Ad Config - Website header

 

Article_top

Ако има проблеми с качеството на санирането по места, то е защото общините като възложител по програмата не контролират достатъчно изпълнителите. 

Това става ясно от писмо на министъра на регионалното развитие Николай Нанков до кметове, областни управители и председателя на НСОРБ Даниел Панов (кмет на Велико Търново). В документа Нанков дава "допълнителни указания за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", съобщават от министерството.

"Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите", пише в съобщението.

Сред указанията на министър Нанков са изискване "да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях".

Освен това ще трябва във всеки вход на саниран по програмата блок на общодостъпно място да бъде поставяна информация за контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, както и на ДНСК.

Общинските администрации ще трябва да следят и за "нерегламентираното използване на подизпълнители" от страна на фирмите - спечелили търговете за саниране.

Санирането в Благоевград например бе сред случаите, описани в годишното издание "Черна книга на правителственото разхищение 2017", която се издава от фондация "Фридрих Еберт". Случаи на некачествени ремонтри работи имаше и в други градове.

"Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси", се казва още в писмото на Нанков.

 

Според министъра общините като основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност са задължени "да изпълняват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като техни представители".

 

Ако има проблеми с качеството на санирането по места, то е защото общините като възложител по програмата не контролират достатъчно изпълнителите. 

Това става ясно от писмо на министъра на регионалното развитие Николай Нанков до кметове, областни управители и председателя на НСОРБ Даниел Панов (кмет на Велико Търново). В документа Нанков дава "допълнителни указания за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", съобщават от министерството.

"Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата установи, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите", пише в съобщението.

Сред указанията на министър Нанков са изискване "да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях".

Освен това ще трябва във всеки вход на саниран по програмата блок на общодостъпно място да бъде поставяна информация за контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, както и на ДНСК.

Общинските администрации ще трябва да следят и за "нерегламентираното използване на подизпълнители" от страна на фирмите - спечелили търговете за саниране.

Санирането в Благоевград например бе сред случаите, описани в годишното издание "Черна книга на правителственото разхищение 2017", която се издава от фондация "Фридрих Еберт". Случаи на некачествени ремонтри работи имаше и в други градове.

"Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси", се казва още в писмото на Нанков.

 

Според министъра общините като основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност са задължени "да изпълняват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като техни представители".

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията