Ad Config - Website header

 

Article_top

Евентуалната дисциплинарна проверка на Борислав Сарафов първо на първо е служебна тайна... А докато между Инспектората на ВСС и същинския орган, който трябва или не да го накаже - прокурорската колегия на ВСС, текла кореспонденция кое и защо е тайна, то минала 6-месечната давност за дисциплинарки... Която на всичкото отгоре се брои от момента на откриване на нарушението...

Това става ясно от отговор на ИВСС "във връзка със засиления интерес относно проверката на ИВСС и предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов", разпространен до медиите.

Клуб Z припомня, че става въпрос за случая, при който зам. главният прокурор по разследването бе нахлул на съвещание на разследващите случая "Хитрино". Според жалби, подписани от няколко следователи, той ги е обиждал на деквалифицирани, че се интересували само от ишиас и лумбаго, а един от тях - Страхил Каменички, наричал "заешко сърце". Освен това директно указал защо не е повдигнато обвинение на "двама убийци", визирайки машинистите (те така и си останаха единствените обвиняеми, б.р.).

Каменички подаде и граждански иск за 26 хил. лева срещу зам. главния прокурор, но удари на камък в съдилищата в Шумен и София.

Какво обаче става ясно от информацията на Инспектората:

Първо, главният инспектор Теодора Точкова се е сезирала по публикации в "Медиапул", "Капитал" и "Правен свят". Проверката е извършена за установяване на достатъчно данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ (нарушаване на независимостта на следовател, провеждащ разследване по досъдебно производство чрез упражняване на натиск върху него) и по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ (накърняване престижа на съдебната власт) от Борислав Сарафов.

Точкова обаче напомня, че пак според ЗСВ лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни, и да опазват поверените им документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Информацията, събирана от инспекторите, е служебна тайна. Въпреки това проверката приключила с доклад от 5 май, "въз основа на който и на събраните по преписката данни, на свое заседание, проведено на 9.05.2017 г., ИВСС е взел решение да внесе предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов за извършени от него нарушения на Кодекса на етично поведение и престижа на съдебната власт".

Тя обяснила всички горни положения в писмо от 12 май до ВСС, ведно с предложението.

Не е да са се бавили хората - но на 17 май материалите са върнати на Инспектората, като в писмото на ВСС е изразено мнение, че преписката съдържа документи, които не са маркирани с гриф за сигурност от техния автор.

На същия ден предложението, ведно с описаните в него приложения са изпратени отново на ВСС.

На 28 юни пък вече се събрала прокурорската колегия и взела решение да върне предложението и материалите към него на ИВСС за декласификация. Материалите постъпили в Инспектората на 11 юли (ВСС е на "Екз. Йосиф" при кръстовището с ул. "Княз Борис", а Инспекторатът - на стотина метра, на гърба на Халите - на ул. "Георг Вашингтон", б.р.).

"След запознаване с решението на Прокурорската колегия... сме помолили Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за методически указания...

С писмо с изх. № АИ-1917/18.07.2017 г. по описа на ДКСИ, председателят на Комисията е посочил, че поставянето или премахването на грифа за сигурност е единствено в компетенциите и правомощията на лицето, което има право да подписва документа, съдържащ класифицирана информация, т.е. без съгласието на лицето, нивото на класификация не може да бъде променено...

След преценка за липса на основание за декласификация на информацията по преписката и предвид обстоятелството, че с процесния акт на прокурорската колегия на ВСС фактически се дава възможност за изтичане на краткия давностен срок... и избягване на дисциплинарната отговорност, с писмо № СР-16-6/19.07.2017 г., ИВСС изпрати повторно на ПК на ВСС предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Така вече на заседание на прокурорската колегия на ВСС на 7 септември колегията е взела решение да не образува дисциплинарно производство по направеното предложение поради изтичане на 6-месечния срок.

Шестмесечният срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ тече от откриване на нарушението. В случая нарушението е открито на 28.02.2017 г. - датата, на която са публикувани статиите - повод за проверката. Срокът за образуване на дисциплинарно производство е изтекъл на 28.08.2017 г., заключават но Инспектората.

Междувременно непровереният магистрат оглави Националната следствена служба, т.е. за 5 години стана шеф на тези, които се оплакваха срещу него, че ги е натискал и нагрубявал.

На настоятелните питания на журналисти вчера новоизбраният шеф отговори, че 

"слyчaят ce пpeeĸcпoниpa, ĸaĸтo и няĸoлĸoтo peплиĸи в paмĸитe нa нopмaлния cлyжeбeн диaлoг“.

На настояването дa oбяcни дaли e oтпpaвял ocтpи зaбeлeжĸи:

„Kaзax им, чe тpябвa дa yвeличaт тeмпoтo нa paбoтaтa cи. Mиcля, чe пo дeлo, пpeдизвиĸaлo нaциoнaлeн тpayp, вceĸи тpябвa дa влoжи дyшa и cъpцe!“

А на въпрос към Цацаров - защо колегията на ВСС е замотала случая, той препрати именно към ИВСС - оттам да кажат, защо са пратили доклада засекретен.

Сарафов бе интересен и с това, че междувременно група прокурори го кандидатираха за член на новия ВСС, но после рязко размисли и оттегли кандидатурата си "след разговор с главния" и "в интерес на прокуратурата".

 

Евентуалната дисциплинарна проверка на Борислав Сарафов първо на първо е служебна тайна... А докато между Инспектората на ВСС и същинския орган, който трябва или не да го накаже - прокурорската колегия на ВСС, текла кореспонденция кое и защо е тайна, то минала 6-месечната давност за дисциплинарки... Която на всичкото отгоре се брои от момента на откриване на нарушението...

Това става ясно от отговор на ИВСС "във връзка със засиления интерес относно проверката на ИВСС и предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов", разпространен до медиите.

Клуб Z припомня, че става въпрос за случая, при който зам. главният прокурор по разследването бе нахлул на съвещание на разследващите случая "Хитрино". Според жалби, подписани от няколко следователи, той ги е обиждал на деквалифицирани, че се интересували само от ишиас и лумбаго, а един от тях - Страхил Каменички, наричал "заешко сърце". Освен това директно указал защо не е повдигнато обвинение на "двама убийци", визирайки машинистите (те така и си останаха единствените обвиняеми, б.р.).

Каменички подаде и граждански иск за 26 хил. лева срещу зам. главния прокурор, но удари на камък в съдилищата в Шумен и София.

Какво обаче става ясно от информацията на Инспектората:

Първо, главният инспектор Теодора Точкова се е сезирала по публикации в "Медиапул", "Капитал" и "Правен свят". Проверката е извършена за установяване на достатъчно данни за извършени нарушения по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ (нарушаване на независимостта на следовател, провеждащ разследване по досъдебно производство чрез упражняване на натиск върху него) и по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ (накърняване престижа на съдебната власт) от Борислав Сарафов.

Точкова обаче напомня, че пак според ЗСВ лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни, и да опазват поверените им документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Информацията, събирана от инспекторите, е служебна тайна. Въпреки това проверката приключила с доклад от 5 май, "въз основа на който и на събраните по преписката данни, на свое заседание, проведено на 9.05.2017 г., ИВСС е взел решение да внесе предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов за извършени от него нарушения на Кодекса на етично поведение и престижа на съдебната власт".

Тя обяснила всички горни положения в писмо от 12 май до ВСС, ведно с предложението.

Не е да са се бавили хората - но на 17 май материалите са върнати на Инспектората, като в писмото на ВСС е изразено мнение, че преписката съдържа документи, които не са маркирани с гриф за сигурност от техния автор.

На същия ден предложението, ведно с описаните в него приложения са изпратени отново на ВСС.

На 28 юни пък вече се събрала прокурорската колегия и взела решение да върне предложението и материалите към него на ИВСС за декласификация. Материалите постъпили в Инспектората на 11 юли (ВСС е на "Екз. Йосиф" при кръстовището с ул. "Княз Борис", а Инспекторатът - на стотина метра, на гърба на Халите - на ул. "Георг Вашингтон", б.р.).

"След запознаване с решението на Прокурорската колегия... сме помолили Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за методически указания...

С писмо с изх. № АИ-1917/18.07.2017 г. по описа на ДКСИ, председателят на Комисията е посочил, че поставянето или премахването на грифа за сигурност е единствено в компетенциите и правомощията на лицето, което има право да подписва документа, съдържащ класифицирана информация, т.е. без съгласието на лицето, нивото на класификация не може да бъде променено...

След преценка за липса на основание за декласификация на информацията по преписката и предвид обстоятелството, че с процесния акт на прокурорската колегия на ВСС фактически се дава възможност за изтичане на краткия давностен срок... и избягване на дисциплинарната отговорност, с писмо № СР-16-6/19.07.2017 г., ИВСС изпрати повторно на ПК на ВСС предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Така вече на заседание на прокурорската колегия на ВСС на 7 септември колегията е взела решение да не образува дисциплинарно производство по направеното предложение поради изтичане на 6-месечния срок.

Шестмесечният срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ тече от откриване на нарушението. В случая нарушението е открито на 28.02.2017 г. - датата, на която са публикувани статиите - повод за проверката. Срокът за образуване на дисциплинарно производство е изтекъл на 28.08.2017 г., заключават но Инспектората.

Междувременно непровереният магистрат оглави Националната следствена служба, т.е. за 5 години стана шеф на тези, които се оплакваха срещу него, че ги е натискал и нагрубявал.

На настоятелните питания на журналисти вчера новоизбраният шеф отговори, че 

"слyчaят ce пpeeĸcпoниpa, ĸaĸтo и няĸoлĸoтo peплиĸи в paмĸитe нa нopмaлния cлyжeбeн диaлoг“.

На настояването дa oбяcни дaли e oтпpaвял ocтpи зaбeлeжĸи:

„Kaзax им, чe тpябвa дa yвeличaт тeмпoтo нa paбoтaтa cи. Mиcля, чe пo дeлo, пpeдизвиĸaлo нaциoнaлeн тpayp, вceĸи тpябвa дa влoжи дyшa и cъpцe!“

А на въпрос към Цацаров - защо колегията на ВСС е замотала случая, той препрати именно към ИВСС - оттам да кажат, защо са пратили доклада засекретен.

Сарафов бе интересен и с това, че междувременно група прокурори го кандидатираха за член на новия ВСС, но после рязко размисли и оттегли кандидатурата си "след разговор с главния" и "в интерес на прокуратурата".

Коментари

бай Хуй's picture
бай Хуй
Бай Иван

Мутра отвсякъде

Като го гледам, не мога да кажа друго! Жална ни майка с такива управници!
Бобо's picture
Бобо
Бобо

Сарафчовците ..

Напълниха цялата система със зависими хора , но явно така се управлява по лесно с послушници на къса каишка . Жалка държава , пълна кочина ...
bot bxl31wbofb's picture
bot bxl31wbofb
гост

Дзен и искуството да се

Дзен и искуството да се генерира хартия.
смехурко's picture
смехурко
смехурко

Леле, ужас!

Да не "вземе" КОНПИ да му запорира имуществото на този милиционер?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията