Ad Config - Website header

 

Article_top

Във вторник предстои вероятно последното заседание на комисията по екология към Столична община, на която местните парламентаристи трябва да одобрят окончателно мерките за справяне с мръсния въздух преди общинският съвет да ги гласува на 25-и. Тези мерки, част от по-големия план на "Московска" 33 за подобряване на качеството на въздуха претърпяха редица метаморфози, бяха подлагани и на публични обсъждания. На последното заседание на екокомисията, на 16-и, председателят й Лорита Радева пое ангажимент да бъдат разгледани предложенията на неправителствения и гражданския сектор преди окончателното гласуване. Предвид факта, че последното обществено обсъждане се провали, защото не бяха обсъждани мерките по същество, НПО внесоха писмени предложения с надеждата да бъдат взети предвид. Голяма част от тези предложения са съвсем резонни и до голяма степен отговарят на критиките на гражданите към плана на СО. Ето ги и тях:

Предложения на "Горичка", "За Земята“, "Грийнпийс"-България, "ЕкоОбщност"

Увеличаване на таксата за навлизане в зона Център и Зона 1 на товарни автомобили и строителна техника.

"За 2017 г. нормата е превишена в 5 от 6-те пункта за мониторинг на въздуха. Това показва, че замърсяването по показател ФПЧ10 не е фокусирано само в централната част на града, а засяга цялата територия на общината. В тази връзка териториалният обхват на мярката е неадекватен и изглежда дискриминационен спрямо по-крайните столични квартали", посочват от НПО. Затова предлагат увеличението за таксите да бъде въведено за цялата територия на Столична община.

 

Да се въведе такса за работа на строителни машини (багери, булдозери, валяци и др.) в Зона Център и Зона 1.

Аргументите на организациите тук са като за предходната мярка. Те предлагат увеличението за таксите да бъде въведено за цялата община.

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, регламентираща ограничителен режим за времето на престой с включен двигател на превозни средства и строителна техника на територията на общината, до 3 минути.

"В София е масово разпространена практиката спрели превозни средства в изчакващ режим да са с включен двигател, както и на работна техника по строителни обекти в режим на неизвършване на дейности. Родители, съпрузи, приятели редовно изчакват своите близки на включен двигател на спирките на градския транспорт по 5, 10 и повече минути. Световната практика на големи градове и столици по света показва, че от повече от 10 години ефективно са въведени специални нормативни режими за гарантиране незамърсяването от изгорели газове поради неизключване на съответната техника/превозно средство", посочват гражданите.

Затова и подкрепят предложението на СО за ограничаване на престоя с включен двигател до 3 минути. Тази мярка е хубава, но е под въпрос как ще бъде следено за нарушители, как ще се засича от точно колко минути някой е спрял за престой.

 

Гарантиране на адекватността на системата за прогноза на нивата на замърсяване на атмосферния въздух.

"Обсъжданият механизъм се базира на допускането, че настоящата система за прогноза на замърсяването работи адекватно и коректно предвижда периодите с високи нива на замърсяване. Ако това допускане е невярно обаче, то тогава целият механизъм е опорочен. Затова трябва да се прави постоянна проверка на резултатите от системата за прогноза спрямо реално измерените стойности и при несъвпадение над 10% на месечна база да се възложи промяна/доразработка на системата с цел постигане на по-голяма точност. Уточняване: под „несъвпадение над 10%“ се разбира, че в повече от 3 дни в месеца системата за прогноза не е прогнозирала правилно интервала, в който попада средноденонощната концентрация в дадения пункт". Предложението на НПО е да има ежемесечен мониторинг на системата на БАН и при установяване на разминаване, тя да се се "ъпдейтва".

 

Информационна кампания за мерките от настоящия механизъм

Според НПО-тата информационната кампания не е достатъчна. Според тях тя не трябва да се провежда както сега - чрез еднократни прессъобщения и интервюта, а чрез систематична информационна кампания включваща клипове, билбордове и други средства за ефективно информиране на обществото.

 

При превишения в колко станции се прилагат мерките?

В момента липсва яснота дали съответните мерки се предприемат при превишаване в една, две или във всички постоянни градски автоматични станции за мониторинг (такива се появиха само по отношение на най-големите замърсявания - от над 200 µg/m3, б.р.). От НПО предлагат да се въведе изискване за поне 2 пункта за измерване на въздуха. Имайки предвид, че в София живеят и работят между 2 и 3 милиона души, експозиция към сериозно наднормено замърсяване имат грубо между 650 000 и 1 000 000 души, посочват сдруженията.Оттам настояват още мерките да се задействат не след прогноза за два "мръсни дни", а за един.

 

Информиране на гражданите за очакваните наднормени нива на замърсяване чрез прогнозата за времето.

В настоящия си вид Механизмът не съдържа мярка, с която да се информират гражданите за очакваните нива на замърсяване на атмосферния въздух. От НПО предлагат да се доабви в текстовете: "СО информира гражданите за очакваните наднормени нива на замърсяване чрез радио и телевизионни медии (например като част от прогнозата за времето)".

Липсва мярка и за информиране на училища и детски заведения за очаквани наднормени концентрации на ФПЧ, посочват още гражданските организации. И предлагат до ясли, училища, частни учебни заведения и пр. да се изпращат съобщения на електронната поща, с които според нивото на замърсяване, да се ограничават дейностите на децата на открито, или направо да се спират.

 

Относно мярката за оросяване

Не става ясно кога, къде и как СО ще оросява, което прави мярката неприложима, посочват организациите и предлагат: СО предприема механизирано оросяване в периода май-октомври на всички пътни артерии в районите, в които се очаква да има наднормено замърсяване (когато е приложимо).

 

Такса Синя зона

"Горичка", "Грийнпийс" и останалите НПО не са съгласни с отпадането на двоната такса за Соня зона, каквото предложение направи на последното заседание на екокомисията зам.-кмета по околната среда Йоана Христова. Те предлагат СО да въведе двойно увеличение на таксата за паркиране и в „Синя“, и в „Зелена“ зона и увеличаване на работното време и честотата на градския транспорт (без това да води до използване на силно замърсяващи автобуси). Те предлагат още тази мярка да се използва при замърсяване от над 150 µg/m3,, а не над 200, каквото бе намерението на общината.

 

Зеленият билет

Сега от СО предлагат такъв на цена от един лев за целия ден да се въведе след като вече са били измерени високи стойности на замърсяване (над 200 µg/m3), т.е. постфактум, след като критичните дни са отминали. От НПО обаче не са съгласни и настояват „зелен билет“ да се въведе директно след прогноза за средноденонощни концентрации на ФПЧ над 150 µg/m3. "Въздействията върху човешкото здраве при тези нива на замърсяване са значителни, затова смятаме, че е необходимо да се пристъпи към изпълнение на мярката още при наличие на прогноза", мотивират се те.

 

Относно мярка за проверки на КАТ

Тази мярка касае проверки за спазването на националното законодателство. Нормативното изискване, че всяко МПС трябва да спазва определените емисионни стойности, трябва да се спазва постоянно, а не само в дните с повишено замърсяване, посочват НПО. Междувременно от общината дадоха заявка, че ще се откажат от едни от последните предложения за затваряне на части от столицата за коли с четни и нечетни номера. Както и от варианта безплатен градски транспорт.

 

Предложения от Любомир Авдийски, Пламен Медаров и др.

1. Да  започне  целенасочена  кампания  по  информираност – Липсва на информация, която да достига до гражданите актуално и своевременно. Което е граничи с престъпно бездействие на Столична община и СОС. И прилича на срамния акт на информационно затъмнение относно Чернобилската катастрофа през 1986 г.

Качването на информация на страницата на СО е крайно недостатъчно. Необходимо е да бъде ревизирана неработещата система на БАН, която не успява да прогнозира бъдещо замърсяване. Искаме информираност чрез СМС или е-мейли до всички граждани (които са се регистрирали за предварително за такава информация), както и други съобщения чрез социални мрежи и интернет издания. Необходимо е обявяване на мръсния въздух в реално време, докато се чете времето по всички новини и изграждане на директна комуникация с крайно нуждаещите се от тази информация, като детски градини, училища и хора с хронични заболявания, които са крайно застрашени от това да излизат навън по време на замърсяване. За да предприемат мерки и да стоят на закрито. Всеизвестно е, че тези групи от граждани не трябва например да спортуват на открито при високи нива на замърсяване.

2. Да бъде направена точна статистика на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. На тази база да бъдат дарени електрически печки по европрограми, които са отворени и да бъдат субсидирани сметките за ток, в дните, в които има застой на въздуха и завишени нива на замърсяване.

3. Пълна забрана на горене на твърди горива, в дните в които има завишени нива на замърсяване.

4. Транспорт – Безплатен транспорт, когато е засечено замърсяване, което е над нормата в продължение на няколко дни. (тази мярка е обещана от СО през лятото на 2017 г.)

5. Налагане на приемно време във всички общини на София с виртуална приемна чрез  – скайп, вайбър или други видеоконференции на граждани, които да не пътуват до общините и да не замърсяват.

6. Въвеждане на спешно електронно управление на Столична община във всички административни услуги. Което ще намали трафика към общинските и районни администрации.

7. Столична община да създаде инициатива, с която да агитира гражданите на София да започват да правят повече бизнес срещи чрез видеоконференция – скайп, вайбър и др., които са силно разпространени в развитите икономики.

8. Да се стимулира придвижването чрез велосипеди и електрически автомобили чрез изграждане на електрически зарядни станции за автомобили.

 

Във вторник предстои вероятно последното заседание на комисията по екология към Столична община, на която местните парламентаристи трябва да одобрят окончателно мерките за справяне с мръсния въздух преди общинският съвет да ги гласува на 25-и. Тези мерки, част от по-големия план на "Московска" 33 за подобряване на качеството на въздуха претърпяха редица метаморфози, бяха подлагани и на публични обсъждания. На последното заседание на екокомисията, на 16-и, председателят й Лорита Радева пое ангажимент да бъдат разгледани предложенията на неправителствения и гражданския сектор преди окончателното гласуване. Предвид факта, че последното обществено обсъждане се провали, защото не бяха обсъждани мерките по същество, НПО внесоха писмени предложения с надеждата да бъдат взети предвид. Голяма част от тези предложения са съвсем резонни и до голяма степен отговарят на критиките на гражданите към плана на СО. Ето ги и тях:

Предложения на "Горичка", "За Земята“, "Грийнпийс"-България, "ЕкоОбщност"

Увеличаване на таксата за навлизане в зона Център и Зона 1 на товарни автомобили и строителна техника.

"За 2017 г. нормата е превишена в 5 от 6-те пункта за мониторинг на въздуха. Това показва, че замърсяването по показател ФПЧ10 не е фокусирано само в централната част на града, а засяга цялата територия на общината. В тази връзка териториалният обхват на мярката е неадекватен и изглежда дискриминационен спрямо по-крайните столични квартали", посочват от НПО. Затова предлагат увеличението за таксите да бъде въведено за цялата територия на Столична община.

 

Да се въведе такса за работа на строителни машини (багери, булдозери, валяци и др.) в Зона Център и Зона 1.

Аргументите на организациите тук са като за предходната мярка. Те предлагат увеличението за таксите да бъде въведено за цялата община.

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, регламентираща ограничителен режим за времето на престой с включен двигател на превозни средства и строителна техника на територията на общината, до 3 минути.

"В София е масово разпространена практиката спрели превозни средства в изчакващ режим да са с включен двигател, както и на работна техника по строителни обекти в режим на неизвършване на дейности. Родители, съпрузи, приятели редовно изчакват своите близки на включен двигател на спирките на градския транспорт по 5, 10 и повече минути. Световната практика на големи градове и столици по света показва, че от повече от 10 години ефективно са въведени специални нормативни режими за гарантиране незамърсяването от изгорели газове поради неизключване на съответната техника/превозно средство", посочват гражданите.

Затова и подкрепят предложението на СО за ограничаване на престоя с включен двигател до 3 минути. Тази мярка е хубава, но е под въпрос как ще бъде следено за нарушители, как ще се засича от точно колко минути някой е спрял за престой.

 

Гарантиране на адекватността на системата за прогноза на нивата на замърсяване на атмосферния въздух.

"Обсъжданият механизъм се базира на допускането, че настоящата система за прогноза на замърсяването работи адекватно и коректно предвижда периодите с високи нива на замърсяване. Ако това допускане е невярно обаче, то тогава целият механизъм е опорочен. Затова трябва да се прави постоянна проверка на резултатите от системата за прогноза спрямо реално измерените стойности и при несъвпадение над 10% на месечна база да се възложи промяна/доразработка на системата с цел постигане на по-голяма точност. Уточняване: под „несъвпадение над 10%“ се разбира, че в повече от 3 дни в месеца системата за прогноза не е прогнозирала правилно интервала, в който попада средноденонощната концентрация в дадения пункт". Предложението на НПО е да има ежемесечен мониторинг на системата на БАН и при установяване на разминаване, тя да се се "ъпдейтва".

 

Информационна кампания за мерките от настоящия механизъм

Според НПО-тата информационната кампания не е достатъчна. Според тях тя не трябва да се провежда както сега - чрез еднократни прессъобщения и интервюта, а чрез систематична информационна кампания включваща клипове, билбордове и други средства за ефективно информиране на обществото.

 

При превишения в колко станции се прилагат мерките?

В момента липсва яснота дали съответните мерки се предприемат при превишаване в една, две или във всички постоянни градски автоматични станции за мониторинг (такива се появиха само по отношение на най-големите замърсявания - от над 200 µg/m3, б.р.). От НПО предлагат да се въведе изискване за поне 2 пункта за измерване на въздуха. Имайки предвид, че в София живеят и работят между 2 и 3 милиона души, експозиция към сериозно наднормено замърсяване имат грубо между 650 000 и 1 000 000 души, посочват сдруженията.Оттам настояват още мерките да се задействат не след прогноза за два "мръсни дни", а за един.

 

Информиране на гражданите за очакваните наднормени нива на замърсяване чрез прогнозата за времето.

В настоящия си вид Механизмът не съдържа мярка, с която да се информират гражданите за очакваните нива на замърсяване на атмосферния въздух. От НПО предлагат да се доабви в текстовете: "СО информира гражданите за очакваните наднормени нива на замърсяване чрез радио и телевизионни медии (например като част от прогнозата за времето)".

Липсва мярка и за информиране на училища и детски заведения за очаквани наднормени концентрации на ФПЧ, посочват още гражданските организации. И предлагат до ясли, училища, частни учебни заведения и пр. да се изпращат съобщения на електронната поща, с които според нивото на замърсяване, да се ограничават дейностите на децата на открито, или направо да се спират.

 

Относно мярката за оросяване

Не става ясно кога, къде и как СО ще оросява, което прави мярката неприложима, посочват организациите и предлагат: СО предприема механизирано оросяване в периода май-октомври на всички пътни артерии в районите, в които се очаква да има наднормено замърсяване (когато е приложимо).

 

Такса Синя зона

"Горичка", "Грийнпийс" и останалите НПО не са съгласни с отпадането на двоната такса за Соня зона, каквото предложение направи на последното заседание на екокомисията зам.-кмета по околната среда Йоана Христова. Те предлагат СО да въведе двойно увеличение на таксата за паркиране и в „Синя“, и в „Зелена“ зона и увеличаване на работното време и честотата на градския транспорт (без това да води до използване на силно замърсяващи автобуси). Те предлагат още тази мярка да се използва при замърсяване от над 150 µg/m3,, а не над 200, каквото бе намерението на общината.

 

Зеленият билет

Сега от СО предлагат такъв на цена от един лев за целия ден да се въведе след като вече са били измерени високи стойности на замърсяване (над 200 µg/m3), т.е. постфактум, след като критичните дни са отминали. От НПО обаче не са съгласни и настояват „зелен билет“ да се въведе директно след прогноза за средноденонощни концентрации на ФПЧ над 150 µg/m3. "Въздействията върху човешкото здраве при тези нива на замърсяване са значителни, затова смятаме, че е необходимо да се пристъпи към изпълнение на мярката още при наличие на прогноза", мотивират се те.

 

Относно мярка за проверки на КАТ

Тази мярка касае проверки за спазването на националното законодателство. Нормативното изискване, че всяко МПС трябва да спазва определените емисионни стойности, трябва да се спазва постоянно, а не само в дните с повишено замърсяване, посочват НПО. Междувременно от общината дадоха заявка, че ще се откажат от едни от последните предложения за затваряне на части от столицата за коли с четни и нечетни номера. Както и от варианта безплатен градски транспорт.

 

Предложения от Любомир Авдийски, Пламен Медаров и др.

1. Да  започне  целенасочена  кампания  по  информираност – Липсва на информация, която да достига до гражданите актуално и своевременно. Което е граничи с престъпно бездействие на Столична община и СОС. И прилича на срамния акт на информационно затъмнение относно Чернобилската катастрофа през 1986 г.

Качването на информация на страницата на СО е крайно недостатъчно. Необходимо е да бъде ревизирана неработещата система на БАН, която не успява да прогнозира бъдещо замърсяване. Искаме информираност чрез СМС или е-мейли до всички граждани (които са се регистрирали за предварително за такава информация), както и други съобщения чрез социални мрежи и интернет издания. Необходимо е обявяване на мръсния въздух в реално време, докато се чете времето по всички новини и изграждане на директна комуникация с крайно нуждаещите се от тази информация, като детски градини, училища и хора с хронични заболявания, които са крайно застрашени от това да излизат навън по време на замърсяване. За да предприемат мерки и да стоят на закрито. Всеизвестно е, че тези групи от граждани не трябва например да спортуват на открито при високи нива на замърсяване.

2. Да бъде направена точна статистика на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво. На тази база да бъдат дарени електрически печки по европрограми, които са отворени и да бъдат субсидирани сметките за ток, в дните, в които има застой на въздуха и завишени нива на замърсяване.

3. Пълна забрана на горене на твърди горива, в дните в които има завишени нива на замърсяване.

4. Транспорт – Безплатен транспорт, когато е засечено замърсяване, което е над нормата в продължение на няколко дни. (тази мярка е обещана от СО през лятото на 2017 г.)

5. Налагане на приемно време във всички общини на София с виртуална приемна чрез  – скайп, вайбър или други видеоконференции на граждани, които да не пътуват до общините и да не замърсяват.

6. Въвеждане на спешно електронно управление на Столична община във всички административни услуги. Което ще намали трафика към общинските и районни администрации.

7. Столична община да създаде инициатива, с която да агитира гражданите на София да започват да правят повече бизнес срещи чрез видеоконференция – скайп, вайбър и др., които са силно разпространени в развитите икономики.

8. Да се стимулира придвижването чрез велосипеди и електрически автомобили чрез изграждане на електрически зарядни станции за автомобили.

Коментари

Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

??????????????

За чий чист въздух става въпрос с поне половината от предложените мерки?
По синята зона, движението в центъра, жълтите павета... Какво решават те.. ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ОБЩИНАРИТЕ, МИНИСТЕРСТВАТА и работещите в тях... За това са се загрижили не само общинарите, а и НПОшниците..
Със забраните за центъра просто местят тапите и замърсяването по ринговете и жилищните квартали.. А като прибавим и затварянето за година, две на ключови булеварди заради метрото..
Що не пратят една станция на МОЛ Сердика.. И да видят как "Ситняково" се пълни от Подуене до Телевизионната кула.. С работещи по над 3 минути двигатели, щото заради "синхронизираните" УЖ умни пет светофара на един километър се пълзи с половин км/ч.
Защо Красна поляна - с работещи мотокарния завод, завод Средец, Сердика, най-голямия гараж на автобусите, трамвайното депо, ТЕЦ-а, виетнамските общежития на парно, бе препоръчван квартал за асматици.. Заради течението от планините.. А сега и здравите хора не могат да дишат..
Но мерки за спалните на София да виждате? Младост, Люлин, Дружба..
Общинарите и лемурите на синекура по министерствата са се загрижили само и единствено докато са УЖ на работа да си осигурят и чист въздух на жълтите павета..
kate pate's picture
kate pate
kate pate4

Ако някой има съмнение че НПО

Ако някой има съмнение че НПО-та не са абсолютни дебили и завършени идиоти, нека прочете предложенията им в тази статия.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?