Ad Config - Website header

 

Article_top

Незаконната сеч, бракониерството и незаконната търговия с хайвер застрашават биологичното разнообразие в Дунавско-Карпатския регион, който обхваща 15 европейски страни в Централна и Източна Европа, сред които и България. Това съобщи екологичната организация Световен фонд за дивата природа (WWF). В опасност е също и поминъкът на населението в района, се казва в доклада на програмата на ООН за околната среда, WWF и Eurac Research.

Дунавско-Карпатският регион, където се намират едни от последните вековни гори на континента, е наричан "Зеленото сърце на Европа".

Незаконният дърводобив е сериозна заплаха за горските екосистеми в България и биоразнообразието в тях. Според сайта на WWF у нас той достига 2.4 млн. куб. м годишно или една четвърт от общия добив. Сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Според доклада, процъфтяващ е черният пазар за хайвер от есетри, разпространени в Дунав. Незаконно добитият хайвер достига цена от 6000 евро за килограм на черния пазар, а търговията се оценява на 22 милиона евро годишно. Това дава своето катастрофално отражение върху есетрите - два от шестте дунавски вида вече са изчезнали, а три са критично застрашени. Запасите от моруна, чийто хайвер е най-скъп, са намалели с 67% за едно десетилетие.

Жертва на бракониерство са кафяви мечки, вълци, рисове. Най-големите европейски популации на тези животни са именно в Дунавско-Карпатския регион.

"Плячкосването на тези природни ресурси подкопава развитието и лишава правителствата от необходимите средства за насърчаване на работни места, образованието и здравните услуги", заяви Ерик Солхайм, ръководител на Програмата на ООН за околната среда. "Тези ресурси по- скоро трябва да бъдат солидна основа за благосъстоянието на бъдещите поколения."

"Последните вековни гори на Европа и тяхното биоразнообразие изчезват с тревожни темпове", каза пък Марко Ламбертини, генерален директор на WWF. "Река Дунав, тук в сърцето на Европа, е дом на есетрите – един от най-древните и застрашени видове риби в света. В България и Румъния се срещат последните популации на диви есетри в Европейския съюз. Незаконната търговия с хайвер ще унищожи този вид, освен ако не бъдат предприети действия за предотвратяването ѝ."

Въпреки притеснителните факти от доклада, през последните две години са направени успешни стъпки в полза на българската природа, но те трябва да се затвърдят, посочват от WWF.

В България влезе в сила национален стандарт за отговорно управление на горите по FSC (Forest Stewardship Council) през август 2017 г., с помощта на WWF. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността, защита на интересите на работещите в горите и местните хора, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването.

Екологичната престъпност е четвъртата по доходоностност престъпна дейност в света с между 76 млрд. и 218 млрд. евро годишно приходи.

 

Незаконната сеч, бракониерството и незаконната търговия с хайвер застрашават биологичното разнообразие в Дунавско-Карпатския регион, който обхваща 15 европейски страни в Централна и Източна Европа, сред които и България. Това съобщи екологичната организация Световен фонд за дивата природа (WWF). В опасност е също и поминъкът на населението в района, се казва в доклада на програмата на ООН за околната среда, WWF и Eurac Research.

Дунавско-Карпатският регион, където се намират едни от последните вековни гори на континента, е наричан "Зеленото сърце на Европа".

Незаконният дърводобив е сериозна заплаха за горските екосистеми в България и биоразнообразието в тях. Според сайта на WWF у нас той достига 2.4 млн. куб. м годишно или една четвърт от общия добив. Сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Според доклада, процъфтяващ е черният пазар за хайвер от есетри, разпространени в Дунав. Незаконно добитият хайвер достига цена от 6000 евро за килограм на черния пазар, а търговията се оценява на 22 милиона евро годишно. Това дава своето катастрофално отражение върху есетрите - два от шестте дунавски вида вече са изчезнали, а три са критично застрашени. Запасите от моруна, чийто хайвер е най-скъп, са намалели с 67% за едно десетилетие.

Жертва на бракониерство са кафяви мечки, вълци, рисове. Най-големите европейски популации на тези животни са именно в Дунавско-Карпатския регион.

"Плячкосването на тези природни ресурси подкопава развитието и лишава правителствата от необходимите средства за насърчаване на работни места, образованието и здравните услуги", заяви Ерик Солхайм, ръководител на Програмата на ООН за околната среда. "Тези ресурси по- скоро трябва да бъдат солидна основа за благосъстоянието на бъдещите поколения."

"Последните вековни гори на Европа и тяхното биоразнообразие изчезват с тревожни темпове", каза пък Марко Ламбертини, генерален директор на WWF. "Река Дунав, тук в сърцето на Европа, е дом на есетрите – един от най-древните и застрашени видове риби в света. В България и Румъния се срещат последните популации на диви есетри в Европейския съюз. Незаконната търговия с хайвер ще унищожи този вид, освен ако не бъдат предприети действия за предотвратяването ѝ."

Въпреки притеснителните факти от доклада, през последните две години са направени успешни стъпки в полза на българската природа, но те трябва да се затвърдят, посочват от WWF.

В България влезе в сила национален стандарт за отговорно управление на горите по FSC (Forest Stewardship Council) през август 2017 г., с помощта на WWF. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността, защита на интересите на работещите в горите и местните хора, опазването на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването.

Екологичната престъпност е четвъртата по доходоностност престъпна дейност в света с между 76 млрд. и 218 млрд. евро годишно приходи.

Коментари

Не може да бъде,

тука чухме от умните и красивите, как горския фонд се увеличавал и всичко цъфтяло и връзвало.

Фейк нюз е това.
kate pate's picture
kate pate
kate pate4

И пак нито дума за

И пак нито дума за оффроудърите, които само за една съботно неделна "разходка" унищожават площ колкото за 10 хотела и два кабинкови лифта.

Защо ли?

Ама толкова ли унищожават?

Да не би да попресилваш нещата малко?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво очаквате да се случи на новодомците от ГЕРБ?