Ad Config - Website header

 

Article_top

Спекулативното и необосновано повишаване на цената на електроенергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли.

Това се казва в позиция на национално представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ.

В сряда, 13 декември, Народното събрание единодушно реши да промени кардинално правилата за търговия на електрическа енергия в България. След точно 18 дни - на 1 януари 2018 г., цялата електрическа енергия извън регулирания пазар ще трябва да се търгува единствено чрез енергийната борса. А т. нар. вътрешни търгове, които се провеждаха полупрозрачно от някои от производителите на електричество, вече ще са недопустими. В петък обаче имаше словесни престрелки между държавата и бизнеса. Председателят на комисията по енергетика в парламента Делян Добрев обяви, че има рекет от страна на търговци на електроенергия на свободния пазар. Според него някои играчи на пазара предлагат значително по-високи цени спрямо тези на регулирания пазар. Добрев дори подкани бизнес потребителите да "минат обратно към НЕК и да плащат 76 лева за електроенергия, а не 100-120 лева".

Асоциацията на търговците на електроенергия в България веднага реагира като разпространи свое становище по темата. В него ръстът на цената на електричеството се обяснява с външни фактори и се критикува предложената именно от Добрев законова промяна, според която от 1 януари токът извън регулирания пазар ще се търгува само чрез енергийната борса, а провежданите досега вътрешни търгове от производителите са забранени.

Членове на АИКБ съобщиха, че са получили писма от търговци на ток, с които са уведомени, че от 1 февруари се повишават цените, на които ще им бъде доставяна енергия, като за различните дружества повишението е различно и варира от 30 до 65%.

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, обясни пред БНР, че това поскъпване се налага, след като в Европа за последната година основните суровини - петрол, природен газ и въглища, са поскъпнали средно с 0% и това нямало как да не се отрази на пазара в България. В допълнение през миналата година търговците на ток се наложило да поемат значителна част от това поскъпване върху себе си, в резултат на което акумулирали 70 млн. лв. загуби.

Позицията на синдикати и работодатели е в подкрепа на предприетите от държавата законодателни промени и срещу спекулативното увеличение на цената на електроенергията. 

Ето и цялата позиция

Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.

За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното ни законодателство.

Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както трябва.

Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила.

Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки.

Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.

В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период, заявяват социалните партньори в позицията, подписана от КНСБ, АИКБ, КРИБ, БСК и КТ Подкрепа

 
Снимка БГНЕС

Спекулативното и необосновано повишаване на цената на електроенергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли.

Това се казва в позиция на национално представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ.

В сряда, 13 декември, Народното събрание единодушно реши да промени кардинално правилата за търговия на електрическа енергия в България. След точно 18 дни - на 1 януари 2018 г., цялата електрическа енергия извън регулирания пазар ще трябва да се търгува единствено чрез енергийната борса. А т. нар. вътрешни търгове, които се провеждаха полупрозрачно от някои от производителите на електричество, вече ще са недопустими. В петък обаче имаше словесни престрелки между държавата и бизнеса. Председателят на комисията по енергетика в парламента Делян Добрев обяви, че има рекет от страна на търговци на електроенергия на свободния пазар. Според него някои играчи на пазара предлагат значително по-високи цени спрямо тези на регулирания пазар. Добрев дори подкани бизнес потребителите да "минат обратно към НЕК и да плащат 76 лева за електроенергия, а не 100-120 лева".

Асоциацията на търговците на електроенергия в България веднага реагира като разпространи свое становище по темата. В него ръстът на цената на електричеството се обяснява с външни фактори и се критикува предложената именно от Добрев законова промяна, според която от 1 януари токът извън регулирания пазар ще се търгува само чрез енергийната борса, а провежданите досега вътрешни търгове от производителите са забранени.

Членове на АИКБ съобщиха, че са получили писма от търговци на ток, с които са уведомени, че от 1 февруари се повишават цените, на които ще им бъде доставяна енергия, като за различните дружества повишението е различно и варира от 30 до 65%.

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, обясни пред БНР, че това поскъпване се налага, след като в Европа за последната година основните суровини - петрол, природен газ и въглища, са поскъпнали средно с 0% и това нямало как да не се отрази на пазара в България. В допълнение през миналата година търговците на ток се наложило да поемат значителна част от това поскъпване върху себе си, в резултат на което акумулирали 70 млн. лв. загуби.

Позицията на синдикати и работодатели е в подкрепа на предприетите от държавата законодателни промени и срещу спекулативното увеличение на цената на електроенергията. 

Ето и цялата позиция

Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.

За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното ни законодателство.

Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както трябва.

Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила.

Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки.

Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.

В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период, заявяват социалните партньори в позицията, подписана от КНСБ, АИКБ, КРИБ, БСК и КТ Подкрепа

Коментари

Simeon Simeonov's picture
Simeon Simeonov
s.simeonov

Още в началото на така наречения преход,...

...а и доста преди това червените направиха всичко, за да задържат (те я владееха още по времето на бай Тодор) собствеността и управлението на енергетиката в България в свои ръце.
Това им гарантира както икономическа, така и политическа мощ, защото той стои в основата на всяка човешка дейност. От друга страна и връзките им с монополиста на този пазар в Европа, Русия щяха да закрепнат и им донесат пълно уеднаквяване на икономическите интереси и цели.
По настоящем 99,99% от този бизнес е у тях.
Поради това, а и на безграничната алчност както на Русия, така и на червените енергийни олигарси, енергетиката и търговията с енергетични източници в България винаги е била извън границите на реалното и законното.
Ето защо не случайно от 1989-та до наши дни проблеми с енергията в страната винаги е имало. Нещо повече. В много случаи те дори са предизвиквани умишлено.
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Енергийно робство!

Енергийната сфера в България, носеща много блага и същевременно действаща като инструмент за политическо и обществено въздействие, се намира в нечистоплътни ръце. В този бизнес участват само подбрани русоугодници. За да рестартира АЕЦ Белене, благодатен обект за крадене и геостратагическа рускоимперска цел, насочена срещу Балканите и директно срещу България, на руския поставеник и далавераджия Борисов му е необходима демонстрация на затруднен недостиг и снабдяване с електроенергия. Твърде вероятно е това поскъпване на електроенергията да не е само плод на обичайната червена алчност, но и да е във връзка с далаверата АЕЦ Белене. Вече се обадиха тревожни гласове, че няма да имаме ток за зареждане на мобилните си телефони. Това увеличение може да е постановка.От лидера на ГЕРБ може да се очаква всичко. Българи, бдете, за да не ви поставят нови икономически пранги на краката!

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?