Ad Config - Website header

 

Article_top

Концесионерът на ски зоната в Банско не е офшорка, съоръженията му не излизат извън определената за целта територия, няма друг вариант за разрешаване на проблема с опашките за лифта освен строителството на нов по ново трасе.

Това са част от от отговорите на "Юлен" АД, които вицепремиерът Валери Симеонов е препратил до представителите на четири екосдружения, участници в кръглата маса по темата "Банско" на 20 ноември.

Еколозите Тома Белев, Петко Ковачев, Андрей Ковачев и Катерина Раковска поставиха редица въпроси, свързани с концесията в ски курорта и бъдещите планове за строителството на нова "кабинка", за възможността да се увеличи капацитета на настоящата, за изсичането на дървета и пр. питания, които отдавна витаят около "Юлен". Тогава Симеонов пое ангажимент, че ще се отговори на въпросите им и го е направил с писмото. Иначе също тогава, на съвместен брифинг с екоминистър Нено Димов, Симеонов даде заявка, че държавата ще даде зелена светлина за строителството на ново съоражение и разширяване на ски зоната, без да се вземат предвид алтернативните варианти.

Ето какво питат еколозите и какво им отговарят концесионерът и вицепремиерът:

Офшорно дружество ли е концесионерът "Юлен" АД?

"Това твърдение не отговаря на истината", пише "Юлен" и изброява, без да споменава връзките с акционерите-офшорки "Маренго трейдинг" и Т.А.К Сървисис", че: дружеството е юридическо лице, вписано в търговския регистър и оперира и си плаща данъците на българска територия. От момента на неговото учредяване "Юлен" не е разпределяло дивидент, тъй като изплаща инвестицията и реинвестира в инфраструктура. Инвестициите му надвишават 4 пъти заложените в концесионния договор, пише още вицепремиерът. От отговора става ясно още, че вложените от концесионера инвестиции все още не са изплатени.

Защо дружеството не заплаща концесионно възнаграждение върху част от съораженията и има ли такива, които са разположени извън концесионната територия?

Тук "Юлен" отговаря, че всички съоражения са разположени на концесионната територия и за тях се плаща възнаграждение.

Има ли част от съораженията, които са построени незаконно?

"Това твърдение не отговаря на истината", пак отвръща Симеонов и посочва, че ДНСК е правила повече от 10 проверки по сигнали на природозащитни организации. Все пак посочва, че по отношение на обектите по частичното изменение на териториално-устройствения план от 2004 г., е била извършена цялостна екооценка, но не и на някои от обектите. "Това не ги прави незаконни", отбелязва вицепремиерът. 

Оказва ли натиск "Юлен" върху ски училищата в курорта и има ли дискриминация спрямо транспортни фирми?

Отговорът е, че концесионерът има "изключителни права да осъществява цялата стопанска, инвестиционна и търговска дейност" в ски зоната. "Той има пълното право да отказва услугите на територията на ски зоната. Въпреки това не използва тези свои права и позволява на представители на местния бизнес да извършват търговска дейност", допълва Валери Симеонов. И отчита, че през изминалия сезон в Банско са работили 325-ма ски учители, 198 от които са на "Юлен". "Т.е., въпреки възможността да запази само за себе си услугите, концесионерът е допуснал над 40% от тях да се извършват от външни ски училища".

Относно дискриминацията спряммо транспортните фирми отговорът е, че проверки на ДАИ са установили, че се таксуват хора за превоз, които обаче вече са платили ски картите си и им се полага безплатен превоз.

Може ли да се преодолее проблемът с опашките с удължаване на работното време, алтернативен транспорт, подобряване на организацията на качване?

Тук Симеонов отговаря, че мярката се прилага от няколко сезона насам, но това не спомага за разрешаване на проблема. Допълва, че туристите ходели в Банско за почивка и "релаксация" и в ранните часове на деня закусвали, следователно туристопотокът се струпвал на лифта между 8:30 и 10:30 ч. В допълнение, по-голямата част от дейностите по пистите, в т. ч. оглед за опасни участъци, маркировка и пр. трябвало да се извършват в светлата част на деня.

По отношение на алтернативния транспорт, Симеонов обяснява, че той също не е екологичен и може да се ползва само при кризисни ситуации. "Юлен" и сега предлагала 15 безплатни автобуса за такива кризисни моменти. "Производителността на сегашния лифт от 2000 души на час може да се постигне със 133 микробуса с 15 места", отбелязва вицепремиерът. Масовото извозване с автобуси щяло да доведе до хаос по планинския път, замърсяване и разочарование сред туристите, в т.ч. "негативен прецедент от световен мащаб".

Що се отнася до организацията на качване - Симеонов посочва, че сега желаещите да се качат групово изчаквали празна кабина, а тези поединично - били настанявани на наличните празни места. Така се повишавала запълваемостта на кабинките.

Може ли да се преустрои съществуващият лифт и да се увеличи капацитета му?

Според Валери Симеонов - не, защото за да се разреши проблемът, то трябва да разполагаме с лифт с капацитет 5000 души на час. Според производителя на настоящия лифт Dopplemayer капацитетът му може да се увеличи до 2800 души на час, което според еколозите не е никак малко, 40%. Ако се цели по-голям капацитет, трябва да бъде построен нов лифт на същото място, отбелязва Симеонов - с нови фундаменти и нови станции. Очакваното време за демонтаж и поставяне било 2 години. Докато обаче траят строителните дейности, ски зоната ще бъде затворена и "репутационните щети ще са необратими". Вицепремиерът е отчел и вероятните обжалвания по процедурите от екозащитниците, следователно периодът се покачвал на минимум 4 години. Отделно, преустрояването на сегашната кабинка просто щяла да премести струпването на хора на Бъндеришка поляна. 

Може ли да се използва същото трасе за построяване на лифт с по-голям капацитет?

"Не. Това ще изисква двойно по-широко трасе", категоричен е Симеонов. И допълва, че нормативните проблеми ще са същите като при построяването на втори лифт, както и: докато трае строителството ще се породят същите проблеми като тези при преустройството на наличния.

С делеби бикви е подчертано и, че "всички основни производители на въжени линии изказват становище, че едновъжена десетместна кабина с обиколно движение е най-подходяща като решение", в съчетание с наличния лифт.

Ще се секат ли дървета, ще има ли наводнения?

Тук вицепремиерът обяснява, че ще има компенсаторни мерки. ""Юлен" АД сами ще предложат засаждане на три пъти повече дървета (почти 10 000), отколкото ще бъдат премахнати при хипотетичното изграждане на втори кабинков лифт". Ако работата по отрязването се свършела професионално, нямало опасност от наводнения.

Какъв ще бъде размерът на втория кабинков лифт

Отговор: Не по-голям от 14 метра, а дължината ще е приблизителна на тази на сегашния лифт - около 6000 метра. "Точното трасе ще стане ясно, едва когато се изработят конкретните проекти".

Колко души работят за концесионера?

Над 800 в активния зимен сезон и около 150 през останалата част на годината. Отделно работата около лифта спомагала за работата в целия регион.

Кои са апредимствата от построяването на нов кабинков лифт с отделно трасе?

Тук отговорът е, че това е най-екологичният транспорт; туристите ще са разпределени равномерно в ски зоната; при повреда на единия лифт, другият ще работи; "площта на горите, попадащи в предвиденото трасе за втория лифт е около 6,3 ха - само 0,01% от площта на Национален парк Пирин!", слагат удивителна на последното от кабинета на Симеонов.

 

Концесионерът на ски зоната в Банско не е офшорка, съоръженията му не излизат извън определената за целта територия, няма друг вариант за разрешаване на проблема с опашките за лифта освен строителството на нов по ново трасе.

Това са част от от отговорите на "Юлен" АД, които вицепремиерът Валери Симеонов е препратил до представителите на четири екосдружения, участници в кръглата маса по темата "Банско" на 20 ноември.

Еколозите Тома Белев, Петко Ковачев, Андрей Ковачев и Катерина Раковска поставиха редица въпроси, свързани с концесията в ски курорта и бъдещите планове за строителството на нова "кабинка", за възможността да се увеличи капацитета на настоящата, за изсичането на дървета и пр. питания, които отдавна витаят около "Юлен". Тогава Симеонов пое ангажимент, че ще се отговори на въпросите им и го е направил с писмото. Иначе също тогава, на съвместен брифинг с екоминистър Нено Димов, Симеонов даде заявка, че държавата ще даде зелена светлина за строителството на ново съоражение и разширяване на ски зоната, без да се вземат предвид алтернативните варианти.

Ето какво питат еколозите и какво им отговарят концесионерът и вицепремиерът:

Офшорно дружество ли е концесионерът "Юлен" АД?

"Това твърдение не отговаря на истината", пише "Юлен" и изброява, без да споменава връзките с акционерите-офшорки "Маренго трейдинг" и Т.А.К Сървисис", че: дружеството е юридическо лице, вписано в търговския регистър и оперира и си плаща данъците на българска територия. От момента на неговото учредяване "Юлен" не е разпределяло дивидент, тъй като изплаща инвестицията и реинвестира в инфраструктура. Инвестициите му надвишават 4 пъти заложените в концесионния договор, пише още вицепремиерът. От отговора става ясно още, че вложените от концесионера инвестиции все още не са изплатени.

Защо дружеството не заплаща концесионно възнаграждение върху част от съораженията и има ли такива, които са разположени извън концесионната територия?

Тук "Юлен" отговаря, че всички съоражения са разположени на концесионната територия и за тях се плаща възнаграждение.

Има ли част от съораженията, които са построени незаконно?

"Това твърдение не отговаря на истината", пак отвръща Симеонов и посочва, че ДНСК е правила повече от 10 проверки по сигнали на природозащитни организации. Все пак посочва, че по отношение на обектите по частичното изменение на териториално-устройствения план от 2004 г., е била извършена цялостна екооценка, но не и на някои от обектите. "Това не ги прави незаконни", отбелязва вицепремиерът. 

Оказва ли натиск "Юлен" върху ски училищата в курорта и има ли дискриминация спрямо транспортни фирми?

Отговорът е, че концесионерът има "изключителни права да осъществява цялата стопанска, инвестиционна и търговска дейност" в ски зоната. "Той има пълното право да отказва услугите на територията на ски зоната. Въпреки това не използва тези свои права и позволява на представители на местния бизнес да извършват търговска дейност", допълва Валери Симеонов. И отчита, че през изминалия сезон в Банско са работили 325-ма ски учители, 198 от които са на "Юлен". "Т.е., въпреки възможността да запази само за себе си услугите, концесионерът е допуснал над 40% от тях да се извършват от външни ски училища".

Относно дискриминацията спряммо транспортните фирми отговорът е, че проверки на ДАИ са установили, че се таксуват хора за превоз, които обаче вече са платили ски картите си и им се полага безплатен превоз.

Може ли да се преодолее проблемът с опашките с удължаване на работното време, алтернативен транспорт, подобряване на организацията на качване?

Тук Симеонов отговаря, че мярката се прилага от няколко сезона насам, но това не спомага за разрешаване на проблема. Допълва, че туристите ходели в Банско за почивка и "релаксация" и в ранните часове на деня закусвали, следователно туристопотокът се струпвал на лифта между 8:30 и 10:30 ч. В допълнение, по-голямата част от дейностите по пистите, в т. ч. оглед за опасни участъци, маркировка и пр. трябвало да се извършват в светлата част на деня.

По отношение на алтернативния транспорт, Симеонов обяснява, че той също не е екологичен и може да се ползва само при кризисни ситуации. "Юлен" и сега предлагала 15 безплатни автобуса за такива кризисни моменти. "Производителността на сегашния лифт от 2000 души на час може да се постигне със 133 микробуса с 15 места", отбелязва вицепремиерът. Масовото извозване с автобуси щяло да доведе до хаос по планинския път, замърсяване и разочарование сред туристите, в т.ч. "негативен прецедент от световен мащаб".

Що се отнася до организацията на качване - Симеонов посочва, че сега желаещите да се качат групово изчаквали празна кабина, а тези поединично - били настанявани на наличните празни места. Така се повишавала запълваемостта на кабинките.

Може ли да се преустрои съществуващият лифт и да се увеличи капацитета му?

Според Валери Симеонов - не, защото за да се разреши проблемът, то трябва да разполагаме с лифт с капацитет 5000 души на час. Според производителя на настоящия лифт Dopplemayer капацитетът му може да се увеличи до 2800 души на час, което според еколозите не е никак малко, 40%. Ако се цели по-голям капацитет, трябва да бъде построен нов лифт на същото място, отбелязва Симеонов - с нови фундаменти и нови станции. Очакваното време за демонтаж и поставяне било 2 години. Докато обаче траят строителните дейности, ски зоната ще бъде затворена и "репутационните щети ще са необратими". Вицепремиерът е отчел и вероятните обжалвания по процедурите от екозащитниците, следователно периодът се покачвал на минимум 4 години. Отделно, преустрояването на сегашната кабинка просто щяла да премести струпването на хора на Бъндеришка поляна. 

Може ли да се използва същото трасе за построяване на лифт с по-голям капацитет?

"Не. Това ще изисква двойно по-широко трасе", категоричен е Симеонов. И допълва, че нормативните проблеми ще са същите като при построяването на втори лифт, както и: докато трае строителството ще се породят същите проблеми като тези при преустройството на наличния.

С делеби бикви е подчертано и, че "всички основни производители на въжени линии изказват становище, че едновъжена десетместна кабина с обиколно движение е най-подходяща като решение", в съчетание с наличния лифт.

Ще се секат ли дървета, ще има ли наводнения?

Тук вицепремиерът обяснява, че ще има компенсаторни мерки. ""Юлен" АД сами ще предложат засаждане на три пъти повече дървета (почти 10 000), отколкото ще бъдат премахнати при хипотетичното изграждане на втори кабинков лифт". Ако работата по отрязването се свършела професионално, нямало опасност от наводнения.

Какъв ще бъде размерът на втория кабинков лифт

Отговор: Не по-голям от 14 метра, а дължината ще е приблизителна на тази на сегашния лифт - около 6000 метра. "Точното трасе ще стане ясно, едва когато се изработят конкретните проекти".

Колко души работят за концесионера?

Над 800 в активния зимен сезон и около 150 през останалата част на годината. Отделно работата около лифта спомагала за работата в целия регион.

Кои са апредимствата от построяването на нов кабинков лифт с отделно трасе?

Тук отговорът е, че това е най-екологичният транспорт; туристите ще са разпределени равномерно в ски зоната; при повреда на единия лифт, другият ще работи; "площта на горите, попадащи в предвиденото трасе за втория лифт е около 6,3 ха - само 0,01% от площта на Национален парк Пирин!", слагат удивителна на последното от кабинета на Симеонов.

Коментари

Муахахахаха...

"Концесионерът на ски зоната в Банско не е офшорка"

Далавери Симьонов с това слагане на Цеко, ще изяде хлебеца на либертарианското контрибютърче на клуба, некой си агент Камен.
Stoqn Petrov's picture
Stoqn Petrov
chrome

Бе слагане...просто

Бе слагане...просто въпросните организации дразнят все повече народ с манипулативните си дърдорения :)
Darina Ivanova's picture
Darina Ivanova
SummerDreams

Така си е

Какво слагане, това му е работата да влее малко акъл в главите на народа и тези отговори са добри и мсиля достатъчно изчерпателни по темата.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията