Ad Config - Website header

 

Article_top

След Полша, и България ще се възпротиви срещу решението на Европейската комисия от 31 юли м.г., с което се завишават изискванията към тецовете за по-ниски вредни емисии. Причината е, че то води след себе си големи инвестиции в по-добри техники за големите горивни инсталации. Тецовете осигуряват над 40% от произвежданата в България електроенергия.

България ще се присъедини към Полша в искането й за отмяна на решението на ЕК, става ясно от одобрената днес позиция на заседание на правителството.  

Министерският съвет одобри позицията на България по дело Т-699/17, образувано по жалба на Република Полша срещу ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. В документа се отбелязва, че приетите стойности за нива на вредни емисии са амбициозни и нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации. 

С приетото от Комисията решение се завишават в значителна степен изискванията към топлоелектрическите централи по отношение на емисионните нива на вредни вещества в атмосферата. Прилагането му у нас би наложило инвестирането на значителни финансови средства от топлоелектрическите централи, са мотивите на кабинета.

Днешното решение е следствие и от решението на България да гласува против срещу европейския регламент, който предвижда тецовете да прекратят дейност, ако до 2021 г. не покрият поставените изисквания за нива на пречистване на серен двуокис, азотни окиси, живак и др. Регламентът беше одобрен от двайсет страни в ЕС, а останалите, сред които и Полша и България се обявиха против.

Предвидено е изключение само ако средствата, които трябва да се инвестират в намаляване на вредните емисии, са прекалено големи и ще оскъпят значително електроенергията.

И в Полша, известна с въгледобива си, електроенергията от лигнитни въглища има дял от малко над 40% в произвеждания ток.

Новият регламент ще затрудни значително функционирането на централите, свързани с бизнесмена Христо Ковачки като ТЕЦ "Брикел" и ТЕЦ "Бобов дол", както и ТЕЦ "Марица 3", и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". Според медийни публикации, ще бъдат засегнати и двете американски централи ТЕЦ "Гълъбово" на АЕS и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", тъй като новите изисквания би трябвало да влязат в сила към края на техните дългосрочни договори за изкупуванее.

 

След Полша, и България ще се възпротиви срещу решението на Европейската комисия от 31 юли м.г., с което се завишават изискванията към тецовете за по-ниски вредни емисии. Причината е, че то води след себе си големи инвестиции в по-добри техники за големите горивни инсталации. Тецовете осигуряват над 40% от произвежданата в България електроенергия.

България ще се присъедини към Полша в искането й за отмяна на решението на ЕК, става ясно от одобрената днес позиция на заседание на правителството.  

Министерският съвет одобри позицията на България по дело Т-699/17, образувано по жалба на Република Полша срещу ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. В документа се отбелязва, че приетите стойности за нива на вредни емисии са амбициозни и нереалистични за постигане от съществуващите в България големи горивни инсталации. 

С приетото от Комисията решение се завишават в значителна степен изискванията към топлоелектрическите централи по отношение на емисионните нива на вредни вещества в атмосферата. Прилагането му у нас би наложило инвестирането на значителни финансови средства от топлоелектрическите централи, са мотивите на кабинета.

Днешното решение е следствие и от решението на България да гласува против срещу европейския регламент, който предвижда тецовете да прекратят дейност, ако до 2021 г. не покрият поставените изисквания за нива на пречистване на серен двуокис, азотни окиси, живак и др. Регламентът беше одобрен от двайсет страни в ЕС, а останалите, сред които и Полша и България се обявиха против.

Предвидено е изключение само ако средствата, които трябва да се инвестират в намаляване на вредните емисии, са прекалено големи и ще оскъпят значително електроенергията.

И в Полша, известна с въгледобива си, електроенергията от лигнитни въглища има дял от малко над 40% в произвеждания ток.

Новият регламент ще затрудни значително функционирането на централите, свързани с бизнесмена Христо Ковачки като ТЕЦ "Брикел" и ТЕЦ "Бобов дол", както и ТЕЦ "Марица 3", и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". Според медийни публикации, ще бъдат засегнати и двете американски централи ТЕЦ "Гълъбово" на АЕS и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", тъй като новите изисквания би трябвало да влязат в сила към края на техните дългосрочни договори за изкупуванее.

Коментари

пресилвате

Всички действащи в момента ТЕЦ в БГ са с лицензи и разрешителни до 2035-40 г!!! Това не важи само за Варна и Ковачки!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?