Ad Config - Website header

 

Article_top

Санкциите на ЕС спрямо Русия не засягат българския износ. Това се казва в анализ на Българската стопанска камара (БСК). Според анализа, ако има засегнати стоки, то техният дял е толкова малък, че не може да се улови от статистиката. Ефектът от санкциите на Русия срещу ЕС също не е значителен, макар че е възможно да се изчисли.

В най-добрите за българския износ години износът на стоки, обект на настоящите санкции, е бил 11-12 млн. евро, докато през 2016 е 5,2 млн. евро. Сумарно за времето на санкциите преките български загуби от износ на стоки едва ли надхвърлят 20 млн. евро. Вероятно косвените загуби са по-големи – основно от пренасочване на стоки на други държави членки от Русия към България, като така допълнително притискат българските производители на националния им пазар.

Като цяло Русия е важен търговски партньор както по отношение на износа, така и на вноса. Във вноса от Русия преобладават енергоносители. За 2016 г. на енергоносителите се дължат 88% от вноса, а заедно с алуминий, мед и други суровини – 93%. На тях се дължи и огромният търговски дефицит с Русия. Проблемът е, че сме изключително силно зависими от един доставчик на енергоносители, което е икономически и търговски нецелесъобразно решение. На практика размерът на търговския ни дефицит е силно зависим от цените на петрола.

Износът на България за Русия нараства през годините, но с доста по-бавни темпове от общия ни износ. Променя се и значението на руския пазар. Ако през 2001 г. Русия е била 13-ата в експортната ни листа – след Румъния и преди Македония, то през 2016 г. е 19-а – след Унгария и преди САЩ. Износът през 2016 г. е наполовина от най-добрите 2012 и 2013 г. За Русия не сме съществен доставчик: през 2016 г. България заема 50-о място в руската импортна листа срещу 39-о място през 2001 г.

Спадът в износа през последните 3-4 години се дължи на проблеми на руската икономика, а не e ефект от санкциите. Съществено се променя продуктовата структура на износа. Като цяло има тенденция към увеличаване износа на стоки с по-висока степен на преработка и по-висока добавена стойност, но има и изключения.

Ключови думи
 

Санкциите на ЕС спрямо Русия не засягат българския износ. Това се казва в анализ на Българската стопанска камара (БСК). Според анализа, ако има засегнати стоки, то техният дял е толкова малък, че не може да се улови от статистиката. Ефектът от санкциите на Русия срещу ЕС също не е значителен, макар че е възможно да се изчисли.

В най-добрите за българския износ години износът на стоки, обект на настоящите санкции, е бил 11-12 млн. евро, докато през 2016 е 5,2 млн. евро. Сумарно за времето на санкциите преките български загуби от износ на стоки едва ли надхвърлят 20 млн. евро. Вероятно косвените загуби са по-големи – основно от пренасочване на стоки на други държави членки от Русия към България, като така допълнително притискат българските производители на националния им пазар.

Като цяло Русия е важен търговски партньор както по отношение на износа, така и на вноса. Във вноса от Русия преобладават енергоносители. За 2016 г. на енергоносителите се дължат 88% от вноса, а заедно с алуминий, мед и други суровини – 93%. На тях се дължи и огромният търговски дефицит с Русия. Проблемът е, че сме изключително силно зависими от един доставчик на енергоносители, което е икономически и търговски нецелесъобразно решение. На практика размерът на търговския ни дефицит е силно зависим от цените на петрола.

Износът на България за Русия нараства през годините, но с доста по-бавни темпове от общия ни износ. Променя се и значението на руския пазар. Ако през 2001 г. Русия е била 13-ата в експортната ни листа – след Румъния и преди Македония, то през 2016 г. е 19-а – след Унгария и преди САЩ. Износът през 2016 г. е наполовина от най-добрите 2012 и 2013 г. За Русия не сме съществен доставчик: през 2016 г. България заема 50-о място в руската импортна листа срещу 39-о място през 2001 г.

Спадът в износа през последните 3-4 години се дължи на проблеми на руската икономика, а не e ефект от санкциите. Съществено се променя продуктовата структура на износа. Като цяло има тенденция към увеличаване износа на стоки с по-висока степен на преработка и по-висока добавена стойност, но има и изключения.

Коментари

Simeon Simeonov's picture
Simeon Simeonov
s.simeonov

С две думи от БСП пак са лъгали в полза на Русия

А бяха такива стенания, такива ревове!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията