Ad Config - Website header

 

Article_top

Правителственото решение за изменения на плана за управление на Национален парк "Пирин" отеква и до днес. Предизвика не само публични дебати, прераснали в такива са и съдбата на неработещите съоръжения на Витоша, но и множество протести и контрапротести, които продължават и до днес.

На 28 декември кабинетът на практика даде зелена светлина за строителството не само на т.нар. втора кабинка, какъвто уж бе основният мотив за промяна в плана, а и на ски писти и съответните съоръжения към тях. Разрешиха се и дейности по водохващания в горските зони, без обаче да бъде уточнено за какво са нужни тези водохващания. Досега поне не се е чуло в региона да имат нужда от питейна вода, а по закон водохващяния в защитени територии са разрешени само ако са за питейни нужди. Затова и природозащитниците подозират, че такива ще се правят за нуждите за снабдяване с изкуствен сняг на нови бъдещи писти.

Оказва се, че природозащитниците имат вариант за изменение в плана, с който се допуска изграждането само и единствено на втория кабинков лифт, каквото се твърди, че е желанието и на банскалии, и на управляващите в лицето на "Обединени патриоти" и в частност на вицепремиера Валери Симеонов и министъра на околната среда и водите Нено Димов. Този проект за изменение на плана за парк "Пирин" е бил предложен на премиера Бойко Борисов на тайна среща още преди датата 28 декември, научи Клуб Z. Може само да се предполага дали Симеонов е научил за нея и това е било в дъното на резките му изказвания по адрес на Борисов, сред които, че тайно пускал есемеси на природозащитниците, че не иска да го вижда и пр. Борисов приел документа и аргументите на еколозите, но се оправдал с Валери Симеонов, който по това време заплашваше, че едва ли не ще напусне коалицията и ГЕРБ ще трябва да управлява като правителство на малцинството.

Предложението на природозащитниците е просто и гласи следното:

"Министерският съвет възлага на министъра на околната среда и водите да подготви изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин", приет с Решение No 646 на Министерския съвет в Част 3 "Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите", режим 77 "На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности, освен:...", като се допълни с нова точка 14. "Кабинкова линия  от гр. Банско до Шилигарника."

Във въпросния режим са записани редица други изключения и това не би било единственото. Екозащитниците предлагат още:

- Да стартира процедура за намиране на инвеститор за изграждане на необходимите съоръжения на принципите на публично частното партньорство.

- МОСВ да подложи изменението на екологична оценка по глава на Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимост чл. 31-33 на Закона за биологично разнообразие, като бъдат равностойно оценени всички възможни алтернативни решения на проблема с опашките в ски зона и град Банско и оцененката е на ниво на детайлност, с която МОСВ като компетентен орган може да вземе решение за липса на необходимост от ОВОС и ускоряване на процедурите за решаване на проблема до 1 година.

- Съобразно решенията на екологичната оценка да предложи окончателно изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин".

Подобно предложение има и алпинистът Боян Петров, става ясно от интервю за "Капитал". До момента концесионерът на ски зоната "Юлен" АД е представил инвестиционно намерение само за втората кабинка. Но пък община Банско е поискала урегулирането на осем местности на границата с природния парк, което поражда въпроса ще ли бъдат и те застроени с хотели, апартаменти и пр., което пък би породило нуждата от още писти и съоръжения.

Екозащитниците все още имат надежда, че предложението им ще бъде прието. Надеждата им е в настоящото българско председателство на Съвета на ЕС. Предложението им е актуализирано и все още е в сила. 

Ето и пълния му текст:

След като месеци и години наред българското общество е разделено изкуствено на лагери за/против 2-ри лифт на Банско. Предлагаме на Министерския съвет и на президента на Република България компромисно решение, което цели едновременно:

 • Максимално бързо решаване на проблема с опашките в ски зона Банско и град Банско и при необходимост увеличаване на капацитета на лифтовите съоръжения от града или изграждане на 2-ра кабинка чрез прилагане на адекватна законодателна процедура за целева промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин" и последващата екологична оценка на всички алтернативи с цел намиране на най-доброто решение;
 • Стимулиране развитието на ски спорта и ски туризма, създаване на качествена услуга чрез балансиране капацитета на изградените в ски зоната съоръжения с довеждащата инфраструктура и решаване на проблема с опашките максимално бързо и без противоречие със законите;
 • Премахване на нарушенията на законодателството и риска от нарушаване на природозащитно законодателство, произтичащ от риска от застрояване на Национален парк "Пирин" с нови спортни съоръжения и от неприлагането на процедурите за екологична оценка и оценка за съвместимост, произтичащи от взетото на 28.12.2017 г. решение на Министерския съвет;
 • Преодоляване на неизбежните забавяния на решаването на проблема с опашките в град Банско и развитието на зимния туризъм в района, произтичащи от серизоните нарушения на българските закони и европейските директиви в решението от 28.12.2017 г.
 • Отчитайки също така, че настоящият концесионер на ски зона Банско има изчерпан лимит за нови инвестиции и всяка последваща инвестиция в рамките на този концесионен договор би била нарушение на европейското законодателство и следователно каквото и да е било решение на проблема следва да се търси в нови публично частни партньорства и при спазване на нормата на чл. 21 на Закона за защитените територии да се изгражда само инфраструктура, която е за обслужване на всички посетители и която не уврежда биологичното разнообразие.

Считаме, че намирането на балансирано и законосъобразно решение за развитието на зимния туризъм и спорт в района на Банско, но и в цялата страна е в интерес на цялото общество и че такова решение би обединило всички обществени групи. Затова предлагаме максимално бързо да бъде взето решение на Министерския съвет, с което да се обяви, че до една година ще бъде решен проблема с опашките и оттам с развитието на зимния спорт в Банско, което да включва:

Министерски съвет

1. Отменя решение от 28.12.2017 година на Министерския съвет за приемане на промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин”, приет с Решение No 646 на Министерския съвет, със следните мотиви:

 • Приетото решение противоречи на чл. 6(3) Директиви 92/43 и чл. 2 и 3 на Директива 2001/42 и може да доведе до наказателни процедури и осъдителни решения в съда на Европейските общности срещу България подобно на случая "Калиакра".
 • Противоречията на взетото решение с европейското и националното законодателство ще забавят сериозно решаването на проблема с опашките  в ски зоната и град Банско и потенциалното изграждане на втори лифт за решаване на проблема.

2. Възлага на министъра на околната среда и водите да:

 • подготви изменение на плана за управление на Национален парк „Пирин”, приет с Решение No 646 на Министерския съвет в Част 3 „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”, режим 77 „На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности освен „, като се допълни с нова точка 14. „Кабинкова линия  от гр. Банско до Шилигарника“.
 • Да стартира процедура за намиране на инвеститор за изграждане на необходимите съоръжения на принципите на публично-частното партньорство.
 • Подложи изменението на екологична оценка по глава на Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимост чл. 31-33 на Закона за биологично разнообразие, като бъдат равностойно оценени всички възможни алтернативни решения на проблема с опашките в ски зоната и град Банско и оцененката е на ниво на детайлност, с която МОСВ като компетентен орган може да вземе решение за липса на необходимост от ОВОС и ускоряване на процедурите за решаване на проблема до 1 година.
 • Съобразно решенията на екологичната оценка да предложи окончателно изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин".
 

Правителственото решение за изменения на плана за управление на Национален парк "Пирин" отеква и до днес. Предизвика не само публични дебати, прераснали в такива са и съдбата на неработещите съоръжения на Витоша, но и множество протести и контрапротести, които продължават и до днес.

На 28 декември кабинетът на практика даде зелена светлина за строителството не само на т.нар. втора кабинка, какъвто уж бе основният мотив за промяна в плана, а и на ски писти и съответните съоръжения към тях. Разрешиха се и дейности по водохващания в горските зони, без обаче да бъде уточнено за какво са нужни тези водохващания. Досега поне не се е чуло в региона да имат нужда от питейна вода, а по закон водохващяния в защитени територии са разрешени само ако са за питейни нужди. Затова и природозащитниците подозират, че такива ще се правят за нуждите за снабдяване с изкуствен сняг на нови бъдещи писти.

Оказва се, че природозащитниците имат вариант за изменение в плана, с който се допуска изграждането само и единствено на втория кабинков лифт, каквото се твърди, че е желанието и на банскалии, и на управляващите в лицето на "Обединени патриоти" и в частност на вицепремиера Валери Симеонов и министъра на околната среда и водите Нено Димов. Този проект за изменение на плана за парк "Пирин" е бил предложен на премиера Бойко Борисов на тайна среща още преди датата 28 декември, научи Клуб Z. Може само да се предполага дали Симеонов е научил за нея и това е било в дъното на резките му изказвания по адрес на Борисов, сред които, че тайно пускал есемеси на природозащитниците, че не иска да го вижда и пр. Борисов приел документа и аргументите на еколозите, но се оправдал с Валери Симеонов, който по това време заплашваше, че едва ли не ще напусне коалицията и ГЕРБ ще трябва да управлява като правителство на малцинството.

Предложението на природозащитниците е просто и гласи следното:

"Министерският съвет възлага на министъра на околната среда и водите да подготви изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин", приет с Решение No 646 на Министерския съвет в Част 3 "Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите", режим 77 "На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности, освен:...", като се допълни с нова точка 14. "Кабинкова линия  от гр. Банско до Шилигарника."

Във въпросния режим са записани редица други изключения и това не би било единственото. Екозащитниците предлагат още:

- Да стартира процедура за намиране на инвеститор за изграждане на необходимите съоръжения на принципите на публично частното партньорство.

- МОСВ да подложи изменението на екологична оценка по глава на Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимост чл. 31-33 на Закона за биологично разнообразие, като бъдат равностойно оценени всички възможни алтернативни решения на проблема с опашките в ски зона и град Банско и оцененката е на ниво на детайлност, с която МОСВ като компетентен орган може да вземе решение за липса на необходимост от ОВОС и ускоряване на процедурите за решаване на проблема до 1 година.

- Съобразно решенията на екологичната оценка да предложи окончателно изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин".

Подобно предложение има и алпинистът Боян Петров, става ясно от интервю за "Капитал". До момента концесионерът на ски зоната "Юлен" АД е представил инвестиционно намерение само за втората кабинка. Но пък община Банско е поискала урегулирането на осем местности на границата с природния парк, което поражда въпроса ще ли бъдат и те застроени с хотели, апартаменти и пр., което пък би породило нуждата от още писти и съоръжения.

Екозащитниците все още имат надежда, че предложението им ще бъде прието. Надеждата им е в настоящото българско председателство на Съвета на ЕС. Предложението им е актуализирано и все още е в сила. 

Ето и пълния му текст:

След като месеци и години наред българското общество е разделено изкуствено на лагери за/против 2-ри лифт на Банско. Предлагаме на Министерския съвет и на президента на Република България компромисно решение, което цели едновременно:

 • Максимално бързо решаване на проблема с опашките в ски зона Банско и град Банско и при необходимост увеличаване на капацитета на лифтовите съоръжения от града или изграждане на 2-ра кабинка чрез прилагане на адекватна законодателна процедура за целева промяна на плана за управление на Национален парк "Пирин" и последващата екологична оценка на всички алтернативи с цел намиране на най-доброто решение;
 • Стимулиране развитието на ски спорта и ски туризма, създаване на качествена услуга чрез балансиране капацитета на изградените в ски зоната съоръжения с довеждащата инфраструктура и решаване на проблема с опашките максимално бързо и без противоречие със законите;
 • Премахване на нарушенията на законодателството и риска от нарушаване на природозащитно законодателство, произтичащ от риска от застрояване на Национален парк "Пирин" с нови спортни съоръжения и от неприлагането на процедурите за екологична оценка и оценка за съвместимост, произтичащи от взетото на 28.12.2017 г. решение на Министерския съвет;
 • Преодоляване на неизбежните забавяния на решаването на проблема с опашките в град Банско и развитието на зимния туризъм в района, произтичащи от серизоните нарушения на българските закони и европейските директиви в решението от 28.12.2017 г.
 • Отчитайки също така, че настоящият концесионер на ски зона Банско има изчерпан лимит за нови инвестиции и всяка последваща инвестиция в рамките на този концесионен договор би била нарушение на европейското законодателство и следователно каквото и да е било решение на проблема следва да се търси в нови публично частни партньорства и при спазване на нормата на чл. 21 на Закона за защитените територии да се изгражда само инфраструктура, която е за обслужване на всички посетители и която не уврежда биологичното разнообразие.

Считаме, че намирането на балансирано и законосъобразно решение за развитието на зимния туризъм и спорт в района на Банско, но и в цялата страна е в интерес на цялото общество и че такова решение би обединило всички обществени групи. Затова предлагаме максимално бързо да бъде взето решение на Министерския съвет, с което да се обяви, че до една година ще бъде решен проблема с опашките и оттам с развитието на зимния спорт в Банско, което да включва:

Министерски съвет

1. Отменя решение от 28.12.2017 година на Министерския съвет за приемане на промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин”, приет с Решение No 646 на Министерския съвет, със следните мотиви:

 • Приетото решение противоречи на чл. 6(3) Директиви 92/43 и чл. 2 и 3 на Директива 2001/42 и може да доведе до наказателни процедури и осъдителни решения в съда на Европейските общности срещу България подобно на случая "Калиакра".
 • Противоречията на взетото решение с европейското и националното законодателство ще забавят сериозно решаването на проблема с опашките  в ски зоната и град Банско и потенциалното изграждане на втори лифт за решаване на проблема.

2. Възлага на министъра на околната среда и водите да:

 • подготви изменение на плана за управление на Национален парк „Пирин”, приет с Решение No 646 на Министерския съвет в Част 3 „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”, режим 77 „На територията на парка се забраняват всякакви строителни дейности освен „, като се допълни с нова точка 14. „Кабинкова линия  от гр. Банско до Шилигарника“.
 • Да стартира процедура за намиране на инвеститор за изграждане на необходимите съоръжения на принципите на публично-частното партньорство.
 • Подложи изменението на екологична оценка по глава на Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимост чл. 31-33 на Закона за биологично разнообразие, като бъдат равностойно оценени всички възможни алтернативни решения на проблема с опашките в ски зоната и град Банско и оцененката е на ниво на детайлност, с която МОСВ като компетентен орган може да вземе решение за липса на необходимост от ОВОС и ускоряване на процедурите за решаване на проблема до 1 година.
 • Съобразно решенията на екологичната оценка да предложи окончателно изменение на плана за управление на Национален парк "Пирин".

Коментари

kate pate's picture
kate pate
kate pate4

ПР ход на зелените. Разбраха

ПР ход на зелените. Разбраха че се усраха с втората кабинка и сега едва ли не ще изкарат, че те са я предложили.
kate pate's picture
kate pate
kate pate4

Освен това, ако е имало

Освен това, ако е имало такава среща, може да сте сигурни, че не е първата. И не е била на дувара в Банкя, а на доста по-тайни места.

Първата вероятно е била по време на протестите срещу Орешарски, втората е по-повод провала на коалицията с ДСБ, тази евентуално е третата.

Защо го правят ли? За пари. Ясно им е, че и лев от европроектите по околна среда няма да видят, ако на власт е алтернативата на ГЕРБ.
Ка Путин's picture
Ка Путин
КаПутин

Те да не са прокурори

Те да не са прокурори, че за пари да то правят? Очевидно не са се ояли като ония с двойната гушка, с очилцата, на генералния прокурор на Русия Чайка мекерето в България.

Курнелка Лъжата ли е алтернативата на ГЕРБ?! АХАХАХАХ
kate pate's picture
kate pate
analyse this

Хаха, виждал ли си на живо

Хаха, виждал ли си на живо Тома Белев. Невероятни паласки е заформил. Дебелее от кръста надолу, като слон е станал. За полуруснака Андрей Ковачев какво да говорим, гони Пеевски усилено.
Kruger's picture
Kruger
Kruger

Аз съм против

втори кабинков лифт до Банско, преди да се решат причините довели до необходимостта от него. А това са безразборното и грозно презастрояване на Банско (вече 25 хил. леглова база!). Ако това продължава, цялата долина ще се изпълни с грозни 8 етажни блокове (завършени и незавършени) и цигания в стил Сл. бряг и тогава ще е необходим 3-ти, 8-ми или 15 лифт който да извозва всички пияници до планината, за да постоят и помърсуват там.
Toma Belev's picture
Toma Belev
Тома Белев

Тайното предложение

Тайното предложение на природозащитниците читателите на Клуб Z научиха първи още на 18 декември.
http://clubz.bg/61995-na_kogo_sa_nujni_opashkite_v_bansko

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?