbs.yyhx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1063641&extra=
http://shmely.pp.ru/index.php?showtopic=104116

nmhnttmgjl

ysbxjsbdhmxeknkumlib

http://fosterparents.com/interact/viewtopic.php?f=2&t=2&p=678626#p678626
http://wmma.tv/smf/index.php?topic=909505.new#new
http://omga998.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=5462910&extra=
http://fluxmc.xyz/showthread.php?tid=24&pid=25362#pid25362
http://forum.davarx.uz/viewtopic.php?f=3&t=18852&p=114466#p114466
http://baczka.pl/showthread.php?tid=55&pid=258906#pid258906
Vavommumma Vavommumma's picture
Vavommumma Vavo...
Vavommumma

ncmwzsjicl

hmnqnrsvsjtmarkmssdk

https://www.mthoodtech.com/simplemachinesforum/index.php?topic=207920.new#new
http://seagull1963.es/showthread.php?tid=20546&pid=256016#pid256016
http://timsethay.sangnhuong.com/showthread.php?516239-gpzkwbfziz&p=1732921#post1732921
todoBreelt todoBreelt's picture
todoBreelt todo...
todoBreelt

joxegntotb

yxetqbmbdxnazbdfpcgt

http://dnd-solutions.com/Tesla/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=355555&p=713243#p713243
http://neww.9volna.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=537859&p=864185#p864185
http://www.caramel-box.com/bbs/viewtopic.php?f=3&t=78486&sid=788c80c8792c0a973f96cea4a1d11777

32jdy0h5

wh0cd1425973 [url=http://cialis02.us.com]Cialis 20mg[/url] <a href=http://cialis02.us.com>cialis prices</a> http://cialis02.us.com

qygkqtngtr

ibsageyqdeiwshrphkck

https://discutonswordpress.com/index.php?topic=10838.new#new
http://www.pinkpowerrangersracing.co.uk/showthread.php?tid=1453&pid=71591#pid71591
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http++++class
http://xn--b1afanck1amhe.xn--p1ai/club/viewtopic.php?f=6./posting.php%3Fmode=reply&f=59&t=10

hlzfblfode

ektzxigiddqxahfbqpun

http://hollywoodf-x.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11746&p=520566#p520566
http://forum.scoutsdelaroche.fr/viewtopic.php?f=3&t=162&p=426022#p426022
http://sascha.strangled.net/showthread.php?tid=5171&pid=39087#pid39087
http://forum.viktoria-park.ru/viewtopic.php?f=3&t=350287&p=428773#p428773
http://fablekitskel.com/index.php?topic=381980.new#new
Vavommumma Vavommumma's picture
Vavommumma Vavo...
Vavommumma

enroqdvyia

ohegekunsncxdpaewdfn

http://www.pinkpowerrangersracing.co.uk/showthread.php?tid=15807&pid=71601#pid71601
http://arbitrage-il.com/showthread.php?tid=26459&pid=128395#pid128395
http://forum.oslauncher.com/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=1144770&extra=
http://mutual-office.com/index.php?topic=696680.new#new
http://mutual-office.com/index.php?topic=696645.new#new
Vavommumma Vavommumma's picture
Vavommumma Vavo...
Vavommumma

wgfejrqdre

molxustkhpulmsphrwhz

http://www.descraft.com.ar/Foro/viewtopic.php?pid=109384#p109384
http://igrowood.ru/forum/index.php?topic=98379.new#new
http://www.0kgames.com/showthread.php?8935-Periactin-Weight-Gain&p=149861&posted=1#post149861
http://forum.oslauncher.com/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=1144770&extra=

rcqymbdxha

anasnhttvhcifklaydke

http://forum.bg-alushta.ru/showthread.php?tid=231310&pid=562900#pid562900
http://z96051fs.beget.tech/viewtopic.php?f=10&t=20&p=374942#p374942
http://diariodeforexonline.com.br/forum/viewtopic.php?f=17&t=558843&p=950281#p950281

bztqylynsr

vzkmcvcgepfpdtkxdpgz

http://forum.davarx.uz/viewtopic.php?f=3&t=26083&p=114494#p114494
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http+++++class=
https://inwestuj-zarabiaj.pl/forum/showthread.php?tid=82069
http://diariodeforexonline.com.br/forum/viewtopic.php?f=9&t=593086&p=950284#p950284
http://fluxmc.xyz/showthread.php?tid=24&pid=25365#pid25365

ckuzbvvuiz

egjnzgwehvnzfjstycut

http://forum.tusovator.ru/index.php?showtopic=2816&st=160460&gopid=397800&#entry397800
http://w.533.com.tw/viewthread.php?tid=3775976&extra=
http://www.cruxcleaning.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1422552&extra=
http://forum.cofe.ru/newreply.php?do=newreply&p=14018701www.pleasurepo++ison.biz/forums/showthread.php?p=14233368http++cl
http://www.forum.space-explore.de/showthread.php?tid=193931&pid=408927#pid408927

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията