Ad Config - Website header

 

Article_top

Българското и румънското правосъдие и вътрешни работи ще останат под европейско наблюдение най-малко до края на 2018 година, защото двете балкански страни още не отговарят на критериите за отмяната му, а са застрашени и от връщане назад.

Това се казва в заключения на Съвета на ЕС (държавите членки), чиито министри разгледаха днес в Брюксел последния мониторингов доклад на Европейската комисия по темата.

“България все още трябва да покаже поредица от окончателни съдебни решения и осъждания и тяхното налагане в областта на антикорупцията, включително що се отнася до делата за корупция на високо ниво”, се казва в документа.
“България също трябва да създаде ефективен механизъм за публично отчитане на напредъка (следствия, обвинителни актове, осъждания и изпълнение на наказанията) в случаите на високо ниво в публичното пространство”, пише още в него.  

Съветът, който има властта да отмени механизма за наблюдение върху двете страни по предложение на Комисията, определя наблюдението като “подходящия инструмент” за подпомагане на реформите в областите, които са негов обект. Той напомня, че краят на мониторинга ще дойде, когато България и Румъния постигнат убедителен и необратим напредък по всички показатели на механизма, като не е изключено някои от тях, по които актуалните препоръки на Комисията бъдат изпълнени, временно да отпаднат. Напредъкът на вксяка страна се оценява индивидуално.

Държавите членки предупреждават Букурещ да не отстъпва от досега постигнатото в борбата с корупцията. Управляващата левица иска да разхлаби законодателството в тази област, предизвиквайки масови улични протести в страната.

“Съветът призовава Румъния да съсредоточи усилията си върху по-нататъшна консолидация на този напредък, за да избегне всякакви стъпки назад”, СЕ казва в заключенията.  

Що се отнася до България, заключенията му напомнят, че ЕС очаква да бъде приет законът за борба с корупцията и да бъде създадена институцията, която да го прилага.

“Съветът отбелязва, че за да разполага с широко обществено доверие… назначаването на ръководството на новия антикорупционен орган трябва да бъде направено по открит и прозрачен начин”, пише в документа.
“Назначените трябва да покажат независимост, почтеност и професионализъм, необходими, за да се радват доверието на обществеността и да постигнат ефективни резултати”, се казва още там.

Заключенията “приветстват” избора на нов Висш съдебен съвет и посочват, че от него сега се очаква да прояви “независимост и почтеност посредством поредица от безпристрастни и професионални решения в ключови области, особено що се отнася до прозрачните и основаващи се на заслуги назначения на висши постове в правосъдието”.

 

Българското и румънското правосъдие и вътрешни работи ще останат под европейско наблюдение най-малко до края на 2018 година, защото двете балкански страни още не отговарят на критериите за отмяната му, а са застрашени и от връщане назад.

Това се казва в заключения на Съвета на ЕС (държавите членки), чиито министри разгледаха днес в Брюксел последния мониторингов доклад на Европейската комисия по темата.

“България все още трябва да покаже поредица от окончателни съдебни решения и осъждания и тяхното налагане в областта на антикорупцията, включително що се отнася до делата за корупция на високо ниво”, се казва в документа.
“България също трябва да създаде ефективен механизъм за публично отчитане на напредъка (следствия, обвинителни актове, осъждания и изпълнение на наказанията) в случаите на високо ниво в публичното пространство”, пише още в него.  

Съветът, който има властта да отмени механизма за наблюдение върху двете страни по предложение на Комисията, определя наблюдението като “подходящия инструмент” за подпомагане на реформите в областите, които са негов обект. Той напомня, че краят на мониторинга ще дойде, когато България и Румъния постигнат убедителен и необратим напредък по всички показатели на механизма, като не е изключено някои от тях, по които актуалните препоръки на Комисията бъдат изпълнени, временно да отпаднат. Напредъкът на вксяка страна се оценява индивидуално.

Държавите членки предупреждават Букурещ да не отстъпва от досега постигнатото в борбата с корупцията. Управляващата левица иска да разхлаби законодателството в тази област, предизвиквайки масови улични протести в страната.

“Съветът призовава Румъния да съсредоточи усилията си върху по-нататъшна консолидация на този напредък, за да избегне всякакви стъпки назад”, СЕ казва в заключенията.  

Що се отнася до България, заключенията му напомнят, че ЕС очаква да бъде приет законът за борба с корупцията и да бъде създадена институцията, която да го прилага.

“Съветът отбелязва, че за да разполага с широко обществено доверие… назначаването на ръководството на новия антикорупционен орган трябва да бъде направено по открит и прозрачен начин”, пише в документа.
“Назначените трябва да покажат независимост, почтеност и професионализъм, необходими, за да се радват доверието на обществеността и да постигнат ефективни резултати”, се казва още там.

Заключенията “приветстват” избора на нов Висш съдебен съвет и посочват, че от него сега се очаква да прояви “независимост и почтеност посредством поредица от безпристрастни и професионални решения в ключови области, особено що се отнася до прозрачните и основаващи се на заслуги назначения на висши постове в правосъдието”.

Коментари

:)'s picture
:)
:)

А...

мутрите толкова се надяваха да отпадне. И се молиха, и се гънаха... Но едните препоръки не греят обществото; крадливата сган ще я заболи, когато й спрат парите. Като ги сгащим да отговарят на въпроси - също.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията